66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Dlaczego warto handlować złotem i jak to robić?

Złoto interesowało ludzi od czasu powstania pierwszych wielkich cywilizacji i nie zmieniło się to do dziś. Czy w obecnych czasach warto inwestować w złoto? Czy to prawda, że tego metalu szlachetnego nie powinno zabraknąć w portfelu każdego doświadczonego inwestora? Jeśli naprawdę zdecydujesz się na inwestowanie w złoto, możesz to robić na kilka sposobów. Który z nich wybrać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w ciągu najbliższych 10 minut.

 

Krótka historia złota

Złoto, podobnie jak sól, leżało u źródła pierwszych interakcji gospodarczych wśród naszych przodków. Z biegiem dziejów, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze cywilizacje, złoto stało się powszechnie akceptowaną walutą (podobnie jak np. srebro). I było tak aż do niedawna. Rola złota jako waluty wymienialnej na dolara została ugruntowana w 1944 r. przez tzw. międzynarodowy system monetarny z Bretton Woods.

Dolar amerykański uzyskał wówczas status waluty rezerw globalnych, a jego wymienialność na złoto została zagwarantowana. Stały kurs wymiany ustalono na 35 $ za uncję jubilerską złota. W praktyce oznaczało to, że banki centralne mogły wymieniać swoją własną walutę na dolara w Rezerwie Federalnej USA, a dolara na złoto.

Jednakże, z biegiem czasu system z Bretton Woods okazał się niedoskonały i został porzucony w 1971 r. Ten moment jest historycznym kamieniem milowym, ponieważ po kilku tysiącach lat złoto przestało być środkiem walutowym. Dzisiaj wartość żadnej z globalnych walut nie jest powiązana z tym metalem szlachetnym. Jaki jest zatem powód, aby inwestować w złoto?

Dlaczego warto handlować złotem?

Ponieważ złoto zazwyczaj utrzymuje wartość

Ponieważ rezerwy złota są ograniczone i ani alchemicy, ani naukowcy nie wynaleźli (jak dotąd) kamienia filozoficznego, który umożliwiłby im produkcję złota, cena tego błyszczącego metalu wykazuje tendencję wzrostową. Ponadto, nowe złoża nie są odkrywane zbyt często, a jeśli już się pojawią, ich wydobycie często okazuje się nieopłacalne ekonomicznie. Co więcej, im wolniej rosną światowe rezerwy złota, tym bardziej rosną jego ceny. Zainwestowanie części wolnego kapitału i zakup pewnej ilości złota może być odpowiednim sposobem na (nie tylko) utrzymanie jego wartości.
 

Ponieważ złoto jest „bezpieczną przystanią”

Mianem „bezpiecznej przystani” określa się aktywa, które wykazują zdolność do opierania się rynkom, które zostały zakłócone przez kryzysy gospodarcze, polityczne czy inne. Podczas gdy wartość niektórych walut globalnych lub akcji zazwyczaj spada w takich okresach, złoto zwykle zachowuje się w przeciwny sposób. Wynika to również z faktu, iż złoto jest postrzegane przez inwestorów jako „bezpieczna przystań”, dlatego kiedy na rynkach dochodzi do zawirowań i nadejście burzliwego okresu jest ewidentne, inwestorzy kierują swój kapitał w stronę złota. W rezultacie jego cena dalej rośnie.
 

Ponieważ złoto stanowi ochronę przed inflacją

W zależności od kompetencji finansowych danej osoby zmienia się także sposób, w jaki postrzega ona wartość swoich oszczędności. Podczas gdy niektórzy przechowują swoje oszczędności w kubku na półce, gdzie są łatwo dostępne dla złodziei (i inflacji), inni, chcąc obronić się przed dewaluacją pieniądza, inwestują w złoto.

Jak już wspomnieliśmy, wartość złota wykazuje tendencję do powolnego wzrostu, pomimo spadków, jakie obserwujemy od czasu do czasu. Nie można tego powiedzieć np. o walutach, które często padają ofiarą inflacji.
 

