U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou

Využívají jej jak profesionální obchodníci, tak i velcí hráči v podobě bank a investičních fondů. Není se čemu divit. Pokud si totiž hedging zvládnete osvojit, může vám pomoci značně zredukovat případné ztráty a udržet vás tak v ziskovosti. Jak na to a které instrumenty k tomu využít si ukážeme v tomto článku.

Co je to hedging?

Jde o jakousi pojistku ve formě obchodní strategie. Ta má za úkol zmírnit potenciální rizika. Obchodníci (ale i finanční instituce) při hedgingu drží pozice na takových aktivech/kontraktech, které mají vůči sobě inverzní vztah a vyvíjí se tak opačně. Když jeden instrument klesá, druhý stoupá a naopak.
 

Výhody

Mít “zahedgováno” s sebou obnáší jednu významnou výhodu. A sice že obchodníci touto formou pojištění dokážou u svých otevřených obchodních pozic snižovat rizika a lépe tak reagovat na nepříznivé tržní vývoje, které tyto pozice ohrožují. Zároveň mají jakýsi komfort v tom, že díky hedgingu dokážou předem uhádnout hodnotu maximální potenciální ztráty v případě, že se na trzích něco “semele”. Hedging je tak opravdu významným pomocníkem při risk managementu.
 

Nevýhody

Hedging je v podstatě jakousi formou pojištění. A jak už to tak bývá, za pojištění se platí. Stejně tak je to i v případě investování do protichůdných instrumentů. Tím, že vám jedna investice roste, zatímco druhá klesá, přicházíte o určitou porci potenciálního zisku.

Teoretický příklad hedgingu

Máme obchodníka, který nakoupí akcii XY za 1000 USD. Rozhodne se hedgovat a za tímto účelem zvolí nákup půlroční put opce za 100 USD se strike cenou na 850 USD. To znamená, že náš obchodník má půl roku do vypršení opce na to, prodat své akcie za 850 USD (v případě, že trh bude pro něj nepříznivý).
 

Pokud cena akcie poroste

Blíží se konec expirace půlroční put opce a cena akcie je vyšší než 850 USD (např. 1150 USD). Obchodník tedy logicky svou opci neuplatní, čímž příjde o 100 USD (její původní cenu). Tím, že si však nechal akcie XY, které nyní stojí 1150 USD, je jeho čistý zisk 1050 USD (1150 - 100). Jak jsme již psali výše, hedging v tomto případě snížil celkový zisk, avšak to je daň, která se platí za pojištění. Následující příklad vám ukáže, co by se stalo, kdyby obchodník zahedgovaný nebyl.
 

Cena akcie se propadne

V alternativním vesmíru se našemu obchodníkovi nedařilo a trh mu udělil políček ve formě propadu ceny akcie XY na 600 USD. Náš obchodník však má zahedgováno a uplatní svou opci, která stále nevypršela. Svou akcii tak může prodat za opcí avizovaných 850 USD. V tomto případě činí jeho celková ztráta 250 USD (850 - 600).

Pokud bychom se podívali na našeho obchodníka ještě v další alternativní verzi vesmíru, kde zahedgováno nemá, jeho ztráta by byla 400 USD (1000-600).

CFD hedging: S&P500 a VIX index

Aktuální vývoj na trzích, ovlivněný vysokou inflací a válkou na Ukrajině, trhům moc nepřeje. Nervozita na trzích podle indexu VIX bude nadále stoupat a akciové indexy jako S&P500 se momentálně vydávají přesně opačným směrem. Věděli jste ale, že právě tyto 2 zmíněné ukazatele lze nyní v Purple Trading obchodovat a získat tak poměrně efektivní hedgovací nástroj?

V Purple Trading nyní mají obchodníci jedinečnou příležitost, jak hedgovat pomocí CFD kontraktů na futures. Nově totiž spouštíme CFD futures symboly ve formě VIX indexu a S&P500, které obchodníci naleznou ve svých Purple Trading MT4 platformách. Oba symboly mají mezi sebou značně invertní vztah, kvůli kterému jsou právě za účelem hedgingu hojně využívány.

