U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Jak obchodovat komodity - průvodce světem obchodování komodit

Publikováno: 31.01.2024

Obchodování komodit je jednou z nejoblíbenějších forem online tradingu. Investice do komodit zkrátka táhnou, a proto se v tomto článku podíváme na základní rozdělení komoditních trhů a ukážeme si, jaké způsoby obchodování komodit existují a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.

Obchodování s komoditami představuje fascinující a dynamickou součást světových finančních trhů. Narozdíl od mnohdy až abstraktních instrumentů jakými jsou například dluhopisy, opce či měnové páry, jsou komodity něčím uchopitelnějším, něčím co se pojí k lidstvu od nepaměti. Každý z nás zkrátka ví, co se vyrábí ze pšenice, jak chutná káva, či k čemu potřebujeme ropu. Utváření cen komodit je pro nás tím pádem trochu lépe pochopitelné.

Co jsou komodity?

Pod termínem komodity se ukrývá široká škála produktů od přírodních zdrojů jako je ropa, zemní plyn, zlato a stříbro, až po zemědělské produkty jako kukuřice, sója nebo káva. Komodity jsou zkrátka základními stavebními kameny ekonomiky a nelze si bez nich v podstatě představit ani každodenní život.

Komodity lze rozdělit na mnoho kategorií (energetické komodity, kovy, zemědělské komodity, či enviromentální komodity), investoři a obchodníci však nejčastěji rozdělují komodity jednoduše na měkké (zemědělské produkty a dobytek) a tvrdé (průmyslové suroviny).

Soft komodity

 • Zemědělské komodity (pšenice, bavlna, cukr, káva, atd.)

 • Maso a dobytek

Hard komodity

 • Energie (ropa, zemní plyn, atd.)

 • Drahé a průmyslové kovy (zlato, stříbro, platina, palladium)


Rozdělení komodit

Význam komodit v globální ekonomice

Patrně těžko najdeme jinou skupinu produktů, které v globální ekonomice hrají tak klíčovou roli, jako jsou komodity. Ropa, zemní plyn, obilí, ale taky třeba stříbro jsou všechno stěžejní komodity, bez kterých moderní globální společnost vlastně ani nemůže fungovat. Komodity mají však kromě podstatné role v průmyslových a výrobních procesech také významný dopad na ekonomiky zemí, bohatých na tyto přírodní zdroje.

Ceny komodit mohou být významným ukazatelem zdraví světové ekonomiky; například vysoké ceny ropy často signalizují silný průmyslový růst, zatímco nízké ceny mohou naznačovat ekonomické zpomalení. Není tedy divu, že analytici po celém světě pravidelně studují například reporty o stavu dodávky a poptávky ropy kartelu OPEC.

Proč obchodovat komodity?

Obchodování komodit umožňuje traderům a investorům využívat cenových pohybů na komoditním trhu a generovat tak potenciální zisk. Pro svou vyšší možnou odolnost vůči tržním šokům jsou komodity také často využívány jako nástroj pro diverzifikaci investičních portfolií. Ono pověstné “rozdělení vajíček do více ošatek” zkrátka funguje a investoři, kteří mají investice v akciích či dluhopisech, komodity využívají za účelem snížení rizika svých investic.


Pokud si však myslíte, že k tomu, abyste mohli sami obchodovat na komoditních trzích, potřebujete sklad či silo k jejich uschování a menší logistickou firmu k jejich expedici, jste na omylu. V dnešní době se totiž obchodování komodit můžete věnovat online ze svého počítače či mobilního telefonu. Stačí vám k tomu stabilní internetové připojení a základní kapitál jehož výše taky nemusí být zrovna závratná. A samotné komodity? Ty vlastnit vlastně vůbec nemusíte!

 

Ebook: Jak obchodovat drahé kovy

Úvod do tradingu zlata, stříbra, platiny a palladia

 

Ebook: Jak obchodovat ropu

Obchodní přístupy k obchodování ropy v teorii i v praxi

 

Ebook: Jak obchodovat zlato

Kompletní příručka online obchodování se zlatem

Hlavní způsoby obchodování komodit

V závislosti na tom, jak velké množství volného kapitálu chcete investovat a jakým způsobem se o tyto investice starat (buď aktivně spravovat formou tradingu či pasivně nakoupit a počkat, až cena vzroste), si můžete vybrat hned z několika způsobů obchodování komodit.
 

