U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Obchodujeme ropu I: Swingová price action strategie 

Pojďte se s námi naučit obchodovat ropu! Přinášíme vám sérii článků, ve kterých vám ukážeme základní přístupy v obchodování této oblíbené komodity. Dnes se podíváme na obchodování ropy swingovým způsobem. Ten je vhodný také pro začínající obchodníky.


Pokud jste četli naši sérii článků (Úvod do price action I, Úvod do price action II a Úvod do price action III), pak víte, že při price action tradingu se v grafu v podstatě nepoužívají žádné indikátory technické analýzy. Obchodník používá pouze čistý graf.

Když už obchodník nějaké indikátory používá, pak jsou to výjimečně klouzavé průměry, které pomáhají určit směrování trhu. To je vše. Pomocí price action se dají obchodovat nejen swingové strategie, ale také intradenní nebo případně i scalpingové strategie a hodí se pro všechny instrumenty.

Minisérie článku Obchodujeme ropu, jejíž první díl právě čtete, se bude snažit aplikovat price action přístup na tuto velice oblíbenou komoditu. Dnes si proto ukážeme, jak ropu obchodovat swingovým způsobem. Jedná se o obchodní styl, který vychází z vyšších časových rámců a generuje obchody, které mohou trvat několik dnů až týdnů. Pro své pomalejší tempo proto bývá časteji doporučován i začínajícím obchodníkům.

Jaký vybrat časový rámec?

Než se pustíme do obchodování samotného, je potřeba se rozhodnout, na jakých časových rámcích se budeme při swingovém obchodování pohybovat. Pro swingové obchodování je možné vycházet z těchto časových rámců:
 

  • W1 – týdenní rámec slouží pro určení celkového kontextu trhu a získání tzv. big picture.

  • D1 – denní rámec je vhodný pro stanovení klíčových supportů a rezistencí a identifikaci signálu.

  • H4 případně H1 – tyto rámce pomohou pro stanovení vhodného okamžiku vstupu do obchodu.

 

Ropa WTI na týdenním časovém rámci
Ropa WTI na týdenním časovém rámci


Na grafu č.1 jsou zakresleny klíčové hladiny suppportů a rezistencí, které je možné identifikovat na týdenním grafu. Zakresleny jsou ty hladiny, které jsou jasně viditelné a dosud byly respektovány. Týdenní hladiny jsou označeny plnou čarou. Z grafu můžeme dále vidět, že od června 2022 se ropa pohybuje v klesajícím trendu a od 20. 11. 2022 je v určité konsolidaci tohoto klesajícího pohybu. Teď, když máme představu o celkovém kontextu na trhu s ropou, můžeme přejít na denní graf:
 

Ropa WTI na denním grafu
Ropa WTI na denním grafu

 

Supporty a rezistence z týdenního grafu jsou doplněny o hladiny na denním grafu a tyto denní hladiny jsou označeny přerušovanou čarou. Plnou čarou jsou přeneseny hladiny z týdenního grafu.

 

Supporty a rezistence z týdenního grafu jsou doplněny o hladiny na denním grafu a tyto denní hladiny jsou označeny přerušovanou čarou. Plnou čarou jsou přeneseny hladiny z týdenního grafu.

Jedna z metod price action je obchodování odrazů od horizontálních supportů a rezistencí. To znamená, že nejprve musí horizontální support nebo rezistence vzniknout a pak obchodník čeká na návrat k dané hladině, u které bude očekávat odraz. Takové situace jsou v grafu označeny číslicemi a byly by to potenciální příležitosti k obchodům.

Rozbor jednotlivých příležitostí

V bodě 2 je specifická situace, došlo totiž nikoliv k odrazu, ale k proražení původního supportu, který se tak nyní stal novou rezistencí. Takové situace se stávají a nikdo předem neví, kdy bude daná oblast respektována a kdy dojde k proražení. Naslepo proto do obchodů vstupovat nechcete, potřebujete nějaké potvrzení, které naznačí, že by se cena mohla pohnout v očekávaném směru. K tomu mohou pomoci svíčkové formace z H4 nebo H1 grafu.

 

Jednou z těchto formací je tzv. Pin bar, o kterém píšeme více v našem e-booku o Price action, který si můžete stáhnout v odkazu výše.
 

 

 

Potvrzení příležitostí pomocí Pin baru

Pokud nejste obeznámeni s tím, jak vypadá tzv. Pin bar formace, obrázek níže vám ji ukáže.


Charakteristiky formace Pin bar

  • Otevření i uzavření svíčky, na které tušíme Pin bar, musí proběhnout “uvnitř” předchozí svíčky

  • Pin bar svíčka musí být neobvykle dlouhá a vyčnívat nad okolní svíčky (zejména knotem)

  • Ideální Pin bar uzavírá blízko minima/maxima předcházející svíčky


​Potvrzení výše identifikovaných příležitostí Pin barem budeme hledat nejprve na H4 grafu. Ten máme na grafu č.3. Supporty a rezistence z denního a týdenního grafu jsou nadále zobrazeny a kromě toho, jsou tečkovanou čarou zakresleny některé supporty a rezistence, které je možné vidět na H4 grafu:
 

Ropa WTI na H4 grafu se zakreslenými potenciálními vstupy
Ropa WTI na H4 grafu se zakreslenými potenciálními vstupy


Postup je takový, že jakmile se cena dotkne klíčového supportu nebo rezistence, kterou jsme identifikovali na týdenním nebo denním grafu, tak u této oblasti čekáme na reakci a vstup bude po potvrzení, které jsme si stanovili, že bude provedeno formou Pin baru.
 

