Obchodování a platformy

Jaký je minimální vklad k obchodování?
Ukázat odpověď
Minimální vklad potřebný k obchodování je 500 CZK / 80 PLN / 20 USD / 20 EUR / 20 GBP) pro STP a ECN typy účtů. Pokud na váš účet nebude připsána alespoň tato částka, nebude vám umožněno obchodovat.
Jaké jsou obchodní hodiny na instrumentech?
Ukázat odpověď

Obchodní hodiny instrumentů lze najít v obchodní platformě MT4 v sekci “Market Watch”. Klikněte pravým tlačítkem na vybraný symbol a vyberte možnost “Specifications”.

Možnost zobrazit si veškeré informace o instrumentech máte také s platformou cTrader. V levém menu, v sekci “Trader”, klikněte pravým tlačítkem myši na okno “Finder”. Poté klikněte pravým myšítkem na vybraný instrument a zvolte “Symbol Window”.

      V časovém rozmezí od 23:59 a 0:05:59 (serverového času platforem MT4 a cTrader) nastává obchodní pauza, týkající se všech obchodních symbolů (s výjimkou kryptoměn), a to z důvodu převodu likvidity do dalšího dne. Během tohoto časového úseku se trh vyznačuje nízkou likviditou, což může mít za následek disproporční rozšiřování spreadů. Obchodování je znovu povoleno od 6. minuty po půlnoci.

      V praxi to znamená, že nelze otevírat, ani upravovat obchodní pozice, a v případě, dosáhne-li v tomto čase trh Vámi zadaného pokynu (např. stop loss, take profit), tento pokyn se nezrealizuje a k jeho vyplnění dojde pouze v případě, že tržní cena pro jeho aktivaci bude aktuální i v 6. minutě po půlnoci.

      Kryptoměny lze obchodovat pět dní v týdnu bez omezení, například od pondělí 0:00 do pátku 23:30 serverového času. Pokud máte na kryptu otevřené pozice, dochází každý pátek ve 23:30 (MT4 a cTrader času) k jejich uzavření.

Jak si změním finanční páku na svém účtu?
Ukázat odpověď

Možnost změny finanční páky se nabízí pouze profesionálním klientům, nikoliv však těm retailovým. S každým otevřením reálného účtu je páka nastavena automaticky v souladu s regulacemi ESMA. Nicméně, páka se může měnit v závislosti na obchodovaném instrumentu. Určitě se proto podívejte na shrnutí instrumentů a jejich pákových podínek, které můžete najít na našem webu.

Nejvyšší možná úroveň páky u profesionálních klientů je 1:400. Pokud vás zajímá, jak se stát profesionálním klientem a co je pro to potřeba udělat, mrkněte na náš web. (Páka 1:400 platí pouze pro Forex, nikoliv pro CFD instrumenty).

Jak je nastavená margin call a stop-out úroveň? A jak tato opatření fungují?
Ukázat odpověď

Úroveň Margin callu je nastavena na 100% výšky marže (majetek na účtu se rovná požadované marži). Spadne-li úroveň marže na tuto hodnotu, je klient upozorněn, aby doplnil prostředky pro udržení otevřených pozic a pro možnost otevírat nové. Upozornění je zobrazeno přímo v MT4 a v cTrader platformě a v tu chvíli není možné otevírat další obchody. 

Hodnota Stop-out je nastavena na 50%. Klesne-li marže na tuto úroveň, dochází k uzavření obchodních pozic od nejztrátovějších, dokud se hodnota marže nedostane nad 50%.

 

Kde a v jakém časovém pásmu jsou umístěny servery Purple Trading?
Ukázat odpověď

Naše servery se nachází v datovém centru Equinix v Londýně (LD4) a jsou nastaveny na EET časovou zónu (východoevropský čas). Toto nastavení se využívá z důvodu, aby uzavření denní svíce odpovídalo uzavření obchodní seance v New Yorku (v 17:00 EST). Obchodování tedy vždy začíná v neděli 23:06 SEČ a končí v pátek ve 22:59:59 SEČ.

