67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Co decyduje o kursie złota?

Opublikowany: 27.06.2023

Cena złota podawana jest w dolarach za uncję trojańską i jest monitorowana przez traderów, inwestorów i analityków z różnych powodów. W dzisiejszym artykule omówimy, jakie wskaźniki rynkowe kształtują cenę złota i jak je dostrzec na wykresie.

Tradycyjnie stwierdzono, że cena złota ma tendencję do wzrostu, gdy inflacja jest wysoka i spada, gdy inflacja jest niska. Jednak związek między złotem, a inflacją jest znacznie bardziej skomplikowany ze względu na liczne czynniki, które wpływają na cenę tego globalnego towaru. Zrozumienie tych czynników jest niezbędne, ponieważ odgrywają one złożoną rolę w określaniu wynikowej ceny tego metalu szlachetnego. Co więcej, niektóre z tych czynników mogą potencjalnie zapewnić wgląd w krótkoterminowy przyszły rozwój ceny złota.

Jakie czynniki rynkowe determinują cenę złota?

Główne czynniki makroekonomiczne, które determinują kształtowanie się ceny złota na światowych rynkach, obejmują:

  • Globalne wydarzenia geopolityczne (sentyment risk off/on)

  • Dolar amerykański, stopy procentowe, inflacja

  • Banki centralne


Czynnik 1: Globalne wydarzenia geopolityczne - sentyment risk off / risk on

Globalne wydarzenia związane z pandemią i inwazją na Ukrainę wywarły głęboki wpływ na światowe rynki, wywołując powszechną niepewność i obniżając nastroje związane z ryzykiem. Jednak, co intrygujące, zachowanie kursu złotego w obu przypadkach było sprzeczne z oczekiwaniami. Kiedy ogłoszono pandemię, złoto doświadczyło znaczącej i trwałej trajektorii wzrostowej na wykresie. I odwrotnie, po inwazji Rosji na Ukrainę, złoto początkowo wykazywało wzrost w pierwszych dwóch tygodniach po rozpoczęciu konfliktu, jednak później znacznie osłabło. Ten kontrastujący wzorzec można wyraźnie zaobserwować, analizując poniższy wykres złota.
 

Wykres złota 1: Wpływ pandemii i inwazji na Ukrainę na cenę złota
Wykres złota 1: Wpływ pandemii i inwazji na Ukrainę na cenę złota


Związek między ceną złota, a globalnymi wydarzeniami geopolitycznymi prowadzi do bardziej niejednoznacznych wniosków. Podczas gdy niepewność na rynkach może czasami prowadzić do aprecjacji ceny złota, skrajna awersja do ryzyka może w rzeczywistości osłabić cenę. Wynika to z faktu, że w okresach niepewności inwestorzy zazwyczaj szukają schronienia w bezpiecznych przystaniach.

W przeszłości amerykańskie obligacje skarbowe były bardziej preferowaną bezpieczną przystanią od złota. W przeciwieństwie do żółtego metalu, obligacje te zapewniają inwestorom zwrot w postaci odsetek. Złoto, jako aktywo niedochodowe, nie oferuje stałego zwrotu, co wpływa na jego atrakcyjność w okresach spadku ryzyka.

Dowiedz się, jak handlować złotem


Ebook: Jak handlować złotem
 


Artikuł: Dlaczego warto handlować złotem
 

Czynnik 2: Dolar amerykański, stopy procentowe i inflacja

Kurs złota, podawany w dolarach amerykańskich za uncję trojańską, wykazuje wyraźną odwrotną zależność od wartości dolara amerykańskiego. Gdy dolar amerykański słabnie, złoto ma tendencję do aprecjacji, podczas gdy umacniający się dolar amerykański często prowadzi do spadku ceny złota. Zależność ta jest wyraźnie widoczna podczas analizy poniższego wykresu, gdzie złoto jest przedstawione w górnym oknie, a indeks USD jest wyświetlany w dolnym oknie. Wykres tygodniowy zapewnia wizualną reprezentację tej odwrotnej korelacji między złotem, a dolarem amerykańskim.
 

Wykres złota 2: Złoto i indeks USD na wykresie tygodniowym
Wykres złota 2: Złoto i indeks USD na wykresie tygodniowym


Po decyzji Rezerwy Federalnej o obniżeniu stóp procentowych do 0,25% w marcu 2020 r. w odpowiedzi na skutki pandemii, złoto doświadczyło znaczącej i silnej aprecjacji, zbiegającej się w czasie z osłabieniem dolara amerykańskiego. Następnie złoto weszło w fazę stabilizacji, wykazując względnie boczny trend. Dodając do tej obserwacji, warto zauważyć, że luźna polityka pieniężna wdrożona przez Rezerwę Federalną przyczyniła się do szybkiego wzrostu inflacji w Stanach Zjednoczonych od 13 kwietnia 2021 r. do 13 lipca 2022 r.

W odpowiedzi na rosnącą presję inflacyjną Rezerwa Federalna podjęła zdecydowane działania na początku 2022 r., szybko podnosząc stopy procentowe w celu ograniczenia wzrostu cen. Podwyżki stóp rozpoczęły się 16 marca 2022 roku. Co ciekawe, na początkowych etapach podwyżek stóp inflacja nadal rosła, podczas gdy cena złota osłabła. Jednocześnie dolar amerykański zyskał na wartości, ponieważ wzrósł popyt na amerykańskie obligacje skarbowe, oferujące wyższe stopy procentowe.