Ponieważ złoto nadaje się do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Każdy doświadczony inwestor zgodzi się ze stwierdzeniem, że zainwestowany kapitał powinien być rozdzielony, tak aby ryzyko jego utraty było jak najmniejsze. W związku z tym kiedy część pieniędzy jest zainwestowana w aktywa, których wartość zazwyczaj rośnie w czasie dobrej koniunktury gospodarczej (takie jak akcje), pozostała część jest kierowana w stronę aktywów, które zachowują się dokładnie odwrotnie. Obejmują one np. nieruchomości, papiery wartościowe lub samo złoto, którego cena rośnie, kiedy ceny akcji idą w dół. Inwestowanie w złoto jest nieodzownym elementem dobrze zbilansowanego portfela.

Jak handlować złotem?

Kontrakty futures

nwestując w złoto poprzez kontrakty futures, kupujesz przyszłą dostawę określonej ilości tego metalu szlachetnego w postaci fizycznej. Jednakże, nie oznacza to, że musisz zbudować skarbiec do przechowywania tych wszystkich sztabek. Każdy kontrakt ma z góry określoną datę, w której powinna nastąpić dostawa złota w postaci fizycznej. Określa się ją mianem daty wygaśnięcia. W związku z tym jeśli uda Ci się „pozbyć” kontraktu i sprzedać go zanim wygaśnie, nie będziesz potrzebować skarbca.

Jeśli nie jesteś zainteresowany krótkoterminowym spekulowaniem na cenach złota, a wolałbyś raczej zainwestować w złoto w perspektywie długoterminowej, nie zalecamy tej metody handlu.
 

Kupno złota w postaci fizycznej

Kto nie chciałby być właścicielem bryłki lub nawet sztabki złota? W takim przypadku masz swoją inwestycję pod ręką i pod kontrolą. Jednakże, to nie takie proste jak może się wydawać. Jeśli chcesz handlować złotem w taki sposób, że przychodzisz do dealera, zostawiasz u niego określoną kwotę pieniędzy, a następnie zabierasz metal szlachetny ze sobą, nigdy nie możesz być pewien, że nie wpadniesz w pułapkę oszustów. Rozpoznanie fałszywego złota często jest niemal niemożliwe, chyba że jesteś ekspertem.
 

Kupno złota po cenie spot

Drugą opcją jest kupno złota po cenie spot, w którym to przypadku kupujesz kontrakt na określoną fizyczną ilość przechowywanego złota. Podobnie jak pozostałe metody handlu złotem, kupno złota po cenie spot ma swoje wady i zalety. Częściową zaletą jest możliwość korzystania z dźwigni finansowej – mechanizmu umożliwiającego obracanie kwotami kilkakrotnie przewyższającymi wielkość Twojej początkowej pozycji. Częściową dlatego, że wyższe zyski mogą wiązać się też z wyższymi stratami. Wadą jest konieczność zapłaty odsetek za przechowywanie nabytego złota, co znajdzie odzwierciedlenie w kosztach, zwłaszcza jeśli planujesz utrzymywanie inwestycji przez dłuższy okres.
 

Spekulowanie na cenie złota za pomocą kontraktów CFD

Bardzo popularną metodą handlu są tzw. kontrakty na różnice kursowe. Są to instrumenty spekulacyjne sztucznie tworzone przez brokera, których cena zazwyczaj pochodzi od ceny kontraktów futures lub ceny spot złota. W związku z tym inwestor nie jest bezpośrednim właścicielem złota, spekuluje jedynie na jego cenie (przeznaczony do tego instrument nosi nazwę XAUUSD – stanowi zatem stosunek ceny złota do dolara amerykańskiego). Zaletą tej metody jest to, że w przypadku kontraktów CFD można spekulować nie tylko na wzroście, ale także na spadku ceny, dlatego możliwe jest zarabianie na zmianach w obu kierunkach. Oznacza to, że inwestor ma okazję na potencjalny zysk, niezależnie od tego, czy złoto ma się dobrze i jego cena idzie w górę, czy może jest odwrotnie. W takim przypadku kluczowa jest prawidłowa ocena kierunku, w którym cena złota będzie podążać. Inną przyczyną, dla której kontrakty CFD coraz częściej stają się preferowaną formą handlu złotem, jest możliwość wykorzystania dźwigni finansowej do obracania kwotami większymi niż Twoja pierwotna wpłata.