Futures kontrakty

Standardní forma obchodování komodit je formou futures kontraktů (termínované kontrakty). Ostatně samotná cena komodit na komoditním trhu se odvíjí právě od futures kontraktů komodit. Jedná se v podstatě o smlouvy mezi kupujícími a prodávajícími o dodání jistého množství určité komodity v přesně stanoveném termínu. Tento termín označuje expirace futures kontraktu, po které musí dojít k dodání komodity.

Primárním účelem futures kontraktů je zajistit si dodání komodity za cenu, která je aktuální v moment uzavření kontraktu. Takže pokud například vlastníte velkou pražírnu kávy a chcete si zajistit dodání určitého množství této komodity a tušíte, že její cena v budoucnu poroste, futures kontrakt mezi vámi a dodavatelem nepraženého kávového zrna tento problém elegantně vyřeší. Čím víc do budoucnosti se chcete pojistit, tím více vás to však bude stát, cena kontraktu se totiž odvíjí od data jeho expirace.

Avšak s futures kontrakty komodit lze také obchodovat za účelem možného zisku. Investoři a obchodníci však žádné tuny pytlů s kávou či zlaté cihličky fyzicky neskladují. Jimi zakoupené futures kontrakty totiž lze na komoditní burze kdykoliv před vypršením kontraktu prodat za účelem potenciálního zisku. Pokud na to však zapomenou, je zde riziko, že jim zazvoní telefon a na druhé straně se jich někdo zeptá, kam směřovat naložené kamiony…

Komoditní futures kontrakty jsou pro svou vyšší náročnost na kapitál většinou využívány k obchodování spíše profesionálními obchodníky či investičními domy.

Výhody a nevýhody obchodování komodit přes futures kontrakty

Výhody

 • Regulace - futures trhy jsou více regulované, než jiné varianty obchodování (například CFD), to může znamenat větší ochranu obchodníků a investorů před případnými podvodníky.

 • Standardizace - u futures kontraktu zkrátka přesně víte, jaký objem obchodujete a kdy je pevné datum expirace kontraktu. Tato transparentnost pak umožňuje lépe porovnávat další nabídky na trhu.

Nevýhody

 • Menší flexibilita - právě z výše zmíněné standardizace vyplývá také jedna z nevýhod obchodování komodit skrze futures kontrakty, a sice nemožnost měnit velikost obchodovaného objemu.

 • Složitost a nároky na kapitál - futures trhy mohou být pro svou komplexnost poměrně složitým trhem pro začínající obchodníky, navíc nároky na vstupní kapitál jsou mnohonásobně vyšší než například u CFD.

cTrader platforma na mobilu

Díky moderním obchodním platformám jako cTrader můžete obchodovat komodity i ze svého chytrého telefonu

 

CFD obchodování komodit

Rozdílové smlouvy (contract for difference) jsou patrně nejoblíbenějším a nejpřístupnějším způsobem obchodování komodit online. Obchodníci při CFD obchodování komodit přímo nevlastní danou komoditu, ale pouze spekulují na vývoj její ceny. Samotný kontrakt je totiž postaven na ceně tzv. podkladového aktiva, kterým je například v případě CFD zlata cena skutečného zlata na komoditním trhu.

Rozdílové smlouvy tak lze navázat v podstatě na jakýkoliv instrument či typ trhu například i futures. Můžete teda obchodovat kávu pomocí CFD futures akorát narozdíl od předchozího případu se nemusíte bát, že vám po expiraci kontraktu někdo doručí několik tun této komodity. Při CFD obchodování komodit totiž opravdu jenom spekulujete na jejich cenu.
 


Výhody a nevýhody obchodování komodit s CFD kontrakty

Výhody

 • Pákový efekt - pomocí pákového efektu mají obchodníci možnost obchodovat s vyššími objemy, než by jim umožňoval jejich vlastní kapitál. Obchodní pozici si mohou tzv. napákovat a třeba ropu mohou u Purple Trading obchodovat až s pákou 1:10 (tzn. mohou obchodovat až s desetinásobně větší pozicí). Případné zisky se násobí, ovšem ztráty také.

