CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  63,00 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Investiční strategie

Nenalezeno v této kategorii

Co jsou to investiční strategie?
Ukázat odpověď
Investiční strategie umožňují investorům kopírovat obchody profesionálních traderů. Základní princip je, že Purple Trading koupí obchodní signály od Strategy Providera a zkopíruje je na investorské účty. Po splnění několika předpokladů mohou investoři vidět seznam dostupných strategií v jejich PurpleZone, na které se mohou připojit. V okamžiku, kdy je účet připojen, není možné zasahovat do obchodů, nicméně je možné kdykoliv zažádat o odpojení nebo o výběr zisku. 
Jaké předpoklady musím splnit, abych mohl využívat investiční strategie?
Ukázat odpověď
Investiční strategie jsou regulované investiční služby, které nemůžeme nabídnout každému. Možnost připojení se na investiční strategii je nabídnuta pouze klientům, jejichž investiční profil je vyhodnocen jako způsobilý a přiměřený na základě odpovědí v investičním dotazníku. Dotazník je část registračního formuláře a vložená data mohou být aktualizována skrze PurpleZone.
V dotazníku sledujeme klientovy obchodní zkušenosti, investiční záměr a jeho finanční situaci.
Jak mohu změnit svůj investiční profil?
Ukázat odpověď
Pokud se jakkoli změní vaše obchodní zkušenosti, finanční situace nebo investiční záměr, je vhodná aktualizace vašeho investiční profilu v PurpleZone. Po přihlášení se klikněte na siluetu v pravém horním rohu, vyberte “Můj profil” a “Investiční profil”. Informace v informačním dotazníku mohou být aktualizována nejdříve po 7 dnech od předchozího vyplnění. Budeme vás informovat ohledně re-evaluace vašich odpovědí skrze email. V případě častých změn nebo zaznamenání markantních rozdílů v dotazníku můžeme požadovat objasnění změn, které jste uvedli, nebo vyžadovat dokumenty dokládající tyto změny.
 
Co je investiční dotazník?
Ukázat odpověď
Investiční dotazník je nástroj pro ochranu klientů a jejich kapitálu proti investování, kterému nerozumí nebo by jim mohlo způsobit výraznou ztrátu. Tento dotazník je součástí registračního formuláře, hodnotí klientovy investiční znalosti a zkušenosti, jeho finanční situaci a investiční cíl.

Na základě odpovědí na pečlivě formulované otázky je každému klientovi přidělen investiční profil, který udává nabídku služeb, jako například možnost připojení k investičním strategiím. Klientům je doporučeno vyplňovat dotazník s rozvahou a upřímností. Výsledek je pokaždé zaslán klientovi přes email a je také k nalezení v PurpleZone. Povinnost vyplnit investiční dotazník v průběhu registrace nového klienta je definována podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a začleněna na základě unifikované Evropské směrnice MiFID.
Kde najdu dostupné investičné strategie?
Ukázat odpověď
Seznam momentálně dostupných strategiích je přístupný v PurpleZone pod záložkou “Strategie” v pravém horním rohu. Dostupné strategie jsou automaticky přístupné pouze klientům s vhodným risk profilem, který je vyhodnocován na základě investičního dotazníku v průběhu registrace, případně po jeho re-evaluaci v PurpleZone.
 
Jak mohu připojit svůj obchodní účet na investiční strategii?
Ukázat odpověď
O připojení je možné zažádat v PurpleZone. Pod záložkou “Strategie” najdete jejich nabídku. Po kliknutí na strategii se zobrazí detailní informace. Je zde také možnost “Připojit ke strategii”.  Jakmile je žádost schválena, vytvoříme vám nový obchodní účet. Jakmile bude tento účet nafundován alespoň minimální požadovanou částkou, bude napojen na strategii. Nejdříve si zvolíte strategii a poté vložíte peníze na nový obchodní účet. Budete informování ohledně každého kroku skrze e-mail. Celý proces by měl zabrat méně než jeden pracovní den.
Kdo poskytuje obchodní signály obchodních strategií?
Ukázat odpověď
Purple Trading získává signály od soukromých profesionálních traderů a kopíruje je na investorské účty. Tito tradeři musí splňovat striktní podmínky a projít testovacím obdobím obchodování na obchodním účtu pod Purple Trading.
Jak mohu sledovat situaci na svém připojeném investičním účtu?
Ukázat odpověď
Veškeré otevřené a zavřené pozice stejně jako výkon strategie můžete najít v PurpleZone. PurpleZone je propojená s obchodní platformou MT4, takže ukazuje svůj zisk přesně, včetně zisku po strhnutí veškerých poplatků. 
Pozn: Poplatky ze zisku / poplatky za správu kapitálu jsou účtovány na měsíční bázi, takže může dojít k prodlevě.
Jak mohu odpojit svůj účet od strategie?
Ukázat odpověď
O odpojení od strategie můžete zažádat skrze PurpleZone, když zvolíte “Odpojit od strategie”. Garantujeme vám odpojení v rámci 1 pracovního dne pro většinu strategií. O odpojení budete informováni skrze e-mail. 
Kdy budu mít k dispozici zisk ze strategie?
Ukázat odpověď

Svůj zisk ze strategie si můžete vybrat kdykoliv. Zažádat o výběr můžete skrze PurpleZone pod tlačítkem “Vybrat”.
Pro zachování připojení a správné kopírování obchodů prosím myslete na to, že veškerý zůstatek obchodního účtu není dostupný pro výběr. Výběr pouze části prostředků je možný bez nutnosti odpojení účtu. Systém je nastavený tak, že brání zůstatku na účtu v klesnutí pod technické minimum strategie. Pokud si přejete vybrat veškerý svůj zůstatek na účtu, je nezbytné se nejdříve odpojit od strategie. Odpojení účtu od strategie probíhá do 1 pracovního dne. Jakmile je účet odpojen, zašleme vám potvrzovací  e-mail a v ten moment už budete mít své prostředky plně k dispozici. 

Potvrzení o úspěšném zadání žádosti o odpojení se objeví ve fialové liště v horní části PurpleZone a bude následovat potvrzovací e-mail. 

Pozor: Pokud je váš investorský účet v zisku, tak může být dodatečně stržen poplatek ze zisku. Výše poplatků je uvedena přímo u strategie v PurpleZone. Poplatek ze zisku a případně i poplatek za správu kapitálu se běžně strhává na měsíční bázi, a to následující měsíc za měsíc předešlý. V případě, že se rozhodnete odpojit ze strategie, u které je účtován některý s těchto poplatků, který zatím nebyl stržen, a zároveň se rozhodnete vybrat své peníze, můžete být vyzváni k zažádání o nový výběr na novou částku poníženou o poplatek. V takovém případě vás kontaktuje náš tým zákaznické péče s přesnými instrukcemi.

Platí se poplatek za připojení ke strategii?
Ukázat odpověď
Každá strategie má individuálně nastavené podmínky na základě smlouvy s poskytovatelem. Podmínky a související poplatky každé strategie jsou k nalezení v PurpleZone. Můžeme (ale nemusíme) účtovat jeden z těchto typů poplatků:

Poplatek ze zisku = měsíční poplatek vypočítaný ze zisku na konci obchodních hodin v posledním dni kalendářního měsíce přímo z části “equity” tak, že i otevřené pozice jsou brány v potaz. V případě, že je investorský účet ve ztrátě a poté v zisku, je tento poplatek účtován v momentu, kdy je ztráta na účtu vybalancována.

Poplatek na správu kapitálu = podíl investované částky investora, který je připočítán poskytovateli strategie každý měsíc. Procento je dáno pro jeden kalendářní rok, což znamená, že jeho 1/12 je účtována každý měsíc.

Poplatek za vklad = fixní procento každého vkladu, který uskuteční investor
Poskytujete rady ohledně správné volby strategie?
Ukázat odpověď
Purple Trading nesmí poskytovat jakékoliv investiční rady, takže nejsme v pozici vám poskytnout jakékoliv doporučení. Rozhodnutí je a musí být čistě na vás. Na druhou stranu nám to nebrání v co největší transparentnosti. To znamená, že se snažíme poskytnout co nejvíce informací o strategiích. Strategie mohou být rozčleněny podle jejich úrovně risku, obchodovacího stylu, úrovně CapitalGuard nebo jejich jména. Každá strategie ukazuje graf, seznam obchodů, historii strategie, obchodní styl a příslušné poplatky.
Co je to CapitalGuard?
Ukázat odpověď
CapitalGuard je nástroj, který slouží k ochraně kapitálu klientů. Každá investiční strategie má maximum povolené ztráty nastavené v PurpleZone; procentní hodnotu CapitalGuard. CG je vypočítáno z čisté hodnoty (equity) obchodního účtu strategie, což bere zřetel i na otevřené obchodní pozice. V případě ztráty strategie a dosáhnutí této úrovně se aktivuje CapitalGuard, veškeré otevřené obchody se zavřou a veškeré investorské účty jsou odpojeny co nejdříve kvůli zabránění dalším ztrátám.
Proč se mohu připojit pouze na některé z obchodních strategií v PurpleZone?
Ukázat odpověď
Každá investiční strategie má svůj risk profil - vysoký, střední a nízký. Každému klientovi je také udělen risk profil na základě jeho investičního profilu. V případě, že je risk profil strategie vyšší než risk profil klienta, není možné povolit klientovi připojení k této obchodní strategie, jelikož je to příliš riskantní.
Mohu se připojit k několika obchodním strategiím najednou?
Ukázat odpověď
Rozhodně ano, není žádný limit pro připojení se ke strategiím. S každým připojením je vytvořen nový obchodní profil tak, abyste mohl pohodlně pozorovat výsledky obchodování každé strategie v PurpleZone. Informujeme vás o každém kroku skrze e-mail.
Garantují investiční strategie jasný zisk?
Ukázat odpověď
Purple Trading nemůže garantovat žádný zisk z finančních trhů a také nemůže vyplatit případné ztráty. Berte prosím v potaz to, že je zde šance, že ztratíte část nebo celou svoji počáteční investici a není proto doporučováno investovat prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste brát v potaz veškerá rizika spojena s obchodováním na finančních trzích a vyhledat pomoc od nezávislých finančních poradců v případě potřeby nebo pochyb.
 

V jiných kategoriích

ASK
Ukázat odpověď
Tržní nabídková cena, za kterou jsou exekuovány nákupní pozice a uzavírány pozice prodejní. Je vyšší než cena BID.
Co je to PurpleZone?
Ukázat odpověď
PurpleZone je klientská platforma, ve které najdete přehled o svých obchodních účtech, a to díky synchronizaci s obchodními platformami MetaTrader4 a cTrader.

V PurpleZone také můžete provádět vklady na svůj obchodní účet, žádat o výběry, vytvářet další obchodní účty nebo mezi nimi přesouvat prostředky. Najdete zde veškeré informace o typech vkladů, výběrů a poplatků s nimi spojenými. Máte-li reálný účet, do PurpleZone se můžete přihlásit ZDE.
Co je značka Purple Trading?
Ukázat odpověď
Purple Trading je mezinárodní profesionální broker poskytující vysoce kvalitní obchodní prostředí pro obchodování na finančních trzích.
Jsme regulovaný STP broker, naše nabídka zahrnuje pouze obchodní účty s variabilním spreadem a všechny obchody našich klientů na reálném účtu jsou zasílány přímo na mezibankovní trh.
Klienti společnosti mohou sami aktivně obchodovat, nebo připojit jejich účet na vybranou obchodní strategii. A pokud mají zájem o dlouhodobé investování, mohou používat ETF produkty.
Purple Trading taky nabízí možnost stát se obchodním partnerem (introducing broker) nebo poskytovatelem strategie. 
Jak si mohu vybrat zisk?
Ukázat odpověď
V případě, že si vložíte peníze kartou, můžete si vybrat, zda se původní vklad refunduje zpět na stejnou kartu a ve stejné měně nebo se peníze pošlou bankovním převodem. Pokud výše vybírané částky přesahuje výši původního vkladu kartou, tak je potřeba požádat o výběr dané částky převyšující původní vklad kartou bankovním převodem.
 
V případě, že jste vložili peníze pomocí bankovního převodu, je možné vybrat peníze pouze na bankovní účet. Bankovní údaje jsou automaticky uloženy do PurpleZone okamžitě po úspěšném připsání vkladu.