W tym aspekcie kontrakty na różnice kursowe są podobne do kontraktów futures, ponieważ również są wykorzystywane do spekulacji, ale jest między nimi jedna istotna różnica – kontrakt CFD nie może wygasnąć. Biorąc pod uwagę, że te kontrakty są sztucznie tworzone przez brokera, zaleca się wybór rzetelnego brokera oferującego transparentne warunki handlowe i cieszącego się uznaniem innych inwestorów.
 

Zalety kontraktów CFD:

 
 • Możesz handlować, posiadając mniejszy kapitał – w przeciwieństwie do metod handlu, o których mowa powyżej, wymagających kapitału rzędu setek tysięcy euro, w przypadku kontraktów na różnice kursowe wystarczą tysiące lub dziesiątki tysięcy euro.
 • Dźwignia finansowa – określa stosunek kapitału, jaki inwestujesz w daną transakcję, do środków zapewnianych przez brokera. W Purple Trading dla handlu złotem oferujemy dźwignię finansową w wysokości 1:20 – oznacza to, że możesz otworzyć pozycję transakcyjną o wysokości 2.000 $ za 100 $. Dotyczy to zarówno zysku, jak i potencjalnej straty. Z tego względu konieczne jest mądre korzystanie z dźwigni finansowej.
 • Możliwość spekulowania na wzroście i spadku ceny złota – w przypadku kontraktów CFD nie jesteś właścicielem złota, co oznacza, że nie tylko nie martwisz się spadkami cen tego metalu szlachetnego, ale nawet możesz na nich zarobić.


Fundusze ETF

Portfele ETF to swego rodzaju zestaw akcji lub obligacji spółek, w które inwestor inwestuje zbiorczo. Jego skład zawsze odpowiada określonej koncepcji. W przypadku złota portfel ETF będzie zawierał akcje lub obligacje spółek, które wydobywają lub przetwarzają złoto. Ta metoda inwestowania w złoto jest pasywna i długoterminowa, z możliwością otrzymywania dywidend.

Handluj złotem z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.

Co wpływa na cenę złota?

 1. Stopy procentowe – Jeśli stopy procentowe spadają i utrzymywanie depozytów bankowych staje się niekorzystne, inwestorzy często poszukują innych możliwości pomnażania swojego kapitału. I właśnie złoto może im zaoferować to, czego szukają. Inwestorzy sięgają po złoto, co z kolei prowadzi do wzrostu popytu i w rezultacie ceny złota. Jeśli natomiast banki centralne (zwłaszcza Fed) podnoszą stopy, cena złota idzie w dół.
 2. Dolar amerykański – Jak wspomnieliśmy na początku, stosunek pomiędzy dolarem amerykańskim a złotem ma wymiar historyczny. Oznacza to, że ceny obu instrumentów również są ze sobą powiązane, a ich stosunek można prosto opisać jako odwrotnie proporcjonalny. W większości przypadków cena złota rośnie wraz ze spadkiem ceny dolara. Jednakże, istnieją wyjątki potwierdzające tę regułę, dlatego powinieneś taktować cenę dolara jedynie jako jeden z kilku czynników, jakie należy śledzić, handlując złotem.
 3. Ceny ropy naftowej – Poziom cen ropy często odzwierciedla aktualną sytuację geopolityczną i ogólną niepewność na rynku. W czasie kryzysu lub wojny możemy być świadkami wzrostu ceny ropy. Tak samo dzieje się z ceną złota, która także odzwierciedla tę niepewność, ponieważ inwestorzy poszukują wspomnianej „bezpiecznej przystani” dla swojego kapitału, którą znajdują w złocie. Można zatem powiedzieć, że w większości przypadków kiedy ceny ropy idą w górę, cena złota również idzie w górę. Inną przyczyną może być fakt, iż cena ropy jest powiązana z dolarem i jeśli rośnie wartość ropy, rośnie także inflacja, co znowu skłania inwestorów do poszukiwania bardziej odpowiednich inwestycji. Taką inwestycją jest właśnie inwestycja w złoto.
 4. Nerwowość na rynkach akcji – Nerwowość na rynkach akcji może być spowodowana przez wojny lub kryzysy gospodarcze, o których mowa powyżej, a także przez okresy przemian politycznych (wybory prezydenckie w USA, Brexit). Jej późniejszym wyrazem jest zmiana zachowania inwestorów, którzy zaczynają handlować złotem postrzeganym jako „bezpieczna przystań”.
 5. Popyt na złoto – Oprócz branży jubilerskiej, właściwości złota są wykorzystywane także w produkcji elektroniki, w medycynie i w lotnictwie. Jednakże, oprócz popytu ze strony tych sektorów, cena złota zależy także od oficjalnych zakupów rządowych. Złoto jest kupowane/sprzedawane przez banki centralne w celu uregulowania ich rezerw i ustabilizowania wartości ich waluty. W tym momencie warto wspomnieć, że wolumen złota nabywany w ten sposób utrzymuje się obecnie na najwyższym poziomie od 50 lat. A kiedy popyt jest stały, można oczekiwać także niewielkiego wzrostu ceny.

