U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Ochrana klientských vkladů

Bezpečnost klientských vkladů je naší hlavní prioritou

V Purple Trading věříme tomu, že nejdůležitějším aspektem poskytování finančních služeb je jejich bezpečnost a spolehlivost. Věříme, že tohle je přidaná hodnota, které si při obchodování s Purple Trading opravdu všimnete.Dohled externích poskytovatelů

Díky dohledu a ochraně, prováděné důvěryhodnými externími poskytovateli, jsou prostředky našich klientů chráněny hned na několika úrovních. Obchodníci a investoři se tak při obchodování pod křídly Purple Trading mohou cítit zcela v bezpečí.

Ochrana před negativním zůstatkem

Účelem ochrany před negativním zůstatkem je ochrana retailového klienta, který se může ocitnout v nestandardní situaci, ve které dojde k náhlé změně ceny podkladového aktiva, a to takových rozměrů, že margin stop-out přestává správně fungovat a nedochází tak k automatickému uzavírání obchodních pozic. K tomuto jevu může docházet především během zveřejnění důležitých makroekonomických zpráv a externích šoků, ze kterých plyne zvýšená volatilita.

Hlavní funkcí ochrany před negativním zůstatkem je záruka, že maximální ztráta obchodníka u Purple Trading nepřekročí výši celkového kapitálu na obchodním účtu. Tato ochrana také počítá se zisky z uzavření otevřených pozic na daném účtu, k jejichž uzavření prozatím nedošlo.

Investor/obchodník by neměl čelit žádné další zodpovědnosti pramenící z jeho/jejích obchodních aktivit. Ochrana před negativním zůstatkem je vyžadována od všech brokerů regulovaných orgánem ESMA a jako taková je poskytována bez výjimky na všech produktech s finanční pákou.
 

Jak to funguje

  1. Dejme tomu, že jste retailovým klientem s 10 000 EUR na vašem obchodním účtě.
  2. Poté, co otevřete pár obchodních pozic, je vaše volná marže na 2 000 EUR. Jelikož je v Purple Trading nastavená úroveň stop-outu pro retailové klienty na 50 %, znamená to, že vaše pozice se automaticky uzavře v případě, že váš zůstatek na účtě dosáhne 1 000 EUR.
  3. Finanční trhy mohou být nepředvídatelné, proto se může stát, že dojde k neočekávané změně trendu a cena podkladového aktiva (vámi obchodovaného instrumentu, např. měnového páru EUR/USD) se s obrovskou volatilitou rychle přiblíží vašemu stop-outu.
  4. Cenové gapy a nedostatek likvidity vám mohou bránit od plnění obchodního příkazu, a proto se musíte mít v tomto případě na pozoru. Obchodník, který čelí výše popsanému se tak může ocitnout v pozici, kdy se veškerý jeho/její zůstatek dostane do mínusu, přestože byl spuštěn automatický stop-out.
  5. Naštěstí díky ochraně před negativním zůstatkem dojde k automatickému vynulování záporného zůstatku bez jakéhokoliv právního závazku obchodníka vůči brokerovi, či nutnosti cokoliv zaplatit z vlastní kapsy.

Naši společnost řídíme svědomitě

Své závazky vůči regulátorům a vystavovatelům licencí pro finanční služby bereme velmi vážně. Kromě provádění pravidelných nezávislých externích auditů finančních a compliance opatření za účelem zajištění shody s potřebnými předpisy se těšíme dobrému jménu u všech regulačních orgánů. Společnost Purple Trading nemá žádné regulační ani soudní nálezy od jakéhokoliv z finančních regulátorů, vládních orgánů nebo soudů.

Bezpečný obchodní model

Jako klient Purple Trading můžete počítat s tím, že obchodujete s brokerem na bázi 100% STP / No Dealing Desk modelu. To znamená, že nejsme žádným způsobem ovlivněni vašimi ztrátami či zisky.

Tím, že máme licenci u CySEC (kyperský regulační orgán), jsme nuceni pracovat výhradně na STP modelu. Purple Trading monitorují nejen orgán CySEC, ale také interní auditor, externí auditorská firma a představenstvo společnosti. Všechny tyto subjekty zajišťují, že působíme v mezích naší licence.

Stručně řečeno, brokeři, kteří fungují na modelu Market Maker (MM), většinou generují zisky, kdykoli jsou jejich klienti ve ztrátě. To znamená, že jejich výnosy se točí kolem zisků a ztrát z prostředků klienta. Purple Trading NENÍ MM, což znamená, že každý ziskový klient, který to s obchodováním a investováním na finančních trzích myslí vážně, je u nás vítán. Náš obchodní model vylučuje jakýkoli střet zájmů vůči našim klientům a zajišťuje spravedlivé obchodní prostředí bez postranních úmyslů.
 

Segregace klientských prostředků

V souladu s legislativními akty EU a přísnými předpisy Kyperské republiky Purple Trading odděluje finanční prostředky svých klientů. Proto v nepravděpodobném případě finančních problému společnosti Purple Trading (L.F. Investment Ltd.) zůstanou prostředky našeho klienta v bezpečí a díky jejich právní ochraně nebudou nijak ovlivněny.