Pokud chcete vybrat peníze na jiný bankovní účet, je nutné z tohoto bankovního účtu nejdříve poslat peníze. Tato transakce je za účelem ověření majitele bankovního účtu. Na základě tohoto převodu peněz se automaticky uloží bankovní údaje do PurpleZone a vy můžete zažádat o výběr. Můžete vložit jakoukoliv částku, která pokryje veškeré bankovní poplatky. Vaše žádost o výběr je poté zpracována v rámci jednoho pracovního dne a vy budete informován skrze e-mail.
Jak si založím obchodní účet?
Ukázat odpověď
Registrační formulář najdete ZDE. Jakmile nám jej kompletně vyplníte a zároveň přiložíte oba potřebné dokumenty, zprocesujeme jej v rámci 1 pracovního dne. Veškerou komunikaci s námi prosím provádějte přes stejnou emailovou adresu, která byla použita při registraci.
Kde si mohu stáhnout MT4?
Ukázat odpověď

Obchodní platformu MT4 si můžete stáhnout na našem webu, nebo přes odkaz, který vám zašleme jako součást uvítacího emailu po založení účtu. Stažení je zcela zdarma. 

MetaTrader4 nabízíme ve verzích pro PC (Windows, Linux, MAC) nebo pro mobilní zařízení s operačním systémem Android a iOS.

BID
Ukázat odpověď
Tržní poptávková cena, za kterou jsou exekuovány prodejní pozice a uzavírány pozice nákupní. Je nižší než cena ASK a na základě této ceny je také vykreslován graf v platformě MetaTrader 4

 
Co je to klientská klasifikace?
Ukázat odpověď
Rozeznáváme 3 typy klientů. Každý nový klient se schválenou registrací je vyhodnocen jako Retailový klient, na kterého se vztahuje veškerá ochrana. Dalšími typy klientské klasifikace jsou Profesionální klient. a tzn. Eligible counterparty. Více informací můžete najít tady.
Co jsou ETF portfolia?
Ukázat odpověď

ETF portfolia jsou pasivním investičním nástrojem, který umožňuje investorům investovat do indexových fondů. Základní princip je, že ETF kopírují vybraný index nebo sektor indexů a tyto kopíruje na investorův účet. Po splnění několika podmínek ETF investoři mohou v PurpleZone vidět seznam dostupných portfolií, ke kterým se můžou připojit. Když se připojí, není možné zasahovat do obchodování, ale je možné kdykoliv požádat o odpojení.


 
Co potřebujete vědět, než otevřete první obchod?
Ukázat odpověď

1. Zobrazte si dostupné obchodní symboly k obchodování

 

MT4 na PC

Po přihlášení do MT4 platformy klikněte pravým tlačítkem do pole “Trh” (nebo “Market Watch”) na levé straně vaší platformy a zvolte možnost "Zobrazit vše" (nebo "Show All"). Pro obchodování na STP účtu využijte všech symbolů s příponou "_stp". Např. pro obchodování měnového páru EURUSD, zvolte symbol s názvem "EURUSD_stp". Symboly bez přípony jsou pro obchodování nedostupné.

MT4 na mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci MetaTrader 4 a přihlaste se k účtu.

Android

Přihlášení do MT4 aplikace

Klikněte na nastavení (3 řádky vlevo nahoře) → “Spravovat účty“ → “+” → “Přihlásit ke stávajícímu účtu”. Ve vyhledávacím řádku zvolte server PurpleTrading-01Demo pro demo účet nebo PurpleTrading-04Live pro live. 

Klikněte na sekci “Trhy” → “+” → Vpravo nahoře si přidávejte obchodní symboly,

iOS

Přihlášení do MT4 aplikace

Klikněte na Nastavení → Nový účet → Přihlásit ke stávajícímu účtu. Zvolte server PurpleTrading-01Demo pro demo účet a PurpleTrading-04 pro Live.

Klikněte na sekci “Trhy” →  “+” vpravo nahoře si přidávejte obchodní symboly, které si přejete obchodovat. Např. otevřete “ECN Forex” a následně klikněte na zelený symbol “+”, čímž si zobrazíte do nabídky vámi zvolené instrumenty.

cTrader

U obchodní platformy cTrader jsou dostupné všechny symboly bez přípony.
 

2. Obchodní pauza, kdy není možné obchodovat

 

V čase od 23:59 do 0:05:59 (serverového času platforem MT4 a cTrader) nastává obchodní pauza, týkající se všech obchodních symbolů (s výjimkou kryptoměn), a to z důvodu transferu likvidity do dalšího dne. Během tohoto časového úseku se trh vyznačuje nízkou likviditou, což může mít za následek neúměrné rozšiřování spreadů. Obchodování je znovu povoleno od 6. minuty po půlnoci.

V praxi to znamená, že nelze otevírat, ani upravovat obchodní pozice, a v případě, že dosáhne trh v tomto čase zadaného pokynu (např. stop loss, take profit), tento pokyn se nezrealizuje a k jeho vyplnění dojde pouze v případě, když tržní cena pro jeho aktivaci bude aktuální i v 6. minutě po půlnoci.

Kryptoměny lze obchodovat pět dní v týdnu bez omezení, například od pondělí 0:00 do pátku 23:30 serverového času. Pokud máte na kryptu otevřené pozice, dochází každý pátek ve 23:30 (MT4 server času) k jejich uzavření.

Jak si změním heslo v PurpleZone?
Ukázat odpověď
Své PurpleZone heslo si můžete změnit kliknutím na tlačítko “Nemůžu si vzpomenout, pomozte mi” na přihlašovací stránce.
Na další stránce vyplňte vaši registrační emailovou adresu a klikněte na “zaslat odkaz pro změnu hesla”. Následně na svém mailu obdržíte instrukce ohledně toho, jak provést změnu hesla. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte náš Support tým na support@purple-trading.com.


Jak se přihlásím do MT4?
Ukázat odpověď

Přihlašovací údaje (číslo účtu, heslo) jsou generovány automaticky naším systémem, a to poté, co si otevřete obchodní účet. Pošleme vám je jako součást uvítacího emailu na emailovou adresu, která byla vámi vyplněna při registraci.

Název serveru a případně jeho IP adresa je následující:

PurpleTrading-04Live: 185.97.161.82:443
PurpleTrading-01Demo: 185.97.161.236:443

Jaké dokumenty potřebuji k registraci?
Ukázat odpověď
K registraci budete potřebovat dva platné oficiální dokumenty: osobní průkaz a dokument potvrzující adresu vašeho bydliště

Osobní průkaz – platný, barevná kopie pasu (vrchní a spodní část), nebo oboustranná kopie občanského průkazu. Všechny strany a rohy dokumentu musí být viditelné.

Dokument potvrzující adresu vašeho bydliště – adresu lze potvrdit přiložením kteréhokoliv z následujících dokumentů:
-    Účet za elektřinu (nebo plyn, telefon, internet…)
-    SIPO vydané poštou
-    Výpis z bankovního účtu

Adresa bydliště se nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště, musí jít o adresu, na které momentálně pobýváte. Dokument musí obsahovat jméno, adresu, logo vystavovatele a datum vydání (ne starší než 6 měsíců). Kopie musí být zcela čitelná a mít viditelné všechny rohy. Snímek obrazovky nepostačí. Všechna citlivá data mohou být samozřejmě zakryta. 

Oba dokumenty můžete nahrát při vyplňování registračního formuláře nebo je zaslat našemu Support týmu emailem později. Dokumenty jsme nuceni vyžadovat u každé prováděné registrace, a to z důvodu dodržení licenčních pravidel. 

V případě, že tyto dokumenty vyprší, jsme nuceni vyžádat si jejich aktuální verzi. Za platný doklad potvrzující adresu bydliště považujeme dokument, který není starší 2 let od data vydání.
Žádný strach, pokud by došlo k vypršení kteréhokoliv z dokumentů, upozorníme vás na to emailem nebo přes notifikační systém PurpleZone platformy.
Je Purple Trading licencovaným brokerem?
Ukázat odpověď
Purple Trading je obchodní brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností L.F. Investment Limited., což je licencovaný obchodník s cennými papíry, regulovaný CySEC. Tato společnost je registrovaná také u dalších evropských regulátorů včetně ČNB, NBS, FCA nebo BaFin.
Společnost má licenci k přijímání a předávání obchodních příkazů a k portfolio managementu, a jedná se tedy o čistě STP brokera bez dealing desku, což si můžete jednoduše ověřit na webu CySEC nebo ČNB. Jedná se o transparentní, férový a hlavně bezpečný model poskytování služeb obchodníka s cennými papíry.
Abych mohl investovat u Purple Trading, musím poskytnout informace o původu svých příjmů?
Ukázat odpověď
V souladu se striktní AML politikou (politika proti praní špinavých peněz) si náš finanční regulátor může vyžádat doložení zdroje vložených prostředků. Podmínky, v jakých případech je toto potvrzení vyžadováno, jsou individuální. Může se jednat o nekonzistentnost vyplněných údajů v investičním dotazníku, který je součástí registračního formuláře, a reálně investovanou částkou, nebo např. vyšší sumu vkladů.
Zdroj prostředků je třeba doložit relevantním dokumentem (např. bankovní výpis, výplatní páska, daňové přiznání, potvrzení od právníka, atp.). Pokud zamýšlíte investovat vyšší částku (od 50 000 EUR), doporučujeme doložit zdroj těchto prostředků předem, čímž bude zajištěno bezproblémové připsání vkladu na obchodní účet.
AML politika
Ukázat odpověď
Politika proti praní špinavých peněz. Z angl. "Anti-money laundering"
 
Co potřebujete vědět, než otevřete první obchod?
Ukázat odpověď

1. Zobrazte si dostupné obchodní symboly k obchodování

a) MT4 na PC

Po přihlášení do MT4 platformy klikněte pravým tlačítkem do pole “Trh” (nebo “Market Watch”) na levé straně vaší platformy a zvolte možnost "Zobrazit vše" (nebo "Show All"). Pro obchodování na STP účtu využijte všech symbolů s příponou "_stp". Např. pro obchodování měnového páru EURUSD, zvolte symbol s názvem "EURUSD_stp". Symboly bez přípony jsou pro obchodování nedostupné.
 

b) MT4 na mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci MetaTrader 4 a přihlaste se k účtu.

- Android

Přihlášení do MT4 aplikace

Klikněte na nastavení (3 řádky vlevo nahoře) -> “Spravovat účty“ -> “+” -> “Přihlásit ke stávajícímu účtu”. Ve vyhledávacím řádku zvolte server PurpleTrading-01Demo pro demo účet nebo PurpleTrading-04 pro Live. 

Klikněte na sekci “Trhy” -> “+” -> Vpravo nahoře si přidávejte obchodní symboly, které si přejete obchodovat. Např. “ECN Forex” -> “+” -> “EURUSD_ecn”.

- iOS

Přihlášení do MT4 aplikace

Klikněte na Nastavení -> Nový účet -> Přihlásit ke stávajícímu účtu. Zvolte server PurpleTrading-01Demo pro demo účet a PurpleTrading-04 pro Live.

Klikněte na sekci “Trhy” ->  “+” vpravo nahoře si přidávejte obchodní symboly, které si přejete obchodovat. Např. otevřete “ECN Forex” a následně klikněte na zelený symbol “+”, čímž si zobrazíte do nabídky vámi zvolené instrumenty.

- cTrader

U obchodní platformy cTrader jsou dostupné všechny symboly bez přípony.


2. Obchodní pauza, kdy není možné obchodovat

V čase od 23:59 do 0:05:59 (serverového času platforem MT4 a cTrader) nastává obchodní pauza, týkající se všech obchodních symbolů (s výjimkou kryptoměn), a to z důvodu transferu likvidity do dalšího dne. Během tohoto časového úseku se trh vyznačuje nízkou likviditou, což může mít za následek neúměrné rozšiřování spreadů. Obchodování je znovu povoleno od 6. minuty po půlnoci.

V praxi to znamená, že nelze otevírat, ani upravovat obchodní pozice, a v případě, dosáhne-li v tomto čase trh zadaného pokynu (např. stop loss, take profit), tento pokyn se nezrealizuje a k jeho vyplnění dojde pouze v případě, když tržní cena pro jeho aktivaci bude aktuální i v 6. minutě po půlnoci.

Kryptoměny lze obchodovat pět dní v týdnu bez omezení, například od pondělí 0:00 do pátku 23:30 serverového času. Pokud máte na kryptu otevřené pozice, dochází každý pátek ve 23:30 (MT4 a cTrader času) k jejich uzavření.

Jak na MT4 změním jazyk?
Ukázat odpověď
Jazyk platformy MT4 lze změnit v pravém menu kliknutím na “View” -> “Languages”.


