U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Proč a jak obchodovat zlato

Zlato učarovávalo lidem od počátku prvních velkých civilizací a jinak tomu není ani v současnosti. Vyplatí se do zlata investovat i v dnešní době? A co je pravdy na tom, že by tento drahý kov neměl chybět v portfoliu žádného zkušeného investora? Pokud už se rozhodnete do zlata opravdu investovat, existuje několik způsobů, jak takto učinit. Který z nich tedy zvolit? To vše se dozvíte během následujících 10 minut.

 

Něco málo z historie

Zlato, stejně jako sůl, stálo u zrodu prvních ekonomických interakcí našich prapředků. Jak historie uháněla mílovými kroky vpřed a začaly vznikat první civilizace, zlato se stalo všeobecně uznávaným platidlem (společné například se stříbrem). A bylo tomu tak poměrně donedávna. Role zlata, jakožto platidla, směnitelného za dolar byla ukotvena v roce 1944 tzv. Brettonwoodským mezinárodním měnovým systémem.

Ten pozdvihl americký dolar na status světové rezervní měny a garantoval jeho směnitelnost za zlato. Jako pevný směnitelný kurz bylo určeno 35 USD za jednu trojskou unci zlata. V praxi to znamenalo, že centrální banky států mohly s americkým FEDem (centrální bankou USA) směňovat svou vlastní měnu za dolar a ten pak za zlato.

Avšak Brettonwoodský systém se postupem času ukázal jako nedokonalý, a tak od něj bylo v roce 1971 upuštěno. Tento okamžik je historickým milníkem, kdy zlato přišlo o svůj atribut jakožto prostředek měny, který mu náležel po několik tisíc let. V dnešní době tedy není hodnota žádné ze světových měn vázána na tento drahý kov. Jaký je tedy důvod k investování do zlata?

Proč obchodovat zlato?

Protože zlato uchovává hodnotu

Vzhledem k tomu, že zásoby zlata jsou omezené a ani alchymisti ani vědci (zatím) stále nevynalezli kámen mudrců, který by jim dovolil zlato vyrábět, má cena tohoto blýštivého kovu tendenci růst. Nová naleziště navíc příliš nepřibývají a pokud se nějaká objeví, vytěžit je se často ukáže jako ekonomicky nevýhodné. Čím pomaleji navíc zlato na světě přibývá, tím více roste jeho cena. Investovat část svého volného kapitálu a pořídit si určité množství zlata, tak může být vhodným způsobem, jak (nejen) uchovat jeho hodnotu.
 

Protože zlato je “bezpečný přístav”

Pojmem bezpečný přístav (v angl. Safe haven) se označují aktiva, která mají schopnost odolávat trhům, rozbouřených vlivem hospodářských, politických a jiných krizí. Zatímco hodnota některých světových měn či akcií má tendenci během těchto časů klesat, zlato je na tom zcela opačně. To je způsobeno i tím, že zlato je investory vnímáno právě jako bezpečný přístav, a tak v momentě, kdy se trhy rozvíří a ve vzduchu je cítit příchod turbulentního období, investoři přelévají svůj kapitál právě do zlata. Tím jeho cena dále narůstá.
 

Protože zlato chrání před inflací

V závislosti na finanční gramotnosti lidí se mění i způsob, jakým se snaží uchovat hodnotu svých úspor. A tak zatímco někteří mají své úspory uloženy v hotovosti v hrníčku na polici, nechávajíc je tak zlodějům (a inflaci) napospas, ti, kteří se chtějí znehodnocení peněz ubránit, investují do zlata.

Jak jsme již zmínili, hodnota zlata má tendenci pomalu, ale jistě, růst. A to i občasným hodnotovým propadům navzdory. To se nedá říct například právě o měnách, které se často zmítají v křečích inflace.
 

Protože zlato je vhodný prostředek k diverzifikaci investičního portfolia

Každý zkušený investor vám potvrdí, že investovaný kapitál je potřeba rozdělit tak, aby riziko jeho úbytku bylo co nejmenší. A tak zatímco část finančních prostředků investují do aktiv, které mají tendenci růst v časech ekonomické konjunktury (jako například akcie), druhá část putuje do aktiv, které se chovají přesně opačně. Těmi se rozumí například nemovitosti, cenné papíry, nebo právě zlato, které má tendenci získávat na ceně v dobách, kdy cena akcií naopak klesá. Pro správně vyvážené portfolio je tak investice do zlata nepostradatelnou složkou.

