67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wprowadzenie do Price Action II: Formacje cenowe kontynuacji trendu

Opublikowany: 02.03.2023

W drugiej części naszej serii dotyczącej tradingu w oparciu o Price Action (akcja cenowa) zapoznamy Cię z podstawowymi formacjami cenowymi i nauczymy Cię, jak je rozpoznawać i handlować przy ich użyciu.

W ramach analizy technicznej i handlu przy użyciu Price Action występują formacje świecowe i formacje cenowe. Formacje świecowe składają się z jednej lub maksymalnie 5 świec. Z drugiej strony formacje cenowe składają się z większej liczby świec i ich tworzenie zajmuje więcej czasu. Jednak są one znacznie bardziej wiarygodne niż formacje świecowe i wskaźniki techniczne.

Linie trendu są często używane do identyfikacji formacji cenowych, aby pomóc zidentyfikować obszary wsparcia i oporu. Warto zwrócić uwagę na moment przełamywania tych linii.

W poprzednim artykule zapoznaliśmy się z podstawami kształtowania ceny, gdy świece tworzą dany trend. Dowiedzieliśmy się, że wyższe szczyty i dołki potwierdzają trend wzrostowy, podczas gdy niższe szczyty i dołki wskazują na trend spadkowy. Rzućmy okiem na inne formacje cenowe.
 

Formacje cenowe można podzielić na 2 grupy:

Kontynuacji

Jak sama nazwa wskazuje te formacje sygnalizują kontynuację obecnego trendu, gdy obecny trend zwolnił lub wyrysował krótkoterminową korektę.
 

Odwrócenia

Formacje te sygnalizują odwrócenie obecnego trendu. Trwający trend zatrzymuje się po pewnym czasie, rozpoczyna się konsolidacja, a następnie nowy trend w przeciwną stronę. Formacja odwrócenia, która pojawia się na szczycie ruchu, nazywana jest dystrybucją, podczas której następuje aktywna sprzedaż instrumentu. I odwrotnie, formacja, która powstaje na dołku, to akumulacja, tworząca obszar, w którym odbywają się aktywne zakupy.

Co to są formacje kontynuacji?

Formacje kontynuacji często pojawiają się w środku trendu, gdy następuje tymczasowe zatrzymanie. W tym czasie tworzy się formacja kontynuacji pod warunkiem, że cena podąża za poprzednim trendem, a formacja jest zakończona przez przełamanie linii formacji w kierunku obecnego trendu. Formacje kontynuacji obejmują flagę, chorągiewkę, trójkąt i prostokąt.
 

Formacja flagi

Flaga to formacja tworząca stosunkowo wąski przedział cenowy, w ramach którego następuje konsolidacja. Ta formacja cenowa składa się z około 20 świec. Ta formacja jest ograniczona dwiema równoległymi liniami na wykresie cenowym.
 

Jak handlować tą formacją:

Zazwyczaj handel flagą polega na czekaniu na przełamanie górnej linii w przypadku trendu wzrostowego lub dolnej linii w przypadku trendu spadkowego. Stop loss jest umieszczany poniżej najniższego punktu flagi, jeśli pozycja jest długa (long) i odwrotnie, jeśli pozycja jest krótka (short) w trendzie spadkowym, to powyżej najwyższego punktu flagi. Cena docelowa powinna respektować RR (stosunek zysku do ryzyka) co najmniej 2:1.

Rysunek 1 pokazuje przykład takiego kształtowania się ceny z tendencją spadkową:

Rysunek 1: Formacja flagi w trendzie spadkowym
Rysunek 1: Formacja flagi w trendzie spadkowym
 

Wybicie na wykresie:

Pomiędzy punktami A i B uformowała się flaga, składająca się z dwóch równoległych linii. W punkcie B dolna linia została przebita, gdzie można dokonać wejścia w pozycję krótką ze stop lossem powyżej najwyższego punktu flagi.

Formacja chorągiewki

Chorągiewka jest tworzona po poprzednim silnym trendzie, a wykres cenowy składa się z dwóch zbiegających się linii. Formowanie zajmuje od jednego do czterech tygodni, jeśli używamy dziennego przedziału czasowego. Tak więc jest ich około 10-20 świec.
 