Jak si mohu vybrat peníze z obchodního účtu?
Ukázat odpověď
O výběr můžete zažádat skrze PurpleZone v sekci “Vybrat”. Pokud si vložíte peníze pomocí bankovního převodu, můžete si tyto prostředky vybrat zpět na váš bankovní účet, nicméně výběr na kartu není možný. V případě, že si vložíte peníze kartou, můžete si vybrat, zda se původní vklad refunduje zpět na stejnou kartu a ve stejné měně nebo se prostředky pošlou bankovním převodem.
Broker
Ukázat odpověď

Společnost poskytující služby související s obchodováním na finančních trzích pro své klienty. Jejím úkolem je zasílání obchodních příkazů zadaných ze strany klientů k exekuci do trhu.

Co je to brokerský dům / obchodník s cennými papíry?
Ukázat odpověď
Jedná se o právnickou osobu, která svým zákazníkům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu, tedy nakupuje, prodává cenné papíry a poskytuje s tím související služby. Obchodník s cennými papíry realizuje obchody na účet svého zákazníka, čímž se liší od dealera, který provádí obchody na svůj účet.
V České republice k této činnosti opravňuje ČNB. Obchodovat s cennými papíry mohou firmy pouze skrze investičního makléře, vázaného zástupce nebo investičního zprostředkovatele. Značka Purple Trading je oficiálně registrována u ČNB jako vázaný zástupce společnosti L.F. Investment Limited, tedy regulované společnosti sídlící na Kypru.
Jakou páku nabízíte pro profesionální klienty?
Ukázat odpověď
Přehled dostupné finanční páky jak pro profesionální klienty, tak pro retailové klienty najdete na našich stránkách.
Kde v MT4 najdu historii svých obchodů?
Ukázat odpověď
Historii uzavřených obchodů můžete nalézt přímo v platformě MT4. Po přihlášení zamiřte do záložky “Account History” v sekci “Terminal”. Kliknutím pravého tlačítka myši na okno a zvolením možnosti “Other period” si můžete změnit období zobrazených transakcí. Můžete si také vygenerovat report transakční historie kliknutím na “Save report”.
Kolik obchodních účtů si mohu založit?
Ukázat odpověď
Množství obchodních účtů není omezeno.
Vyplnění registračního formuláře je vyžadováno pouze v případě zakládání prvního obchodního účtu. Založit další účet můžete jednoduše v PurpleZone, a to kliknutím na tlačítko “+ Vytvořit Nový Účet” a vybráním kýženého typu účtu, obchodní platformy a měny. Po schválení Vám zašleme přístupové údaje na vaši registrovanou emailovou adresu. 
BUY/SELL LIMIT
Ukázat odpověď
Čekající obchodní příkaz umožňující provést nákup/prodej za nižší/vyšší cenu, než je aktuální dostupná cena na trhu. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.
Existuje nějaký právní vztah mezi Purple Trading a jeho klientem?
Ukázat odpověď
Právní vztah mezi klientem a Purple Trading vzniká řádným schválením žádosti o registraci a následným otevřením obchodního účtu. Během vyplňování žádosti o registraci každý klient přijímá obchodní podmínky Purple Trading a souhlasí s dokumentací v anglickém jazyce. Překlad podmínek poskytování služeb je dostupný ZDE
Po založení účtu klient obdrží e-mailem obchodní podmínky, které odsouhlasil při registraci.
Existuje rozdíl mezi demo účtem a reálným účtem?
Ukázat odpověď
Ano, existuje. Obchodní příkazy z demo účtu nejsou uskutečňovány na mezibankovním trhu, takže obchodování je pouze virtuální.

Snažíme se o to, aby obchodní podmínky na demo účtu co nejvíce odpovídaly těm na účtu reálném, to abychom vám umožnili vyzkoušet si základy obchodování a práci s obchodními platformami MetaTrader4 či cTrader.
Na demo účtu se tak nesetkáte s opožděnými daty, vše se načítá v reálném čase přesně podle aktuální tržní situace. Příkazy jsou na demo účtu vyplňovány okamžitě, tzn. každý příkaz je vždy otevřen i uzavřen okamžitě po jeho zadání a vždy za slíbenou cenu.

U reálného účtu musí být každý obchodní příkaz spárován s jeho protějškem na mezibankovním trhu. Tento proces okamžitý není a zpravidla může trvat až několik stovek milisekund. Během této krátké doby se může nejbližší možná cena, za kterou lze uskutečnit obchod, změnit a příkaz může být splněn za cenu mírně odlišnou, tudíž může dojít k tzv. skluzu. Finální cena tímto může být ovlivněna buď pozitivně, nebo negativně.
Jak v MT4 změním heslo?
Ukázat odpověď

Pokud zapomenete heslo k MT4 platformě, máte možnost nastavit si nové v PurpleZone. Přihlaste se do PurpleZone a zvolte si účet, u kterého chcete změnit heslo. Klikněte na ozubené kolečko hned vedle tlačítek “Vklady” a “Výběry”. V sekci “Heslo pro MT4” vyberte “Master Password”, sem dvakrát napište své nové heslo a uložte změny.

Pokud jste heslo nezapomněli, ale chcete jej přesto změnit, lze tak učinit stejnou cestou skrze PurpleZone nebo také přes MT4. Stačí stisknout klávesovou zkratku “Ctrl + o” (Options) a kliknout na záložku “Server”. Poté zvolte tlačítko “Change”. Pak už jen zbývá vyplnit své stávající “master” heslo, pod něj dvakrát nové heslo, které jej má nahradit a to vše potvrdit tlačítkem “ok”


Jakou páku nabízíte pro retailové klienty?
Ukázat odpověď
Přehled dostupné finanční páky jak pro profesionální klienty, tak pro retailové klienty najdete na našich stránkách.
BUY/SELL STOP
Ukázat odpověď
Čekající obchodní příkaz umožňující provést nákup/prodej za vyšší/nižší cenu, než je aktuální dostupná cena na trhu. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.
Jací jsou poskytovatelé likvidity pro Purple Trading?
Ukázat odpověď
Purple Trading nabízí likviditu agregovanou z největších světových bank, několika ECN poolů a nebankovních subjektů devizového trhu. Pro více detailů navštivte Order Execution policy.
Jaké jsou možné metody vkladu na obchodní účet?
Ukázat odpověď

Purple Trading nabízí 4 metody vkladů: bankovní převod, platba kartou a elektronické peněženky Neteller a Skrill.

Postup, jakým můžete vložit peníze, můžete najít v PurpleZone, v sekci “Vložit”. Ve shodě s právními předpisy proti praní špinavých peněz (AML) musí být majitel obchodního účtu zároveň majitel bankovního účtu (případně karty). Vklady třetích stran nejsou akceptovány, stejně jako platby skrze předplacené karty.

Vklady kartou 

Je to okamžitá platba, kterou ve stejném momentu obdržíme. Aby bylo možné vložit prostředky kartou, je nutné mít ji schválenou poskytnutím skenu dané karty. Tento sken můžete připojit k žádosti o vklad v PurpleZone. Jakmile bude karta schválena, dostanete notifikaci e-mailem. Od tohoto okamžiku jsou vklady připisovány v rámci několika minut automaticky. Jakožto klient Purple Tradingu máte možnost vkládat peníze skrze kartu až do výše 60 000 EUR každý měsíc.

Vklad skrze Skrill 

Skrill umožňuje okamžité připsání vkladů a data musí být ověřena pouze pro první transakci, což trvá pouze několik minut. Nicméně, mimo obchodní hodiny nám to zabere až několik hodin. Vemte prosím v potaz, že v případě používání Skrillu můžete vkládat maximálně 35 000 EUR měsíčně.

Vklad skrze Neteller

Vklady skrze Neteller, včetně toho prvního, jsou připsány automaticky. Vemte prosím v potaz, že Neteller nelze propojit s obchodním účtem v CZK. Můžete přes něj také vložit maximálně 35 000 EUR měsíčně.

Základní informace můžete najít na našich webových stránkách pod následujícím odkazem.

K čemu slouží v MT4 investorské heslo?
Ukázat odpověď

S investorským heslem máte možnost přihlásit se do MT4 platformy, avšak jakmile jste uvnitř, nebudete moct otevírat, zavírat, či modifikovat žádné obchodní pozice. Dá se v podstatě říct, že toto heslo otevírá MT4 platformu v módu “jen pro čtení”. Investorské heslo pro reálný účet lze kdykoliv změnit v PurpleZone. Stačí se přihlásit, kliknout na tlačítko “Účty”, zvolit kýžený účet a poté kliknout na tlačítko s ozubeným kolečkem hned vedle tlačítek “Vklady” a “Výběry”. Jakmile se objeví menu s možnostmi nastavení účtu, klikněte na “Investorské heslo”, vyplňte své nové investorské heslo dvakrát a poté vaši volbu potvrďte tlačítkem “Uložit změny”.

Změnu investorského hesla lze provést také přímo v MT4 platformě, a to přes klávesovou zkratku “Ctrl + o” (Options) a následné kliknutí na záložku “Server”. Poté klikněte na tlačítko “Change” a zaškrtněte box “Change investor (read-only) password”. Vyplňte své stávající investorské heslo, pak dvakrát zadejte heslo, které jej má nahradit a svou volbu potvrďte tlačítkem “Ok”. Vaše hlavní heslo (master password) zůstává nezměněno.

V jakých měnách si mohu založit obchodní účet?
Ukázat odpověď
Obchodní účet lze založit v CZK, EUR, USD, GBP a PLN měnách.
CapitalGuard
Ukázat odpověď
Ochranná funkce, která omezuje riziko investičních Strategií poskytovaných Purple Trading a která tím zároveň stanovuje maximální možnou procentuální ztrátu na sběrném účtu dané strategie. Samozřejmě vždy platí, že klient se může kdykoliv od strategie odpojit dle vlastního uvážení.
Jak si v MT4 zobrazím všechny obchodní instrumenty?
Ukázat odpověď
Přihlaste se do MT4 a poté běžte do sekce “Market Watch”, klikněte pravým a zvolte možnost “Show All”. Další z možností je místo “Show All” zvolit “Symbols” – tímto způsobem si zobrazíte pouze vámi vybrané obchodní instrumenty, které jsou přehledně seřazené do skupin.
Jaké investiční příležitosti Purple Trading nabízí?
Ukázat odpověď
Purple Trading nabízí klientům možnost aktivně obchodovat skrze obchodní platformy MT4 a cTrader dle vlastního uvážení, využívat ETF produkty pro dlouhodobé investování nebo připojit svůj účet k předem zvolené investiční strategii, kdy dochází ke kopírování obchodních signálů z PAMM účtu strategie na účet investora. 

Prostřednictvím PurpleZone může klient obchodování svého účtu sledovat a kdykoli požádat o výběr zisků či odpojení, jež je u většiny strategií garantováno do 24 obchodních hodin.

Tato služba investičních strategií je striktně regulována a může být nabídnuta pouze klientům, kteří si jsou vědomi rizika, jaké tento druh investování obnáší. Klienti musí splňovat určité podmínky, jejichž splnění je vyhodnoceno na základě vyplnění investičního dotazníku při registraci.
Účtujete poplatky za vedení účtu?
Ukázat odpověď
Založení, vedení a případná deaktivace účtu je zcela zdarma pro všechny typy účtů.

Jediné poplatky, které účtujeme, jsou v případě, že váš účet je v tzv. “spícím” stavu, kdy na něm více než půl roku neprobíhá žádná aktivita. Více informací o spících účtech si můžete přečíst v kapitole “Klientská zóna PurpleZone”  v otázce “Co je to spící účet?”.
CFD - "contract for difference"
Ukázat odpověď
Obchodní instrument, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva, kterým může být například akciový index nebo kontrakt typu futures. Vypořádání tohoto typu instrumentu probíhá vždy finančně a klient tak prostřednictvím CFD spekuluje na budoucí rozdíl cen podkladového aktiva, přičemž se nestává vlastníkem podkladového aktiva.

 
Jaký typ brokera je market maker? Je Purple Trading market maker? Jaký je rozdíl mezi STP brokerem a market maker brokerem?
Ukázat odpověď
Market maker je individuální účastník trhu, který sám kótuje nákupní a prodejní ceny. Market maker broker druhou stranou každého obchodu. Cílem market maker brokera je mít zisk z klientů na základě spreadu a na základě ceny istrumenů, kterou vytváŕí.

STP broker není individuálním účastníkem trhu. Všechny obchody jsou směrované poskytovatelům likvidity tohoto brokera, takže broker není druhou stranou obchodů, ani sám nevytváří ceny.

