U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Proč dochází ke skluzům v obchodování

Skluz, neboli slippage, je přirozenou součástí online obchodování. Zatímco negativní skluz zvedá ze židle nejednoho obchodníka, jeho pozitivní verze je naopak vítaným úkazem, který však bohužel velká část brokerů svým obchodníkům často neuzná. Proč však ke skluzům dochází a lze je předpovědět a přizpůsobit tomu své obchodování? O tom pojednává tento článek.

Stručná definice skluzu

Nejdříve si pojďme ve stručnosti připomenout, jak lze definovat skluz. Skluz (v angličtině slippage) se definuje jako rozdíl mezi cenou, za kterou chcete realizovat svůj obchod a cenou, za kterou skutečně dojde k jeho zrealizování brokerem nebo poskytovatelem likvidity. Mezi každým vaším kliknutím na příkaz k otevření/uzavření pozice (či na stop-loss, take-profit a další pending ordery) totiž pokaždé uběhne určitá, byť velice krátká, doba. Délka této doby poté často určuje velikost i povahu skluzu (pozitivní, či negativní).

Proč ke skluzu dochází

 1. Malá likvidita

  Pokud se hlásíte k obchodníkům, jejichž strategie je postavena na obchodování exotiky, tedy párů, které se často neobchodují, měli byste se mít před skluzy na pozoru. Na trzích s exotickými měnami a potažmo nízkou likviditou totiž může logicky trvat delší dobu, než se k vašemu příkazu najde protistrana. Bavíme se sice pořád o čase v řádu zlomků vteřiny, díky tomu se ale vámi poptávaná cena může pohnout.
   

  Mezi nejpopulárnější exotické měny patří:


  HKD – Hong Kong Dollar
  MXN – Mexican Peso
  CNY – Chinese Yuan
  SGD – Singapore Dollar
  KRW – South Korean Won
  ZAR – South African Rand
  RUB – Russian Federation Ruble
  INR – Indian Rupee
   

 2. Vysoká volatilita

  Důležité makroekonomické události, tiskové konference s výrazným ekonomickým dopadem, či pouhé twitter přestřelky mezi významnými státními činiteli znepřátelených států, to všechno může vést k vysoké volatilitě na trzích. Situace, kdy cenová hladina trhů “střílí” z jedné strany na druhou je pak živnou půdou pro skluzy. Pokud se tedy řadíte mezi obchodníky, kteří volatilní trhy vyhledávají, doporučujeme se mít před skluzy na pozoru. Nebo jim alespoň věnovat pozornost.
   

 3. Příliš velký objem obchodní pozice

  Skluzy mají tendenci se objevovat také v případech, kdy obchodníci operují s velkými pozicemi. Každý trh má totiž určitou hloubku likvidity. Tu si lze představit jako jakýsi žebřík, na kterém se řadí čekající objednávky od jednotlivých institucí a poskytovatelů likvidity.

  Na horních příčkách se nachází ta nejlepší dostupná cena, za kterou jsou v dané chvíli instituce ochotny obchodovat, tzv. “top of the book”, která vlastně odpovídá tomu, co vidíte v platformě a ceně, kterou jste požadovali. Na spodních příčkách se pak řadí objednávky s horší cenou , vzdálenější od vašeho ideálu.

  Každá z těchto příček je schopna naplnit pouze určitý, předem stanovený, objem (mnohdy pouze v řádu několika lotů). V případě, že hodláte obchodovat pozici v řádu desítek lotů, musíte počítat s tím, že tato vaše pozice může být na mezibankovním trhu rozdělena a zobchodována za ceny z vícero příček. Výsledná cena tak bude odpovídat váženému průměru ze všech příček, a tím pádem tak dojde ke skluzu od původně poptávané ceny.

  Aby toho nebylo málo, může se stát například i to, že vlivem velké obchodní pozice, váš příkaz tzv. "vyžere" hloubku trhu a objeví se negativní skluz. Avšak vlivem rychlé změny ve váš prospěch bude výsledný skluz, který uvidíte v platformě, pozitivní. Hodnota výsledného skluzu je tedy poměrně komplexní záležitostí a ve většině případů se jedná o určitou kombinaci uvedených důvodů.

Jak zjistit, zda váš broker jedná se skluzy férově

Jak jsme již zmínili v úvodu, negativní i pozitivní skluzy jsou přirozenou součástí obchodování. Je tedy s nimi potřeba počítat. V ideálním případě by skluzy měly být rozmístěny rovnoměrně. Mělo by tak docházet přibližně ke stejnému počtu negativních a pozitivních skluzů. Na co byste si však měli dát pozor, je způsob, jakým se skluzy nakládá váš broker.

Výsadou kvalitního brokera je kromě rovnoměrné distribuce pozitivních a negativních skluzů také to, aby pozitivní skluzy, v případě, že k nim dojde, svým klientům přiznal.

Rozpoznat “zdravé” rozložení skluzů lze za pomoci grafů jejich rozložení. Férový broker by neměl mít problém vám tyto grafy ukázat na požádání. V Purple Trading je uvádíme přímo na našich webových stránkách. Podívejte se na graf distribuce skluzů Purple Trading.

Závěrem

Doufáme, že vám tento článek pomohl trochu lépe porozumět problematice skluzů v obchodování. Věříme, že informace zde získané upotřebíte v maximální možné míře při vyvíjení vlastní obchodní strategie. Pokud byste měli zájem o pravidelný přisun podobně kvalitních informací a zároveň chtěli obchodovat u brokera, který nakládá férově (nejen) se skluzy, neváhejte vyzkoušet Purple Trading.

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.
Kde zjistím detailnější informace o poskytovatelích likvidity daného brokera?
Ukázat odpověď
Pokud vás zajímají poskytovatelé likvidity, tak každý broker v evropské unii musí vydávat tzv. RTS28 dokument. Najdete ho v právních dokumentech na webu každého brokera. Někteří se ji však snaží schovat. V tomto dokumentu vidíte kam chodily jeho exekuce. Většinou zde naleznete top 5 exekučních center, kam broker posílal příkazy svých klientů za uplynulý rok.
Pokud tedy máte brokera, regulovaného v EU, tento report na jeho stránkách jednoduše dohledáte. Naopak, u offshorových brokerů tato informace většinou ani nebude dohledatelná. Dohledatelnost RTS28 dokumentu je tedy jedna z cest, jak zjistit regulační orgán, kterému se broker zodpovídá.
Dalším dokumentem, kde můžete u EU regulovaných brokerů najít informace o jejich poskytovatelech likvidity, jsou pravidla o vykonávání příkazů.
 
Likvidita
Ukázat odpověď
Schopnost brokera vyplnit klientův příkaz v trhu za klientem požadovanou cenu a v požadovaném množství.
Slippage - skluz v plnění obchodních příkazů
Ukázat odpověď
Vyjadřuje rozdíl mezi požadovanou cenou ze strany obchodníka a cenou, za kterou je příkaz exekuován v trhu (při tržní exekuci se jedná o v daný moment nejlepší dostupnou cenu na trhu). Může nabývat jak záporných, tak i kladných hodnot.
U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.