67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Hedging jako skuteczna forma ochrony przed stratą

Na rynkach jest używany zarówno przez profesjonalnych traderów, jak i dużych graczy, takich jak banki, fundusze inwestycyjne i inne. Nic dziwnego, ponieważ jeśli opanujesz hedging, może to pomóc Ci znacznie zmniejszyć potencjalne straty i utrzymać rentowność. W tym artykule pokażemy, jak się zabezpieczać i jakie instrumenty są do tego odpowiednie.

Czym jest hedging?

Jest to rodzaj ubezpieczenia w formie strategii handlowej. Został zaprojektowany w celu zmniejszenia potencjalnych ryzyk. W przypadku hedgingu traderzy (a także instytucje finansowe) utrzymują pozycje na aktywach/kontraktach, które mają względem siebie odwrotną korelację (zależność), a zatem ich kursy zachowują się przeciwnie. Kiedy jeden instrument spada, drugi rośnie i odwrotnie.
 

Zalety

Jest jedna istotna zaleta bycia „zahedge’owanym”. Mianowicie, traderzy, dzięki tej formie ubezpieczenia, są w stanie zmniejszyć ryzyko na swoich otwartych pozycjach handlowych, a tym samym lepiej reagować na niekorzystne zmiany na rynku, które zagrażają tym transakcjom. Jednocześnie dzięki temu można ustalić wartość maksymalnej potencjalnej straty w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak na rynku. Hedging jest zatem naprawdę ważnym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem.
 

Wady

Hedging jest zasadniczo formą ubezpieczenia. I tak się składa, że ​​za ubezpieczenie trzeba zapłacić. To samo dotyczy inwestowania w instrumenty przeciwstawne. Gdy jedna inwestycja rośnie, a druga spada, tracisz pewną część potencjalnego zysku.

Teoretyczny przykład hedgingu

Mamy tradera, który kupuje akcje XY za 1000 USD. Decyduje się na hedging i w tym celu postanawia kupić sześciomiesięczną opcję sprzedaży za 100 USD z ceną wykonania 850 USD. Oznacza to, że nasz trader ma pół roku do wygaśnięcia opcji, aby sprzedać swoje akcje po 850 USD na wypadek, gdyby rynek był dla niego niesprzyjający.

Jeśli cena akcji wzrośnie

Sześciomiesięczna opcja sprzedaży wkrótce wygaśnie, a cena akcji jest wyższa niż 850 USD (np. 1150 USD). W związku z tym trader logicznie nie zrealizuje swojej opcji, tracąc w ten sposób 100 USD (pierwotną cenę swojej opcji). Jednak utrzymując akcje XY, które są obecnie warte 1150 USD, jego zysk netto wynosi 1050 USD (1150 - 100). Jak pisaliśmy powyżej, hedging w tym przypadku zmniejszył całkowity zysk przedsiębiorcy, ale jest to podatek, który musi zapłacić za bycie „ubezpieczonym”. Poniższy przykład pokaże Ci, co by się stało, gdyby trader nie wykonał hedgingu.

Kurs akcji spada

W innym scenariuszu nasz trader nie radził sobie dobrze i akcje spółki XY spadły do 600 USD. Jednak nasz przedsiębiorca zabezpieczył się i realizuje swoją niewygasłą opcję. Następnie może sprzedać swoje akcje po cenie opcji ogłoszonej 850 USD. W tym przypadku jego całkowita strata wynosi 250 USD (850 - 600).

Gdybyśmy spojrzeli na naszego tradera w jeszcze innym scenariuszu, w którym nie zabezpieczył się, jego strata wyniosłaby aż 400 USD (1000-600).

Hedging CFD: indeks S&P500 i VIX

Obecny rozwój sytuacji na rynku, pod wpływem wysokiej inflacji i wojny na Ukrainie, nie jest dla rynków korzystny. Według indeksu VIX nerwowość na rynkach będzie nadal rosła, a indeksy giełdowe, takie jak SP500, zmierzają obecnie w dokładnie odwrotnym kierunku. Jednak czy wiesz, że te 2 wymienione indeksy są już dostępne w Purple Trading oferując dość skuteczne narzędzie hedgingowe?

W Purple Trading inwestorzy mają teraz wyjątkową okazję do zabezpieczenia się za pomocą kontraktów CFD futures. Mianowicie, wprowadzamy teraz symbole kontraktów CFD futures w postaci indeksu VIX oraz S&P500, które inwestorzy mogą znaleźć na swoich platformach Purple Trading MT4. Oba symbole mają ze sobą wysoce odwrotną korelację, dlatego są poszukiwane przez inwestorów, którzy planują hedging.

