67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Co decyduje o kursie wymiany srebra?

Opublikowany: 03.07.2023

Ponieważ ten drugi najpopularniejszy metal szlachetny jest również szeroko stosowany w przemyśle, na kurs srebra wpływa wiele czynników rynkowych. Dziś przedstawimy Ci główne czynniki, na które powinieneś zwracać uwagę, jeśli chcesz być w stanie skutecznie określić przyszły rozwój ceny tego białego metalu.

Obok złota, srebro jest kolejnym metalem szlachetnym, który jest często wykorzystywany jako forma zabezpieczenia w czasach niepewności gospodarczej, ponieważ istnieje dodatnia korelacja między cenami srebra i złota. Ponadto, ponieważ cena srebra jest znacznie niższa niż cena złota, można je kupować w celach inwestycyjnych w znacznie większych ilościach.

Z punktu widzenia handlu, wykresy cen srebra są znacznie bardziej zmienne i znacznie bardziej powiązane z cyklem gospodarczym niż złoto. Wynika to z faktu, że srebro jest wykorzystywane w wielu branżach. Dlatego też wiele czynników determinuje obecną cenę srebra, a w tym artykule przyjrzymy się najważniejszym z nich.

Jakie czynniki rynkowe determinują cenę srebra?

Do głównych czynników makroekonomicznych determinujących kształtowanie się ceny srebra na światowych rynkach należą:
 

  • Popyt przemysłowy

  • Dolar amerykański

  • Korelacja między złotem a srebrem

  • Wydarzenia geopolityczne i cykl gospodarczy

Czynnik 1: Popyt przemysłowy


Nowoczesny przemysł i wiele produktów nie mogłoby istnieć bez srebra ze względu na jego unikalne właściwości, które obejmują wysoki współczynnik odbicia światła i przewodnictwo elektryczne. Nie jest zatem zaskoczeniem, że srebro jest metalem, na który w ostatnich latach popyt przewyższał podaż.

Głównym powodem wzrostu popytu na srebro i związanego z tym potencjalnego wzrostu jego ceny jest dążenie ludzkości do powolnego przejścia na zieloną energię. Komponenty, które są niezbędne dla tego sektora (panele fotowoltaiczne czy akumulatory do samochodów elektrycznych) potrzebują srebra do ich produkcji.

A ponieważ jego zasoby nie są niewyczerpane (według www.visualcapitalist.com, rezerwy srebra w przyrodzie powinny zostać wyczerpane do 2035 roku), o ile nie zostaną odkryte nowe złoża srebra, możemy spodziewać się znacznie wyższej ceny srebra w przyszłości.

Recykling srebra będzie również stawał się coraz ważniejszy, co jest skomplikowanym procesem, który również będzie wywierał presję na cenę srebra.

Czynnik 2: Dolar amerykański


Ponieważ kurs srebra wyrażany jest w dolarach amerykańskich, cena srebra i główna waluta USA są ze sobą odwrotnie powiązane. Dokładnie widać to na poniższym wykresie ceny srebra (u góry) i wykresie ceny indeksu USD (u dołu).
 

Cena srebra i indeks USD na wykresie tygodniowym na platformie MT4
Cena srebra i indeks USD na wykresie tygodniowym na platformie MT4

W dolnym oknie znajduje się indeks USD pokazujący okresy, w których Fed obniżał i podnosił stopy procentowe w odpowiedzi na sytuację gospodarczą. Kiedy w 2020 r. wybuchła pandemia koronawirusa, Fed musiał stymulować gospodarkę. Rozpoczął więc fazę luzowania ilościowego. Doprowadziło to do osłabienia dolara amerykańskiego, a cena srebra znacznie wzrosła ze względu na wspomnianą wcześniej odwrotną korelację z dolarem.

Niezwykle luźna polityka spowodowała następnie wzrost inflacji, co później doprowadziło do umocnienia dolara amerykańskiego w oczekiwaniu, że Fed będzie musiał zacząć zacieśniać gospodarkę. Rzeczywiście, Fed zaczął gwałtownie podnosić stopy procentowe, a dolar nadal rósł. A cena srebra? Zgadłeś - znacznie spadła.

To wyraźnie pokazuje, że przynajmniej w krótkim okresie dolar ma znaczący wpływ na wartość srebra. Indeksy walutowe, takie jak indeks USD, które można znaleźć w naszej ofercie, mogą być zatem istotną pomocą w spekulacjach na cenie srebra.

Czynnik 3: Korelacja między srebrem a złotem - stosunek złota do srebra


Korelacja między ceną srebra i złota jest wykorzystywana do określenia stosunku złota do srebra. Współczynnik ten jest interesującym wskaźnikiem, który można wykorzystać do oszacowania przyszłego rozwoju ceny srebra.

Gdy wskaźnik ten jest wysoki, może wskazywać na szybszy wzrost ceny srebra niż złota w określonych warunkach ekonomicznych. I odwrotnie, gdy jest niski, cena srebra może spaść lub, jeśli się umocni, jego wzrost będzie prawdopodobnie wolniejszy niż złota.

Widać to wyraźnie na poniższym wykresie, gdzie wskaźnik ten wynosił powyżej 118 w czasie wybuchu pandemii koronawirusa, a srebro zyskiwało na wartości szybciej niż złoto.

 

Korelacja między srebrem a złotem i stosunkiem złota do srebra na wykresie tygodniowym. Źródło: www.tradingview.com

Korelacja między srebrem a złotem i stosunkiem złota do srebra na wykresie tygodniowym. Źródło: www.tradingview.com

Czynnik 4: Wydarzenia geopolityczne i cykl gospodarczy


Istotne wydarzenia międzynarodowe mają wpływ na cenę srebra. Na przykład jednym z kluczowych czynników wpływających na cenę srebra w 2022 r. było rozpoczęcie wojny rosyjsko-ukraińskiej, która miała duży wpływ na rozwój sytuacji gospodarczej, a także na ceny surowców. Jedną z konsekwencji wojny był wzrost cen surowców energetycznych, który wywołał presję inflacyjną. To, w połączeniu z obawami o recesję i umacniającym się dolarem amerykańskim, doprowadziło do osłabienia cen srebra w 2. i 3. kwartale 2022 r.
 

Wnioski

Na kurs srebra wpływa wiele czynników, a w niniejszym artykule wymieniliśmy niektóre z nich. Można zauważyć, że - podobnie jak w przypadku złota - amerykański Fed i wartość dolara są również głównymi czynnikami wpływającymi na ceny srebra. Ponieważ srebro jest towarem przemysłowym, cykl gospodarczy również odgrywa ważną rolę w jego cenie.

Articolo consigliato

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.