64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Trading

Poznaj wszystkie swoje potrzeby w zakresie handlu kontraktami CFD i Forex w Purple Trading. Ciesz się zaletami niskich spreadów i szybkiej egzekucji dla płynnego handlu online. Skorzystaj z naszych bezprowizyjnych wpłat i wypłat kartą, w połączonych ze spokojem wyboru regulowanego brokera. Purple Trading to platforma zapewniająca bezpieczny i efektywny handel online kontraktami CFD i Forex.

Otwórz konto
Twój kapitał jest zagrożony.
Demo


Spready, swapy, dywidendy

Przegląd wszystkich oferowanych przez nas instrumentów.


Opłaty i prowizje

Wybierz rachunek handlowy odpowiadający Twoim potrzebom.


Wpłaty i wypłaty


Zero opłat za płatności kartą lub natychmiastowe przelewy bankowe.


Dźwignia finansowa


Do 1:30 dla inwestorów detalicznych


Ochrona depozytów

 

Jesteśmy w pełni regulowanym brokerem i to widać.


Realizacja

 

Gwarancje cen od najlepszych dostawców płynności.


Godziny handlu

 

Dowiedz się, kiedy rynek się zamyka i otwiera.


PurpleZone

Wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania swoimi rachunkami handlowymi w jednym miejscu.


Warunki handlowe


Na tej stronie znajdziesz listę wszystkich warunków dot. handlu.

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa proces składania wniosku o wypłatę środków?
Pokaż odpowiedź
Przelew bankowy
Przelew bankowy dla płatności SEPA w EUR trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze.
Płatności transgraniczne w innych walutach (np. USD lub GBP) trwają zazwyczaj do 5 dni. 
W przypadku płatności krajowej na terenie Republiki Czeskiej (CZK) przelew trwa zazwyczaj 1 dzień roboczy. 
Szybkość przelewu uzależniona jest od współpracy z bankiem i godzin otwarcia. 
Wymagana jest wypłata środków na ten sam rachunek bankowy, który został wykorzystany do poprzedniej wpłaty. Te dane bankowe są automatycznie zapisywane w Twojej PurpleZone natychmiast po zrealizowanej wpłacie. Aby wypłacić pieniądze na inny rachunek bankowy, zostaniesz poproszony/a o przesłanie wpłaty z żądanego rachunku bankowego. 
 
Celem wpłaty jest identyfikacja posiadacza rachunku bankowego. Po wpłaceniu środków, nowe dane bankowe są automatycznie zapisywane w bazie danych PurpleZone i możesz zażądać wypłaty. Może to być wypłata w dowolnej wysokości, pokrywająca wszelkie niezbędne opłaty bankowe. Twoja prośba o wypłatę środków zostanie rozpatrzona w ciągu jednego dnia roboczego i zostaniesz poinformowany/a o zatwierdzeniu poprzez e-maila. 
 
Wypłata kartą 
Środki zostaną przekazane na zatwierdzoną kartę kredytową w ciągu kilku dni od powiadomienia (do 15 dni).
W jaki sposób ubezpieczone są wpłaty/środki klientów?
Pokaż odpowiedź
Zgodnie z prawem UE środki klientów są ubezpieczone do 100 000 EUR na klienta. Nasza firma współpracuje z bankami posiadającymi licencje unijne i przechowuje środki klientów na odrębnych rachunkach bankowych od środków własnych firmy w celu zapewnienia ochrony środków klientów. Dodatkowo, środki każdego klienta detalicznego są ubezpieczone od potencjalnego bankructwa naszej firmy na podstawie naszego członkostwa w Investor Compensation Fund (ICF) do łącznej kwoty 20.000 EUR. Ubezpieczenie to wynika z prawodawstwa europejskiego i jest wymagane i monitorowane przez instytucję nadzorującą CySEC. 

Bezpieczeństwo środków zwiększa również model STP oferowanych usług Purple Trading, czyli model bez konfliktu interesów. Purple Trading wysyła wszystkie transakcje klientów bezpośrednio na rynek międzybankowy. Środki klientów są następnie ściśle wykorzystywane do handlu, a nie do innych celów.
 
Co to jest CapitalGuard?
Pokaż odpowiedź

Jest to funkcja techniczna, która monitoruje rozwój kapitału na określonym rachunku powiązanym ze strategią. Jeśli maksymalna dopuszczalna strata zostanie przekroczona, CapitalGuard odłączy konto od strategii i automatycznie zamknie wszystkie pozycje handlowe na tym zarządzanym koncie oraz usunie wszystkie oczekujące zlecenia. To skutecznie zapobiega dalszym potencjalnym stratom.

Na podstawie śledzenia transakcji, wpłat i wypłat, CapitalGuard oblicza High Water Mark (HWM) dla danego zarządzanego konta. HWM to najwyższy osiągnięty kapitał, który służy do śledzenia najwyższego salda osiągniętego na rachunkach klientów. HWM jest przeliczany przy każdej transakcji w taki sposób, że obsunięcie na saldzie (drawdown) przed transakcją i po transakcji pozostaje takie samo.

