Specifikace obchodních symbolů

Symbol Swap nákup Swap prodej Typ swapu Velikost kontraktu Min. velikost obchodu Velikost ticku Hodnota ticku Dividendy
BRENT 9,7348 -18,9653 points 100 0,01 0,001 1
Ne
XAUUSD -36,388 21,702 points 100 0,01 0,01 1
Ne
XAGUSD -4,596 2,811 points 5000 0,01 0,001 5
Ne
XPTUSD -25,124 3,105 points 50 0,1 0,01 0,5
Ne
XPDUSD -27,463 11,451 points 100 0,1 0,01 1
Ne
CL -9,3061 2,2296 points 100 0,01 0,001 1
Ne
DAX -0,484 0,126 by interest 10 0,01 0,1 2,5
Ne
CAC -0,484 0,126 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Aktuálně nejsou žádné dividendy naplánovány.
STOXX50 -0,484 0,126 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
3.04.2023 26,16523 EUR
FTSE -0,5995 0,2205 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Aktuálně nejsou žádné dividendy naplánovány.
ASX -0,572 0,171 by interest 10 0,01 0,1 1
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
31.03.2023 4,06061 AUD
5.04.2023 1,18869 AUD
NIKKEI -0,154 -0,176 by interest 10 0,01 1 1000
Rozpis
Aktuálně nejsou žádné dividendy naplánovány.
NSDQ -3,4175 1,4647 by interest 2 0,01 0,1 2
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
4.04.2023 56,66152 USD
SP -3,4175 1,4647 by interest 2 0,01 0,1 5
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
31.03.2023 7,6557 USD
3.04.2023 0,39825 USD
4.04.2023 18,63155 USD
DOW -1,367 0,5859 by interest 5 0,01 0,1 0,5
Rozpis
Ex-Dividend Day Dividend value / 1 lot
3.04.2023 32,95381 USD
4.04.2023 12,851985 USD
5.04.2023 52,726095 USD
CL.i -9,3061 2,2296 points 100 0,01 0,001 1
Ne
BRENT.i 9,7348 -18,9653 points 100 0,01 0,001 1
Ne
*DAX je akciový index, jehož dividendy se reinvestují. Na vyplacené dividendy podkladových akcií se vztahuje srážková daň. Poskytovatelé likvidity potřebují tuto skutečnost vzít v potaz, aby mohli přesněji sledovat cenu podkladového aktiva. Vezměte prosím na vědomí, že po vypořádání dividend může dojít ke korekci na vašem obchodním účtu. To znamená, že pokud držíte pozici SELL, reverzní dividendu vám připíšeme na obchodní účet a naopak, pokud držíte pozici BUY, bude vám účtován záporný dividendový debet. Náš poskytovatel likvidity nám bohužel není schopný dopředu poskytnout informaci o tom, kdy dojde ke korekci a v jaké výši.


Dividendy akciových indexů

Pozor - u akciových indexů dochází k vypořádání dividend z důvodu změny kurzu podkladového aktiva v den vyplácení dividendy. Více informací najdete zde.

Dividendy budou na Váš účet připsány nebo z něj strženy v ex-dividend day, a to za pozici drženou z předchozího dne. Pokud držíte nákupní pozici (BUY), dividendu Vám připíšeme a v případě prodejní pozice (SELL) Vám bude dividenda účtována.

Pokud držíte otevřenou pozici déle než 1 den, doporučujeme sledovat dny, kdy dochází k vypořádávání dividend. Týdenní rozpis najdete v tabulce výše. Rozpis je pouze orientační a může docházet ke změnám.

Swap

Swapy jsou uvedeny v bodech (kromě akciových indexů, které jsou v procentech).

Důležité: Změny v našich úrokových sazbách a výpočtech swapu budou prováděny na základě vlastního uvážení společnosti a bez předchozího upozornění. Sazby se mohou rychle měnit v důsledku tržních podmínek (změny úrokových sazeb, volatility, likvidity atd.) a různých dalších důvodů souvisejících s rizikem, které je posuzováno firmou samotnou. Na váš účet pak mohou být odpovídající prostředky připsány, nebo z něj strženy.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 76,60 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.