Půlroční vývoj ceny S&P500

Graf č.1: Půlroční vývoj ceny S&P500 (všimněte si patrně inverzního vztahu s grafem VIX níže; zdroj: Googlefinance.com)

Půlroční vývoj ceny VIX
Graf č. 2: Půlroční vývoj ceny VIX (všimněte si patrně inverzního vztahu s grafem SP500 výše)

Vztah mezi VIX a S&P500

VIX index bývá často nazýván indexem strachu či nervozity. Jeho graf totiž indikuje odhadovanou budoucí nervozitu na trzích. Ta se projevuje ve formě volatility, tedy prudkých a zdánlivě náhodných výkyvů cen, způsobených nervózními investory, kteří nakupují/prodávají více, než by bylo obvyklé. V případě, že tedy VIX index vykazuje růst, lze očekávat, že volatilita/nervozita na trzích poroste.

Přesně opačně to má S&P500. Ten volatilitu a nervozitu na trzích přímo nesnáší a pokud je avizována, začíná většinou klesat. To je způsobeno tím, že nervózní investoři se stahují z akciových trhů do zdánlivě bezpečnějších přístavů, jimiž je například zlato. Pokud tedy VIX index (potažmo volatilita) roste, S&P500 klesá a naopak.

I díky efektivnímu hedgingu patří klienti Purple Trading mezi nejziskovější v EU

Nejčastější otázky

Jak funguje hedging?
Ukázat odpověď

Hedging slouží k zajištění obchodních pozic proti možné nepříznivé změně tržních podmínek, a tím vyvolaným rizikům ztráty. Hedging vzniká otevřením pozic na stejném obchodním instrumentu, přičemž každá z pozic je opačného typu (BUY/SELL). 

Obchodní pozici lze zahedgovat částečně nebo kompletně. Každý broker může mít nastavené podmínky hedgování jinak. Abychom umožnili obchodníkům volnost při řízení svých obchodů, rozhodli jsme se u kompletně zahedgovaných pozic nulovat využitou marži z těchto obchodů. Větší volnost však s sebou přináší také zodpověnost. Díky vynulované marži nemůže dojít ke stop-outu, jelikož využitá marže je efektivně 0. V případě, že ale hodnota equity (majetku) klesne pod hodnotu 0, MT4 server přirozeně automaticky uzavře obchodní pozice. Není možné mít v trhu otevřenou větší ztrátu, než je velikost zůstatku na účtu. Díky hedgování nedochází k samovolnému prohloubení ztráty, ale může docházet k fluktuaci v rámci rozšiřování spreadu. 

V případě uzavírání zahedgovaných pozic lze využít funkce Close-by nebo Multiple close by, která zavře obě pozice hedgovaného obchodu zároveň (viz. obrázek). To je umožněno tím, že zahedgované pozice nemají vůči sobě žádnou expozici, a tudíž je možné jednu pozici zavřít cenou z druhé. Jako vedlejší efekt zároveň obchodník ušetří na spreadu.

CFD - "contract for difference"
Ukázat odpověď
Obchodní instrument, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva, kterým může být například akciový index nebo kontrakt typu futures. Vypořádání tohoto typu instrumentu probíhá vždy finančně a klient tak prostřednictvím CFD spekuluje na budoucí rozdíl cen podkladového aktiva, přičemž se nestává vlastníkem podkladového aktiva.

 
Hedging
Ukázat odpověď
Technika, při které jsou otevírány obchodní pozice na stejném instrumentu v opačných směrech za účelem snížení nebo anulace (dojde k netování pozic) požadované marže a zajištění stávající tržní expozice. Například pokud bude otevřena obchodní pozice EURUSD 1 lot BUY, tak při otevření obchodní pozice EURUSD 1 lot SELL dojde k vynulování požadované marže a zisk z těchto otevřených pozic bude fluktuovat pouze v rámci měnící se velikosti spreadu tohoto instrumentu.
U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.