U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Obchodování s finanční pákou

Leverage, finanční páka, či též pákový efekt, je obchodní nástroj, který uživatelům umožňuje otevřít obchodní pozice o mnohem vyšším objemu, než  když dochází k obchodování bez ní. V jednoduchosti a s trochou nadsázky se jedná o jakousi výpůjčku financí, která počíná otevřením obchodní pozice a končí okamžikem jejího uzavření.

Na rozdíl od  půjček, které všichni dobře známe, zde nedochází k průběžnému splácení a ani k naskakování úroků. U využívání finanční páky se pouze platí takzvané swapy (poplatky za držení pozice přes noc), které však nemusí být vždy jen nákladem, ale mohou být pro  obchodníky i  dodatečným ziskem (záleží na  tom, zda je účtovaný swap kladný, či  záporný).


 

Velikost finanční páky

Velikost finanční páky přímo ovlivňuje maximální velikost pozice, kterou může obchodník otevřít. Pokud je například obchodníkovi poskytnuta finanční páka o  velikosti 1:30, pak to znamená, že s tímto poměrem může obchodník otevřít obchodní pozici o  objemu 30x vyšším, než  kolik činní objem finančních prostředků na  obchodním účtu.

 

Praktické vysvětlení:

Profesionální obchodník má na svém obchodním účtu vloženo 1000USD a v rámci svého účtu využívá finanční páku 1:500 (Na základě regulací CySEC a  ESMA tato páka není dostupná běžnému retailovému klientovi, profesionální klienti jí však využívat mohou). S takovouto výší finanční páky nakonec může s těmito jeho 1000USD otevřít pozici o  objemu až 500krát vyšším, tedy 500*1000USD= 500 000USD. Bez finanční páky by pak mohl otevřít obchodní pozici pouze o velikosti jeho vkladu, tedy o  objemu 1000USD.

 

Technická vs. reálná finanční páka

Technická – jedná se o maximální využitelnou finanční páku (například 1:30) v případě, že dojde k otevření pozic(e) o  maximálním možném objemu.

Reálná – finanční páka, kterou obchodník reálně využívá, když není jeho finanční účet zatížen otevřenými obchody ze 100 %. Znamená to tedy, že  pokud má obchodník například na dolarovém obchodním účtu otevřenou jen jednu pozici „EURUSD“ o  objemu 0,01lot (1000USD), pak velikost reálné páky činí 1:1.
 

Výhody

 1. V případě pozitivních swapů, dodatečný zisk plynoucí z držení pozice přes noc,
 2. možnost otevření větších pozic,
 3. dosahování potenciálně vyšších zisků.

 

Nevýhody

 1. V případě negativních swapů, dodatečný náklad plynoucí z držení pozice přes noc,
 2. Zvýšení rizika zaznamenávání ztrát,
 3. Vynulování obchodního účtu.

 

Pár důležitých otázek a odpovědí na závěr

 • Je možné se při obchodování s finanční pákou nakonec dlužit?

  Ne. Podle nových evropských regulací není možné, aby se retailové klientské účty propadly do  záporu, což znamená, že brokerské společnosti musí v případě nepříznivých tržních podmínek zajistit ukončení obchodních pozic dříve, než dojde u  obchodního účtu k dosažení záporné hodnoty (v případě, že by se přeci jen účet dostal do záporu, pak obchodník nemá povinnost negativní zůstatek nahradit).

 • Je lepší obchodovat s finanční pákou, nebo bez ní?

  Obchodování s finanční pákou s sebou přináší jak výhody ve formě potenciálně vyššího zhodnocování, tak i rizika případných vyšších ztrát. Nelze proto jasně stanovit, zda je výhodnější obchodovat s finanční pákou, nebo bez ní.

 • Pokud mám otevřen obchodní účet s finanční pákou 1 : 30, vztahuje se pak tato výše finanční páky na všechny instrumenty?

  Ne, nemusí tomu tak být. Vždy je třeba se dobře seznámit s obchodními podmínkami brokerské společnosti, jelikož ta může v rámci své nabídky poskytovat na různých instrumentech různou výši finanční páky. Prohlédněte si podmínky pro páku u Purple Trading.

Obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.