U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Úvod do Price action I: Co musíte znát, než začnete

Publikováno: 22.02.2023

Letošní trhy budou přát zejména aktivním obchodníkům a spekulantům. Proto rozjíždíme krátkou sérii článků o price action tradingu, která vás naučí praktickým základům obchodování. Techniky, které se zde naučíte, lze navíc přenést na jakýkoliv jiný typ trhů. V prvním díle této série si vysvětlíme základní pojmy price action tradingu.

 

Co je price action?

Price action je jednou z možností, jak analyzovat a číst tržní pohyby různých instrumentů. Jedná se o jednu z nejvíce používaných metod napříč všemi typy trhů. Z pohledu Forex price action tradingu se jedná o obchodování podle cenového grafu bez technických indikátorů. Koneckonců, technické indikátory jsou odvozeny z ceny, takže určitě je smysluplné naučit se číst trh na základě cenových pohybů.

Při price action tradingu obchodníci studují historické ceny a z průběhu grafu se snaží identifikovat potřebné signály. Je potřeba si uvědomit že price action zobrazuje tok objednávek na trhu. Trader tedy na základě price action studuje, co dělají ostatní obchodníci na trhu a z toho identifikuje, kam směřuje tok objednávek. Například pokud trader identifikuje významný impulzivní pohyb, tak se bude snažit obchodovat ve směru tohoto pohybu.

Pravidlo retestu


Tradeři, kteří obchodují price action, využívají principu, který je založený na druhém testu úrovně, na které se cena v minulosti otočila. Pokud je tedy taková úroveň identifikována, trader pak čeká na to, až se cena k této úrovni vrátí, cena provede tzv. retest dané úrovně a trader do obchodu vstoupí až poté, kdy je zřejmé, jakým způsobem cena na tuto úroveň reagovala.


Proč zvolit price action trading?

Jedna z výhod price action tradingu je, že velmi dobře funguje na vyšších časových rámcích. Ty používají velké banky, které mají dost kapitálu na to, aby trhem pohnuly kam chtějí. Retailoví tradeři takové možnosti nemají, ale mohou pomocí price action na vyšším časovém rámci identifikovat, co tito hráči na trhu udělali a co tedy pravděpodobně budou dělat znovu.

Další výhodou je, že pomocí price action je možno identifikovat různé vzorce, které se na trzích opakují s určitou pravděpodobností. Jakmile se naučíte tyto vzorce číst, budete jasně vědět, co na trhu hledáte a proto pro vás bude snadnější určit parametry obchodu. Příklad takového vzorce je trend, kde se pravidelně střídají vyšší high a vyšší low v případě uptrendu nebo nižší high a nižší low v případě klesajícího downtrendu.

Nevýhoda price action je, že vzorců na trhu existuje celá řada a každý trader může v grafu vidět něco jiného. Tam, kde jeden trader uvidí pokračování klesajícího trendu, může jiný vidět potenciál k obratu toho trendu. Naučit se číst grafy objektivně je dovednost, která není jednoduchá a její zvládnutí bude vyžadovat stovky hodin tvrdé práce.

Obchodní strategie pracující se svíčkovými formacemi

Naučte se rozpoznat a zobchodovat možnou obchodní příležitost na jakémkoliv typu trhu díky této univerzální obchodní strategii využívající svíčkové formace pin bar.

 

Co pomáhá sledovat price action trading?

Při používání metody price action na trhu sledujeme několik věcí:

  • Trendy

  • Hladiny supportu a resistence

  • Reakci ceny na hladinách supportu a resistence.

  • Svíčkové formace

  • Cenové patterny neboli formace

 

Zásadní, co na trhu v souvislosti s price action sledujeme je kontext nebo strukturu trhu. Při price action tradingu je potřeba se dívat na trh v určitých souvislostech, které nám poskytují komplexní informace. Struktura trhu není určena jednou nebo dvěma svíčkami, ale vyžaduje mnohem širší pohled na trh jako celek.

Kromě toho nás bude také zajímat délka svíček, jestli svíčky uzavírají poblíž svých high nebo low, zda převládá jedna barva svíček, jak rychle urazí cena určitou vzdálenost atd. Na základě toho můžeme pak identifikovat impulzivní pohyby a korekce.

Impulzivní pohyb můžeme charakterizovat jako pohyb, kde se vyskytují dlouhé svíčky, svíčky uzavírají poblíž svých high nebo low a v rámci tohoto impulzivního pohybu převládá jedna barva svíček. Impulzivní pohyby bývají často velmi rychlé. Obchody proti impulzivnímu pohybu jsou velmi riskantní. Dva příklady impulzivních pohybů jsou na grafu č. 1 níže:


Graf č.1: Ukázka impulzivních pohybů v rámci price action
Graf č. 1: Ukázka impulzivních pohybů v rámci price action


Naproti tomu korektivní pohyb je pohyb, kde svíčky jsou většinou kratší a často se nepravidelně střídají. Pohyb také trvá delší dobu. Korektivní pohyb následuje po impulzivním pohybu a většinou směřuje proti tomuto pohybu. Korektivní pohyb trader využije k tomu, aby načasoval vstup ve směru původního impulzivního pohybu.

