67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wprowadzenie do Price Action I: Co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem

Opublikowany: 27.02.2023

Tegoroczne rynki będą sprzyjać aktywnym traderom i spekulantom. Dlatego rozpoczynamy krótką serię artykułów o działaniu ceny, które nauczą Cię praktycznych aspektów handlu. Co więcej, techniki, których się tutaj nauczysz, można przenieść na każdy inny rodzaj rynku. W pierwszej części tej serii wyjaśnimy podstawowe koncepcje handlu Price Action.

 

Czym jest price action?

Price Action (PA), inaczej akcja cenowa/działanie ceny jest jednym ze sposobów analizowania i odczytywania ruchów rynkowych różnych instrumentów. Metoda ma zastosowanie na wszystkich rynkach i jest jedną z najczęściej stosowanych metod. Z punktu widzenia inwestora forex PA oznacza handel wyłącznie według wykresu cenowego bez wskaźników technicznych. W końcu wskaźniki techniczne wywodzą się z ceny, więc z pewnością warto nauczyć się czytać rynek na podstawie czystych ruchów kursów. Korzystając z akcji cenowej, traderzy badają historyczne ceny i próbują zidentyfikować niezbędne sygnały płynące z wykresu.

Należy zdać sobie sprawę, że akcja cenowa pokazuje przepływ zleceń na rynku. Tak więc w oparciu o PA trader bada, co zrobili inni handlowcy i identyfikuje, dokąd zmierza przepływ zleceń. Jeśli trader zidentyfikuje znaczący impuls, może spekulować w tym kierunku.

Zasada ponownego testowania (retest)


Traderzy Price Action stosują zasadę opartą na drugim teście poziomu, na którym cena oscylowała w przeszłości. Kiedy taki poziom zostanie zidentyfikowany, trader następnie czeka, aż cena wróci do tego poziomu, cena wykona tzw. retest poziomu, a spekulant zawiera transakcję dopiero wtedy, gdy jest jasne, jak cena zareagowała na ten poziom.


Dlaczego warto wybrać metodę Price Action?

Jedną z zalet Price Action jest to, że działa ona bardzo dobrze na wyższych interwałach czasowych używanych przez duże banki, które mają wystarczający kapitał, aby przesunąć rynek tam, gdzie chcą. Handlowcy detaliczni nie mają takich możliwości, ale mogą wykorzystać akcję cenową na wyższych interwałach czasowych, aby określić, co ci gracze rynkowi robili w przeszłości i co prawdopodobnie zrobią ponownie.

Kolejną zaletą jest to, że za pomocą PA można zidentyfikować różne wzorce, które powtarzają się na rynkach z pewnym prawdopodobieństwem. Kiedy nauczysz się czytać te wzorce rynkowe, będziesz wyraźnie wiedział, czego szukasz, a zatem łatwiej będzie ci określić parametry tradingu. Przykładem takiego wzorca jest trend, w którym wyższe szczyty i wyższe dołki występują regularnie naprzemiennie w przypadku trendu wzrostowego lub niższe szczyty i niższe dołki w przypadku trendu spadkowego.

Wadą Price Action jest to, że na rynku istnieje kilka różnych wzorców, a każdy trader może zobaczyć na wykresie coś innego. Tam, gdzie jeden trader widzi kontynuację trendu spadkowego, inny może dostrzec potencjał do odwrócenia tego trendu. Nauka obiektywnego czytania wykresów to umiejętność, która nie jest łatwa. Aby ją opanować, potrzebne będą setki godzin ciężkiej pracy.

Jaki handel w oparciu o Price Action pomaga w tradingu?

Używając metody Price Action w handlu, musimy skupić się na kilku rzeczach:

  • Trendy
  • Poziomy wsparcia i oporu
  • Reakcja cenowa na poziomach wsparcia i oporu
  • Formacje świecowe
  • Wzory lub formacje cenowe

 

Kluczową rzeczą na rynku w odniesieniu do handlu Price Action jest kontekst lub struktura rynku. Handlując w oparciu o PA musisz patrzeć na rynek w pewnych kontekstach, które dostarczają wiele cennych informacji. Struktury rynku nie determinuje jedna czy dwie świece, ale wymaga to znacznie szerszego spojrzenia na rynek.

Poza tym będzie nas również interesować długość świec, czy świece są blisko swoich maksimów czy minimów, czy dominuje jeden kolor, jak szybko osiągają one określony poziom itp. Na tej podstawie możemy następnie identyfikować impulsowe ruchy i korekty.