 • Možnost spekulace oběma směry - vzhledem k tomu, že u CFD kontraktů obchodníci pouze spekulují na cenu komodit a přímo je nevlastní, mohou spekulovat jak na její nárůst tak i pokles a potenciálně vydělávat například v období, kdy se komoditním trhům příliš nedaří.

 • Vhodné pro krátkodobé obchodování - CFD obchodování komodit je oblíbené zejména mezi tzv. intradenními obchodníky. Ti se snaží využít prudkých cenových změn, ke kterým dochází například po zveřejnění důležitých makroekonomických reportů, které jsme si zmiňovali výše.

 • Nízké poplatky a menší náročnost na kapitál - oproti komoditním futures kontraktům je CFD obchodování komodit výrazně méně náročné na velikost vstupního kapitálu. Podobné obchodní podmínky tak hrajou výrazně ve prospěch začínajících obchodníků a drobných investorů.

Nevýhody

 • Pákový efekt - napákování obchodní pozice, která skončí ve ztrátě bohužel vede ke znásobení této ztráty. Proto umisťujeme pákový efekt také mezi nevýhody CFD obchodování komodit.

 • Nedostatečná regulace off shore brokerů - zatímco evropské regulační prostředí dbá díky orgánům jako ESMA na ochranu investorů a obchodníků a brokeři, jejichž regulace a licence spadá do evropské jurisdikce, jsou podrobování přísným kontrolám, u off-shore brokerů tak tomu být nemusí. Zejména začínající CFD obchodníci by měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, v jaké zemi je regulovaný jejich broker.

 • Možnost manipulace trhů od MM brokerů - k CFD obchodování komodit potřebujete brokerské zastoupení. Avšak role brokera se může měnit v závislosti na tom, jaký typ licence má. Brokeři typu STP (Straight Through Processing) slouží opravdu jen jako prostředník mezi vámi a trhem a vaše obchody posílají přímo do trhu. Naopak Market Maker brokeři (MM) vaši objednávku do trhu neposílají, protože jsou vaší jedinou protistranou. Existuje tedy potenciální možnost s trhem manipulovat. Pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si srovnání typů brokerů.

 • Nebezpečí vysoké volatility cen - zejména během zveřejňování důležitých makroekonomických reportů (tzv. fundamentů) dochází na trzích k prudkým výkyvům ceny. Ty mohou dohromady s pákovým efektem napáchat na účtech nezkušených obchodníků velké škody.

Pronikněte do tajů obchodování CFD

Pokud přemýšlíte, že začnete s obchodováním, tento ebook je přesně pro vás.

Komoditní akcie

Posledním způsobem, jak investovat do komodit, který si v tomto článku uvedeme, je nákup a prodej komoditní akcií, či spekulace na vývoj jejich ceny. Mezi komoditní akcie řadíme akcie společností, které se zabývají těžbou, zpracováním nebo obchodováním komodit. Například akcie ropných společností (Exoon Mobil Corporation, BHP Group), agrotechnologických firem (Monsanto Company) či společností těžících drahé a průmyslové kovy (Glencore).

Komoditní akcie navíc lze obchodovat buď formou nákupu skutečných fyzických akcií daných společností, nebo také formou spekulace na CFD akcie. Výhody a nevýhody obchodování CFD komoditních akcií jsou totožné s výhodami a nevýhodami CFD obchodování komodit, uvedených výše. Proto si uvedeme pouze klady a zápory obchodování fyzických komoditních akcií.

 

Výhody a nevýhody obchodování s fyzickými komoditními akciemi

Výhody

 • Možnost vyplácení dividend - některé společnosti své akcionáře odměňují pravidelným vyplácením dividend. Ty mohou být příjemným finančním ohodnocením při dlouhodobém držení akcie.

 • Srozumitelné i pro začátečníky - levně nakoupit a draze prodat je snad nejznámnějším principem investování do akcií a dokáže jej pochopit opravdu každý.

Nevýhody

 • Náchylnost na ekonomické krize a geopolitické dění - zmíněná provázanost komoditních trhů s globální ekonomikou může mít vliv na velké popady cen komoditních akcií během obodbí ekonomických krizí, geopolitické nestability či pandemií.