Purple Trading je STP broker, protože věříme, že tohle je správný způsob, jak zabezpečit transparentní a férové prostředí pro všechny klienty.
Kde v MT4 najdu informace o obchodních instrumentech?
Ukázat odpověď
Veškeré informace o obchodních instrumentech jsou dostupné přímo v platformě MT4. Stačí kliknout pravým myšítkem na daný symbol a vybrat možnost “Specifications” v okně “Market Watch”. V této sekci najdete informace o minimálním/maximálním obchodovatelném objemu, swapech, obchodních hodinách atd. Seznam obchodovatelných instrumentů najdete také na našem webu.
AOS, EA
Ukázat odpověď
Automatický obchodní systém, z ang. Expert Advisor. 
Jaký je rozdíl mezi Retailovým a Profesionálním klientem?
Ukázat odpověď
Retailový klient” má udělenou nejvyšší možnou ochranu a může využívat maximální páku 1:30 pro Forexové páry.
 
Profesionální klient” je klient, který má zkušenosti, znalosti a odbornost dělat vlastní investiční rozhodnutí a správně zhodnotit risk, který to obnáší. Hodnoty zůstatku pro finanční páku jsou uvedeny na naší webstránce

Vice informací o tom, kdo může být klasifikován jako profesionální klient, můžete najít tady.


Eligible counterparty je podkategorií profesionálních klientů, použitelná jenom v případě profesionálních klientů při přijímání a vysílání a/nebo vykonávacích příkazů
Jakým způsobem chrání Purple Trading osobní data v rámci GDPR legislativy?
Ukázat odpověď
Purple Trading si opravdu zakládá na ochraně osobních dat jejich klientů a zaměřuje sa na jejich bezpečí.
Víc o tomto tématu si můžete přečíst zde v “Terms and Conditions” na straně 16 a v “Privacy Policy”.
 
Je CFTC to samé jako NFA?
Ukázat odpověď

Ne není.

CFTC – hlavním úkolem této organizace je dozor nad obchodováním s futures na komoditních trzích. Podle předpisů CFTC májí téměř všechny společnosti registrované zde, povinnost (až na některé výjimky) být i členy NFA.

NFA – jedná se o amerického regulátora s futures a deriváty, jehož povinností je vytváření předpisů a obchodních pravidel, bojuje proti podvodům a v neposlední řadě se také stará o kontrolu arbitráží a ochranu investorů.

Mohu si otevřít obchodní účet pro právnickou osobu?
Ukázat odpověď
Ano, otevřít obchodní účet pro právnickou osobu je možné, pokud má společnost sídlo na území Evropské Unie. Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách založení korporátního obchodního účtu, neváhejte kontaktovat náš Support tým na support@purple-trading.com. Pošleme vám všechny potřebné informace.
Proč mi nejde v MT4 otevřít pozice?
Ukázat odpověď

Nejčastější příčiny tohoto problému jsou:

 1. Problémy s připojením – ověřte si, zda se vám ve spodním pravém rohu platformy MT4 načítají data. Tímto způsobem si můžete ověřit, zda funguje připojení a přihlašování do vašeho obchodního účtu. Pokud vidíte nápis “No connection”, znamená to, že selhalo spojení se serverem (pravděpodobně kvůli potížím s připojením k internetu). Pokud však vidíte nápis “Invalid account”, znamená to, že nejste přihlášen/a a své přihlašovací údaje zadáváte špatně nebo že váš účet na serveru, kam se snažíte přihlásit, neexistuje (pro tento případ zkontrolujte, zda se přihlašujete na správný server). Pečlivě si proto zkontrolujte veškeré vámi zadávané údaje (dvojité mezery; jméno serveru musíte vybrat ze seznamu, ne manuálně psát). V případě, že byste chtěl/a změnit heslo, můžete tak učinit v PurpleZone, a to i bez toho, aniž byste znal/a heslo stávající. Tato změna je platná okamžitě. 

  Pokud máte problémy s nalezením názvu obchodního serveru v platformě MT4, použijte některou z následujících IP adres:

  PurpleTrading-04Live: 185.97.161.82:443
  PurpleTrading-01Demo: 185.97.161.236:443

 2. Symbol není možné obchodovat – pokud máte ECN typ účtu, obchodujte symboly pojmenované např. “EURUSD_ecn”, u STP účtu pak “EURUSD_stp” (ne pouze EURUSD). Symboly bez jakékoliv přípony není možné obchodovat. Ke všem obchodním symbolům se lze dostat kliknutím pravým tlačítkem myši na “Market Watch” a zvolením možnosti “Show All”. Symboly, které jsou určeny pro obchodování na vašem účtu, budou zobrazeny černým písmem. Ty, které nejsou, poznáte podle písma šedého (vybledlého).

 3. Špatný objem obchodního příkazu – ověřte, zda obchodujete správné množství (např. zda odpovídá minimálnímu množství lotu nebo kroku objemu potřebnému k obchodování), či zda máte dostatek volné marže.

 4. Obchodování mimo obchodní hodiny – obchodní hodiny najdete v MT4. V okně “Market Watch” klikněte pravým na symbol a vyberte možnost “Specifications”. Mějte prosím na paměti, že z důvodu přesunu likvidity není možné obchodovat v období mezi 23:59:00 a – 00:05:59 (MT4 času).

 5. Zkontrolujte, zda nejste přihlášeni pod investorským heslem – to je určeno “jen pro čtení”, nikoliv však k obchodování. Pokud chcete obchodovat, budete se muset přihlásit pod svým “master” heslem.

Pokud vaše problémy přetrvávají i po vyloučení výše uvedených příčin, pošlete prosím snímek obrazovky celé vaší obchodní platformy na support@purple-trading.com. Rádi vám pomůžeme diagnostikovat, v čem vězí problém.

CySec
Ukázat odpověď

Kyperská komise pro cenné papíry (CySec) – jde o finanční regulační orgán na Kypru, který však jako jeden z členů Evropské unie má povinnost dohlížet na dodržování směrnic a obchodních pravidel EU.

Kde jsou uloženy mé finanční prostředky?
Ukázat odpověď
Všechny klientské vklady jsou uloženy na segregovaných bankovních účtech vedených u bank, která jsou regulovány EU. Jsou tak zcela odděleny od majetku Purple Trading. Konkrétně se jedná o banky Unicredit, Sparkasse a PPF.
Exekuční čas
Ukázat odpověď
Doba mezi zadáním příkazu na straně obchodníka a jeho vyplněním v trhu. Udává se v milisekundách.
Jak ovlivňuje konverze měny převod peněz?
Ukázat odpověď

Pro bankovní převod nabízíme účet v EUR, USD, GDP, PLN a CZK. Pro převod peněz doporučujeme zvolení účtu se shodující se měnou vašeho obchodního účtu (platby v jiných měnách jsou poté konvertovány v bance na základě jejich vlastních směnných kurzů, které jsou mnohdy méně výhodné než náš směnný kurz).

Jakýkoliv převod měny u vkladu, interní převod nebo výběr je vypočítán na základě následujících pravidel: Suma je převedena spotovým kurzem přímo z finančního trhu + maximálně 1 % poplatek z celkové sumy. V případě interního transferu systém zobrazí výslednou částku předem. Převod peněz mezi účty ve stejné měně je bez poplatku.

U Skrillu a Netelleru jsou převody prováděny přímo skrze elektronické peněženky.

Kdo všechno si může otevřít účet u Purple Trading?
Ukázat odpověď
V souladu s licenčními podmínkami si smí založit obchodní účet jakákoliv fyzická (věk min. 18 let)  či právnická osoba, která vyplní registrační formulář, přijme obchodní podmínky a doloží příslušné dokumenty k registraci včetně dokumentu prokazujícího adresu bydliště v EEA (Evropský hospodářský prostor). Vzhledem k rozhodnutí belgického regulátora není možné přijímat klienty z Belgie. Omezení platí také na rezidenty z Ruska, Švýcarska, Francie a Gibraltaru.
 
Finanční páka
Ukázat odpověď
Mechanismus, pomocí kterého lze s menším množstvím volného kapitálu obchodovat větší objemy, k jejichž pokrytí by volný kapitál bez aplikované finanční páky nedostačoval. Například při velikosti finanční páky 1:100 a obchodování objemu 1 lotu měnového páru EURUSD bude klient nucen mít na svém obchodním účtu volný kapitál o minimálním množství 1 000 EUR. Pokud by nebyla finanční páka aplikována, klient by musel disponovat na svém účtu kapitálem ve výši 100 000 EUR, aby pokryl celkový obchodní objem.
 
Jak funguje nákup ETF?
Ukázat odpověď
Každý měsíc je určeno datum, do kterého máte v daném měsíci možnost investovat do daného ETF portfolia. Toto datum můžete najít po rozkliknutí vybraného portfolia ve své PurpleZone.

Nákup ETF probíhá jednou měsíčně, a to v týdnu obsahujícím 3. čtvrtek v měsíci. Proces zakoupení ETF trvá 1 den. Tudíž nově otevřené pozice budete ve své PurpleZone moci zobrazit první pondělí po nákupním dnu.
Za nákup ETF se Vám následně z Vašeho vkladu strhne odpovídající částka a v ten moment se otevřou Vaše pozice. Nákup ETF probíhá mimo platformu MT4 a ceny ETF jsou aktualizovány 3-4x za den.

Do svého vybraného ETF portfolia můžete pravidelně investovat, není to však nutností. V případě rozhodnutí pro jednorázový nákup, se Vám další měsíc nové pozice neotevřou.

Výběr prostředků z připojeného ETF účtu bohužel není možný. Pokud si tedy prostředky přejete vybrat, zadejte si ve své PurpleZone žádost o odpojení od ETF portfolia. Po odpojení budete moci vybrat celý zůstatek z tohoto účtu.

Více o ETF portfoliích >
Mohu se obchodováním dostat do záporného zůstatku na účtu? A musím takto vzniklý dluh platit?
Ukázat odpověď
Ne. Purple Trading je regulovaným brokerem a dle nových evropských regulací (ESMA) tak u něj není možné, aby se vlivem nepříznivých tržních podmínek dostal jakýkoliv klientský účet do záporu. Pokud by se k tomu však schylovalo, jsme povinni zajistit ukončení obchodních pozic a dosažení záporné hodnoty na vašem obchodním účtu tak zamezit. V případě, že by se váš účet přeci jen dostal do záporu, nemáte povinnost tuto ztrátu uhradit.
Mohu si otevřít PAMM účet?
Ukázat odpověď
Ano, po splnění určitých podmínek se můžete stát poskytovatelem strategie pro Purple Trading.
Nabízíme vlastní kopírovací systém, kompletní administrativní podporu pro poskytovatele strategie, individuální obchodní podmínky a licenční pokrytí v rámci celé EU. Pro více informací kontaktujte náš sales tým: sales@purple-trading.com
Gap
Ukázat odpověď
Rozdíl mezi uzavírací cenou předchozí a otevírací cenou aktuální svíce.
Podléhají zisky z finančních trhů zdanění?
Ukázat odpověď
Ano, všechny příjmy vzniklé obchodováním na finančním trhu je nutné přiznat v daňovém přiznání. Pro bližší informace se prosím obraťte na daňového poradce. 
Hedging
Ukázat odpověď
Technika, při které jsou otevírány obchodní pozice na stejném instrumentu v opačných směrech za účelem snížení nebo anulace (dojde k netování pozic) požadované marže a zajištění stávající tržní expozice. Například pokud bude otevřena obchodní pozice EURUSD 1 lot BUY, tak při otevření obchodní pozice EURUSD 1 lot SELL dojde k vynulování požadované marže a zisk z těchto otevřených pozic bude fluktuovat pouze v rámci měnící se velikosti spreadu tohoto instrumentu.
Vytváří/Poskytuje Purple Trading automatizované obchodní systémy (EA) na objednávku?
Ukázat odpověď
Ano, klientům s VIP účtem nabízíme pomoc s vývojem jejich vlastního automatického obchodního systému. 
Likvidita
Ukázat odpověď
Schopnost brokera vyplnit klientův příkaz v trhu za klientem požadovanou cenu a v požadovaném množství.
Jaké náležitosti musím splnit pro využívání služeb ETF portfolií?
Ukázat odpověď
ETF portfolia jsou regulovanou investiční službou, a tím pádem ji bohužel nemůžeme nabídnout všem. Možnost připojit se k ETF portfoliu je nabízená jenom klientům, kterých investiční profil je vyhodnocen jako způsobilý a přiměřený pro ETF investování na základě odpovědí v investičním dotazníku.
Tento dotazník je součástí registračního formuláře a jeho data mohou být aktualizována PurpleZone.
Lot
Ukázat odpověď
Základní obchodní jednotka. U měnových párů se jedná o 100 000 kusů základní měny. U instrumentů typu CFD se velikost lotu odvíjí od nastaveného počtu kontraktů, které lot obsahuje, a liší se vždy dle nastavení každého z instrumentů.

