Fibonacciho retracement a jak jej uplatnit v tradingu

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších indikátorů v technické analýze, na který nedají dopustit ani profesionální obchodníci. V tomto článku vám prozradíme, jak pomocí Fibonacci retracementu zvýšit vaši šanci na zisk v obchodování

Fibonacciho retracement

Nástroj technické analýzy, který obchodníci používají k identifikaci potenciálních úrovní supportů a rezistencí v rámci technické analýzy. Tento nástroj je založen na myšlence, že ceny často zopakují předvídatelnou část pohybu, po které budou pokračovat v pohybu původním směrem. Toto předvídatelné chování je známé jako Fibonacciho retracement.

Úrovně Fibonacciho retracementu se vypočítávají pomocí poměrů Fibonacciho posloupnosti. Nejčastěji používané poměry jsou 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %.

Tyto poměry jsou odvozeny vydělením čísla ve Fibonacciho posloupnosti číslem, které za ním bezprostředně následuje. Pro lepší představu: poměr 34 děleno 55 je přibližně 0,618, což je základ pro 61,8% úroveň Fibonacciho retracementu.

Obchodníci mohou využít úrovně Fibonacciho retracementu k určení místa, kam umístit příkazy pro vstup a výstup. Například pokud se obchodník domnívá, že cena instrumentu po vzestupném trendu pravděpodobně provede drobnou korekci, může zadat buy limit příkaz v blízkosti 38,2% nebo 50% úrovně Fibonacciho retracementu. Pokud cena skutečně lehce poklesne a poté pokračuje ve vyšším pohybu, může obchodník zadat Take Profit poblíž úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu a vybrat tak zisk.

Kromě použití úrovní Fibonacciho retracementu pro vstup a výstup mohou obchodníci tyto úrovně využít také k nastavení stop-loss příkazů. Pokud je například obchodník v long pozici a cena se začne pohybovat proti němu, může umístit stop-loss příkaz poblíž úrovně 61,8 % Fibonacciho retracementu, aby tak omezil své potenciální ztráty.

Fibonacciho strategie

Obchodní strategie, které jsou založeny primárně na využití Fibonacciho úrovní retracementu (viz výše). Tyto strategie lze využít různými způsoby, například k identifikaci potenciálních oblastí supportů a rezistencí, nastavení stop-loss příkazů nebo určení take profitů.

Jednou z dalších klasických Fibonacci strategií je použití úrovně 50 % retracementu jako vstupního bodu. Tato metoda vychází z myšlenky, že 50 % úroveň představuje významnou úroveň supportu nebo rezistence a že ceny se od této úrovně pravděpodobně odrazí, než budou pokračovat v původním směru trendu.

Další oblíbenou Fibonacciho strategií je použití úrovně 61,8 % retracementu jako take profit hladiny. Ta vychází z myšlenky, že úroveň 61,8 % představuje silnou úroveň rezistence a že ceny se pravděpodobně budou snažit tuto úroveň prolomit. Stanovením ziskového cíle na této úrovni mohou obchodníci využít této rezistence a opustit své pozice se ziskem. Případně lze využít i možnosti zadat čekající příkaz Buy Stop nad tuto úroveň, což můžeme vnímat jako spekulaci na průraz ve směru uptrendu.

Pokud se tedy rozhodnete zařadit Fibonacciho retracement do svého tradingu, můžete se těšit na cenný nástroj, který vám dokáže odhalit klíčové úrovně supportů a rezistencí, což zlepší rozhodovací proces ohledně otázky: kam zadat vstup, kam Stop Loss a kam Take Profit. Kromě toho můžete v rámci psychologie tradingu využívat Fibonacciho strategie a úrovně proto, abyste využili předvídatelného chování cen na těchto klíčových úrovních.

Důležité pojmy

Buy - Koupit
Ukázat odpověď
Buy je příkaz na koupi daného instrumentu, který se používá v případě spekulace na růst ceny.
Fibonacciho retracementy
Ukázat odpověď
Fibonacciho retracement je metoda technické analýzy, která je založena na Fibonacciho číselné posloupnosti. Retracement vyjadřuje důležité podíly z této číselné řady. Jako klíčové podíly jsou označovány 0,382, 0,6180 a 1. K Fibonacciho retracementům je nástroj, který je součástí tradingové platformy.
Rezistence
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Stop-loss, SL
Ukázat odpověď
Ochranný příkaz sloužící k výstupu ze ztrátové pozice na předem definované úrovni. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.
Support
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Take-profit, TP
Ukázat odpověď
Příkaz sloužící k výstupu ze ziskové pozice a uzavření zisku na předem definované úrovni. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.
Technická analýza
Ukázat odpověď
Technická analýza je forma analýzy, kdy trader zkoumá cenu. K analýze jsou využívány grafy, které znázorňují pohyb ceny. Předpoklad je, že všechny informace jsou již v ceně obsažené.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,60 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.