66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Bezpieczeństwo środków klientów

Bezpieczeństwo środków klienta jest naszym priorytetem

W Purple Trading wierzymy, że najważniejszymi elementami w świadczeniu usług finansowych są bezpieczeństwo i niezawodność. Jesteśmy przekonani, że jest to zdecydowanie obszar, w którym można zobaczyć prawdziwą wartość dodaną w Purple Trading.

 


Nadzór dostawców zewnętrznych

Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia nasza infrastruktura prawna, w ramach której zaufane organy zewnętrzne odpowiadają za nadzór i ochronę środków klientów na różnych poziomach. Traderzy i inwestorzy mogą zatem czuć się bezpiecznie, wiedząc, że w Purple ich środki są chronione w sposób, którego nie oferuje nasza konkurencja.

Ochrona przed ujemnym saldem

Celem ochrony przed ujemnym saldem jest zabezpieczenie Klienta detalicznego, który może znaleźć się w sytuacji, w której następuje nagła zmiana ceny instrumentu bazowego, do tego stopnia, że przestaje prawidłowo funkcjonować zabezpieczenie typu margin stop-out i nie następuje automatyczne zamknięcie pozycji handlowych. Zjawisko to może wystąpić szczególnie podczas publikacji ważnych raportów makroekonomicznych i szoków zewnętrznych, które powodują zwiększoną zmienność.

Główną funkcją ochrony przed ujemnym saldem jest zapewnienie, że maksymalna strata inwestora w Purple Trading nie przekracza całkowitego kapitału na koncie handlowym. Ochrona ta uwzględnia również zyski z zamknięcia otwartych pozycji na danym koncie, które nie zostały jeszcze zamknięte. Inwestor/trader nie powinien być narażony na żadną dodatkową odpowiedzialność wynikającą z jego działalności handlowej. Ochrona przed ujemnym saldem jest wymagana od wszystkich brokerów zgodnie z wytycznymi ESMA i CySEC i jako taka jest zapewniana bez wyjątku na wszystkich produktach opartych na dźwigni finansowej.
 

Jak to działa?

  1. Załóżmy, że jesteś klientem detalicznym z 10.000 EUR na koncie handlowym.
  2. Po otwarciu kilku pozycji handlowych, Twój wolny depozyt zabezpieczający wynosi 2000 EUR. Ponieważ w Purple Trading ustawiliśmy poziom stop-out dla klientów detalicznych na 50%, oznacza to, że Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta, jeśli stan Twojego konta osiągnie 1000 EUR.
  3. Rynki finansowe mogą być nieprzewidywalne, więc nieoczekiwany trend może się zmienić i cena aktywów bazowych z ogromną zmiennością szybko zbliży się do Twojego poziomu stop out.
  4. Luki cenowe i brak płynności mogą uniemożliwić Ci realizację zlecenia handlowego, więc musisz być ostrożny w tym przypadku. W związku z tym inwestor, który stoi w obliczu powyższego, może znaleźć się w pozycji, w której całe jego saldo stanie się ujemne, mimo że automatyczny stop-out został zainicjowany.
  5. Na szczęście, ochrona przed ujemnym saldem automatycznie resetuje ujemne saldo bez żadnych zobowiązań prawnych ze strony inwestora. Oznacza to, że inwestor nie będzie musiał płacić nic z własnej kieszeni.

Stosujemy dobry ład korporacyjny

Bardzo poważnie traktujemy nasze zobowiązania jako posiadacz Licencji Usług Finansowych. Oprócz przeprowadzania regularnych niezależnych audytów zewnętrznych w zakresie ustaleń finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami, mamy również dobrą opinię u wszystkich organów regulacyjnych. Purple Trading nie jest stroną w żadnych sprawach regulacyjnych lub sądowych prowadzonych przez jakiegokolwiek regulatora finansowego, organu rządowego lub sądu.

Bezpieczny model biznesowy

Jako klient Purple Trading możesz liczyć na fakt, że handlujesz z brokerem, którego model to 100% STP / Brak Dealing Desku. Oznacza to, że w żaden sposób nie wpływamy na potencjalne zyski lub straty.

Dzięki licencji wydanej przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) jesteśmy upoważnieni do działania wyłącznie w modelu STP. Purple Trading jest monitorowany nie tylko przez CySEC, ale także przez wewnętrznego audytora, zewnętrzną firmę audytorską oraz przez Zarząd Spółki. Wszystkie te podmioty zapewniają, że działamy w granicach naszej licencji.

W skrócie, brokerzy, którzy funkcjonują w modelu Market Maker (MM) – Animator Rynku - zazwyczaj generują zyski, gdy ich klienci ponoszą straty i odwrotnie. Oznacza to, że ich model dochodów obraca się wokół zysków i strat klienta. Purple Trading nie jest MM, co oznacza, że każdy zyskowny klient, który poważnie myśli o handlu i inwestowaniu na rynkach finansowych, jest bardziej niż mile widziany, aby do nas dołączyć. Nasza konfiguracja eliminuje wszelkie konflikty interesów i zapewnia klientom uczciwe środowisko handlowe z najwyższą przejrzystością.
 

Segregowane Środki Klientów

Zgodnie z aktami prawnymi UE i surowymi przepisami Republiki Cypru, Purple Trading segreguje środki swoich klientów. Dlatego też w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Purple Trading (L.F. Investment Ltd.) zostanie narażony na odpowiedzialność finansową, środki naszych klientów pozostaną bezpieczne i nie zostaną w żaden sposób naruszone dzięki ich ochronie prawnej.

