64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wprowadzenie do Price Action III: Formacje odwrócenia

Opublikowany: 10.03.2023

Trzecia i ostatnia część naszej serii Price Action nauczy Cię, jak rozpoznawać wzorce odwróconych formacji. Są to formacje cenowe, które sygnalizują zmianę trendu.

 

rozdziale o formacjach kontynuacji trendu pisaliśmy, że formacje świecowe składają się z jednej do pięciu świec, podczas gdy formacje na wykresach składają się z wielu świec i ich tworzenie zajmuje więcej czasu. Linie trendu są często używane do identyfikowania formacji na wykresach, aby pomóc zidentyfikować obszary wsparcia i oporu. Warto zwracać uwagę na moment przełamania tych linii.


Czym są formacje odwrócenia?

Aby mówić o wystąpieniu odwróconej formacji, musi to być poprzedzone trendem. Wzór odwrócenia będzie wtedy sygnalizował odwrócenie obecnego trendu. Wspomnieliśmy, że wzór odwrócenia, który pojawia się na szczycie trendu, nazywany jest dystrybucją, a wzór odwrócenia, który występuje na dole trendu, nazywany jest akumulacją.

Jakie są najczęstsze formacje odwrócenia?

Oto najczęstsze odwrócone wzorce cenowe, które każdy trader powinien znać: Głowa z Ramionami, Odwrócona Głowa z Ramionami, Podwójny Szczyt i Podwójne Dno.
 

Formacja Głowy z Ramionami

Ten wzór jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników odwrócenia trendu. Wzór pojawia się po poprzednim trendzie wzrostowym, a po jego zakończeniu rynek często spada. Czasami wzór określa się symbolem S-H-S (Ramię-Głowa-Ramię).

Wzór ten tworzą trzy wierzchołki, z których środkowy jest najwyższy. Środkowy wierzchołek wzoru to tzw. głowa, a dwa pozostałe wierzchołki to ramiona. Ponadto wzór tworzy linia szyi, która łączy dolne punkty wzoru (punkty A i D na rysunku 1). Na rysunku 1 mamy przykład takiego wzorca, dzięki czemu wszystko będzie jaśniejsze.

Rysunek 1: Formacja głowy z ramionami (S-H-S) w parze walutowej EURCAD
Rysunek 1: Formacja głowy z ramionami (S-H-S) w parze walutowej EURCAD
 

Wybicie na wykresie:

Powstaje wzór, w którym po poprzednim trendzie wzrostowym lewe ramię jest najpierw tworzone, gdy cena tworzy nowe maksimum, a następnie spada do punktu, z którego wcześniej wzrosła (punkt A). W drugiej fazie cena wzrasta i przekracza poprzedni szczyt, co skutkuje wyższym szczytem (punkt B), po czym cena ponownie spada do linii centralnej, tzw. szyi (punkt D). Następnie cena ponownie rośnie, ale tym razem tworzy tylko niższy szczyt, więc struktura trendu wzrostowego zostaje zakłócona. Wzór jest potwierdzony, gdy cena przecina szyję od góry do dołu (patrz punkt E).
 

Jak handlować formacją Głowy z Ramionami

Wzór może być handlowany poprzez zawarcie krótkiej transakcji (spekulacja na spadek ceny), gdy linia szyi jest przebijana. Aby uniknąć fałszywego wybicia, zaleca się poczekać, aż dzienna świeca zamknie się poniżej linii szyi.

Krótkie wejście może być na poziomie cenowym, na którym zamknie się dzienna świeca, która przełamała szyję. Drugą opcją jest poczekanie, aż cena ponownie przetestuje linię szyi po jej przebiciu i wtedy spekulować w kierunku dalszego spadku ceny. Druga opcja oferuje lepszy stosunek ryzyka do zysku, jednocześnie potwierdzając ważność poziomu.

Stop loss może znajdować się powyżej poziomu prawego ramienia lub powyżej ostatniego ruchu przed przebiciem linii szyi (opcja pokazana na rysunku 1).
 

Aby ustalić take profit mamy dwie możliwości:

Pierwszą opcją jest przyjęcie ceny docelowej na poziomie, na którym znajduje się pierwszy poziom wsparcia. Druga i bardziej agresywna opcja polega na tym, że cena docelowa powinna znajdować się w tej samej odległości, w jakiej znajduje się odległość od szczytu formacji do szyi. Dlatego w naszym przypadku długość ruchu BC powinna być równa długości ruchu CF.
 

Kilka ważnych spostrzeżeń dotyczących formacji Głowa z Ramionami:

  1. Aby formacja została zdefiniowana jako Głowa z Ramionami, musi być poprzedzona wyraźnym trendem wzrostowym.
  2. Żadne ramię nie może być wyższe niż czubek głowy.
  3. Szyja musi być pozioma lub rosnąca. W tej formacji szyja nigdy nie może opadać. Jeśli szyja opada, jest to sygnał słabości tego wzoru.
  4. Wierzchołki ramion powinny znajdować się mniej więcej na tym samym poziomie.

