Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  63,00% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Bezpieczeństwo środków klientów

Bezpieczeństwo środków klienta jest naszym priorytetem

W Purple Trading wierzymy, że najważniejszymi elementami w świadczeniu usług finansowych są bezpieczeństwo i niezawodność. Jesteśmy przekonani, że jest to zdecydowanie obszar, w którym można zobaczyć prawdziwą wartość dodaną w Purple Trading.

 


Nadzór dostawców zewnętrznych

Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia nasza infrastruktura prawna, w ramach której zaufane organy zewnętrzne odpowiadają za nadzór i ochronę środków klientów na różnych poziomach. Traderzy i inwestorzy mogą zatem czuć się bezpiecznie, wiedząc, że w Purple ich środki są chronione w sposób, którego nie oferuje nasza konkurencja.

Ochrona przed ujemnym saldem

Celem ochrony przed ujemnym saldem jest zabezpieczenie Klienta detalicznego, który może znaleźć się w sytuacji, w której następuje nagła zmiana ceny instrumentu bazowego, do tego stopnia, że przestaje prawidłowo funkcjonować zabezpieczenie typu margin stop-out i nie następuje automatyczne zamknięcie pozycji handlowych. Zjawisko to może wystąpić szczególnie podczas publikacji ważnych raportów makroekonomicznych i szoków zewnętrznych, które powodują zwiększoną zmienność.

Główną funkcją ochrony przed ujemnym saldem jest zapewnienie, że maksymalna strata inwestora w Purple Trading nie przekracza całkowitego kapitału na koncie handlowym. Ochrona ta uwzględnia również zyski z zamknięcia otwartych pozycji na danym koncie, które nie zostały jeszcze zamknięte. Inwestor/trader nie powinien być narażony na żadną dodatkową odpowiedzialność wynikającą z jego działalności handlowej. Ochrona przed ujemnym saldem jest wymagana od wszystkich brokerów zgodnie z wytycznymi ESMA i CySEC i jako taka jest zapewniana bez wyjątku na wszystkich produktach opartych na dźwigni finansowej.
 

Jak to działa?

  1. Załóżmy, że jesteś klientem detalicznym z 10.000 EUR na koncie handlowym.
  2. Po otwarciu kilku pozycji handlowych, Twój wolny depozyt zabezpieczający wynosi 2000 EUR. Ponieważ w Purple Trading ustawiliśmy poziom stop-out dla klientów detalicznych na 50%, oznacza to, że Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta, jeśli stan Twojego konta osiągnie 1000 EUR.
  3. Rynki finansowe mogą być nieprzewidywalne, więc nieoczekiwany trend może się zmienić i cena aktywów bazowych z ogromną zmiennością szybko zbliży się do Twojego poziomu stop out.
  4. Luki cenowe i brak płynności mogą uniemożliwić Ci realizację zlecenia handlowego, więc musisz być ostrożny w tym przypadku. W związku z tym inwestor, który stoi w obliczu powyższego, może znaleźć się w pozycji, w której całe jego saldo stanie się ujemne, mimo że automatyczny stop-out został zainicjowany.
  5. Na szczęście, ochrona przed ujemnym saldem automatycznie resetuje ujemne saldo bez żadnych zobowiązań prawnych ze strony inwestora. Oznacza to, że inwestor nie będzie musiał płacić nic z własnej kieszeni.

Stosujemy dobry ład korporacyjny

Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania jako posiadacz Licencji Usług Finansowych. Oprócz przeprowadzania regularnych niezależnych audytów zewnętrznych w zakresie ustaleń finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami, mamy również dobrą opinię u wszystkich organów regulacyjnych. Purple Trading nie jest stroną w żadnych sprawach regulacyjnych lub sądowych prowadzonych przez jakiegokolwiek regulatora finansowego, organu rządowego lub sądu.