 
Jak můžu aktualizovat odpovědi v mém investičním profilu?
Ukázat odpověď
Váš investiční profil může být znovu vyhodnocen, a to na základě nového vyplnění investičního dotazníku v PurpleZone. Po přihlášení klikněte na ikonu siluety v pravém horním rohu, poté vyberte možnost “Můj profil” a dále “Investiční profil”. Data v investičním dotazníku lze aktualizovat znovu nejdříve 7 dní po vyplnění předchozího dotazníku. Vyhodnocení nového dotazníku vám zašleme e-mailem. V případě častějších úprav ekonomických dat či větších rozdílů v odpovědích není vyloučeno, že budeme vyžadovat objasnění, příp. doložení provedených změn relevantními dokumenty.
MARKET BUY/SELL
Ukázat odpověď
Jedná se o typ obchodního příkazu, který je exekuován za co nejlepší aktuálně dostupnou tržní cenu. Při exekuci tohoto typu příkazu může dojít ke skluzu (slippage).
Jak jsou pojištěny vklady klientů?
Ukázat odpověď

Prostředky klientů jsou pojištěny proti případnému úpadku našich bank (té, která drží prostředky klientů) až do celkové výše 100 000 EUR na klienta. Naše společnost spolupracuje s bankami licencovanými EU a schraňuje klientské finance v rozdílných bankovních účtech mimo vlastní finance firmy, aby se zajistila ochrana klientových peněz.

Prostředky každého retailového klienta jsou navíc pojištěny proti možnému úpadku naší společnosti na základě našeho členství ve Fondu odškodnění investorů až do celkové výše 20 000 EUR. Toto pojištění vyplývá z evropské legislativy a je vyžadováno a monitorováno dohledovou institucí CySEC.

Bezpečnost prostředků je také navýšena STP modelem nabízených služeb Purple Tradingu, modelu bez konfliktu zájmů. Purple Trading posílá veškeré obchody klientů přímo na mezibankovní trh. Peníze klientů jsou poté použity pouze a výhradně pro obchodování.
 

Co je to investiční dotazník?
Ukázat odpověď
Investiční dotazník je nástroj, který slouží k ochraně klienta a jeho kapitálu před investicí, které nerozumí a mohla by ho poškodit. Tento dotazník, jež je součástí registračního formuláře, zkoumá klientovy investiční zkušenosti, jeho finanční situaci a investiční záměr. Na základě odpovědí na pečlivě formulované otázky v investičním dotazníku je každému klientovi přidělen jeho investiční profil, se kterým se úzce pojí nabízené služby, jako je např. nabídka investičních strategií k připojení. Klientům doporučujeme vyplňovat dotazník pečlivě a na základě skutečnosti. Výsledek je vždy klientovi zaslán e-mailem. Povinnost vyplňovat investiční dotazník při registraci klienta je definována zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a je v něm zakotvena díky jednotné evropské směrnici MiFID.
Proč se nemohu přihlásit do PurpleZone?
Ukázat odpověď
Atraktivitu prostředí klientské zóny PurpleZone nepopíráme, avšak přihlásit se do ní bohužel mohou pouze klienti Purple Trading, kteří mají reálný obchodní účet. Pokud jste tedy hrdým majitelem demo účtu, přihlásit do PurpleZone vám nebude umožněno.
Je-li příčinou problémů s přihlášením zapomenuté heslo, na přihlašovací straně klikněte na Nemůžu si vzpomenout, pomozte mi a heslo si nastavíte nové.
V případě jakýchkoliv přihlašovacích problémů kontaktujte náš Support tým na support@purple-trading.com.
 
Margin - maržový požadavek
Ukázat odpověď
Jedná se o volný kapitál, kterým musí klient disponovat na svém obchodním účtu, aby mu bylo umožněno otevřít konkrétní obchodní pozici. Velikost požadované marže souvisí u měnových párů s velikostí aplikované finanční páky. U CFD instrumentů jsou maržové požadavky přímo implementovány a neodvíjí se tak od velikosti aplikované finanční páky.
 
Jak si vytvořím další obchodní účet?
Ukázat odpověď
V tomto případě nemusíte znovu vyplňovat registrační formulář. Poté, co se přihlásíte do PurpleZone, si můžete zažádat o otevření nového účtu kliknutím na tlačítko “+ Vytvořit nový účet”, kde si také můžete nastavit detaily nového účtu. Po schválení vám pošleme e-mailem potvrzení společně s přihlašovacími údaji.


Margin-call - funkce (výzva)
Ukázat odpověď
Upozorňuje klienta na skutečnost, že velikost Majetku na jeho obchodním účtu klesla na hodnotu požadované marže. Při dosažení úrovně Margin call není klientovi umožněno otevírat dodatečné obchodní pozice, které by zvýšily jeho tržní expozici. Pro zvýšení volné marže a uvolnění finančních prostředků je tak nutné provést uzavření některé z obchodních pozic, popř. vložení dodatečných finančních prostředků na obchodní účet.

 
Jak si mohu poslat peníze mezi svými obchodními účty?
Ukázat odpověď
Prostředky mezi svými obchodními účty si můžete zdarma přeposílat skrze interní převod v PurpleZone. Po přihlášení vyberte “Převod” a poté si vyberte účet, ze kterého a na který chcete své prostředky přesunout. K převodu dojde téměř okamžitě.

Kvůli AML zákonu (Anti-Money-Laundering – zákon proti praní špinavých peněz) není povoleno převádět peníze na účet patřící jiné osobě. 

V případě převodu mezi účty s rozdílnými měnami dochází ke konverzi na základě kurzů přímo z finančních trhů + účtujeme poplatek ve výši max. 1 % celkové převáděné částky (celková výše poplatku se zobrazí předem). Převod mezi účty stejné měny je zdarma. 

V případě převodu prostředků mezi účty rozličných obchodních platforem (MT4 vs cTrader), kontaktujte prosím náš Support tým na support@purple-trading.com.
 
Mikrolot
Ukázat odpověď
Mikrolot je obchodní jednotka odvozená od standardní obchodní jednotky, kterou je ve světě Forexu lot. Zatímco 1 lot představuje transakci o velikosti 100 000 jednotek měny, zmiňované na prvním místě v měnovém páru, hodnota 1 mikrolotu je 1000 jednotek.

Pokud vás zajímá vztah mezi loty, mikroloty, pákou a marží, doporučujeme přečíst článek o mikrolotech, který jsme na toto téma sepsali.
Co je to "spící" účet?
Ukázat odpověď
V případě, že je váš účet nečinný po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců, nebo v případě, že jsme od vás neobdrželi platný osobní průkaz nebo dokument potvrzující vaši adresu bydliště, označíme váš účet jako “spící”. 

Na každém spícím účtu je strháván poplatek 15 EUR/ USD / GBP za čtvrt roku. V případě, že je zůstatek nižší než 15 EUR/ USD / GBP, bude odečten zůstatek celý. Pokud je stav účtu na nule, nebude odečteno nic. První poplatek je účtován v momentě, kdy dojde k přepnutí účtu na “spící”, další čtvrtroční poplatky jsou účtovány pouze v případě, že účet zůstává spící i nadále.
Obchodování na účtu s tímto statusem není povoleno.
Nedělá nám však problémy kdykoliv účet přepnout zpátky na status aktivní na základě vaší žádosti. Nebo situaci můžete vyřešit tak, že si z toho účtu vyberete zůstatek a účet můžete zrušit.
Kde můžu najít aktuálně dostupná ETF portfolia?
Ukázat odpověď
Seznam aktuálně dostupných portfolií najdete v PurpleZone v záložce “ETF portfolia” v pravém horním rohu. Zda se k ETF portfoliím můžete připojit, závisí na vašem investičním profilu, který je vyhodnocen na základě investičního dotazníku, který jste vyplňovali při registraci, nebo po jejím přehodnocení v PurpleZone. 
Poskytovatel likvidity
Ukázat odpověď
Z angl. liquidity provider. Subjekt poskytující brokerské společnosti likviditu.
Co jsou to investiční strategie?
Ukázat odpověď
Investiční strategie umožňují investorům kopírovat obchody profesionálních traderů. Základní princip je, že Purple Trading koupí obchodní signály od Strategy Providera a zkopíruje je na investorské účty. Po splnění několika předpokladů mohou investoři vidět seznam dostupných strategií v jejich PurpleZone, na které se mohou připojit. V okamžiku, kdy je účet připojen, není možné zasahovat do obchodů, nicméně je možné kdykoliv zažádat o odpojení nebo o výběr zisku. 
Jak můžu připojit svůj obchodní účet k ETF portfoliu?
Ukázat odpověď

Připojení k ETF portfoliu je možné zadat prostřednictvím PurpleZone. Tato portfolia si můžete filtrovat pod záložkou “ETF portfolia” vpravo nahoře. Po kliknutí na portfolio se vám zobrazí detailní informace.

Nachází se tam také možnost “Připojit k Portfoliu”. Po schválení se vám vytvoří nový obchodní účet, který bude připojen k portfoliu hned, jak na tento účet vložíte alespoň příslušnou minimální částku (500 CZK). Nejdříve je potřeba si vybrat portfolio, až následně se vkládají prostředky. O každém jednotlivém kroku vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Samotný proces netrvá déle než jeden pracovní den.

Pip
Ukázat odpověď
Cenové vyjádření měnových párů na základě předposledního desetinného místa kótované ceny. Pokud se cena měnového páru EURUSD změní z 1.17455 na 1.17465, změnila se cena právě o jeden pip. Stejně tak pokud se cena USDJPY změní ze 110.124 na 110.114, proběhla změna také o jeden pip. Jeden pip odpovídá u měnových párů 10 bodům.
Bod, point
Ukázat odpověď
Cenové vyjádření měnových párů na základě posledního desetinného místa kótované ceny. Pokud se cena měnového páru EURUSD změní z 1.17455 na 1.17456, změnila se cena právě o jeden bod. Stejně tak pokud se cena USDJPY změní ze 110.124 na 110.123, proběhla změna také o jeden bod.
Jak můžu sledovat výkonnost mého ETF investičního účtu?
Ukázat odpověď
Všechny otevřené pozice stejně jako výkonnost portfolia můžete sledovat v PurpleZone. PurpleZone je synchronizována s obchodní platformou MT4, aby mohla přesně zobrazit váš zisk, a to vč. čistého zisku po odečtení veškerých případných poplatků.
Jak můžu odpojit svůj účet od ETF portfolia?
Ukázat odpověď
O odpojení od ETF portfolia může být požádáno prostřednictvím PurpleZone, když si vyberete možnost “Odpojit od ETF portfolia” Garantujeme odpojení do 30 pracovních dní. Když bude hotovo, o výsledku vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Pokud chcete celý proces urychlit, můžete e-mailem zažádat o urgentní odpojení. Za urgentní odpojení do 4 pracovních dní se ale platí poplatek 15 EUR za odpojené portfolio.
Rezistence
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Kde si mohu stáhnout cTrader?
Ukázat odpověď
Obchodní platformu cTrader si můžete zdarma stáhnout v PurpleZone nebo zde. Nabízíme jej jako aplikaci pro PC (Windows), ve webovém rozhraní dostupném na jakémkoliv webovém prohlížeči (Windows, Linux, MAC), nebo pro Android a iOS mobilní zařízení.
Scalping
Ukázat odpověď
Typ obchodních strategií, ve kterých je využíváno minimálních tržních pohybů k dosažení zisku při vyšší frekvenci realizovaných obchodů.
 
Jak se přihlásím do obchodní platformy cTrader?
Ukázat odpověď

Přihlašovací údaje se vám automaticky vygenerují poté, co si založíte obchodní účet, můžete je najít v uvítacím emailu, který vám zasíláme na emailovou adresu, kterou jste vyplnil/a při své registraci. Obchodní platforma cTrader rozlišuje pouze jeden typ hesla (narozdíl od MT4), takže si nemusíte zapamatovávat více druhů hesel, pokud máte např.více obchodních účtů.