Jak wybrać odpowiedniego brokera do handlu złotem?

Jeśli rozważasz handel złotem, powinieneś pomyśleć najpierw o wyborze dobrego brokera. Oprócz zakupu złota w postaci fizycznej, będziesz potrzebować pośrednika pomiędzy Tobą a rynkiem w zakresie wszystkich wariantów handlu (CFD, ETF, kontrakty futures, kupno po cenie spot) i tę rolę pełni broker.
 

 1. Warunki handlowe – Jeśli zamierzasz aktywnie handlować/spekulować, będziesz potrzebować znakomitych warunków handlowych. W szczególności, powinieneś zainteresować się szybkością realizacji zleceń (czasem, w jakim Twoje zlecenie transakcyjne dociera do serwera brokera, a stamtąd na rynek. Czas ten jest wyrażony w milisekundach; im bliżej 0, tym lepiej) oraz cenami spreadów (różnicy pomiędzy ceną bid a ceną ask; znowu, im niższa, tym lepiej). W Purple Trading zwracamy uwagę na maksymalny możliwy poziom transparentności naszych usług, dlatego jeśli jesteś zainteresowany, możesz sprawdzić statystyki szybkości realizacji zleceń i ceny spreadów (złoto można znaleźć jako symbol XAUUSD w kolumnie CFD).
 2. Licencja brokera – Zasadniczo, brokerzy z siedzibą w UE stosują wyższy stopień transparentności ze względu na regulacje chroniące klientów. Z drugiej strony, tzw. brokerzy offshore mogą oferować wyższą dźwignię finansową (do 1:400) i często niższe opłaty za usługi. Jednakże, klient/inwestor nie jest chroniony w takim samym stopniu jak w przypadku brokerów UE. Przykładowo, ochrona przed ujemnym saldem, która zabezpiecza Cię przed zadłużeniem na Twoim koncie handlowym, jest obowiązkowa dla brokerów UE, ale nie dla brokerów offshore. Purple Trading jest objęty nadzorem cypryjskiego regulatora CySEC. W związku z tym nasi klienci są objęci najwyższym poziomem ochrony zgodnie z regulacjami UE, dlatego przysługuje im ochrona przed ujemnym saldem.
 3. Model STP vs MM – W zależności od tego, jak firmy brokerskie przetwarzają zlecenia transakcyjne swoich klientów, można je podzielić na kilka kategorii według tzw. modeli. Najbardziej podstawowy podział to podział na STP (Straight Through Processing – przetwarzanie bezpośrednie) i MM (Market Maker – animator rynku). Broker STP działa jako pośrednik pomiędzy klientem a rynkiem, na którym jego zlecenie jest kojarzone z kontrahentem i w ten sposób realizowane. Z kolei broker MM może rozliczać zlecenia swoich klientów bezpośrednio ze sobą i w ten sposób sztucznie tworzy kontrahenta. Zasadniczo oznacza to, że jeśli klient nie zarabia pieniędzy, zarabia je broker MM i vice versa. Może to stwarzać przestrzeń do manipulacji zleceniami klientów, co w przeszłości zostało już udowodnione w kilku przypadkach. Jednakże, nie ma to miejsca w przypadku Purple Trading, który działa na zasadzie STP. W naszym przypadku nie zachodzi konflikt interesów, ponieważ możemy odnosić sukcesy tylko wówczas, gdy odnoszą je nasi klienci. Ta kwestia jest dość ważna, ale rzadko podejmowana w rozmowach pomiędzy inwestorami. Jeśli temat Cię zainteresował, możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

Handluj złotem z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.