Dynamika zmieniła się jednak 13 lipca 2022 r., gdy inflacja zaczęła spadać. Pomimo obecności silnego dolara, deprecjacja złota utrzymywała się przez pewien czas. Dopiero w październiku 2022 r. złoto rozpoczęło trend umacniający, zbiegający się w czasie ze znacznym osłabieniem dolara amerykańskiego, podczas gdy inflacja kontynuowała swoją trajektorię spadkową.

 

Skuteczność złota jako zabezpieczenia przed inflacją w średnim okresie jest ograniczona, co sprawia, że konieczne jest skupienie się na działaniach Rezerwy Federalnej i ich wpływie na walutę, aby uzyskać cenny wgląd w potencjalną ewolucję cen złota.​


 

Czynnik 3: Banki centralne

Banki centralne odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu cen złota. W okresach silnego wzrostu gospodarczego i znacznych rezerw walutowych banki centralne mogą dążyć do zmniejszenia swoich zasobów złota. Wynika to z faktu, że złoto, w przeciwieństwie do obligacji lub depozytów, nie generuje żadnego zwrotu, wywierając presję na obniżenie jego ceny.

Jeśli chodzi o potencjalną sprzedaż rezerw złota przez Rosję w celu pozyskania funduszy w obliczu presji finansowej, może to mieć wpływ na cenę złota. Według Banku Światowego, taki scenariusz mógłby potencjalnie doprowadzić do spadku ceny metalu do około 1400 USD za uncję do 2030 roku.

Z drugiej strony, społeczność BRICS rozważa wprowadzenie waluty opartej na złocie. Przy wystarczających rezerwach złota, gdyby kraje były zmuszone płacić za towary w tej walucie, mogłaby ona konkurować z dolarem amerykańskim. Mogłoby to potencjalnie doprowadzić do deprecjacji dolara amerykańskiego, jednocześnie podnosząc cenę żółtego metalu.

Podsumowanie

Podsumowując, cena złota podlega wpływowi wielu czynników, jak opisano w tym artykule. Metal ten jest złożonym aktywem, co sprawia, że długoterminowe prognozy cenowe są prawie niemożliwe. Jednak w krótkim okresie można zidentyfikować pewne wzorce, które pomogą inwestorom w spekulacjach. Głównym czynnikiem wpływającym na dynamikę cen złota są działania amerykańskiej Rezerwy Federalnej i wartość dolara amerykańskiego, co podkreśla ich fundamentalne znaczenie w kształtowaniu trajektorii kursu żółtego metalu.

Przeczytaj także:

Słowniczek terminów

Waluty towarowe
Pokaż odpowiedź
Należą do nich dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), dolar nowozelandzki (NZD). Na wartość tych walut wpływa wartość towarów wytwarzanych przez ich kraje. Na przykład na CAD wpływa cena ropy, AUD – cena złota, rudy żelaza i węgla, a NZD – cena produktów mleczarskich.
FED
Pokaż odpowiedź
Fed jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych Ameryki. Decyzje Fed mają wpływ nie tylko na dolara amerykańskiego, ale często także na inne waluty czy towary i indeksy giełdowe. Z tego powodu decyzje Fedu są bardzo uważnie obserwowane przez traderów Forex
Hedging
Pokaż odpowiedź
Technika handlowa polegająca na otwieraniu pozycji na tym samym instrumencie w przeciwnych kierunkach w celu obniżenia lub anulowania wymaganego depozytu zabezpieczającego (występuje „netting pozycji”) i zapewnienia aktualnej ekspozycji rynkowej. Na przykład, jeśli pozycja handlowa 1 lota KUP jest otwarta na EURUSD, to po otwarciu 1 lota SPRZEDAJ na EURUSD następuje anulowanie wymaganego depozytu zabezpieczającego, a zysk z tych otwartych pozycji będzie się wahał tylko pod względem zmian spreadu na EURUSD.
Inflacja
Pokaż odpowiedź
Sytuacja w gospodarce, w której ceny rosną, zmniejszając siłę nabywczą konsumentów. To bardzo ważny wskaźnik dla banków centralnych. Jeśli inflacja jest niska, może to być sygnałem do obniżenia stóp procentowych. Jeśli inflacja jest wysoka, bank centralny prawdopodobnie podniesie stopę procentową.
Stopy procentowe
Pokaż odpowiedź
Najważniejszy wskaźnik analizy fundamentalnej. Stopy procentowe są ustalane przez banki centralne. Spadek stopy procentowej może oznaczać osłabienie waluty krajowej i odwrotnie wzrost stopy procentowej może prowadzić do umocnienia waluty.
Zarządzanie ryzykiem
Pokaż odpowiedź
Zarządzanie ryzykiem oznacza wdrożenie zasad zapewniających kontrolę konta w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Przykłady takich zdarzeń to zmiana stóp procentowych, zmiana kursu pary walutowej, brak płynności. Narzędzia do zarządzania ryzykiem obejmują takie kwestie jak plan handlowy, używanie stop lossa, ustalanie maksymalnej kwoty jaką inwestor ryzykuje w transakcji itp.
Analiza sentymentu
Pokaż odpowiedź
Sentyment rynkowy dotyczy emocji i psychologi uczestników rynku. Analiza nastrojów na rynku pokazuje, czy inwestorzy chcą sprzedawać lub kupować.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.