67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak zostać klientem profesjonalnym?

Aby chronić społeczeństwo przed wysokimi potencjalnymi stratami, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nakłada wymóg ograniczania dźwigni finansowej dla klientów detalicznych maksymalnie do 1:30, który obowiązuje wszystkich brokerów prowadzących działalność na terytorium UE. Na tej stronie znajdziesz dodatkowe informacje na temat statusu klienta profesjonalnego oraz tego, jak zostać klientem profesjonalnym.
Instrumenty
Saldo

Dźwignia finansowa dla klientów profesjonalnych

Instrument

Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów profesjonalnych

Pary walutowe

1:500

Złoto

1:100

Srebro

1:100

Platyna, pallad

1:20

Ropa Crude

1:20

Ropa Brent

1:20

Indeksy akcyjne

1:100

Akcje

1:5

Maksymalny poziom dźwigni finansowej zależy od łącznego salda kont handlowych klienta

Dźwignia finansowa prezentowana w niniejszej tabeli dotyczy wyłącznie handlu parami walutowymi, więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
Saldo

Dźwignia

Saldo do €10,000

maksymalnie 1:500

Saldo do €100,000

maksymalnie 1:200

Saldo od €100,000 wzwyż

maksymalnie 1:100

Klienci profesjonalni mogą liczyć na:

Odrębne rachunki bankowe

Środki naszych klientów przechowujemy na rachunkach bankowych odrębnie od środków operacyjnych Purple Trading.

Bezpieczeństwo banków objętych nadzorem UE

Twoje środki są deponowane i ubezpieczane w bankach objętych nadzorem UE zgodnie z najwyższymi możliwymi europejskimi standardami.

Jak zostać klientem profesjonalnym?

  1. Otwórz konto handlowe

    Twój kapitał jest zagrożony.

  2. Wyślij e-mail

    Wyślij e-mail z wnioskiem o konto profesjonalne na adres zespołu wsparcia: support@purple-trading.com.

  3. Spełnij wymogi

    Spełnij 2 z 3 poniższych wymogów:

Klient zawierał transakcje o znacznej wartości na odnośnym rynku ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał w ostatnich czterech kwartałach.

Wartość portfela instrumentów finansowych klienta, zdefiniowanego jako obejmujący depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR*.

Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku profesjonalnym, które wymagało wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług.

* Instrumenty finansowe – akcje, instrumenty pochodne (wyłącznie depozyty/zyski gotówkowe), instrumenty dłużne oraz depozyty gotówkowe.

Klienci, którzy chcą być traktowani jako klienci profesjonalni, muszą dostarczyć Spółce odpowiednie dowody potwierdzające możliwość zastosowania wyżej wymienionych kryteriów. Niedostarczenie dowodów doprowadzi do odrzucenia wniosku o traktowanie jako klienta profesjonalnego.

Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką kategoryzacji klientów w naszych Warunkach w celu uzyskania bliższych informacji. Zwracamy uwagę, że zmiany dźwigni finansowej dotyczą wyłącznie klientów detalicznych (objętych zakresem regulacji ESMA) i nie mają zastosowania do klientów profesjonalnych.

Dlaczego Purple Trading?

Dlaczego jeszcze warto z nami handlować?

Brak ponownych kwotowań, dodatni poślizg

Ponad 80% transakcji jest realizowanych po cenie żądanej lub nawet lepszej.

Szybka realizacja, wąskie spready ECN

Dzięki naszej rozbudowanej infrastrukturze z serwerami Equinix LD4 w Londynie i z bezpośrednim połączeniem z naszymi dostawcami płynności.

Brak ograniczeń handluí

Skalpowanie, algorytmy/EA i hedging to dozwolone formy handlu. Z nami Twoje zlecenia są nielimitowane. Klienci odnoszący zyski są u nas mile widziani.

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.