66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel ropą naftową I: Strategia swing oparta o Price Action

Opublikowany: 17.03.2023

Naucz się z nami handlować ropą! Przedstawiamy serię artykułów, które pokażą podstawowe podejście do handlu tym popularnym towarem. Dzisiaj przyjrzymy się jak tradować ropą w podejściu swingowym. Może to być szczególnie pomocne dla początkujących traderów.


Jeśli przeczytałeś naszą serię artykułów (Wprowadzenie do Price Action I, Wprowadzenie do Price Action II i Wprowadzenie do Price Action III), to wiesz, że handel w oparciu o akcję cenową nie wykorzystuje żadnych wskaźników analizy technicznej na wykresie, a trader używa tylko ceny.

Jednak jeśli trader korzysta z niektórych wskaźników, zwykle to właśnie średnie kroczące pomagają określić kierunek rynku. To wszystko. Co więcej, jeśli handlujesz w oparciu Price Action, możesz używać nie tylko strategii swingowych, ale także strategii intraday lub ewentualnie skalpowania i stosować je do większości instrumentów handlowych.

Seria artykułów „Handel ropą naftową” zawiera niektóre z najczęściej używanych metod handlu Price Action i powinna wyjaśnić jak zastosować je do ropy naftowej. Więc dzisiaj pokażemy ci, jak handlować ropą w sposób swingowy. Jest to styl handlu, który opiera się na wyższych ramach czasowych i generuje transakcje, które mogą trwać od kilku dni do tygodni. Ze względu na wolniejsze tempo jest częściej polecany początkującym traderom.

 

Jaki horyzont czasowy wybrać?

Zanim przejdziemy do samego tradingu, musimy zdecydować, w jakich ramach czasowych będziemy handlować. Następujące ramy czasowe mogą być wykorzystywane do handlu swingowego:
 

  • W1 – tygodniowy horyzont używany do określenia ogólnego kontekstu rynku i zobaczenia „szerszego obrazu”.

  • D1 – wykres dzienny jest przydatny do identyfikowania kluczowych wsparć i oporów oraz identyfikowania okazji.

  • H4 lub H1 – interwały te pomagają określić odpowiedni czas na zawarcie transakcji.

 

Ropa na wykresie W1

Ropa WTI na týdenním časovém rámci
Ropa WTI w tygodniowym przedziale czasowym


Wykres 1 przedstawia kluczowe poziomy wsparcia i oporu, które można zidentyfikować na wykresie tygodniowym. Zaznaczono poziomy, które są wyraźnie widoczne i były do tej pory respektowane przez cenę. Poziomy tygodniowe zaznaczono linią ciągłą. Ponadto z wykresu możemy zobaczyć, że ropa znajduje się w trendzie spadkowym od czerwca 2022 r. i znajduje się w pewnej konsolidacji tego trendu spadkowego od 20.11.2022 r. Teraz, gdy mamy pojęcie o ogólnym kontekście rynku czarnego złota, możemy przejść do wykresu dziennego.
 

Ropa na wykresie D1

Ropa WTI na denním grafu
Ropa na wykresie dziennym

 

Supporty a rezistence z týdenního grafu jsou doplněny o hladiny na denním grafu a tyto denní hladiny jsou označeny přerušovanou čarou. Plnou čarou jsou přeneseny hladiny z týdenního grafu.

Wsparcia i opory z wykresu tygodniowego są dodawane do poziomów na wykresie dziennym, a dzienne poziomy są oznaczane linią przerywaną.

Jedną z metod Price Action jest handel na odbicia od poziomych wsparć i oporów. Oznacza to, że najpierw musi pojawić się wsparcie lub opór, a następnie trader czeka na powrót do tego poziomu, na którym będzie oczekiwał odbicia. Takie sytuacje zostały oznaczone cyframi na wykresie i byłyby potencjalnymi okazjami do handlu.

Naucz się z nami handlować ropą! Przedstawiamy serię artykułów, które pokażą podstawowe podejście do handlu tym popularnym towarem. Dzisiaj przyjrzymy się jak tradować ropą w podejściu swingowym. Może to być szczególnie pomocne dla początkujących traderów.