Příležitosti potvrzena - co dál?

U dříve uvedených příležitostí se nám vytvořily hned tři situace, ve kterých byl vstup potvrzen Pin barem. Stop loss umístíme nad Pin bar u spekulace short a pod Pin bar u spekulace long. Take profit je pak k nejbližšímu supportu u spekulací short a rezistence u spekulací long. Protože se jedná o swingové obchody, které trvají delší dobu, pak tyto cílové oblasti definujeme podle denního grafu (přerušovaná čára) nebo týdenního grafu (plná čára), podle toho, která z nich je blíže.

V případě obchodu v bodě 1 by poměr rizika a zisku byl 1:4. U obchodu v bodě 4 by byl poměr rizika a zisku 1:3 a stejný poměr by byl i u obchodu v bodě 6. Pokud by jednotka risku byla 1 %, pak by v období od 7. 11. 2022 do 7. 12. 2022 byl zisk 10 %.
 

Počkat na vstup se vyplatí

Proč bychom neobchodovali v bodě 2 ve směru long v okamžiku, kdy se cena dotkla klíčového supportu? V tomto bodě totiž nedošlo k vytvoření Pin baru ani jiné obratové svíčkové formace. Z toho je vidět, jak je důležité u identifikované zóny počkat, až se nějakým způsobem obrat pohybu ceny potvrdí. Pokud bychom nečekali, vznikla by v tomto případě ztráta.

A proč jsme nevzali do úvahy obchody v bodě 3 a 5? V bodě 3 sice nevznikl Pin bar, ale vzniklo potvrzení silnou býčí svíčkou, tzv. engulfem. To by bylo v pořádku, ovšem tento obchod by po vstupu na další svíčce měl nevýhodný poměr rizika a zisku, pokud bychom profit směrovali k nejbližší rezistenci podle D1 grafu.

Obchod v bodě 5 je specifická situace, ve které došlo nejprve k proražení supportu, ale cena se pak vrátila nad tento support. Jednalo se tedy o falešný průraz. Falešné průrazy sice bývají poměrně silné příležitosti a v tomto případě by se vyplatilo jej obchodovat s ohledem na poměr rizika a zisku, jedná se ale o velice specifickou oblast, která si zaslouží samostatnou kapitolu. Obchodování falešných průrazů si proto rozebereme podrobněji v některém dalším článku.

Závěr:

Metody price action jsou v oblibě zejména z toho důvodu, že dokáží poměrně přesně stanovit místa, kde na trhu dojde k nějaké reakci. Danou oblast trhu je vhodné nejprve určit na vyšším časovém rámci a zpřesnění vstupu pak je možné na nižším rámci s pomocí nějaké potvrzující svíčkové formace. Vhodné jsou k tomu například tzv. Pin bary.

Procvičovat výše uvedené metody můžete na našem demoúčtu, který je u nás zdarma a na neomezenou dobu.

Důležité pojmy

Co je ropa Brent a jaký je rozdíl mezi ropou Brent a WTI?
Ukázat odpověď
Existují různé druhy ropy, které můžeme dělit podle původu, hustoty, případně je rozdělit na sladkou, kyselou, či s obsahem síry. Detailnější informace naleznete v semináři s Jardou Tupým, který byl před čtrnácti dny. Záznam můžete najít v sekci články.
Nicméně WTI je směs ropy z Texasu z jižní Oklahomy a tvoří cenu pro ropu ze zemí severní Ameriky.
A Brent je směs ropy ze Severního moře. Za její cenu se prodává většina ropy z blízkého východu a Afriky, která je určena pro západní trhy. Zajímavostí je, že ropa z Blízkého východu se na asijských trzích prodává za úplné jiné ceny. Při posledním zasedání OPECu došlo k rozhodnutí, že cenu za ropu pro západní trhy nechají vysoké, ale na asijských trzích nechají nízké. Je to dáno i tím, že asijské země jsou čistými dovozci ropy a předpokládá se, že zde bude daleko větší poptávka.
 
Svíčkové formace
Ukázat odpověď
Svíčkové formace se skládají z jedné nebo několika svíček. Většina svíčkových formací je tvořena max pěti svíčkami. Jsou používány pro krátkodobé predikce cenových pohybů nebo slouží jako potvrzení pro vstup do obchodu.
Fundamentální analýza
Ukázat odpověď
Při fundamentální analýze se forexový trh analyzuje s využitím makroekonomických dat, sociálních nebo politických vlivů, které mohou ovlivnit poptávku po daném instrumentu.
Price action
Ukázat odpověď
Price action je metoda technické analýzy, která je založená na sledování cenového grafu bez jakýchkoli indikátorů. Využívá svíčkové a cenové formace, strukturu trhu, horizontální supporty a rezistence a případně také trendové linie.
Rezistence
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Stop-loss, SL
Ukázat odpověď
Ochranný příkaz sloužící k výstupu ze ztrátové pozice na předem definované úrovni. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.
Support
Ukázat odpověď
V grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,20 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.