Trendy

Trend je rostoucí nebo klesající. Z kapitoly o trendech již víme, že rostoucí trend je charakterizován sérií vyšších high a vyšších low, klesající trend se naopak vyznačuje nižšími low, po kterých následují nižší high. Trendy jsou volatilní nebo nevolatilní. Pokud identifikujeme trend, je zásada obchodovat vždy do směru trendu. Existuje zde totiž vyšší pravděpodobnost úspěchu než při obchodování proti trendu. Příklad trendu je na grafu č. 2:
 

Graf č.2:  Příklad klesajícího trendu
Graf č. 2: Příklad klesajícího trendu


Na grafu č. 2 vidíme, jak typický price action graf vypadá. Je zobrazena pouze cena bez indikátorů a v grafu jsme si vyznačili místa, kde došlo k významnějšímu obratu pro snazší orientaci. V tomto případě cena tvoří klesající downtrend na základě série nižších low a nižších high.

Svíčkové a cenové formace

Stáhněte si zdarma tohoto užitečného průvodce, který vám pomůže zorientovat se v základních typech svíčkových a cenových formací.

Supporty a rezistence - oblasti podpory a odporu

Supporty a rezistence (případně někdy také resistance) jsou dalším významným prvkem metody price action. Jsou to oblasti, kde má cena instrumentu tendenci se zastavit a otočit. Pokud se cena přiblíží k oblasti podpory, je to úroveň, kde do hry vstupující kupující a ti nepustí cenu pod hladinu podpory, tzv. supportu. Naopak, pokud jde o oblast odporu, tzv. resistance, na této úrovni často převažuje aktivita prodávajících, kteří tlačí cenu dolů.

V našem výše uvedeném příkladě klesajícího trendu (graf č. 2) jsme mohli některé rezistence a supporty identifikovat, viz graf č. 3:
 

Graf č. 3: Identifikace supportu a rezistence
Graf č. 3: Identifikace supportu a rezistence


Na výše uvedeném příkladu si můžeme všimnout jedné věci a sice, že support, pokud je proražen, se stává rezistencí, a to stejné platí také v opačném směru - proražená resistence se stává supportem.

Reakce na hladinách supportu a rezistence

Dalším významným prvkem price action tradingu je identifikace reakce, která na hladinách supportu a rezistence nastala. Teprve až poté, kdy je zřejmé, jakým směrem se cena začíná pohybovat, trader do obchodu vstoupí, pokud je obchodní myšlenka v souladu s kontextem trhu. Tedy pokud se trh pohybuje v downtrendu, obchodník by měl realizovat pouze shortové obchody, pokud je trh v uptrendu, měly by být provedeny pouze obchody ve směru long.

Tyto reakce je možno identifikovat pomocí svíčkových formací. O nich se zmíníme v dalších kapitolách. Pokud je reakce na významné hladině jde proti kontextu trhu, dochází k negaci daného kontextu a trader by pak v takové situace obchodovat neměl.

Další články o Price Action

Důležité pojmy

Svíčkové formace
Ukázat odpověď
Svíčkové formace se skládají z jedné nebo několika svíček. Většina svíčkových formací je tvořena max pěti svíčkami. Jsou používány pro krátkodobé predikce cenových pohybů nebo slouží jako potvrzení pro vstup do obchodu.
Forex
Ukázat odpověď
Forex je globální trh na kterém se obchodují měnové páry. Název Forex je odvozen od Foreign Exchange. Forexový trh je největší a proto patří mezi nejlikvidnější trhy na světě.
Price action
Ukázat odpověď
Price action je metoda technické analýzy, která je založená na sledování cenového grafu bez jakýchkoli indikátorů. Využívá svíčkové a cenové formace, strukturu trhu, horizontální supporty a rezistence a případně také trendové linie.
Rezistence
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Reverzní formace
Ukázat odpověď
Reverzní formace signalizují obrat aktuálního trendu. Probíhající trend se po nějaké době zastaví, nastane konsolidace a poté začne nový trend. Reverzní formace, která vzniká na vrcholu pohybu se říká distribuce, kde dojde k aktivním prodejům instrumentu. Naopak formace která vznikne na spodních úrovních je akumulace, což jej oblast, kde dojde k aktivním nákupům.
Support
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.