Jeśli przeczytałeś naszą serię artykułów (Wprowadzenie do Price Action I, Wprowadzenie do Price Action II i Wprowadzenie do Price Action III), to wiesz, że handel w oparciu o akcję cenową nie wykorzystuje żadnych wskaźników analizy technicznej na wykresie, a trader używa tylko ceny.

Jednak jeśli trader korzysta z niektórych wskaźników, zwykle to właśnie średnie kroczące pomagają określić kierunek rynku. To wszystko. Co więcej, jeśli handlujesz w oparciu Price Action, możesz używać nie tylko strategii swingowych, ale także strategii intraday lub ewentualnie skalpowania i stosować je do większości instrumentów handlowych.

Seria artykułów „Handel ropą naftową” zawiera niektóre z najczęściej używanych metod handlu Price Action i powinna wyjaśnić jak zastosować je do ropy naftowej. Więc dzisiaj pokażemy ci, jak handlować ropą w sposób swingowy. Jest to styl handlu, który opiera się na wyższych ramach czasowych i generuje transakcje, które mogą trwać od kilku dni do tygodni. Ze względu na wolniejsze tempo jest częściej polecany początkującym traderom.

 

Jaki horyzont czasowy wybrać?

Zanim przejdziemy do samego tradingu, musimy zdecydować, w jakich ramach czasowych będziemy handlować. Następujące ramy czasowe mogą być wykorzystywane do handlu swingowego:
 

  • W1 – tygodniowy horyzont używany do określenia ogólnego kontekstu rynku i zobaczenia „szerszego obrazu”.

  • D1 – wykres dzienny jest przydatny do identyfikowania kluczowych wsparć i oporów oraz identyfikowania okazji.

  • H4 lub H1 – interwały te pomagają określić odpowiedni czas na zawarcie transakcji.

 

Ropa na wykresie W1

Ropa WTI na týdenním časovém rámci
Ropa WTI w tygodniowym przedziale czasowym


Wykres 1 przedstawia kluczowe poziomy wsparcia i oporu, które można zidentyfikować na wykresie tygodniowym. Zaznaczono poziomy, które są wyraźnie widoczne i były do tej pory respektowane przez cenę. Poziomy tygodniowe zaznaczono linią ciągłą. Ponadto z wykresu możemy zobaczyć, że ropa znajduje się w trendzie spadkowym od czerwca 2022 r. i znajduje się w pewnej konsolidacji tego trendu spadkowego od 20.11.2022 r. Teraz, gdy mamy pojęcie o ogólnym kontekście rynku czarnego złota, możemy przejść do wykresu dziennego.
 

Ropa na wykresie D1

Ropa WTI na denním grafu
Ropa na wykresie dziennym

 

Supporty a rezistence z týdenního grafu jsou doplněny o hladiny na denním grafu a tyto denní hladiny jsou označeny přerušovanou čarou. Plnou čarou jsou přeneseny hladiny z týdenního grafu.

Wsparcia i opory z wykresu tygodniowego są dodawane do poziomów na wykresie dziennym, a dzienne poziomy są oznaczane linią przerywaną.

Jedną z metod Price Action jest handel na odbicia od poziomych wsparć i oporów. Oznacza to, że najpierw musi pojawić się wsparcie lub opór, a następnie trader czeka na powrót do tego poziomu, na którym będzie oczekiwał odbicia. Takie sytuacje zostały oznaczone cyframi na wykresie i byłyby potencjalnymi okazjami do handlu.

Okazja na wybiciu

W punkcie 2 mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, gdyż nie nastąpiło odbicie, a przełamanie pierwotnego wsparcia, które teraz stało się nowym oporem. Takie sytuacje się zdarzają i nikt z góry nie wie, kiedy dany obszar będzie szanowany i kiedy nastąpi wybicie. Dlatego nie chcesz wchodzić w transakcje na ślepo, potrzebujesz potwierdzenia. W tym celu pomocne mogą być formacje świecowe z wykresu H4 lub H1.