Ten wzorzec występuje we wszystkich ramach czasowych. Polecamy go szukać, zwłaszcza na wykresie dziennym lub tygodniowym. Uzupełnieniem analizy mogą być np. średnie kroczące.

Formacje świecowe i cenowe

Pobierz ten darmowy przewodnik, który pomoże Ci opanować podstawowe rodzaje formacji świecowych i formacji cenowych.

Formacja Odwróconej Głowy z Ramionami

Istnieje również odwrotna postać tego wzoru, która pojawia się po trendzie spadkowym i sygnalizuje, że rynek może szykować się do zwyżki i trend może wkrótce się odwrócić. Ten wzór nazywa się Odwróconą Głową z Ramionami, a jego przykład można zobaczyć na rysunku 2.

Odwrócona Głowa z Ramionami w parze walutowej NZDSGD
Odwrócona Głowa z Ramionami w parze walutowej NZDSGD
 

Wzór składa się z trzech dołków, przy czym pierwszy i trzeci - ramiona - są wyższe niż drugi dolny, gdzie znajduje się głowa.
 

Jak handlować formacją Odwróconej Głowy z Ramionami:

Te same zasady dotyczą handlu tą formacją, jak w przypadku Głowy z Ramionami, ale w przeciwnym kierunku. Po przełamaniu linii szyi w górę (punkt F) wchodzimy w długą pozycję, umieszczając stop loss poniżej minimum trzeciego dna (prawego ramienia) formacji lub na ostatnim swingu, który miał miejsce przed wybiciem linii szyi. Cena docelowa take profit to albo najbliższy poziom oporu, albo odległość między najwyższym szczytem formacji, a linią szyi (w tym przypadku odległość CB jest taka sama jak BF).
 

Kilka ważnych spostrzeżeń dotyczących formacji Odwróconej Głowy z Ramionami:

  1. Wzór musi być poprzedzony wyraźnym trendem spadkowym.
  2. Żadne ramię nie może znajdować się niżej niż czubek głowy.
  3. Szyja musi być pozioma lub opadająca. W tym wzorze szyja nie może się podnosić.
  4. Wierzchołki ramion muszą znajdować się na tym samym poziomie.

W rzeczywistości będą pewne odchylenia, ale im bliżej powyższych zasad, tym bardziej wiarygodny będzie wzór. Możliwe jest również uzupełnienie analizy o inne narzędzia analizy technicznej, takie jak na przykład średnie kroczące.

Przeczytaj dwa poprzednie artykuły na temat Price action

Formacje szczytów i dołków

Szczyty i dna cenowe to inne ważne formacje odwrócenia. Najczęściej wymieniane są formacje Podwójny Szczyt (Double Top) lub Podwójne Dno (Double Bottom). Oprócz nich istnieją wzory Potrójnego Szczytu (Triple Top), Potrójne Dno (Triple Bottom) itp.
 

Formacja Podwójnego Szczytu (Double Top)

Double Top to bardzo popularny wzór używany do identyfikacji odwrócenia trendu. Formacja sygnalizuje możliwy koniec poprzedniego trendu wzrostowego. Jak sama nazwa wskazuje formację tworzą dwa wierzchołki. Gdy pierwszy się uformuje, a drugi szczyt nie ma wystarczającej siły do pokonania poprzedniego, trend zawraca. Wzór przypomina literę M. Na wykresie formacja ta wygląda następująco:

Formacja Double Top w parze walutowej GBPUSD
Formacja Double Top w parze walutowej GBPUSD
 

Wybicie na wykresie:

Mamy tutaj parę walutową GBPUSD w tygodniowym przedziale czasowym. Najpierw utworzono wierzchołek A, a następnie korektę w punkcie B. Później uformowano drugi szczyt w punkcie C, który jest w przybliżeniu na tym samym poziomie cenowym co punkt A. Formacja jest potwierdzana przez przełamanie linii sygnału, która znajduje się na najniższym poziomie formacji w punkcie B.

Można zauważyć, że na szczycie C cena nieznacznie przekroczyła poprzedni szczyt A. Dzieje się tak dlatego, że traderzy mają tendencję do umieszczania swoich stop lossów tuż za poprzednim szczytem. Jest to następnie wykorzystywane przez dużych graczy, którzy traktuję te zlecenia jako dodatkowa płynność, której potrzebują.

Jak handlować formacją Podwójnego Szczytu

Formacja Double Top może być konserwatywnie handlowana po przełamaniu linii sygnału w dół. W takim przypadku wejście byłoby w punkcie E. Stop loss jest zwykle powyżej szczytu wzoru, a dla ceny docelowej (take profit) odległość między linią sygnału, a szczytem wzoru powinna być równa odległości między ceną docelową, a linią sygnału. Daje to stosunek RR 1:1, co w niektórych przypadkach może nie być wystarczające. Aby uzyskać lepsze RR, alternatywną opcją jest przesunięcie stop lossu bliżej linii sygnału, np. powyżej ostatniego swingu na wykresie dziennym przed wybiciem.