Kdy budu mít zisk z ETF portfolia k dispozici?
Ukázat odpověď
Jakmile bude váš investiční účet odpojený,  o čemž vás budeme informovat e-mailem, budete moci požádat o výběr prostředků. Odpojení od ETF portfolia je zpracováno nejpozději do 30 pracovních dní. Expresní odpojení trvá max. 4 pracovní dny.
Slippage - skluz v plnění obchodních příkazů
Ukázat odpověď
Vyjadřuje rozdíl mezi požadovanou cenou ze strany obchodníka a cenou, za kterou je příkaz exekuován v trhu (při tržní exekuci se jedná o v daný moment nejlepší dostupnou cenu na trhu). Může nabývat jak záporných, tak i kladných hodnot.
Jak v platformě cTrader změním heslo?
Ukázat odpověď

Změnit heslo lze přímo v platforme cTrader. Při přihlašování zvolte možnost “Forgot password”. Poté se vám zobrazí webová stránka, kam zadáte svou emailovou adresu. Po jejím zadání obdržíte email s resetovacím odkazem.

Nebo si otevřete platformu a v pravém horním rohu v sekci, kde se normálně přihlašujete, klikněte u hesla na tlačítko “Forgot?”.

Poté následuje stejný process – objeví se stránka, která po vás bude chtít váš email, na který vám následně bude zaslán resetovací odkaz.

Spread
Ukázat odpověď
Cenové rozpětí mezi cenami ASK a BID.
Jak se do platformy cTrader přihlásím přes mobilní telefon?
Ukázat odpověď
Po nainstalování Purple Trading cTrader aplikace na váš mobilní telefon otevřete aplikaci, zadejte svůj email a heslo a klikněte na “Login”. Email i heslo jsou stejné jako v případě přihlášení na počítači.
Stop-loss, SL
Ukázat odpověď
Ochranný příkaz sloužící k výstupu ze ztrátové pozice na předem definované úrovni. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.
Jak si v platformě cTrader zobrazím všechny obchodní instrumenty?
Ukázat odpověď
Po přihlášení se do cTraderu klikněte na 3 linky v pravém horním rohu, jděte do sekce “Trader” a vyberte “Finder”. Zde najdete veškeré dostupné instrumenty rozdělené do skupin.

Stop-out
Ukázat odpověď
Ochranný příkaz, který se aktivuje v okamžiku, kdy klientův Majetek na obchodním účtu klesne na polovinu požadované marže. V takovémto případě začne docházet k postupnému uzavírání obchodních pozic od nejztrátovější, dokud nedojde k uvolnění finančních prostředků a majetek na účtu se nebude nacházet nad hranicí 50% požadované marže.
Kde v platformě cTrader najdu informace o obchodních instrumentech?
Ukázat odpověď
Veškeré informace o obchodních instrumentech jsou dostupné přímo v platformě cTrader. Pravým myšítkem klikněte na okno “Finder” v sekci “Trader” v levé části menu. Klikněte pravým na vybraný instrument a zvolte “Symbol Window”. Zde najdete veškeré informace o maximálním/minimálním obchodovatelném množství, swapech, obchodních hodinách atd. Seznam obchodních instrumentů lze najít také na našich stránkách.
Jaký je rozdíl mezi STP a ECN účtem?
Ukázat odpověď
U STP účtu neplatíte žádné komise za obchod, avšak musíte počítat s vyššími spready oproti ECN účtu.

ECN účet má nižší spready – od 0.1 pipu + fixní komise 10 USD / 1 zobchodovaný lot. U nižších zobchodovaných objemů je komise účtována proporčně, např. 1 USD/ 0.1 lot. 

První účet, který vám otevřeme, je automaticky veden jako ECN účet. 
V rámci našeho Trader Status věrnostního programu lze také dosáhnout na nižší komise a spready.
 
Support
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Platí se nějaký poplatek za připojení k ETF portfoliu?
Ukázat odpověď

Každé ETF portfolio má nastavenou sadu podmínek. Podmínky vztahující se ke každému portfoliu lze nalézt v PurpleZone. Můžeme (ale nemusíme) účtovat některé z těchto typů poplatků:  

Poplatek za správu kapitálu = měsíční podíl ze zůstatku. Je vyjádřen v procentech za kalendářní rok, tedy 1/12 tohoto poplatku je účtována každý měsíc. 

Poplatek ze vkladu = fixní procentní částka z každého investorova vkladu
Swap
Ukázat odpověď
Poplatek účtovaný za držení obchodní pozice přes noc, je udáván v bodech nebo procentech a je přímo úměrný velikosti obchodní pozice. Upozorňujeme, že Swap se každou středu účtuje 3x, kdy zahrnuje i víkendové swapy.
Proč mi nejde v platformě cTrader otevřít pozice?
Ukázat odpověď

Nejčastější příčiny tohoto problému jsou:

a)     Problémy s připojením – Ověřte, zda se vám v pravém spodním rohu platformy cTrader načítají data a že se hýbou grafy. Tímto způsobem jednoduše ověříte, zda nemáte problémy s připojením, či přihlášením vašeho obchodního účtu.

b)     Špatný objem obchodního příkazu – Ověřte, zda je obchodujete správné množství (např. zda odpovídají hodnoty minimálního lotu a kroku[j5] ), také zkontrolujte, zda máte dostatek volné marže k obchodování.

c)     Obchodování mimo obchodní hodiny – Obchodní hodiny lze najít přímo v platformě cTrader. V levém menu v sekci “Trader” klikněte pravým na okno “Finder”. Poté klikněte pravým na zvolený instrument a vyberte “Symbol Window”. Berte prosím na vědomí, že během noci dochází k přesunu likvidity a není tak možné obchodovat. Proto není v čase mezi 23:59:00 a 00:05:59 (cTrader času) možné otevírat, uzavírat, či jakkoli spravovat obchodní příkazy.

Pokud vaše problémy přetrvávají i po vyloučení výše uvedených příčin, pošlete prosím snímek obrazovky celé vaší obchodní platformy na support@purple-trading.com. Rádi vám pomůžeme diagnostikovat, v čem vězí problém.

Nabízíte poradenství ohledně výběru ETF Portfolia?
Ukázat odpověď
Pro poskytování investičních doporučení nevlastníme licenci, proto vám s výběrem ETF portfolia bohužel poradit nemůžeme a rozhodnutí je tedy vždy pouze na vás. V PurpleZone se však transparentně snažíme poskytnout k portfoliím co nejvíce informací. U každého portfolia najdete graf, složení portfolia a poplatkovou strukturu.
Take-profit, TP
Ukázat odpověď
Příkaz sloužící k výstupu ze ziskové pozice a uzavření zisku na předem definované úrovni. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.
Kde v platformě cTrader najdu historii svých obchodů?
Ukázat odpověď
Najdete ji pod sekcí grafů. Vyberte záložku “History”, zde pak si můžete zobrazit historii vašich obchodů, či nastavit rozdílné časové rámce zobrazených transakcí. Máte také možnost nechat si vygenerovat report vaší transakční historie kliknutím na zelené tlačítko “Statement”.
Tick
Ukázat odpověď
Označení pro nejmenší možný pohyb ceny.
Jak v platformě cTrader změním jazyk?
Ukázat odpověď
Jazyk platformy cTrader změníte v levém spodním rohu kliknutím na ozubené tlačítko. Poté v bílé záložce vyberte možnost “General”. Hned první zobrazená možnost se týká právě změny jazyku.
Proč potřebuji obchodní platformy jako jsou MT4 a cTrader?
Ukázat odpověď
Obchodní platformy jako Metatrader4 a cTrader jsou aktivními tradery primárně určeny k otevírání, spravování a uzavírání obchodních pozic. Dále je pak lze využít k získání podrobných informací o obchodních instrumentech, generování reportů z vaší obchodní historie nebo vytváření automatických obchodních systémů.
Proč se můžu v PurpleZone připojit jen k některým vybraným ETF portfoliím?
Ukázat odpověď
Každé ETF portfolio má udělenou míru rizikovosti, tzv. Risk profil (nízký, střední, vysoký). Stejně tak je definován risk profil každého klienta, a to na základě vyhodnocení investičního dotazníku. V případě, že risk profil ETF portfolia převýší risk profil klienta, nemůžeme takové ETF portfolio klientovi nabídnout k připojení, protože je pro něj příliš rizikové.
Jaký je minimální vklad k obchodování?
Ukázat odpověď
Minimální vklad potřebný k obchodování je 500 CZK / 80 PLN / 20 USD / 20 EUR / 20 GBP) pro STP a ECN typy účtů. Pokud na váš účet nebude připsána alespoň tato částka, nebude vám umožněno obchodovat.
Mohu se připojit k více ETF portfoliím najednou?
Ukázat odpověď
Ano, připojení není omezeno počtem. Na základě připojení ke každému ETF portfoliu vám vytvoříme vždy nový obchodní účet, abyste mohli výsledky obchodování jednotlivých portfolií přehledně sledovat v PurpleZone. O všech krocích Vás vždy informujeme e-mailem.
Jaké jsou obchodní hodiny na instrumentech?
Ukázat odpověď

Obchodní hodiny najdete na našem webu, příp. v obchodní platformě MT4 v sekci “Market Watch”. Klikněte pravým tlačítkem na vybraný symbol a vyberte možnost “Specifications”.

Možnost zobrazit si veškeré informace o instrumentech máte také s platformou cTrader. V levém menu, v sekci “Trader”, klikněte pravým tlačítkem myši na okno “Finder”. Poté klikněte pravým myšítkem na vybraný instrument a zvolte “Symbol Window”.

 V časovém rozmezí od 23:59 a 0:05:59 (serverového času platforem MT4 a cTrader) nastává obchodní pauza, týkající se všech obchodních symbolů (s výjimkou kryptoměn), a to z důvodu převodu likvidity do dalšího dne. Během tohoto časového úseku se trh vyznačuje nízkou likviditou, což může mít za následek disproporční rozšiřování spreadů. Obchodování je znovu povoleno od 6. minuty po půlnoci.

V praxi to znamená, že nelze otevírat, ani upravovat obchodní pozice, a v případě, dosáhne-li v tomto čase trh Vámi zadaného pokynu (např. stop loss, take profit), tento pokyn se nezrealizuje a k jeho vyplnění dojde pouze v případě, že tržní cena pro jeho aktivaci bude aktuální i v 6. minutě po půlnoci.

Kryptoměny lze obchodovat pět dní v týdnu bez omezení, například od pondělí 0:00 do pátku 23:30 serverového času. Pokud máte na kryptu otevřené pozice, dochází každý pátek ve 23:30 (MT4 a cTrader času) k jejich uzavření.

Je zisk z ETF portfolií garantován?
Ukázat odpověď
Purple Trading z pozice poskytovatele investičního řešení negarantuje jakékoli zisky z finančních trhů a stejně tak nerefunduje případné ztráty. Prosím, berte na vědomí, že existuje šance, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.
Jak si změním finanční páku na svém účtu?
Ukázat odpověď

Možnost změny finanční páky se nabízí pouze profesionálním klientům, nikoliv však těm retailovým. S každým otevřením reálného účtu je páka nastavena automaticky v souladu s regulacemi ESMA. Nicméně, páka se může měnit v závislosti na obchodovaném instrumentu. Určitě se proto podívejte na shrnutí instrumentů a jejich pákových podmínek.

Nejvyšší možná úroveň páky u profesionálních klientů je 1:500. Pokud vás zajímá, jak se stát profesionálním klientem a co je pro to potřeba udělat, mrkněte na náš web. (Páka 1:500 platí pouze pro Forex, nikoliv pro CFD instrumenty).

Jak dlouho trvá proces výběru?
Ukázat odpověď

Žádosti o výběr zpracováváme vždy do 1 pracovního dne, avšak po odeslání prostředků z naší banky už nejsme schopni rychlost platby ovlivnit. To už záleží na samotných bankách a jejich otevíracích hodinách.

Bankovní převod

Bankovní převod pro SEPA platby v Eurech obvykle trvá 2-3 pracovní dny.

Mezinárodní platby v jiných měnách (například USD nebo GDP) obvykle trvají až 5 dní.
V případě domácí platby v rámci České republiky v CZK měně bankovní převod zpravidla trvá 1 pracovní den.

Vaše bankovní údaje jsou automaticky uloženy ve vaší PurpleZone okamžitě po vašem úspěšném vkladu. 

Pokud chcete vybrat peníze na jiný bankovní účet, budete vyzváni k zaslání vkladu z onoho bankovního účtu, abychom ověřili, že účet patří skutečně vám.

Jakmile jsou peníze připsány na obchodní účet, nové bankovní údaje jsou automaticky uloženy do PurpleZone a vy můžete zažádat o výběr. Vklad pro ověření může být v jakékoli výši, který pokrývá veškeré potřebné bankovní poplatky. Vaše žádost o výběr je následně zpracována v průběhu jednoho pracovního dne a vy budete upozorněni o schválení skrze email.