Każdego roku środki bezpieczeństwa Purple Trading, dotyczące segregowanych środków klientów, są poddawane szczegółowym audytom wewnętrznym i zewnętrznym, aby zapewnić, że każdy środek ostrożności jest wystarczający, a fundusze klientów są prawnie chronione. To tylko pokazuje, że jeśli chodzi o środki naszych klientów, dbamy o to, by trzymać się skrupulatnie opracowanego planu bezpieczeństwa.

Fundusz Rekompensat dla Inwestorów (ICF)

Purple Trading (L.F. Investment Ltd.) jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów ("ICF"), który jest wymogiem regulacyjnym zgodnie z ustawą 144(I)/2007 o świadczeniu usług inwestycyjnych, prowadzeniu działalności inwestycyjnej, funkcjonowaniu rynków regulowanych i innych powiązanych kwestiach, z późniejszymi zmianami od czasu do czasu.

Biorąc pod uwagę dwa wymienione powyżej czynniki (model biznesowy i segregację środków), istnieje niskie ryzyko, że klienci potrzebowaliby pomocy ze strony ICF. Jednak mogą oni zawsze spać spokojnie, wiedząc, że są również chronieni przez ten fundusz, w wysokości do 20.000 EUR. Wszystko w ramach gwarancji, jakie zapewnia cypryjskie prawo przeciwko bankructwu. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie CySEC.

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
Jaki jest poziom wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i poziom stop out?
Pokaż odpowiedź

Poziom wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest ustalony na poziomie 100% wykorzystanego depozytu zabezpieczającego (kapitał własny rachunku jest równy wykorzystanemu depozytowi zabezpieczającemu). Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego spadnie do tej wartości, klient jest powiadamiany o potrzebie sfinansowania swojego rachunku w celu utrzymania otwartych pozycji lub umożliwienia otwarcia nowych transakcji. Powiadomienie jest wyświetlane bezpośrednio na MT4 i cTrader i w tym momencie nie jest możliwe otwarcie innej pozycji handlowej.  Poziom stop out jest ustawiony na 50%. Jeśli poziom depozytu zabezpieczającego spadnie do tego poziomu, serwer MT4 lub cTrader automatycznie zamyka pozycję handlową, która ponosi największą stratę, aż poziom depozytu zabezpieczającego ponownie osiągnie co najmniej 50%.

Jakim typem brokera jest animator rynku, czy Purple Trading jest animatorem rynku, jaka jest różnica między brokerem STP i animatorem rynku?
Pokaż odpowiedź

Broker animator rynku jest indywidualnym uczestnikiem rynku, który sam dostarcza kwotowania cen kupna i sprzedaży. Animator rynku jest po przeciwnej stronie każdej transakcji. Celem animatora rynku jest osiągnięcie zysku na klientach w oparciu o spread i cenę instrumentu, który tworzy.

Broker STP nie jest indywidualnym uczestnikiem rynku. Wszystkie zlecenia są kierowane do dostawców płynności, dlatego też nie jest przeciwną stroną transakcji i sam nie tworzy cen.

Purple Trading jest brokerem STP. Uważamy, że jest to właściwy sposób na zapewnienie przejrzystego i sprawiedliwego środowiska dla wszystkich naszych klientów.

Jaka jest różnica między rachunkiem STP i ECN?
Pokaż odpowiedź

Na rachunku STP nie pobiera się prowizji od każdej transakcji, ale istnieje większy spread w porównaniu z rachunkiem ECN. Spready są niższe dla rachunku ECN - od 0,1 pipsa + stała prowizja 10 USD / 1 round-turned-lot / transakcja. Przy niższym wolumenie obrotu prowizja jest pobierana proporcjonalnie, np. 1 USD/0,1 lot/transakcja.

Pierwszy rachunek handlowy, który jest automatycznie otwierany dla klienta, jest rachunkiem ECN. Prowizja i spread mogą być niższe w ramach naszego programu lojalnościowego Status Tradera.

Dzwignia finansowa
Pokaż odpowiedź
Mechanizm, który umożliwia traderom handel większymi kwotami, nawet przy mniejszym wolumenie wolnego kapitału, który w innym przypadku byłby niewystarczający do handlu, np. przy handlu 1 lotem pary walutowej EURUSD z dźwignią 1:100, klient musi mieć co najmniej 1000 EUR wolnego kapitału na jego rachunku handlowym. Jeśli dźwignia nie zostanie wykorzystana w tym scenariuszu, klient musiałby mieć na swoim koncie handlowym 100 000 USD, aby pokryć cały wolumen obrotu.
Płynność
Pokaż odpowiedź
Zdolność brokera do realizacji zlecenia klienta na rynku po pożądanej wartości i w pożądanym wolumenie.
Margin-wymagalność
Pokaż odpowiedź
Jest to wolny kapitał, który klient musi mieć na swoim koncie handlowym, aby móc otworzyć określoną pozycję handlową. Wielkość wymaganego depozytu zabezpieczającego dla par walutowych jest powiązana z dźwignią finansową. W przypadku instrumentów CFD wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego są implementowane bezpośrednio i nie są związane z dźwignią.
Stop-out
Pokaż odpowiedź
Zlecenie ochronne aktywowane, gdy kapitał własny klienta na jego rachunku handlowym spadnie do połowy wymaganego depozytu zabezpieczającego. Pozycje handlowe są następnie automatycznie zamykane, począwszy od tej z największą stratą, aż do momentu, gdy będzie wystarczająca ilość wolnych środków, aby utrzymać kapitał na koncie powyżej 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.