Jak handlować tą formacją:

Zazwyczaj formacja jest handlowana podobnie jak flaga. Tak więc konserwatywne podejście polega na wejściu w transakcję dopiero po przełamaniu linii trendu graniczącej z flagą. Jeśli flaga zostanie utworzona w trendzie wzrostowym, inwestorzy będą spekulować pozycją długą po przełamaniu górnej linii flagi. Jeśli formacja powstaje w trendzie spadkowym, można spekulować krótką pozycją wkrótce po przebiciu dolnej linii flagi. Stop loss jest umieszczany na najniższym punkcie chorągiewki dla trendu wzrostowego lub najwyższym dla trendu spadkowego.

Przykład formacji chorągiewki pokazano na rysunku 2:

Rysunek 2: Formacja chorągiewki w trendzie wzrostowym
Rysunek 2: Formacja chorągiewki w trendzie wzrostowym

 

Wybicie na wykresie:

Pomiędzy punktami A i B utworzyła się formacja złożona z dwóch zbiegających się linii. W punkcie B nastąpiło wybicie i można spekulować zawierając pozycję długą ze stop lossem poniżej najniższego punktu danej formacji chorągiewki.

Doświadcz korzyści płynących z handlu z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.

Formacja prostokąta

Po silnym trendzie czasami tworzy się formacja, w której rynek porusza się przez pewien czas w kierunku poziomym (trend boczny) i tworzy formację prostokąta. Tak więc formacja jest utworzona przez dwie równoległe linie poziome, które tworzą wsparcie i opór. Aby utworzył się prostokąt, potrzeba co najmniej dwóch szczytów na podobnym poziomie i dwóch dołków na podobnym poziomie.
 

Jak handlować tą formacją:

Tworzenie tej formacji może zająć kilka tygodni, ale także kilka miesięcy, a nawet lat. Idealnie jak formacja ta powstaje w ciągu 3 miesięcy. Prawdą jest, że im dłużej formacja się formuje, tym silniejsze będzie wybicie jednego z poziomów. Kiedy przebija się wsparcie lub opór, często zdarza się, że cena wraca do linii, którą przebiła, aby ponownie ją przetestować. Istnieje zasada, że jeśli cena przebije wsparcie, linia ta staje się nowym oporem. Jeśli cena przebije opór, linia ta staje się nowym wsparciem.

Formacja jest zwykle handlowana poprzez czekanie, aż jedna linia zostanie przebita, a trader wejdzie w transakcję, gdy cena powróci do tej linii. Cena docelowa powinna odpowiadać wysokości prostokąta od miejsca przebicia.

Traderzy czasami handlują tą formacją w taki sposób, że wchodzą w pozycję krótką na poziomie oporu i długą na poziomie wsparcia. Powtarzają te zagrania, aż nie nastąpi wybicie jednej z linii. W tym kontekście ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że w prostokącie panuje równowaga, tj. ani byki, ani niedźwiedzie nie mają przewagi. Z tego punktu widzenia jest to sytuacja niejasna, dlatego wskazane jest dość szybkie zamykanie takich transakcji.

Przykład formacji prostokąta pokazano na rysunku 3:

Rysunek 3: Formacja prostokątna w trendzie spadkowym

Rysunek 3: Formacja prostokątna w trendzie spadkowym
 

Wybicie na wykresie:

Rysunek przedstawia część trendu spadkowego na parze walutowej EURUSD. Pomiędzy punktami A i B utworzyła się formacja prostokąta. Dolna linia została przebita w punkcie B, więc poprzednie wsparcie jest teraz nowym oporem. Cena zbliżyła się do tego oporu w punkcie C, gdzie można było zająć pozycję krótką z ceną docelową odpowiadającą wysokości prostokąta i stop lossem powyżej oporu.

Jeśli zastosowalibyśmy się do powyższych zasad to byśmy zarobili w tym przypadku. Gdybyśmy jednak chcieli zainkasować więcej niż zalecany zysk, mielibyśmy pecha, ponieważ, jak widzimy, cena później wróciła (punkt D), aby ponownie przetestować nowy opór, a nasza transakcja zakończyłaby się na stop lossie. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że nikt nie wie, dokąd zmierza cena. Dlatego zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad, wyznaczać realistyczne cele i nie być chciwym.

Formacja trójkąta

Formacja trójkąta jest bardzo podobna do formacji chorągiewki, ponieważ składa się z dwóch zbieżnych linii. Różnica polega na tym, że formacja trójkąta może powstawać w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy chorągiewka tworzy się w ciągu 20 świec na wykresie dziennym. Oczywiście trójkąt możemy znaleźć również w niższych interwałach czasowych. Formacja trójkąta stopniowo rysuje wyższe dołki i niższe szczyty, więc górna linia trójkąta stopniowo maleje, podczas gdy dolna linia trójkąta stopniowo rośnie.