Jak obchodovat zlato

Futures kontrakty

Investováním do zlata prostřednictvím futures kontraktů si kupujete budoucí dodávku určitého množství tohoto drahého kovu v jeho fyzické podobě. To však neznamená, že si musíte u sebe doma zřídit sejf, do kterého všechny ty cihličky budete ukládat. Každý kontrakt má totiž předem stanovený termín, kdy by k dodávce zlata v jeho fyzické formě mělo dojít. Říká se mu doba expirace. Pokud se tedy kontraktu stihnete “zbavit” a prodat jej dříve, než dojde k jeho expiraci, sejf potřebovat nebudete.

V případě, že nemáte zájem o spekulace s cenami zlata v krátkodobém horizontu, ale spíše byste chtěli investovat do zlata dlouhodobě, tento způsob obchodování bychom vám spíše nedoporučili.
 

Nákup zlata ve fyzické podobě

Komu by se nelíbilo vlastnit nuget, valoun, či dokonce cihličku zlata? Svou investici máte hezky po ruce a pod kontrolou. Avšak má to háčky. Pokud chcete obchodovat se zlatem způsobem, kdy přijdete za překupníkem, dáte mu určitý finanční obnos a poté si odnesete cenný kov, nemáte nikdy jistotu, že nenaletíte do pasti podvodníkům. Rozeznat falešné zlato je totiž pro laika často téměř nemožné.
 

Nákup zlata za spotovou cenu

Druhou možností je nákup zlata za spotovou cenu, kdy si kupujete kontrakt na určité fyzické množství uskladněného zlata. Stejně jako ostatní způsoby obchodování se zlatem, má nákup zlata za spotovou cenu svá pro a proti. Částečnou výhodou je možnost využití finanční páky, tedy mechanismu, který vám umožňuje obchodovat s několikanásobkem vašeho vkladu. Částečnou proto, že s vyššími zisky mohou přijít i vyšší ztráty. Nevýhodou je pak nutnost platit úrok za uskladnění pořízeného zlata, což se promítne na výdajích zejména pokud máte v plánu držet investici dlouhodobě.
 

Spekulace na cenu zlata s CFD kontrakty

Velmi populární metodou je obchodování skrze tzv. rozdílové smlouvy (CFD). Jedná se o brokerem uměle vytvořené spekulační papíry, jejichž cena se většinou odvozuje od ceny futures kontraktů nebo od spotové ceny zlata. Obchodník tedy zlato přímo nevlastní, pouze spekuluje na jeho cenu (instrument k tomu určený se nazývá XAUUSD - jde tedy o vztah ceny zlata a amerického dolaru). Výhodou je, že u CFD kontraktů lze kromě růstu spekulovat i na pokles a jde tedy profitovat oběma směry. To znamená, že obchodník má možnost vydělávat bez ohledu na to, zda se zlatu daří, a cena roste, či právě naopak. Stěžejní je v tomto případě správně odhadnout, jakým směrem se bude cena zlata vyvíjet. Dalším důvodem, proč jsou CFD stále častěji preferovanou formou obchodování zlata, je možnost využít finanční páky a obchodovat tak s většími obnosy, než je váš původní vklad.

V tomto smyslu se rozdílové smlouvy podobají futures kontraktům v tom, že se využívají ke spekulaci, avšak s tím rozdílem, rozdílový kontrakt nemůže vypršet. Vzhledem k tomu, že tyto kontrakty jsou vytvořeny brokerem uměle, vyplatí se vsadit na kvalitního brokera s transparentními obchodními podmínkami a dobrou pověstí mezi ostatními obchodníky.
 

Výhody CFD kontraktů:

 
 • Lze obchodovat i s menším kapitálem (narozdíl od výše zmíněných způsobů obchodování, kdy potřebujete kapitál v řádech statisíců, u CFD kontraktů vám postačí tisíce až desetitisíce).
 • Finanční páka (určuje poměr velikosti kapitálu, který vložíte do daného obchodu, vůči prostředkům, které vám poskytne broker. V Purple Trading nabízíme u obchodování zlata páku 1:20 - tzn. že se 100 USD můžete otevřít obchodní pozici o velikosti 2000 USD. Tomu pak odpovídá jak profit, tak i potenciální ztráta. Proto je potřeba páku užívat s rozumem)
 • