Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  76,60 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak zostać klientem profesjonalnym?

Aby chronić społeczeństwo przed wysokimi potencjalnymi stratami, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nakłada wymóg ograniczania dźwigni finansowej dla klientów detalicznych maksymalnie do 1:30, który obowiązuje wszystkich brokerów prowadzących działalność na terytorium UE. Jednakże, jeśli klient udowodni, że może zostać uznany za „klienta profesjonalnego”, dźwignia finansowa może wzrosnąć do 1:500. Na tej stronie znajdziesz dodatkowe informacje na temat statusu klienta profesjonalnego oraz tego, jak zostać klientem profesjonalnym.
Instrumenty
Saldo

Dźwignia finansowa dla klientów profesjonalnych w porównaniu z dźwignią dla klientów detalicznych

Instrument

Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów detalicznych

Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów profesjonalnych

Maksymalna dźwignia finansowa dla doświadczonych klientów detalicznych

Pary walutowe

1:30

1:500

1:100

Złoto

1:20

1:100

1:100

Srebro

1:10

1:100

1:10

Platyna, pallad

1:10

1:20

1:10

Ropa Crude

1:10

1:20

1:20

Ropa Brent

1:10

1:20

1:20

Indeksy akcyjne

1:20

1:50

1:100

Maksymalny poziom dźwigni finansowej zależy od łącznego salda kont handlowych klienta

Dźwignia finansowa prezentowana w niniejszej tabeli dotyczy wyłącznie handlu parami walutowymi, więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
Saldo

Dźwignia

Saldo do €10,000

maksymalnie 1:500

Saldo do €100,000

maksymalnie 1:200

Saldo od €100,000 wzwyż

maksymalnie 1:100

Klienci profesjonalni mogą liczyć na:

Odrębne rachunki bankowe

Środki naszych klientów przechowujemy na rachunkach bankowych odrębnie od środków operacyjnych Purple Trading.

Bezpieczeństwo banków objętych nadzorem UE

Twoje środki są deponowane i ubezpieczane w bankach objętych nadzorem UE zgodnie z najwyższymi możliwymi europejskimi standardami.

Jak zostać klientem profesjonalnym?

 
  1. Otwórz konto handlowe

  2. Wyślij e-mail

    Wyślij e-mail z wnioskiem o konto profesjonalne na adres zespołu wsparcia: support@purple-trading.com.

  3. Spełnij wymogów

    Spełnij 2 z 3 poniższych wymogów:

Klient zawierał transakcje o znacznej wartości na odnośnym rynku ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał w ostatnich czterech kwartałach.
 

Wartość portfela instrumentów finansowych klienta, zdefiniowanego jako obejmujący depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR*.
 

Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku profesjonalnym, które wymagało wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług..

 

* Instrumenty finansowe – akcje, instrumenty pochodne (wyłącznie depozyty/zyski gotówkowe), instrumenty dłużne oraz depozyty gotówkowe

Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką kategoryzacji klientów w naszych Warunkach w celu uzyskania bliższych informacji. Zwracamy uwagę, że zmiany dźwigni finansowej dotyczą wyłącznie klientów detalicznych (objętych zakresem regulacji ESMA) i nie mają zastosowania do klientów profesjonalnych.

Dlaczego Purple Trading?

Dlaczego jeszcze warto z nami handlować?

Brak ponownych kwotowań, dodatni poślizg

Ponad 80% transakcji jest realizowanych po cenie żądanej lub nawet lepszej.

Szybka realizacja, wąskie spready ECN

Dzięki naszej rozbudowanej infrastrukturze z serwerami Equinix LD4 w Londynie i z bezpośrednim połączeniem z naszymi dostawcami płynności.

Brak ograniczeń handluí

Skalpowanie, algorytmy/EA i hedging to dozwolone formy handlu. Z nami Twoje zlecenia są nielimitowane. Klienci odnoszący zyski są u nas mile widziani.

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  76,60 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.