CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,60 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Kde se bere cena ropy?

Jistě jste zaznamenali pondělní cenový gap na trhu s ropou. Důvodem bylo rollování květnového kontraktu na červnový. 

 

Začátkem týdne jste mohli zaznamenat, že některé zpravodajské servery informují o odlišné ceně ropy, než jakou vidíte u nás v platformě. Důvodem je, že ukazují cenu ropy s nejbližší dobou expirace na komoditní burze. Aktuální kontrakt expiruje již v úterý, rollover však probíhá většinou o něco dříve, což je spojeno s poklesem likvidity a vyvarování se nečekaným pohybů. Většina trhů již převedla obchodování do následujícího měsíce, a to včetně nás. 

 

Jaké ceny můžete najít?

Spot - Trh, kde se dá okamžitě koupit či prodat fyzická ropa. Je necentralizovaný, a tvořený jednotlivými market makery, bankami a dealery. Futures - Trh, který používají obchodníci pro zajištění svých aktuálních pozic na komoditní burze (hedging) a spekulaci na budoucí vývoj ceny. Oba trhy jsou vzájemně propojeny, přičemž futures cena odráží cenu spotovou + náklady na skladování a pojištění.

 

Jak vzniká naše cena

U některých brokerů jste si mohli všimnout odlišné ceny než u nás. Každý má odlišný přístup k uvádění ceny a někdo využívá přímé kopírování ceny futures kontraktu. My udáváme spotovou cenu, za kterou lze koupit barel ropy. Jedná se o over-the-counter CFD, kterou určí zprostředkovatel likvidity na základě nejvíce obchodovaného futures kontraktu, obvykle s nejbližším termínem dodání (kromě situace, kdy se rolluje na kontrakt v dalším měsíci). Od té je pak odvozena spotová cena.

 

Co je Rollover

Rollover znamená plynulý přechod z jednoho kontraktního období na druhé. Na futures kontraktech dochází k uzavření pozic na jednom kontraktním měsíci a znovu otevření pozice na novém. 

 

Cenový rozdíl mezi aktuálními kontrakty je vyšší než za normálních okolností. De facto nejvyšší v historii. Proto se může po rolloveru objevit větší cenový gap, a zároveň zprostředkovatelé likvidity a spotové ceny mohou přistoupit k navýšení swapových hodnot. Toho jsme svědky i nyní, a vzhledem k takto velkému rozdílu mezi spotovou cenou ropy a cenou nejbližšího, tedy červnového, futures kontraktu jsou swapy aktuálně vyšší, než je na trhu s ropou obvyklé. 

 

Pozor na rollover by si obecně měli dát především obchodníci s čekajícími příkazy a přednastavenými stop lossy, aby odpovídaly aktuální změně ceny na trhu, pro ostatní obchodníky se toho příliš nemění. Oproti tomu obchodníkům na futures kontrakty expirují a musí přerollovat na nový měsíc, to je zásadní rozdíl oproti spotovému trhu. 


Jakýchkoliv ztrát plynoucích z rolloveru se však obecně není třeba bát, protože se cenový rozdíl postupně vyrovná ve formě swapu. Po přerolování na nový podkladový futures kontrakt dojde ke skoku i na “spotu”, ale menšímu než na futures, a rozdíl bude kompenzován swapem. Spekulovat na rollover a pokusit se na nich vydělat tudíž jednoduše nelze.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,60 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.