 • Nemožnost použití pákového efektu - vlastněním fyzické akcie komoditní společnosti nemůžete spekulovat na její cenu, ale pouze doufáte, že poroste. Nejde tak využívat pákového efektu jako u CFD akcií.

Akcie komoditních společností

Pokud se vám zde nenačte dynamická tabulka, obnovte stránku.

Strategie pro CFD obchodování komodit

Abyste mohli začít obchodovat s komoditami, musíte si nejdříve založit účet u brokera. To většinou zabere zhruba deset minut, přičemž u regulovaných brokerů budete muset předložit doklad totožnosti a dokument stvrzující vaši adresu. Jakmile máte splněno, zbývá už jenom vložit na svůj obchodní účet kapitál k obchodování a stáhnout si obchodní platformu (program k obchodování).
 

Obchodování komodit pomocí fundamentální analýzy

Ceny na trzích s komoditami ovlivňuje obrovské množství aspektů - od fáze ekonomického cyklu, přes politickou situaci v zemích, kde se některé z komodit získávají, až po počasí. Fundamentální analýza komodit se toto všechno snaží vzít do úvahy, když předpovídá možný budoucí vývoj cen komodit.

Obchodníci, kteří se fundamentální analýze komodit věnují, musí analyzovat velké množství makroekonomických reportů, sledovat zasedání centrálních bank a ropných kartelů či studovat dlouhodobé i krátkodobé předpovědi počasí. Hurikánové období v USA může mít totiž na ceny ropy podobný efekt jako produkční škrty kartelu OPEC, tedy její nárůst vlivem nedostatku. A to všechno musí fundamentální obchodníci mít takzvaně v merku.

Právě kvůli své komplexnosti je fundamentální analýza často disciplínou zkušenějších obchodníků. Začínající tradeři mohou fundamentální analýzu omezit a pouze sledovat ekonomický kalendář. V tom jsou zaznamenány důležité události, jejichž zveřejnění může mít značný dopad na volatilitu trhů a během kterých se začátečníkům spíše nedoporučuje obchodovat.

Jak vypadá fundamentální analýza v praxi?

Sledujte každé úterý náš pravidelný online webinář Tržní fundamenty - jasně, přehledně a v souvislostech a podívejte se na trhy očima expertů.

Obchodování komodit pomocí technické analýzy

Technická analýza se snaží odhadnout možný budoucí vývoj cen komodit přímo z grafu, a to na základě interpretace chování ceny v minulosti. Jedná se tedy o jakýsi statistický model, který říká, že pokud se cena zachovala určitým způsobem v minulosti, je určitá zvýšená míra pravděpodobnosti, že se tak zachová i v budoucnosti.

Tam kde laik vidí pouze graf, vidí techničtí obchodníci potenciál k obchodu. Díky technické analýze totiž na základě pohybů ceny v grafu dokážou s určitou mírou přesnosti určit, jakým směrem se cena bude pravděpodobně pohybovat. K tomu jim slouží jak klíčové cenové úrovně, které je učí technická analýza rozeznat (tzv. supporty a rezistence), tak například i podpůrné programy (tzv. indikátory), které usnadňují čtení grafů či přidávají další informační rovinu.


Znázornění supportů (zelená vodorovná čára), rezistencí (červená vodorovná čára) a trendového kanálu (tečkovaně) na zlatu v obchodní platformě cTrader


Ačkoliv se to tak na první pohled nemusí zdát, technická analýza je oproti fundamentální analýze přístupnější. Její základní principy se totiž lze naučit během několika týdnů a postupnými krůčky se pak dále zdokonalovat. Z toho důvodu je technická analýza (a zejména její podkategorie - price action) doporučována začínajícím obchodníkům.

Je však důležité si uvědomit, že žádná ze způsobů předpovědí chování trhu není nikdy stoprocentní. Ať už obchodníci volí technický či fundamentální přístup, nebo kombinaci obou, vždy se jedná pouze o pravděpodobný odhad. Proto s sebou obchodování na komoditních i jiných trzích nese nezanedbatelnou míru rizika.

Naučte se základy technické analýzy

Sledujte záznam webináře s Milanem Klebanem a naučte se rozpoznat z grafu obchodní příležitost na jakémkoliv typu trhu.