Bezpečnostní opatření společnosti Purple Trading týkající se segregace klientských prostředků jsou každoročně podrobovány důkladným interním a externím auditům, aby bylo zajištěno, že všechna preventivní opatření jsou dostatečná a že prostředky klientů jsou právně chráněny. To pouze dokazuje, že pokud jde o finanční prostředky našich klientů, musíme se držet pečlivě strukturovaného bezpečnostního plánu.

Investorský kompenzační fond

Purple Trading (LF Investment Ltd.) je členem Fondu pro kompenzaci investorů („ICF“), což je regulační požadavek dle zákona o poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností, provozu regulovaných trhů a dalších souvisejících záležitostí 144 (I) / 2007, ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoli by to klienti Purple Trading mohli vyžadovat opravdu jen ve velmi výjimečných případech, s ohledem na dva výše uvedené faktory (obchodní model a oddělení prostředků), jsou rovněž v rámci kyperských zákonů proti bankrotu chráněni fondem pro odškodnění investorů (ICF) a to až do výše 20 000 EUR. Další informace jsou k dispozici na oficiální webové stránce CySEC.

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.

Odpovědi na nejčastější otázky

Jak je nastavená margin call a stop-out úroveň? A jak tato opatření fungují?
Ukázat odpověď

Úroveň Margin callu je nastavena na 100% výšky marže (majetek na účtu se rovná požadované marži). Spadne-li úroveň marže na tuto hodnotu, je klient upozorněn, aby doplnil prostředky pro udržení otevřených pozic a pro možnost otevírat nové. Upozornění je zobrazeno přímo v MT4 a v cTrader platformě a v tu chvíli není možné otevírat další obchody. 

Hodnota Stop-out je nastavena na 50%. Klesne-li marže na tuto úroveň, dochází k uzavření obchodních pozic od nejztrátovějších, dokud se hodnota marže nedostane nad 50%.

Jaký typ brokera je market maker? Je Purple Trading market maker? Jaký je rozdíl mezi STP brokerem a market maker brokerem?
Ukázat odpověď
Market maker je individuální účastník trhu, který sám kótuje nákupní a prodejní ceny. Market maker broker je druhou stranou každého obchodu. Cílem market maker brokera je mít zisk z klientů na základě spreadu a na základě ceny istrumenů, kterou vytváŕí.

STP broker není individuálním účastníkem trhu. Všechny obchody jsou směrované poskytovatelům likvidity tohoto brokera, takže broker není druhou stranou obchodů, ani sám nevytváří ceny.

Purple Trading je STP broker, protože věříme, že tohle je správný způsob, jak zabezpečit transparentní a férové prostředí pro všechny klienty.
Jaký je rozdíl mezi STP a ECN účtem?
Ukázat odpověď

U STP účtu neplatíte žádné komise za obchod, avšak musíte počítat s vyššími spready oproti ECN účtu.

ECN účet má nižší spready – od 0.1 pipu + fixní komise 10 USD / 1 zobchodovaný lot. U nižších zobchodovaných objemů je komise účtována proporčně, např. 1 USD/ 0.1 lot. 

První účet, který vám otevřeme, je automaticky veden jako ECN účet. 

V rámci našeho Trader Status věrnostního programu lze také dosáhnout na nižší komise a spready.

Finanční páka
Ukázat odpověď
Mechanismus, pomocí kterého lze s menším množstvím volného kapitálu obchodovat větší objemy, k jejichž pokrytí by volný kapitál bez aplikované finanční páky nedostačoval. Například při velikosti finanční páky 1:100 a obchodování objemu 1 lotu měnového páru EURUSD bude klient nucen mít na svém obchodním účtu volný kapitál o minimálním množství 1 000 EUR. Pokud by nebyla finanční páka aplikována, klient by musel disponovat na svém účtu kapitálem ve výši 100 000 EUR, aby pokryl celkový obchodní objem.
 
Likvidita
Ukázat odpověď
Schopnost brokera vyplnit klientův příkaz v trhu za klientem požadovanou cenu a v požadovaném množství.
Margin - maržový požadavek
Ukázat odpověď
Jedná se o volný kapitál, kterým musí klient disponovat na svém obchodním účtu, aby mu bylo umožněno otevřít konkrétní obchodní pozici. Velikost požadované marže souvisí u měnových párů s velikostí aplikované finanční páky. U CFD instrumentů jsou maržové požadavky přímo implementovány a neodvíjí se tak od velikosti aplikované finanční páky.
 
Stop-out
Ukázat odpověď
Ochranný příkaz, který se aktivuje v okamžiku, kdy klientův Majetek na obchodním účtu klesne na polovinu požadované marže. V takovémto případě začne docházet k postupnému uzavírání obchodních pozic od nejztrátovější, dokud nedojde k uvolnění finančních prostředků a majetek na účtu se nebude nacházet nad hranicí 50% požadované marže.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.