 

Potwierdzanie sygnałów za pomocą Pin Bara

Charakterystyka formowania Pin Bara

  • Otwarcie i zamknięcie świecy, na której formuje się potencjalny Pin Bar, musi być umiejscowiony „wewnątrz” poprzedniej świecy

  • Knot świecy Pin Bar powinien być niezwykle długi i wystawać ponad otaczające świece

  • Idealny Pin Bar zamyka się w pobliżu najniższego/wyższego poziomu poprzedniej świecy


​W pierwszej kolejności na wykresie H4 będziemy szukać potwierdzenia zidentyfikowanych powyżej potencjalnych Pin Barów. Pokazano to na wykresie 3. Wsparcia i opory z wykresów dziennych i tygodniowych są nadal aktualne, a dodatkowo niektóre wsparcia i opory, które można zobaczyć na wykresie H4, zostały zaznaczone liniami przerywanymi.
 

Ropa WTI na H4 grafu se zakreslenými potenciálními vstupy
Ropa na wykresie H4 z naniesionymi potencjalnymi transakcjami

Strategia polega na tym, że gdy cena dotknie kluczowego wsparcia lub oporu, które zidentyfikowaliśmy na wykresie tygodniowym lub dziennym, czekamy na reakcję w tym obszarze i wchodzimy po potwierdzeniu w postaci Pin Bara.

Okazja potwierdzona – co teraz?

Dla wcześniej wspomnianych okazji nanieśliśmy trzy sytuacje, w których wejście zostało potwierdzone przez Pin Bara. Umieszczamy stop loss powyżej Pin Bara dla pozycji krótkiej i poniżej Pin Bara dla długiej. Take profit jest następnie umieszczany w pobliżu najbliższego wsparcia dla shortów i blisko poziomu oporu dla longów.

Ponieważ są to transakcje swingowe, które trwają przez dłuższy czas, definiujemy obszary docelowe za pomocą wykresu dziennego (linia przerywana) lub wykresu tygodniowego (linia ciągła), w zależności od tego, który poziom jest bliższy.

W przypadku handlu w punkcie 1 stosunek ryzyka do zysku wyniósłby 1:4. Dla transakcji w punkcie 4 stosunek ryzyka do zysku wyniósłby 1:3 i taki sam stosunek byłby dla transakcji w punkcie 6. Jeżeli jednostka ryzyka wynosi 1%, to zwrot wyniósłby 10% dla okresu od 7. 11. 2022 do 7. 12. 2022.

Warto czekać z wejściem na rynek

Dlaczego nie mielibyśmy tradować w punkcie 2 na wzrost w momencie, gdy cena dotknęła kluczowego wsparcia? Ponieważ w tym momencie nie było Pin Bara ani innej formacji odwrócenia. To pokazuje, jak ważne jest, aby zidentyfikowana strefa dała potwierdzenie odwrócenia ruchu ceny. Gdybyśmy nie czekali, w tym przypadku strata byłaby nieunikniona.

I dlaczego nie uwzględniliśmy transakcji w punktach 3 i 5? W punkcie 3, chociaż Pin Bar nie pojawił się, pojawiło się potwierdzenie w postaci potężnej byczej świecy, zwanej engulfingiem (objęcie hossy). Byłaby to w porządku transakcja, jednak miałaby niekorzystny stosunek ryzyka do zysku po wejściu na kolejnej świecy, gdybyśmy skierowali zysk na najbliższy opór zgodnie z wykresem D1.

Z kolei trading w punkcie 5 to specyficzna sytuacja, w której najpierw zostało przełamane wsparcie, ale potem cena powróciła powyżej tego wsparcia. Było to zatem fałszywe wybicie. Podczas gdy fałszywe wybicia wydają się być dość ciekawymi okazjami to jest to bardzo specyficzny obszar, który zasługuje na oddzielny rozdział. Dlatego omówimy handel fałszywymi wybiciami bardziej szczegółowo w kolejnym artykule.

Kluczowe terminy

Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Stop-loss, SL
Pokaż odpowiedź
Zlecenie ochronne, które umożliwia zamknięcie przegranej pozycji na określonym poziomie. Po aktywacji realizowane jest jako zlecenie typu Market.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.