Výběry na kartu

Prostředky dorazí na příslušnou kartu v průběhu několika dní od notifikace (až 15 dní).

Výběr skrze Skrill

Peníze obdržíte zpět na váš předschválený účet na Skrillu v rámci minut. 

Pokud jste kromě Skrillu vkládali např. i kartou, tak vybrat peníze můžete na váš Skrill účet až v případě, že budou veškeré vaše předchozí vklady pomocí karty vráceny zpět na kartu.

Výběr skrze Neteller

Peníze obdržíte zpět na váš předschválený účet na Netelleru v rámci minut. 

Pokud jste kromě Netelleru vkládali např. i kartou, tak vybrat peníze můžete na váš Skrill účet až v případě, že budou veškeré vaše předchozí vklady pomocí karty vráceny.

Jak je nastavená margin call a stop-out úroveň? A jak tato opatření fungují?
Ukázat odpověď

Úroveň Margin callu je nastavena na 100% výšky marže (majetek na účtu se rovná požadované marži). Spadne-li úroveň marže na tuto hodnotu, je klient upozorněn, aby doplnil prostředky pro udržení otevřených pozic a pro možnost otevírat nové. Upozornění je zobrazeno přímo v MT4 a v cTrader platformě a v tu chvíli není možné otevírat další obchody. 

Hodnota Stop-out je nastavena na 50%. Klesne-li marže na tuto úroveň, dochází k uzavření obchodních pozic od nejztrátovějších, dokud se hodnota marže nedostane nad 50%.

Jak si otevřu demo účet?
Ukázat odpověď
Formulář k založení dema můžete najít na naší stránce. Jeho vyplnění vám zabere pár vteřin. Ihned po jeho vyplnění vám zašleme veškeré přihlašovací údaje. Při vyplňování formuláře si můžete zvolit typ účtu, páku, měnu, obchodní platformu a vstupní vklad. Všechny tyto údaje lze později změnit zasláním žádosti na support@purple-trading.com.
Pokud již u nás máte reálný účet, a tedy i přístup do PurpleZone, pak si Demo účet můžete založit  jednoduše přímo tam. Přihlaste se do PurpleZone, klikněte na “FX Demo” záložku a poté klikněte na tlačítko “+ Založit nový účet”.
 
Jaké máte poplatky pro vklady a výběry?
Ukázat odpověď
Podrobné sumy jsou uvedeny u jednotlivých žádostí v PurpleZone. Základní přehled si každopádně můžete zobrazit na tomto odkazu.
Kde a v jakém časovém pásmu jsou umístěny servery Purple Trading?
Ukázat odpověď

Naše servery se nachází v datovém centru Equinix v Londýně (LD4) a jsou nastaveny na EET časovou zónu (východoevropský čas). Toto nastavení se využívá z důvodu, aby uzavření denní svíce odpovídalo uzavření obchodní seance v New Yorku (v 17:00 EST). Obchodování tedy vždy začíná v neděli 23:06 SEČ a končí v pátek ve 22:59:59 SEČ.

Je možné vložit/vybrat peníze na obchodní účet třetí osoby?
Ukázat odpověď

Ne, to nelze. Ve shodě s naší politikou proti praní špinavých peněz (AML policy - Anti money laundering policy) vklady a výběry nemůžeme přijmout od třetí strany a stejně tak je nemůžeme poslat třetí straně.

Vklady mohou být připsány pouze z bankovního účtu (nebo karty), jehož jediný majitel je zároveň majitelem obchodního účtu/karty. Vklady třetích stran budou poslány zpět odesílateli.

Nabízí Purple Trading také historická data?
Ukázat odpověď
Bohužel historická data zatím nenabízíme, nicméně je možné podívat se na krátkodobější data platformy MT4, která jsou kvantifikována podle počtu svíček a nevážou se na fixní časové období. Záleží tedy na obchodním časovém rámci, kdy např. pro minutový časový rámec uchováváme cca 2 týdny stará data. Historická data třetích stran lze ve formátu .csv importovat do MT4 v sekci “Nástroje” - “Centrum historie” a skrze “Automate” záložku v případě platformy cTrader.
Nejde se mi přihlásit do demo účtu, je zde nějaký časový limit?
Ukázat odpověď
Každý demo účet automaticky expiruje po 90 dnech nečinnosti od posledního přihlášení (tzn. pokud se během 90 dnů nepřihlásíte na svůj demo účet ani jednou, expiruje. Poté je automaticky smazán a nelze jej obnovit. To platí pro všechny obchodní platformy.
Pokud expiraci chcete zabránit, doporučujeme přihlásit se do svého demo účtu alespoň jednou za měsíc. Mějte na paměti, že si vždy můžete požádat o vytvoření nového demo účtu a že množství demo účtů na jednoho klienta je neomezené.
Jak lze zrušit obchodní účet?
Ukázat odpověď
Požadavek na zrušení obchodního účtu je třeba zaslat na náš Support tým, a to z registrované emailové adresy. Deaktivaci lze provést pouze v případě, že na účtu máte nulový zůstatek. Samotný proces může zabrat až 5 pracovních dnů.

Demo účet je uzavřen automaticky, pokud na účtu nedojde během 90 dnů k přihlášení.
 
Je možné vložit peníze hotově?
Ukázat odpověď

Ne, to nelze. Ve shodě s naší politikou proti praní špinavých peněz (AML policy - Anti money laundering policy) nemůžeme přijmout vklady nebo výběry v hotovosti, jelikož nejsme schopni ověřit zdroj těchto prostředků.

Pro vklady prosím zvolte bankovní převod, platbu kartou nebo další způsoby (Skrill, Neteller).

Jak si mohu změnit registrovanou e-mailovou adresu?
Ukázat odpověď
Registrovanou e-mailovou adresu si můžete změnit, kdykoliv chcete. Stačí poslat email na naši zákaznickou podporu. Mějte však na paměti, že tento požadavek musí být poslán z původní registrované e-mailové adresy.

Pokud se do registrovaného e-mailu nemůžete přihlásit, uznáme požadavek i z nové emailové adresy, ale budeme po vás navíc chtít "selfie" (fotografii sebe sama), na kterém v ruce držíte pas nebo občanský průkaz použitý při registraci. Nebojte, nejedná se o žádný nový internetový trend, ale o bezpečnostní opatření, díky kterému si budeme jisti, že adresu si měníte skutečně vy a ne žádný podvodník.

Emailovou adresu vám změníme do 1 pracovního dne.
 
Pokud si vložím peníze skrze Skrill nebo Neteller, mohu si později peníze vybrat na svůj bankovní účet a obráceně?
Ukázat odpověď

Toto je stejný případ jako u platebních karet. Nejdříve musíte vybrat veškeré vklady zpět na váš Skrillový / Netellerový účet, a to až do výšky původního vkladu a ve stejné měně.

V momentu, kdy karetní/ skrillové / netellerové vklady vyrovnány, můžete vybrat prostředky na svůj bankovní účet - toto se vztahuje například na zisky. Ve speciálních situacích se to dá vyřešit případ od případu, stačí se na nás obrátit.

Proč nebyl můj příkaz uskutečněn poté, co trh dosáhl ceny potřebné k jeho aktivaci?
Ukázat odpověď
Prodejní příkazy SELL MARKET, SELL STOP nebo SELL LIMIT jsou otevírány za cenu BID (nejlepší možná cena, za kterou lze v daný moment realizovat prodej).

Příkazy SELL STOP/LIMIT se při exekuci mění na příkaz typu SELL MARKET a jsou následně uzavírány za cenu ASK (nejlepší možná cena, za kterou lze v daný moment realizovat nákup - vyšší než cena BID).

Graf je vykreslován na základě ceny BID, a tudíž pokud cena zobrazená v grafu dosáhne přesně stanoveného příkazu Take Profit, nedojde k uzavření prodejní pozice, dokud jej nezasáhne cena ASK.

Cenu ASK je možné v grafu zobrazit po stisknutí klávesy “F8” a v záložce “Obecné” zaškrtnutím možnosti “Zobrazit hladinu nabídky”. Analogicky obráceně platí to stejné i pro případné zasažení příkazu Stop Loss u prodejních pozic, kdy dojde k jeho realizaci, i přestože “vykreslená” BID cena v grafu Stop Lossu nedosáhla, ale cena ASK již ano.
Jak se mohu zaregistrovat jako Introducing Broker?
Ukázat odpověď
Pokud máte zájem stát se Introducing Brokerem (tzv. “tipařem”) a začít s námi spolupracovat, klikněte sem pro více informací. Najdete tam také krátký formulář, který je potřeba vyplnit k úspěšnému zažádání o spolupráci. Po jeho vyplnění vás kontaktuje náš sales tým. Pokud však neradi čekáte, můžete nás kontaktovat hned na sales@purple-trading.com. 
Jaká je průměrná rychlost exekuce obchodních příkazů?
Ukázat odpověď

Náš obchodní server je přímo napojen na náš koš likvidity, a to v centru pro realizaci obchodních příkazů Equinix LD4 v Londýně. Díky tomu dosahuje rychlost exekuce obchodních příkazů pouze cca 100ms.

Více informací najdete zde.

Jaké předpoklady musím splnit, abych mohl využívat investiční strategie?
Ukázat odpověď
Investiční strategie jsou regulované investiční služby, které nemůžeme nabídnout každému. Možnost připojení se na investiční strategii je nabídnuta pouze klientům, jejichž investiční profil je vyhodnocen jako způsobilý a přiměřený na základě odpovědí v investičním dotazníku. Dotazník je část registračního formuláře a vložená data mohou být aktualizována skrze PurpleZone.
V dotazníku sledujeme klientovy obchodní zkušenosti, investiční záměr a jeho finanční situaci.
Proč si nemohu vybrat celkový zůstatek svého obchodního účtu?
Ukázat odpověď

Pokud máte problémy s vyžádáním výběru v PurpleZone, zkontrolujte si prosím zůstatek na svém obchodním účtu a ověřte si, že zadáváte správnou částku. Berte prosím v potaz to, že v zájmu ochrany vašeho kapitálu a otevřených pozic nemůžeme schválit žádost o výběr, která by způsobila pokles úrovně marže pod 200 %.

Potvrzení o úspěšném zadání žádosti se objeví ve fialové liště v horní části PurpleZone a bude následovat potvrzovací e-mail.

V případě, že je váš účet napojený na investiční strategii, nesmí spadnout zůstatek pod technické minimum strategie pro správné fungování připojení a správnou funkčnost kopírovacích mechanismů obchodních signálů. 

O technickém minimu strategie vás informujeme přímo při vaší žádosti o výběr v PurpleZone. Při žádosti o výběr musíte vložit sumu odpovídající minimálním požadavkům, jinak bude vaše žádost zamítnuta.

Pokud si přejete vybrat celkový zůstatek, je potřebné nejdříve odpojit svůj účet od obchodní strategie. Můžete tak učinit kliknutím na tlačítko “Odpojit se” zobrazené u příslušného účtu. Budete informováni o odpojení skrze e-mail. V momentu, kdy je váš účet odpojen, můžete zažádat o výběr celkového zůstatku.

Dbejte prosím na to, že pokud je váš investorský účet v zisku, tak může být stržen poplatek ze zisku. Tento poplatek se běžně strhává na měsíční bázi, a to následující měsíc za měsíc předešlý. V případě, že se rozhodnete odpojit ze strategie a vybrat si své peníze před stržením poplatku, budete vyzváni k zažádání o nový výběr, do kterého bude zahrnut i poplatek.

Jak mohu změnit svůj investiční profil?
Ukázat odpověď
Pokud se jakkoli změní vaše obchodní zkušenosti, finanční situace nebo investiční záměr, je vhodná aktualizace vašeho investiční profilu v PurpleZone. Po přihlášení se klikněte na siluetu v pravém horním rohu, vyberte “Můj profil” a “Investiční profil”. Informace v informačním dotazníku mohou být aktualizována nejdříve po 7 dnech od předchozího vyplnění. Budeme vás informovat ohledně re-evaluace vašich odpovědí skrze email. V případě častých změn nebo zaznamenání markantních rozdílů v dotazníku můžeme požadovat objasnění změn, které jste uvedli, nebo vyžadovat dokumenty dokládající tyto změny.
 
Jak se mohu zaregistrovat jako poskytovatel strategií?
Ukázat odpověď
Dejte nám vědět tím, že vyplníte krátký formulář na našich stránkách, kde najdete také více informací o spolupráci. Můžete nám také napsat na sales@purple-trading.com. Poté vás kontaktuje náš Sales tým.
 
