64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Co decyduje o kursie wymiany platyny?

Opublikowany: 14.07.2023

Cena platyny opiera się na kilku stosunkowo łatwych do naśladowania wskaźnikach rynkowych, co czyni ten metal szlachetny dość atrakcyjnym instrumentem do handlu. Dlatego w tym artykule przyjrzymy się głównym czynnikom, które wpływają na kurs wymiany platyny na platformach transakcyjnych.

Platyna to kolejny metal szlachetny, którym można handlować, ale często jest pomijany przez traderów na rzecz złota lub srebra. A szkoda, ponieważ oprócz analizy technicznej, platyna może być również skutecznie wykorzystywana w połączeniu z fundamentami, które w tym przypadku są stosunkowo łatwe do zidentyfikowania i które w dużym stopniu wpływają na cenę platyny.

Jakie czynniki rynkowe determinują cenę platyny?

Chociaż czynników wpływających na cenę platyny jest znacznie więcej, poniżej wymieniliśmy 4 najważniejsze z nich. Niezależnie od tego, czy chcesz wiedzieć, jak handlować, czy też kusi Cię bardziej pasywna inwestycja w platynę, informacje opisane w poniższych wierszach przydadzą Ci się do Twoich celów.
 

Główne czynniki wpływające na kurs wymiany platyny obejmują:

  • Sytuacja geopolityczna w Republice Południowej Afryki

  • Popyt i podaż platyny w przemyśle

  • Korelacja między platyną, a srebrem

  • Dolar amerykański

Czynnik 1: Sytuacja geopolityczna w RPA

Około 75% produkcji platyny pochodzi z RPA. Dlatego też wiadomości o trendach produkcyjnych, sytuacji politycznej, wyborach i różnych niepokojach, które są bardzo powszechne w tym kraju, mają duży wpływ na cenę platyny.

Przykładowo, w pierwszej połowie 2023 r. w RPA często dochodziło do przerw w dostawach prądu i strajków w firmach transportowych, o czym można przeczytać w wiadomościach powszechnie dostępnych w Internecie.

Przerwy w dostawie prądu stanowią problem dla wydobycia platyny, ponieważ kopalnie muszą być oświetlone, niektóre maszyny niezbędne do wydobycia i przetwarzania platyny działają w oparciu o energię elektryczną itp. Dlatego też przerwy w dostawie prądu skutkują zmniejszeniem produkcji, co z kolei powoduje wzrost cen platyny. Według Bank of America, cena platyny może wzrosnąć nawet do 1 500 USD za uncję do końca 2023 r. z powodu częstych problemów z energią elektryczną w RPA.

Jeśli więc chcesz mieć oko na przyszłość cen platyny, śledzenie wiadomości z RPA jest koniecznością.

Czynnik 2: Podaż i popyt na platynę w przemyśle

Platyna jest przede wszystkim towarem przemysłowym i chociaż jest również wykorzystywana w przemyśle jubilerskim, większość jej produkcji jest zużywana w przemyśle motoryzacyjnym do produkcji katalizatorów. Ponadto platyna znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, szklarskim, gdzie silną rolę odgrywa popyt z Chin. Oczekuje się, że w 2023 r. popyt w tych sektorach wzrośnie, mimo że światowej gospodarce nadal zagraża recesja.

Jeśli chodzi o podaż, eksperci szacują, że platyna jest do 20 razy rzadsza niż złoto i do 100 razy rzadsza niż srebro. Podaż platyny jest zatem ograniczona, a to, wraz z problemami z wydobyciem platyny w RPA, wywiera presję na rosnący deficyt między podażą a popytem, który analitycy spodziewają się osiągnąć 980 000 uncji w 2023 roku.

W przyszłości, choć stopniowe przechodzenie na pojazdy elektryczne wpłynie na popyt na platynę, więc należy spodziewać się pewnego spowolnienia, ale obecnie rosnący popyt i ograniczona podaż stwarzają przesłanki do trendu wzrostowego cen platyny.

Czynnik 3: Korelacja między platyną a srebrem

Podobnie jak srebro, platyna jest również szeroko stosowana w przemyśle, co ma wpływ na kursy wymiany platyny i srebra oraz ich wzajemną korelację, jak pokazano na poniższym wykresie.
 

Korelacja między srebrem a platyną na wykresie tygodniowym
Korelacja między srebrem a platyną na wykresie tygodniowym


W górnym oknie znajduje się wykres srebra, w dolnym widzimy rozwój kursu platyny. Można zauważyć, że oba metale mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku. Korelacje te działają nawet w niższych przedziałach czasowych i mogą być wygodnie wykorzystywane do handlu intraday.

Dolar amerykański

Ponieważ cena platyny jest kwotowana w USD, często występuje odwrotna zależność między ceną platyny, a dolarem amerykańskim, co widać na następnym wykresie.
 

Indeks USD i platyna na wykresie tygodniowym
Indeks USD i platyna na wykresie tygodniowym


W górnym oknie znajduje się indeks USD, a w dolnym oknie platyna. Widzimy, że gdy dolar słabnie, platyna ma tendencję do umacniania się i odwrotnie, gdy dolar się umacnia, platyna spada. Chociaż nie zawsze jest to prawdą, można prześledzić pewien wzorzec.

Podsumowanie

Platyna jest metalem, którego cena jest napędzana przez popyt, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, oraz podaż, która zależy głównie od Republiki Południowej Afryki. Czynniki te są stosunkowo łatwe do śledzenia, dzięki czemu platyna jest instrumentem, w którym analiza techniczna jest skutecznie uzupełniana czynnikami fundamentalnymi.

Polecane artykuły

64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.