Bardziej agresywni inwestorzy mogą rozważyć wejście już w punkcie D, w przypadku niedźwiedziej świecy zamykającej się poniżej dołka poprzedniej zwyżkowej świecy. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że formacja Podwójnego Szczytu nie jest jeszcze potwierdzona w tym momencie. Ponieważ w tej chwili nie wiemy, czy cena przebije linię sygnałową, take profit dobrze jest ustawić na najbliższym poziomie wsparcia, czyli powyżej wspomnianej linii sygnałowej.

Formacja Podwójnego Dna (Double Bottom)

Ten wzór jest przeciwieństwem formacji Double Top. Podwójne Dno tworzone jest w trendzie spadkowym i sugeruje, że trend ten zbliża się do końca, a byki mogą zacząć przejmować inicjatywę kosztem niedźwiedzi. Rysunek 4 pokazuje przykład takiej formacji w indeksie SP500.

Formacja Podwójnego Dna
Formacja Podwójnego Dna

 

Wybicie na wykresie:

Najpierw uformowało się pierwsze dno, w trendzie spadkowym patrz punkt A, a następnie w punkcie B powstała korekta. Kilka dni później drugie dno C utworzyło się na tym samym poziomie co punkt A. Linia sygnału wzoru znajduje się na poziomie ceny w punkcie B.

Jak handlować formacją Podwójnego Dna

W strategii konserwatywnej można dokonać transakcji kupna (long) po przebiciu linii sygnału w górę, a wejście następuje w punkcie F.

Stop loss znajduje się poniżej najniższego punktu wzoru, a odległość między linią sygnału, a ceną docelową w punkcie G powinna być równa odległości między linią sygnału, a dnem formacji. Alternatywnie, możemy ustawić stop loss w punkcie E, który jest ostatnim swingiem przed wybiciem linii sygnału.

Mamy też inną możliwość handlu tą formacją. Agresywne wejście może mieć miejsce w punkcie D po tym, jak dzienna bycza świeca zamknie się powyżej poprzedniego wzoru.

Dołącz do tysięcy zadowolonych klientów i handluj z wiodącym europejskim brokerem pod względem rentowności rachunków


Twój kapitał jest zagrożony.

Kluczowe terminy

Akumulacja
Pokaż odpowiedź
Akumulacja to formacja cenowa występująca na niższych poziomach trendu. Jest to obszar, w którym rynek porusza się w bok i ma miejsce aktywne kupowanie. Przeciwieństwem akumulacji jest dystrybucja.
Świeca
Pokaż odpowiedź
Graficzna reprezentacja ruchu zmiany ceny w wybranym przedziale czasowym. Na przykład pojedyncza świeca na dziennym przedziale czasowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednego dnia. Jedna świeca na interwale godzinowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednej godziny. Jedna świeca pokazuje cenę otwarcia, zamknięcia, najwyższą i najniższą w danym przedziale czasowym.
Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
Wzorce cenowe kontynuacji
Pokaż odpowiedź
Są to formacje cenowe lub świecowe i sygnalizują kontynuację istniejącego trendu. Formacje te często pojawiają się, gdy główny trend zwolnił lub utworzył krótkoterminową korektę tj. cena nieco się cofnęła. Należy pamiętać że formacje te są uważane za ciągłe, jeśli podążają za poprzednim trendem. Wzorce cenowe kontynuacji obejmują dotyczą np. flagi, chorągiewki, trójkąta czy prostokąta.
Trend spadkowy
Pokaż odpowiedź
Cena instrumentu tworzy z czasem niższy szczyt i niższy dołek. Jest to podstawowa formacja akcji cenowej.
Głowa z ramionami
Pokaż odpowiedź
Głowa z ramionami to formacja cenowa, która sygnalizuje zmianę kierunku trendu. Składa się z jednego wyższego i dwóch niższych szczytów.
Wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Są twonrzone przez wiele świec, a ich formowanie zajmuje więcej czasu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Odwrócone wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Odwrócone formacje sygnalizują odwrócenie obecnego trendu. Dany trend po pewnym czasie zatrzymuje się, następuje konsolidacja, a następnie rozpoczyna się nowy trend. Formacja odwrócenia, która tworzy się na szczycie ruchu, nazywana jest dystrybucją, w której następuje aktywna sprzedaż instrumentu. Z drugiej strony formacją, która tworzy się na niższych poziomach jest akumulacja, czyli obszar, w którym będą miały miejsce aktywne zakupy.
Pozycja krótka (short)
Pokaż odpowiedź
Spekulacja krótka to transakcja, w której trader przewiduje spadek rynku, więc sprzedaje dane aktywo.
Stop-loss, SL
Pokaż odpowiedź
Zlecenie ochronne, które umożliwia zamknięcie przegranej pozycji na określonym poziomie. Po aktywacji realizowane jest jako zlecenie typu Market.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
Trend line
Pokaż odpowiedź
Linia trendu to narzędzie analizy technicznej. Jest to linia prosta utworzona przez połączenie co najmniej dwóch punktów na cenie instrumentu. Może być skierowana w dół lub w górę. Służy do określania trendu lub wsparć i oporów w ramach danego trendu.
64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.