Jak zvýšit / snížit zůstatek na demo účtu?
Ukázat odpověď

Můžete nám poslat žádost na support@purple-trading.com. Email musí obsahovat číslo demo účtu, požadovanou částku a musí být poslán ze stejné adresy, kterou jste použil při registraci daného demo účtu. Počáteční zůstatek je založen na sumě vyplněné v registračním formuláři demo účtu.

V případě, že máte přístup do PurpleZone, můžete si sám navýšit svůj zůstatek na svém demo účtu. Stačí přepnout na “FX & Crypto Demo” záložku, vybrat si svůj demo účet, na který chcete přidat prostředky, a klikněte na tlačítko “vložit”. Zde si můžete na svůj demo účet vložit jakoukoliv částku.

Jaké skluzy mohu očekávat?
Ukázat odpověď

Skluz se řídí aktuální tržní likviditou. Během běžných tržních podmínek má skluz hodnotu kolem nuly.
V případě skalpování během vyhlášení ekonomických zpráv to však může být i několik desítek pipů. Náš server je propojen s likvidním košem, který se nachází v Londýně. To nám zajišťuje jednak výbornou hloubku trhu a možnost realizovat obchody o vysokých objemech, ale také snižování skluzu. Zároveň umožňujeme pozitivní skluzy ve prospěch klientů. Transparentní statistika plnění obchodních transakcí je dostupná na našich stránkách.

Co je investiční dotazník?
Ukázat odpověď
Investiční dotazník je nástroj pro ochranu klientů a jejich kapitálu proti investování, kterému nerozumí nebo by jim mohlo způsobit výraznou ztrátu. Tento dotazník je součástí registračního formuláře, hodnotí klientovy investiční znalosti a zkušenosti, jeho finanční situaci a investiční cíl.

Na základě odpovědí na pečlivě formulované otázky je každému klientovi přidělen investiční profil, který udává nabídku služeb, jako například možnost připojení k investičním strategiím. Klientům je doporučeno vyplňovat dotazník s rozvahou a upřímností. Výsledek je pokaždé zaslán klientovi přes email a je také k nalezení v PurpleZone. Povinnost vyplnit investiční dotazník v průběhu registrace nového klienta je definována podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a začleněna na základě unifikované Evropské směrnice MiFID.
Jaký je minimální objem a minimální krok potřebný k obchodování?
Ukázat odpověď

Všechny nabízené měnové páry (Forex) lze obchodovat s minimálním krokem objemu 0.01 lotu, tj. lze otevřít obchodní pozici např. o velikosti 0.02 lotu, 0.78 lotu nebo 2.14 lotu.

Při obchodování CFD kontraktů (akciové indexy, komodity) se objem a tedy i krok objemu řídí jednotlivými skupinami symbolů v MT4. Skupiny si zobrazíte v sekci “Trh/Market Watch” skrze pravé tlačítko myši volbou “Symboly”. Tyto informace najdete samozřejmě také v platformě cTrader, stačí kliknout pravým myšítkem na okno s názvem “Finder” v sekci “Trader” v levém menu. Poté klikněte opět pravým na zvolený symbol a vyberte možnost “Symbol Window”.

Další specifikace obchodních instrumentů lze najít na našem webu.

Občany kterých zemí přijímáte jako nové klienty?
Ukázat odpověď
Kvůli regulacím můžeme přijímat pouze registrace od klientů ze zemí EHP (Evropského Hospodářského Prostoru). Mezi ně patří – Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
 
Bohužel NEMŮŽEME přijmout klienty ze zemí mimo EU a také z Belgie, Francie, Ruska, Švýcarska a Gibraltaru.
 
Jak funguje hedging?
Ukázat odpověď

Hedging slouží k zajištění obchodních pozic proti možné nepříznivé změně tržních podmínek, a tím vyvolaným rizikům ztráty. Hedging vzniká otevřením pozic na stejném obchodním instrumentu, přičemž každá z pozic je opačného typu (BUY/SELL). 

Obchodní pozici lze zahedgovat částečně nebo kompletně. Každý broker může mít nastavené podmínky hedgování jinak. Abychom umožnili obchodníkům volnost při řízení svých obchodů, rozhodli jsme se u kompletně zahedgovaných pozic nulovat využitou marži z těchto obchodů. Větší volnost však s sebou přináší také zodpověnost. Díky vynulované marži nemůže dojít ke stop-outu, jelikož využitá marže je efektivně 0. V případě, že ale hodnota equity (majetku) klesne pod hodnotu 0, MT4 server přirozeně automaticky uzavře obchodní pozice. Není možné mít v trhu otevřenou větší ztrátu, než je velikost zůstatku na účtu. Díky hedgování nedochází k samovolnému prohloubení ztráty, ale může docházet k fluktuaci v rámci rozšiřování spreadu. 

V případě uzavírání zahedgovaných pozic lze využít funkce Close-by nebo Multiple close by, která zavře obě pozice hedgovaného obchodu zároveň (viz. obrázek). To je umožněno tím, že zahedgované pozice nemají vůči sobě žádnou expozici, a tudíž je možné jednu pozici zavřít cenou z druhé. Jako vedlejší efekt zároveň obchodník ušetří na spreadu.

Kde najdu dostupné investičné strategie?
Ukázat odpověď
Seznam momentálně dostupných strategiích je přístupný v PurpleZone pod záložkou “Strategie” v pravém horním rohu. Dostupné strategie jsou automaticky přístupné pouze klientům s vhodným risk profilem, který je vyhodnocován na základě investičního dotazníku v průběhu registrace, případně po jeho re-evaluaci v PurpleZone.
 
Jak mohu připojit svůj obchodní účet na investiční strategii?
Ukázat odpověď
O připojení je možné zažádat v PurpleZone. Pod záložkou “Strategie” najdete jejich nabídku. Po kliknutí na strategii se zobrazí detailní informace. Je zde také možnost “Připojit ke strategii”.  Jakmile je žádost schválena, vytvoříme vám nový obchodní účet. Jakmile bude tento účet nafundován alespoň minimální požadovanou částkou, bude napojen na strategii. Nejdříve si zvolíte strategii a poté vložíte peníze na nový obchodní účet. Budete informování ohledně každého kroku skrze e-mail. Celý proces by měl zabrat méně než jeden pracovní den.
Kdo poskytuje obchodní signály obchodních strategií?
Ukázat odpověď
Purple Trading získává signály od soukromých profesionálních traderů a kopíruje je na investorské účty. Tito tradeři musí splňovat striktní podmínky a projít testovacím obdobím obchodování na obchodním účtu pod Purple Trading.
Jak mohu sledovat situaci na svém připojeném investičním účtu?
Ukázat odpověď
Veškeré otevřené a zavřené pozice stejně jako výkon strategie můžete najít v PurpleZone. PurpleZone je propojená s obchodní platformou MT4, takže ukazuje svůj zisk přesně, včetně zisku po strhnutí veškerých poplatků. 
Pozn: Poplatky ze zisku / poplatky za správu kapitálu jsou účtovány na měsíční bázi, takže může dojít k prodlevě.
Jak mohu odpojit svůj účet od strategie?
Ukázat odpověď
O odpojení od strategie můžete zažádat skrze PurpleZone, když zvolíte “Odpojit od strategie”. Garantujeme vám odpojení v rámci 1 pracovního dne pro většinu strategií. O odpojení budete informováni skrze e-mail. 
Kdy budu mít k dispozici zisk ze strategie?
Ukázat odpověď

Svůj zisk ze strategie si můžete vybrat kdykoliv. Zažádat o výběr můžete skrze PurpleZone pod tlačítkem “Vybrat”.
Pro zachování připojení a správné kopírování obchodů prosím myslete na to, že veškerý zůstatek obchodního účtu není dostupný pro výběr. Výběr pouze části prostředků je možný bez nutnosti odpojení účtu. Systém je nastavený tak, že brání zůstatku na účtu v klesnutí pod technické minimum strategie. Pokud si přejete vybrat veškerý svůj zůstatek na účtu, je nezbytné se nejdříve odpojit od strategie. Odpojení účtu od strategie probíhá do 1 pracovního dne. Jakmile je účet odpojen, zašleme vám potvrzovací  e-mail a v ten moment už budete mít své prostředky plně k dispozici. 

Potvrzení o úspěšném zadání žádosti o odpojení se objeví ve fialové liště v horní části PurpleZone a bude následovat potvrzovací e-mail. 

Pozor: Pokud je váš investorský účet v zisku, tak může být dodatečně stržen poplatek ze zisku. Výše poplatků je uvedena přímo u strategie v PurpleZone. Poplatek ze zisku a případně i poplatek za správu kapitálu se běžně strhává na měsíční bázi, a to následující měsíc za měsíc předešlý. V případě, že se rozhodnete odpojit ze strategie, u které je účtován některý s těchto poplatků, který zatím nebyl stržen, a zároveň se rozhodnete vybrat své peníze, můžete být vyzváni k zažádání o nový výběr na novou částku poníženou o poplatek. V takovém případě vás kontaktuje náš tým zákaznické péče s přesnými instrukcemi.

Platí se poplatek za připojení ke strategii?
Ukázat odpověď
Každá strategie má individuálně nastavené podmínky na základě smlouvy s poskytovatelem. Podmínky a související poplatky každé strategie jsou k nalezení v PurpleZone. Můžeme (ale nemusíme) účtovat jeden z těchto typů poplatků:

Poplatek ze zisku = měsíční poplatek vypočítaný ze zisku na konci obchodních hodin v posledním dni kalendářního měsíce přímo z části “equity” tak, že i otevřené pozice jsou brány v potaz. V případě, že je investorský účet ve ztrátě a poté v zisku, je tento poplatek účtován v momentu, kdy je ztráta na účtu vybalancována.

Poplatek na správu kapitálu = podíl investované částky investora, který je připočítán poskytovateli strategie každý měsíc. Procento je dáno pro jeden kalendářní rok, což znamená, že jeho 1/12 je účtována každý měsíc.

Poplatek za vklad = fixní procento každého vkladu, který uskuteční investor
Poskytujete rady ohledně správné volby strategie?
Ukázat odpověď
Purple Trading nesmí poskytovat jakékoliv investiční rady, takže nejsme v pozici vám poskytnout jakékoliv doporučení. Rozhodnutí je a musí být čistě na vás. Na druhou stranu nám to nebrání v co největší transparentnosti. To znamená, že se snažíme poskytnout co nejvíce informací o strategiích. Strategie mohou být rozčleněny podle jejich úrovně risku, obchodovacího stylu, úrovně CapitalGuard nebo jejich jména. Každá strategie ukazuje graf, seznam obchodů, historii strategie, obchodní styl a příslušné poplatky.
Co je to CapitalGuard?
Ukázat odpověď
CapitalGuard je nástroj, který slouží k ochraně kapitálu klientů. Každá investiční strategie má maximum povolené ztráty nastavené v PurpleZone; procentní hodnotu CapitalGuard. CG je vypočítáno z čisté hodnoty (equity) obchodního účtu strategie, což bere zřetel i na otevřené obchodní pozice. V případě ztráty strategie a dosáhnutí této úrovně se aktivuje CapitalGuard, veškeré otevřené obchody se zavřou a veškeré investorské účty jsou odpojeny co nejdříve kvůli zabránění dalším ztrátám.
Proč se mohu připojit pouze na některé z obchodních strategií v PurpleZone?
Ukázat odpověď
Každá investiční strategie má svůj risk profil - vysoký, střední a nízký. Každému klientovi je také udělen risk profil na základě jeho investičního profilu. V případě, že je risk profil strategie vyšší než risk profil klienta, není možné povolit klientovi připojení k této obchodní strategie, jelikož je to příliš riskantní.
Mohu se připojit k několika obchodním strategiím najednou?
Ukázat odpověď
Rozhodně ano, není žádný limit pro připojení se ke strategiím. S každým připojením je vytvořen nový obchodní profil tak, abyste mohl pohodlně pozorovat výsledky obchodování každé strategie v PurpleZone. Informujeme vás o každém kroku skrze e-mail.
Garantují investiční strategie jasný zisk?
Ukázat odpověď
Purple Trading nemůže garantovat žádný zisk z finančních trhů a také nemůže vyplatit případné ztráty. Berte prosím v potaz to, že je zde šance, že ztratíte část nebo celou svoji počáteční investici a není proto doporučováno investovat prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste brát v potaz veškerá rizika spojena s obchodováním na finančních trzích a vyhledat pomoc od nezávislých finančních poradců v případě potřeby nebo pochyb.