Nabízí Purple Trading také historická data?
Ukázat odpověď
Bohužel historická data zatím nenabízíme, nicméně je možné podívat se na krátkodobější data platformy MT4, která jsou kvantifikována podle počtu svíček a nevážou se na fixní časové období. Záleží tedy na obchodním časovém rámci, kdy např. pro minutový časový rámec uchováváme cca 2 týdny stará data. Historická data třetích stran lze ve formátu .csv importovat do MT4 v sekci “Nástroje” - “Centrum historie” a skrze “Automate” záložku v případě platformy cTrader.
Proč nebyl můj příkaz uskutečněn poté, co trh dosáhl ceny potřebné k jeho aktivaci?
Ukázat odpověď
Prodejní příkazy SELL MARKET, SELL STOP nebo SELL LIMIT jsou otevírány za cenu BID (nejlepší možná cena, za kterou lze v daný moment realizovat prodej). Příkazy SELL STOP/LIMIT se při exekuci mění na příkaz typu SELL MARKET a jsou následně uzavírány za cenu ASK (nejlepší možná cena, za kterou lze v daný moment realizovat nákup - vyšší než cena BID). Graf je vykreslován na základě ceny BID, a tudíž pokud cena zobrazená v grafu dosáhne přesně stanoveného příkazu Take Profit, nedojde k uzavření prodejní pozice, dokud jej nezasáhne cena ASK. Cenu ASK je možné v grafu zobrazit po stisknutí klávesy “F8” a v záložce “Obecné” zaškrtnutím možnosti “Zobrazit hladinu nabídky”. Analogicky obráceně platí to stejné i pro případné zasažení příkazu Stop Loss u prodejních pozic, kdy dojde k jeho realizaci, i přestože “vykreslená” BID cena v grafu Stop Lossu nedosáhla, ale cena ASK již ano.
Jaká je průměrná rychlost exekuce obchodních příkazů?
Ukázat odpověď

Náš obchodní server je přímo napojen na náš koš likvidity, a to v centru pro realizaci obchodních příkazů Equinix LD4 v Londýně. Díky tomu dosahuje rychlost exekuce obchodních příkazů pouze cca 100ms.

Více informací najdete zde: 

https://www.purple-trading.com/cs/obchodni-podminky/realizace-obchodu/


 

 

Jaké skluzy mohu očekávat?
Ukázat odpověď

Skluz se řídí aktuální tržní likviditou. Během běžných tržních podmínek má skluz hodnotu kolem nuly. V případě skalpování během vyhlášení ekonomických zpráv to však může být i několik desítek pipů. Náš server je propojen s likvidním košem, který se nachází v Londýně. To nám zajišťuje jednk výbornou hloubku trhu a možnost realizovat obchody o vysokých objemech, ale také snižování skluzu. Zároveň umožňujeme pozitivní skluzy ve prospěch klientů. Transparentní statistika plnění obchodních transakcí je dostupná na našich stránkách: https://www.purple-trading.com/cs/obchodni-podminky/realizace-obchodu/

Jaký je minimální objem a minimální krok potřebný k obchodování?
Ukázat odpověď

Všechny nabízené měnové páry (Forex) lze obchodovat s minimálním krokem objemu 0.01 lotu, tj. lze otevřít obchodní pozici např. o velikosti 0.02 lotu, 0.78 lotu nebo 2.14 lotu.

Při obchodování CFD kontraktů (akciové indexy, komodity) se objem a tedy i krok objemu řídí jednotlivými skupinami symbolů v MT4. Skupiny si zobrazíte v sekci “Trh/Market Watch” skrze pravé tlačítko myši volbou “Symboly”. Tyto informace najdete samozřejmě také v platformě cTrader, stačí kliknout pravým myšítkem na okno s názvem “Finder” v sekci “Trader” v levém menu. Poté klikněte opět pravým na zvolený symbol a vyberte možnost “Symbol Window”.

Další specifikace obchodních instrumentů lze najít na našem webu.

Jak funguje hedging?
Ukázat odpověď

Hedging slouží k zajištění obchodních pozic proti možné nepříznivé změně tržních podmínek, a tím vyvolaným rizikům ztráty. Hedging vzniká otevřením pozic na stejném obchodním instrumentu, přičemž každá z pozic je opačného typu (BUY/SELL). 

Obchodní pozici lze zahedgovat částečně nebo kompletně. Každý broker může mít nastavené podmínky hedgování jinak. Abychom umožnili obchodníkům volnost při řízení svých obchodů, rozhodli jsme se u kompletně zahedgovaných pozic nulovat využitou marži z těchto obchodů. Větší volnost však s sebou přináší také zodpověnost. Díky vynulované marži nemůže dojít ke stop-outu, jelikož využitá marže je efektivně 0. V případě, že ale hodnota equity (majetku) klesne pod hodnotu 0, MT4 server přirozeně automaticky uzavře obchodní pozice. Není možné mít v trhu otevřenou větší ztrátu, než je velikost zůstatku na účtu. Díky hedgování nedochází k samovolnému prohloubení ztráty, ale může docházet k fluktuaci v rámci rozšiřování spreadu. 

V případě uzavírání zahedgovaných pozic lze využít funkce Close-by nebo Multiple close by, která zavře obě pozice hedgovaného obchodu zároveň (viz. obrázek). To je umožněno tím, že zahedgované pozice nemají vůči sobě žádnou expozici, a tudíž je možné jednu pozici zavřít cenou z druhé. Jako vedlejší efekt zároveň obchodník ušetří na spreadu.

Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.