Bezpieczny model biznesowy

Jako klient Purple Trading możesz liczyć na fakt, że handlujesz z brokerem, którego model to 100% STP / Brak Dealing Desku. Oznacza to, że w żaden sposób nie wpływamy na potencjalne zyski lub straty.

Dzięki licencji wydanej przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) jesteśmy upoważnieni do działania wyłącznie w modelu STP. Purple Trading jest monitorowany nie tylko przez CySEC, ale także przez wewnętrznego audytora, zewnętrzną firmę audytorską oraz przez Zarząd Spółki. Wszystkie te podmioty zapewniają, że działamy w granicach naszej licencji.

W skrócie, brokerzy, którzy funkcjonują w modelu Market Maker (MM) – Animator Rynku - zazwyczaj generują zyski, gdy ich klienci ponoszą straty i odwrotnie. Oznacza to, że ich model dochodów obraca się wokół zysków i strat klienta. Purple Trading nie jest MM, co oznacza, że każdy zyskowny klient, który poważnie myśli o handlu i inwestowaniu na rynkach finansowych, jest bardziej niż mile widziany, aby do nas dołączyć. Nasza konfiguracja eliminuje wszelkie konflikty interesów i zapewnia klientom uczciwe środowisko handlowe z najwyższą przejrzystością.

Segregowane Środki Klientów

Zgodnie z aktami prawnymi UE i surowymi przepisami Republiki Cypru, Purple Trading segreguje środki swoich klientów. Dlatego też w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Purple Trading (L.F. Investment Ltd.) zostanie narażony na odpowiedzialność finansową, środki naszych klientów pozostaną bezpieczne i nie zostaną w żaden sposób naruszone dzięki ich ochronie prawnej.

Każdego roku środki bezpieczeństwa Purple Trading, dotyczące segregowanych środków klientów, są poddawane szczegółowym audytom wewnętrznym i zewnętrznym, aby zapewnić, że każdy środek ostrożności jest wystarczający, a fundusze klientów są prawnie chronione. To tylko pokazuje, że jeśli chodzi o środki naszych klientów, dbamy o to, by trzymać się skrupulatnie opracowanego planu bezpieczeństwa.

Fundusz Rekompensat dla Inwestorów (ICF)

Purple Trading (L.F. Investment Ltd.) jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów ("ICF"), który jest wymogiem regulacyjnym zgodnie z ustawą 144(I)/2007 o świadczeniu usług inwestycyjnych, prowadzeniu działalności inwestycyjnej, funkcjonowaniu rynków regulowanych i innych powiązanych kwestiach, z późniejszymi zmianami od czasu do czasu.

Biorąc pod uwagę dwa wymienione powyżej czynniki (model biznesowy i segregację środków), istnieje niskie ryzyko, że klienci potrzebowaliby pomocy ze strony ICF. Jednak mogą oni zawsze spać spokojnie, wiedząc, że są również chronieni przez ten fundusz, w wysokości do 20.000 EUR. Wszystko w ramach gwarancji, jakie zapewnia cypryjskie prawo przeciwko bankructwu. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie CySEC.

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
Jakim typem brokera jest animator rynku, czy Purple Trading jest animatorem rynku, jaka jest różnica między brokerem STP i animatorem rynku?
Pokaż odpowiedź

Broker animator rynku jest indywidualnym uczestnikiem rynku, który sam dostarcza kwotowania cen kupna i sprzedaży. Animator rynku jest po przeciwnej stronie każdej transakcji. Celem animatora rynku jest osiągnięcie zysku na klientach w oparciu o spread i cenę instrumentu, który tworzy.

Broker STP nie jest indywidualnym uczestnikiem rynku. Wszystkie zlecenia są kierowane do dostawców płynności, dlatego też nie jest przeciwną stroną transakcji i sam nie tworzy cen.

Purple Trading jest brokerem STP. Uważamy, że jest to właściwy sposób na zapewnienie przejrzystego i sprawiedliwego środowiska dla wszystkich naszych klientów.