Aby utworzyć formację, należy zidentyfikować co najmniej dwa szczyty i dwa dołki. Jeśli formacja zostanie wybita zgodnie z kierunkiem aktualnego trendu, formacja kontynuacji zostanie potwierdzona.
 

Istnieją trzy rodzaje formacji trójkąta:​

  • Trójkąt symetryczny, w którym obie proste zbiegają się symetrycznie.

  • Opadający trójkąt, w którym górna linia maleje, a dolna linia jest pozioma.

  • Trójkąt rosnący, gdy dolna linia rośnie, a górna linia jest pozioma.

 

Jak handlować tą formacją:

Ze spekulacyjnego punktu widzenia handel wszystkimi trzema trójkątami jest podobny, czyli wejście po przełamaniu jednej z linii w kierunku głównego trendu. Na rysunku 4 mamy przykład trójkąta symetrycznego:

Rysunek 4: Trójkąt symetryczny w trendzie spadkowym

Rysunek 4: Trójkąt symetryczny w trendzie spadkowym


Wybicie na wykresie:

Ten trójkąt powstał w 15 minutowych ramach czasowych. Formacja powstała między punktami A i D, a w punkcie E nastąpiło wybicie, w którym można było zając pozycję krótką ze stosunkiem RR 2:1. Ponieważ ten trójkąt powstał w krótkim przedziale czasowym, prawdopodobnie byłby używany przez daytraderów.

 Kończymy ten rozdział stwierdzeniem, że znajomość formacji cenowych może pozwolić traderowi lepiej zrozumieć zasady działania Price Action. Niestety, kształtowanie się cen nie zawsze jest zgodne z teorią. Chociaż formacja kontynuacji może powstać na przykład w trendzie spadkowym, czasami zdarza się odwrócenie trendu. Innym problemem jest to, że czasami mogą pojawić się fałszywe wybicia, więc strata może nastąpić nieoczekiwanie. Należy to wziąć pod uwagę podczas handlu na rynku Forex i odpowiednio dostosować zarządzanie ryzykiem i kapitałem.

Kluczowe terminy

Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
Wzorce cenowe kontynuacji
Pokaż odpowiedź
Są to formacje cenowe lub świecowe i sygnalizują kontynuację istniejącego trendu. Formacje te często pojawiają się, gdy główny trend zwolnił lub utworzył krótkoterminową korektę tj. cena nieco się cofnęła. Należy pamiętać że formacje te są uważane za ciągłe, jeśli podążają za poprzednim trendem. Wzorce cenowe kontynuacji obejmują dotyczą np. flagi, chorągiewki, trójkąta czy prostokąta.
Trend spadkowy
Pokaż odpowiedź
Cena instrumentu tworzy z czasem niższy szczyt i niższy dołek. Jest to podstawowa formacja akcji cenowej.
Forex
Pokaż odpowiedź
„Forex to globalny rynek, na którym handluje się parami walutowymi. Nazwa Forex pochodzi od Foreign Exchange.
Rynek Forex jest największym i tym samym jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie. "
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Są twonrzone przez wiele świec, a ich formowanie zajmuje więcej czasu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Odwrócone wzorce cen
Pokaż odpowiedź
Odwrócone formacje sygnalizują odwrócenie obecnego trendu. Dany trend po pewnym czasie zatrzymuje się, następuje konsolidacja, a następnie rozpoczyna się nowy trend. Formacja odwrócenia, która tworzy się na szczycie ruchu, nazywana jest dystrybucją, w której następuje aktywna sprzedaż instrumentu. Z drugiej strony formacją, która tworzy się na niższych poziomach jest akumulacja, czyli obszar, w którym będą miały miejsce aktywne zakupy.
Zarządzanie ryzykiem
Pokaż odpowiedź
Zarządzanie ryzykiem oznacza wdrożenie zasad zapewniających kontrolę konta w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Przykłady takich zdarzeń to zmiana stóp procentowych, zmiana kursu pary walutowej, brak płynności. Narzędzia do zarządzania ryzykiem obejmują takie kwestie jak plan handlowy, używanie stop lossa, ustalanie maksymalnej kwoty jaką inwestor ryzykuje w transakcji itp.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.