Ruch impulsowy można scharakteryzować jako ruch, w którym obecne są długie świece, zbliżają się do swoich szczytów lub dołków, a jeden kolor dominuje w tym ruchu. Impulsowe ruchy są często bardzo szybkie. Handel przeciwko nim jest bardzo ryzykowny.

Dwa przykłady niedźwiedzich ruchów impulsowych pokazano na rysunku 1. W podświetlonym obszarze widać długie czarne świece zamykające się w pobliżu swoich minimów.


Graf č.1: Ukázka impulzivních pohybů v rámci price action
Impulsowe ruchy w tradingu Price Action

Z drugiej strony ruch korekcyjny to ruch, w którym świece są zwykle krótsze i często występują naprzemiennie. Ruch trwa również dłużej. Ruch korekcyjny następuje po ruchu impulsywnym i zwykle jest skierowany przeciwko niemu.

Doświadcz korzyści płynących z handlu z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.

Trendy

Trend może być wzrostowy lub spadkowy. Z rozdziału o trendach wiemy, że trend wzrostowy charakteryzuje się serią wyższych szczytów i wyższych dołków, podczas gdy trend spadkowy charakteryzuje się niższymi dołkami, po których następują niższe szczyty. Trendy potrafią być bardzo zmienne. Jeśli zidentyfikujemy dany trend, zasadą jest, aby zawsze handlować w jego kierunku, co daje większe szanse powodzenia niż trading wbrew niemu.
 

Graf č.2:  Příklad klesajícího trendu
Example of a downtrend in price action trading


Rysunek 2 pokazuje, jak wygląda typowy wykres Price Action. Wyświetlana jest tylko cena bez wskaźników. Na wykresie zaznaczono miejsca, w których nastąpiła znacząca zmiana kierunku dla łatwiejszej orientacji. W tym przypadku cena porusza się w trendzie spadkowym opartym na serii niższych minimów i niższych szczytów.

Wsparcie i opór
Wsparcia i opory to kolejne ważne elementy metody Price Action. Są to obszary, w których cena instrumentu ma tendencję do zatrzymywania się i zmiany kierunku. Jeśli cena zbliża się do obszaru wsparcia, jest to poziom, na którym kupujący wchodzą do gry i nie chcą pozwolić, aby cena spadła poniżej tego poziomu. Z drugiej strony, jeśli cena zbliża się do poziomu oporu, sprzedawcy wkraczają i nie pozwalają na wzrost ceny.

W przykładzie trendu spadkowego możemy zidentyfikować pewne opory i wsparcia, patrz rysunek 3.
 

Graf č. 3: Identifikace supportu a rezistence
Przykład trendu spadkowego w handlu akcjami cenowymi


Z powyższego obrazu możemy zauważyć jedną rzecz, a mianowicie, jeśli wsparcie zostanie przełamane, staje się nowym oporem, i to samo dotyczy odwrotnej sytuacji, gdy przełamany opór staje się nowym wsparciem.

Reakcja na poziomy wsparcia i oporu

Kolejnym ważnym elementem Price Action jest identyfikacja reakcji, która wystąpiła na poziomach wsparcia i oporu. Dopiero potem jest bardziej jasne, w jakim kierunku będzie się poruszać cena, a trader może zawrzeć transakcję, jeśli jego pomysł jest zgodny z kontekstem rynkowym. Tak więc, jeśli rynek porusza się w trendzie spadkowym, inwestor powinien zawierać tylko krótkie transakcje. Zaś jeśli rynek jest w trendzie wzrostowym, należy zawierać tylko długie transakcje.

Reakcje te można rozpoznać po formacjach świecowych. Porozmawiamy o nich w następnych rozdziałach. Jeśli reakcja na poziomach wsparcia i oporu jest wbrew szerszemu kontekstowi rynkowemu trader nie powinien handlować w takiej sytuacji.

Kluczowe terminy

Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
Forex
Pokaż odpowiedź
„Forex to globalny rynek, na którym handluje się parami walutowymi. Nazwa Forex pochodzi od Foreign Exchange.
Rynek Forex jest największym i tym samym jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie. "
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Odwrócone wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Odwrócone formacje sygnalizują odwrócenie obecnego trendu. Dany trend po pewnym czasie zatrzymuje się, następuje konsolidacja, a następnie rozpoczyna się nowy trend. Formacja odwrócenia, która tworzy się na szczycie ruchu, nazywana jest dystrybucją, w której następuje aktywna sprzedaż instrumentu. Z drugiej strony formacją, która tworzy się na niższych poziomach jest akumulacja, czyli obszar, w którym będą miały miejsce aktywne zakupy.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.