Żadne nowe pozycje nie są otwierane na koncie inwestora w okresie od aktywacji CapitalGuard (i zamknięcia pozycji handlowych) do pomyślnego odłączenia konta inwestora od strategii. Dla lepszego zrozumienia możesz zobaczyć przykład działania CapitalGuard.

Jak mogę zmienić dźwignię na moim rachunku?
Pokaż odpowiedź

Jako klient detaliczny nie możesz zmienić dźwigni finansowej, ponieważ proces ten jest możliwy tylko dla klientów profesjonalnych. Każdy rzeczywisty rachunek handlowy jest automatycznie otwierany z użyciem dźwigni finansowej podanej przez rozporządzenie ESMA. Ponieważ każdy instrument posiada określoną dźwignię finansową, zachęcamy do zapoznania się z przeglądem instrumentów i odpowiadających im dźwigni, który można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 
Najwyższa możliwa dźwignia finansowa dla klientów profesjonalnych to 1:500. Jak zostać profesjonalnym inwestorem i jaka jest dostępna dźwignia finansowa? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową. (Dźwignia jest ważna tylko na rynku Forex, dźwignia nie jest brana pod uwagę przy handlu kontraktami CFD).

Jaka jest średnia prędkość realizacji zleceń handlowych?
Pokaż odpowiedź

Nasz serwer handlowy, który znajduje się w Londynie, Equinix (LD4), jest bezpośrednio podłączony do naszej puli płynności.  Dlatego też szybkość realizacji zleceń handlowych sięga około 100 milisekund. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej, gdzie prezentujemy więcej informacji na temat naszej infrastrukturyhandlowej i statystyk handlowych.

 

 

Czy są jakieś opłaty za prowadzenie rachunku?
Pokaż odpowiedź
Otwarcie, zarządzanie i potencjalna dezaktywacja są bezpłatne dla wszystkich rachunków handlowych. 
 
Jedyna opłata pobierana jest w przypadku, gdy rachunek jest w stanie uśpienia. Więcej informacji na temat nieaktywnych rachunków można znaleźć w rozdziale VI. "O Purple Trading" - pytanie 6 "Co to jest rachunek uśpiony?"
Jakie są opłaty za wpłaty i wypłaty?
Pokaż odpowiedź
Szczegółowe ceny są ustalane na podstawie indywidualnych wniosków w systemie PurpleZone. Jeśli jednak szukasz ogólnego porównania, zapraszamy do skorzystania z poniższego linku:
https://www.purple-trading.com/trading-conditions/deposits-and-withdrawals/
Czy istnieje opłata za podłączenie do strategii
Pokaż odpowiedź
Każda strategia ma indywidualnie ustalone warunki w oparciu o umowę z dostawcą. Warunki i związane z nimi opłaty dla każdej strategii można znaleźć w zakładce PurpleZone. Możemy (ale nie musimy) pobierać jedną z poniższych opłat:
 
opłata za wyniki = miesięczna opłata obliczana z zysku na koniec godzin pracy w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego bezpośrednio z pozycji "kapitał własny", tak aby nawet otwarte pozycje były brane pod uwagę. 
 
opłata za zarządzanie = udział inwestora w saldzie, który co miesiąc zasila dostawcę strategii. Wartość procentowa jest podana dla jednego roku kalendarzowego, dlatego też 1/12 tej opłaty pobierana jest co miesiąc. 

opłata za wpłatę = stały procent każdej wpłaty dokonanej przez inwestora jest uznawany na rachunku dostawcy strategii
Czy istnieje opłata za podłączenie do portfela ETF?
Pokaż odpowiedź

Każdy portfel posiada określone warunki. Warunki i związane z nimi opłaty dla każdego portfela ETF można znaleźć w zakładce "PurpleZone". Możemy (ale nie musimy) pobierać jedną z poniższych opłat:
 
 
opłata za zarządzanie = udział inwestora w kapitale własnym, który jest zapisywany na dobro spółki w każdym miesiącu. Wartość procentowa jest podana dla jednego roku kalendarzowego, dlatego też 1/12 tej opłaty pobierana jest co miesiąc. 
 
opłata za wpłatę = stały procent każdej wpłaty dokonanej przez inwestora jest uznawany na rachunku firmy

Prowizje
Pokaż odpowiedź
Prowizje to opłaty, które trader płaci brokerowi za przeprowadzenie transakcji. Niektórzy brokerzy nie pobierają prowizji, ponieważ ich koszty pokrywane są w spreadzie. Z drugiej strony brokerzy, którzy pobierają prowizje, zwykle mają bardzo niskie spready.
Spread
Pokaż odpowiedź
Różnica pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży.
Swap
Pokaż odpowiedź
Opłata pobierana za trzymanie otwartej pozycji handlowej w przeciągu nocy. Jest ona wyraźona w w punktach lub procentach i jest wprost proporcjonalna do wielkości danej pozycji handlowej. Ostrzegamy, że swap na parach FX i metalach szlachetnych jest w każdą środę naliczany trzykrotnie, ponieważ w ten dzień obejmuje on również swapy weekendowe. (Swap jest naliczany o północy ze środy na czwartek). W przypadku pozostałych symboli potrójne swapy są naliczane w piątki. (Swap jest naliczany o północy z piątku na sobotę)
64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.