U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Proč dobrovolně sdělujeme čísla ztrátovosti svých klientů?

Proč raději kliknout na reklamu brokerské společnosti, která udává, že 70 % účtů jejich klientů je ztrátových, než na reklamu brokera, který tento údaj neudává? Pojďte s námi proniknout do tajů brokerských licencí a naučte se, na jakou ochranu máte jako klient ze zákona nárok.

Co je to disclaimer

Ona krátká věta “XY % klientských účtů je ztrátových” a její další drobné permutace, které vídáte například i pod našimi online reklamami, jsou součástí tzv. disclaimeru (česky zřeknutí se zodpovědnosti). Ten nabývá mnoha podob - od jedné věty pod bannerem reklamy na Facebooku, až po několikaodstavcový kolos v patičce webových stránek brokera.

Účel disclaimeru je prostý - zdůraznit zájemcům o obchodování na finančních trzích potenciální rizika této aktivity a zříct se zodpovědnosti na jejich případném neúspěchu. Avšak celkové vyznění disclaimeru se může měnit. Někdy se tak setkáme s procenty ztrátovosti pod reklamou brokera A, zatímco disclaimer brokera B nám pouze sděluje, že obchodování je rizikové. Nic víc.

Obrázek: Ukázka reklamního banneru Purple Trading (disclaimer umístěn pod tlačítkem)

Obrázek: Ukázka kratšího disclaimeru ve spodní části webové stránky brokera

Licence brokera

Fungování brokerské společnosti v sobě obnáší mnoho menších legislativně ukotvených úkonů. Od fungování brokera jakožto firmy se zaměstnanci, přes zprostředkování zakládání klientských účtů, až po nakládání s klientskými vklady a provoz online platformy, přes kterou klienti obchodují. K tomu všemu broker potřebuje licenci. Tu lze vystavit u státního orgánu, přičemž licence některých států jsou více chtěné než jiné. A to z rozličných důvodů.

Brokerské licence vystavované v tzv. off-shorových státech umožňují brokerům poskytovat pro klienty velmi lákavé prostředky k obchodování. Například finanční páka, díky které si může klient znásobit svou obchodní pozici a tím i potenciální výdělek (ale i ztrátu), dosahuje u off-shorových licencí mnohdy až 1 : 1000. Avšak co se týče ochrany klientů, tam off-shorové licence poněkud pokulhávají.

Ochrana klienta má mnoho podob a jednou z nich je právě i znění disclaimeru. Pokud tedy pod obrázkem reklamy vidíte disclaimer, který neuvádí procenta ztrátovosti, ale pouze poněkud vágně varuje před možným rizikem, je velmi pravděpodobné, že broker, jemuž reklama patří, má off-shorovou licenci.


Purple Trading - disclaimer na reklamě
Obrázek: Ukázka reklamního banneru Purple Trading (disclaimer umístěn pod tlačítkem)

Off-shore vs EU licence

Právní prostředí Evropské unie se vyznačuje mnohem přísnějším regulatorním přístupem. To platí pro kontrolu léčiv, potravin, ale také například pro kontrolu činnosti brokerských společností. Tomuto odvětví se věnuje ESMA (evropský orgán pro cenné papíry a trhy), kterému se musí zodpovídat regulátoři veškerých států na území EU (včetně kyperského CySEC, který je regulátorem Purple Trading.)

Je to právě ESMA, která si bere za úkol ochranu spotřebitele (v tomto případě investorů a retailových obchodníků na finančních trzích). A činí tak všemožnými způsoby. Právě již zmíněná procenta ztrátovosti klientských účtů, uvedená na marketingových materiálech brokerů, jsou jedním z nich.
 

Mezi další způsoby ochrany ESMA patří:

 

 1. Snížená finanční páka
  Finanční páka je poměr velikosti kapitálu, který obchodník na účet vloží, vůči prostředkům, které mu poskytne broker. Zjednodušeně řečeno je to v podstatě vypůjčený kapitál od brokera, který se ovšem neprojeví stavem peněz na vašem účtu, ale který vám umožní obchodovat větší objem transakcí, než byste sami mohli se svými vlastními penězi.

  Zkušenější obchodníci dokážou pomocí páky mnohonásobně zvýšit své zisky. Stejně jako zisky však páka znásobuje také ztráty, a tak by se méně zkušení obchodníci měli mít před velkorysým používáním finanční páky na pozoru. To je taky důvod, proč ESMA v roce 2018 nastavila limit na finanční páce pro retailové klienty na 1:30 a vyšší páku (až 1:400) mohou brokeři poskytovat pouze klientům, kteří splnili řadu kritérií pro získání statusu tzv. Profesionálního klienta.
   

 2. Ochrana před negativním zůstatkem Stěžejní aspekt ochrany klienta. Pokud se klientovi nepovede obchod, který měl ještě navíc “napákovaný”, a takto znásobená ztráta by jej dostala do mínusu, veškerou částku, která je tzv. “v červených číslech”, uhradí broker. Klient tak nemůže nikdy přijít o více peněz, než kolik vložil na svůj účet a nestane se tak dlužníkem.

  Ochranu před negativním zůstatkem musí povinně nabízet všichni brokeři, působící na území EU. U off-shorových brokerů povinná není, což v kombinaci s vysokými finančními pákami, které jsou zde nabízeny, může vést k velmi nešťastným situacím.
   

 3. Segregace klientských vkladů Forex a online trading obecně si prošel od svých počátků v roce 2008 dlouhou cestou. Zejména v začátcích bylo prostředí online tradingu značně neregulované a nezřídka se stávalo, že brokeři financovali kapitálem z klientských vkladů své fungování a byly i případy, kdy byly takto získané peníze vyloženě zneužity k obohacení hrstky vyvolených.

  Brokeři, působící na území EU, jsou povinni dodržovat mnoho různých způsobů ochrany klientského kapitálu. Jedním z nich je ukládání klientských vkladů na účty, které jsou segregované od kapitálu, kterým platí náklady na svůj provoz.

Co když broker tyto záruky nedodrží?

Brokeři podléhající tak přísným regulačním orgánům, jakým je například kyperský CySEC (spadající pod ESMA), musí pravidelně podstupovat audity. V rámci nich dohlíží regulátor na to, zda jsou veškerá opatření, vyplývající z regulátorem poskytnuté licence, dodržována. V případě, že by se tak nestalo, je na brokera většinou uvalena tučná pokuta a mnohdy dokonce i pozastavena platnost jeho licence. Nedodržování zásad ochrany klienta, vyplývající z regulatorního prostředí EU, si tak broker opravdu nedovolí.

Závěr

Dobrovolné zveřejňování ztrátovosti klientských účtů pod reklamami brokerů se může zdát podivné. Je to však veskrze pozitivní signál. Díky němu totiž víte, že daný broker je přísně regulovaný. Pokud se s ním tedy rozhodnete obchodovat, jste pod ochranou celé řady legislativních nařízení, které si broker nedovolí porušit.

Podívejte se, který broker má v disclaimeru to nejlepší číslo

U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 71,65 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.