64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Teraz w Purple Trading - handluj indeksem zmienności VIX na kontraktach CFD futures

Indeks zmienności lub niepewności rynku (VIX) jest nieocenionym narzędziem wykorzystywanym przez wielu inwestorów podczas analizy rynków. Jednak handel na nim ma również ogromny potencjał. W związku z tym zdecydowaliśmy się umieścić go obok naszych innych kontraktów CFD futures. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak i kiedy handlować VIX-em jako symbolem kontraktów CFD futures.

Co to jest indeks VIX i na co wskazuje

Indeks zmienności (VIX), jak sama nazwa wskazuje, jest indeksem używanym do pomiaru poziomu nerwowości, niepewności i zmienności na rynkach. Z tych powodów jest on czasami nazywany wskaźnikiem strachu. Im wyższe wartości indeksu VIX, tym większa niepewność na rynkach i odwrotnie. Należy jednak pamiętać, że indeks VIX jest indeksem perspektywicznym, a więc pokazuje oczekiwaną, a nie rzeczywistą niepewność rynkową.
 

Jak obliczany jest indeks VIX

Indeks VIX mierzy 30 dni oczekiwanej zmienności indeksu S&P 500, wykorzystując jako dane wejściowe opcje S&P 500 (SPX) notowane na giełdzie CBOE. VIX łączy wszystkie opcje kupna i sprzedaży SPX i porównuje zmieniający się popyt i cenę między nimi.
 

Związek między indeksem VIX, a rynkami

Indeks VIX generalnie śledzi indeks S&P 500 w sposób odwrotny. Oznacza to, że jeśli na giełdach (S&P 500) panują zawirowania i rośnie nerwowość/strach inwestorów, to samo można zaobserwować w przypadku indeksu VIX. Z drugiej strony, jeśli ceny akcji idą w górę, indeks VIX generalnie spada lub konsoliduje.
 

Poznaj: VIX.f - instrument CFD futures do handlu

Podobnie jak w przypadku innych indeksów, VIX nie jest handlowany sam w sobie i potrzebuje do tego narzędzia inwestycyjnego. I tym właśnie jest VIX.f – ciągły instrument typu CFD futures, który zachowuje się tak samo jak nasze inne produkty typu CFD futures. Jego cena jest oparta na aktywie bazowym, którym w tym przypadku jest konkretny kontrakt terminowy VIX.

Ciągłość w tym przypadku oznacza, że ​​przed wygaśnięciem każdego kontraktu futures następuje automatyczne rolowanie pozycji. Spowoduje to sprzedaż starych kontraktów i zakup kolejnych najbliższych kontraktów terminowych. Ważne jest również, aby pamiętać, że ponieważ jest to instrument CFD, nie stajesz się właścicielem VIX.f podczas handlu nim. Spekulujesz tylko na temat jego ceny.

Jak handlować instrumentem VIX.f futures

Kontrakty terminowe VIX.f CFD to bardzo wszechstronny instrument, który może pomóc traderom i inwestorom w kilku różnych sytuacjach:
 
  1. Kupuj (long) w przypadku spodziewanego wzrostu zmienności lub turbulencji na rynkach
  2. Zarządzanie ryzykiem lub instrument zabezpieczający dla inwestorów – poprzez odwrotną relację VIX i S&P 500
  3. Możliwość otwarcia krótkiej pozycji w przypadku oczekiwania na pozytywny rozwój gospodarczy na rynkach

Ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że nie zaleca się handlu kontraktami VIX.f futures na zasadzie kup i trzymaj, ale raczej jako inwestycję krótkoterminową.

Specyfikacja symbolu

Specyfikacja symbolu
Nazwa w platformie VIX.f
Dźwignia ESMA 1:5
Dźwignia PRO 1:10
Godziny handlu (GMT+3) Poniedziałek - piątek 1:00 –24:00 
i
Sprawdź aktualne godziny handlu i zmiany
Prowizja 10 USD/lot
Waluta USD
Tick size 0.01
Tick value 0.1
Volume step 1
Min trade 1
Max trade 50

Nie posiadasz jeszcze rachunku w Purple Trading?

 
Twój kapitał jest zagrożony.
64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.