Jak vybrat brokera vhodného pro CFD obchodování komodit

Pro CFD obchodování komodit je potřeba mít brokerské zastoupení. Níže popíšeme několik charakteristik, které by měl kvalitní broker splňovat.
 

Transparentní poplatky a další obchodní podmínky

U každého brokera vás bude zajímat zejména cena spreadu (rozdíl mezi poptávající a nabídkovou cenou ASK/BID - čím nížší, tím lepší), poplatky za obchodování a rychlost exekucí - tzn. rychlost, s jakou je broker schopný poslat vaši objednávku do trhu.

Cena spreadu se přitom může lišit v závislosti na typu licence brokera (STP vs MM), kdy STP broker má obvykle vyšší spready, protože jsou jediným zdrojem jeho příjmů. Naopak MM broker si může dovolit mít výrazně nižší spready, protože utváří trh u sebe a v případě ztráty klienta, jde veškerá částka do kapsy MM brokera.

Poplatky za obchodování (tzv. komise) jsou součástí některých účtů nabízených brokery. Obvykle se účtují za zobchodovaný objem a většinou se udávají v hodnotě USD/lot (lot je objem obchodní pozice). Obchodníci, kteří se chystají obchodovat komodity formou dlouhodobějších obchodních pozic (v řádu dnů až týdnů) by si také měli zjistit velikost swapů, což jsou poplatky, které broker účtuje za držení pozic přes noc.

A v neposlední řadě by vás taky měla zajímat minimální velikost obchodní pozice, kterou můžete otevřít. Zejména pro začínající obchodníky se doporučuje otevírat obchody v řádech mikrolotů (0.01 lotu), čím vyšší objem obchodní pozice, tím více vás to bude stát.
 

Licence brokera

V zásadě lze říct, že brokeři, kteří sídlí na území EU jsou vlivem regulací chránících klienta nuceni poskytovat co nejtransparentnější služby a opatření, která chrání kapitál obchodníků či investorů. To v praxi může znamenat nižší míru finanční páky, avšak nemožnost jít vlivem nepříznivých tržních podmínek do mínusu v případě, že se vám nepovede obchod.

Tzv. Off-shore brokeři sice mohou nabídnou vyšší finanční páku (1:400 a více) a nižší poplatky na spreadech, avšak pokud se vám nepovede výrazně napákovaný obchod, ne vždy máte jistotu, že se u off-shore brokera nezadlužíte.

Pokud vás zajímá, jak rozeznat EU regulovaného brokera od off-shore brokera, dobrou známkou může být údaj vyjadřující percentuální ztrátovost klientů daného brokera. Ten totiž brokeři působící na území EU musí veřejně sdělovat. Například Purple Trading je regulovaný kyperským CySEC a spadá tak do EU jurisdikce, proto najdete číslo ztrátovosti také v patičce pod tímto článkem. Na téma regulace si můžete přečíst článek: Proč dobrovolně sdělujeme čísla ztrátovosti svých klientů?
 

Dostupné platební metody a banky

Zatímco off-shore brokeři nabízejí své služby za atraktivnější ceny než jejich evropské protějšky, to co obchodník ušetří při obchodování ropy, obvykle doplatí při převodu svých peněz na obchodní účet.

Pokud nechcete platit poplatky za převod, doporučujeme brokera, který má bankovní účet v CZK. Bankovní účty Purple Trading jsou vedené také v CZK, přičemž naši klienti mají hned několik způsobů vkladů. Nově navíc umožňujeme také okamžité bankovní platby.

Závěr

V tomto článku jsme vám představili základní přístupy a způsoby obchodování a investování do komodit na komoditních trzích pomocí futures kontraktů, CFD kontraktů a komoditních akcií.

Komoditní trhy nabízí zajímavé příležitosti pro potenciální zisk a mohou tak být vhodnou cestou k získání pasivního příjmu či k aktivní správě vlastního kapitálu. Musíte však mít na paměti, že obchodování na komoditních trzích s sebou vždy nese značnou míru rizika.

Pokud máte zájem, se v odvětví tradingu a investic dále zdokonalovat, níže pro vás máme seznam vzdělávacích materiálů, které zdarma najdete na našem webu.

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.