Půlroční vývoj ceny S&P500

Wykres 1: Sześciomiesięczny trend indeksu S&P500 (zwróć uwagę na widoczną odwrotną zależność z poniższym wykresem VIX; źródło Googlefinance.com)

Půlroční vývoj ceny VIX
Wykres 2: Sześciomiesięczny trend cenowy VIX (zwróć uwagę na widoczną odwrotną zależność z powyższym wykresem SP500)

Związek między VIX, a S&P500

Indeks VIX jest często nazywany indeksem strachu. Jego wykres wskazuje szacowaną przyszłą nerwowość na rynkach. To się objawia w postaci zmienności, czyli gwałtownych i pozornie losowych wahań cen spowodowanych przez rozemocjonowanych inwestorów, którzy kupują/sprzedają więcej niż zwykle. Tak więc, jeśli indeks VIX wykaże wzrost, można oczekiwać, że zmienność/nerwowość na rynkach wzrośnie.

W przypadku S&P500 jest dokładnie odwrotnie. Indeks zdecydowanie nie lubi zmienności i nerwowości na rynkach, a jeśli ta się pojawia, S&P500 zwykle zaczyna spadać. Wynika to z szybkiego wycofywania kapitału inwestorów z giełd do bezpieczniejszych przystani, jakim jest na przykład złoto. Tak więc, jeśli indeks VIX rośnie, S&P500 spada i na odwrót.

Skuteczny hedging jest jednym z powodów, dla których klienci Purple Trading należą do najbardziej dochodowych w UE

Jak działa hedging (zabezpieczenie)?
Pokaż odpowiedź

Hedging stosuje się w celu zabezpieczenia pozycji handlowych przed ewentualnymi niekorzystnymi zmianami warunków rynkowych i ryzykiem straty. Hedging to otwieranie pozycji na tym samym instrumencie handlowym, ale w przeciwnym kierunku (np. dla każdego zlecenia kupna powinno być odpowiednie zlecenie sprzedaży).  Pozycja handlowa może być zabezpieczona częściowo lub całkowicie. Każdy z brokerów może ustanowić własne warunki zabezpieczenia. Aby dać inwestorom swobodę zarządzania ich transakcjami, postanowiliśmy nie naliczać depozytu zabezpieczającego dla tych transakcji. Większa wolność oznacza jednak większą odpowiedzialność. Ponieważ nie stosuje się depozytu zabezpieczającego, nie jest możliwe osiągnięcie stop-outu, ale w przypadku spadku poziomu kapitału własnego poniżej 0, serwer MT4 automatycznie zamyka pozycje handlowe. Niemożliwe jest, aby otwarta strata była większa niż saldo rachunku na rynku. Hedging nie powoduje spontanicznego pogłębiania strat, ale mogą występować wahania z powodu zmieniającego się spreadu.    Do zamykania pozycji zabezpieczanych można użyć funkcji Zamknij lub Zamknij wiele, która zamyka obie pozycje zabezpieczane jednocześnie (patrz rysunek poniżej). Całkowicie zabezpieczone pozycje nie mają żadnej ekspozycji między sobą, dlatego możliwe jest zamknięcie jednej pozycji po cenie drugiej. Efektem ubocznym jest oszczędność spreadu.

CFD - kontrakt na różnicę
Pokaż odpowiedź
Jest to instrument handlowy; jego wartość wynika z instrumentu bazowego, którym może być np. indeks giełdowy lub kontrakt terminowy. Rozliczenie tego typu instrumentu zawsze odbywa się finansowo, dlatego klient spekuluje na przyszłą różnicę wartości instrumentu bazowego, nie stając się jego właścicielem.
 
Hedging
Pokaż odpowiedź
Technika handlowa polegająca na otwieraniu pozycji na tym samym instrumencie w przeciwnych kierunkach w celu obniżenia lub anulowania wymaganego depozytu zabezpieczającego (występuje „netting pozycji”) i zapewnienia aktualnej ekspozycji rynkowej. Na przykład, jeśli pozycja handlowa 1 lota KUP jest otwarta na EURUSD, to po otwarciu 1 lota SPRZEDAJ na EURUSD następuje anulowanie wymaganego depozytu zabezpieczającego, a zysk z tych otwartych pozycji będzie się wahał tylko pod względem zmian spreadu na EURUSD.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.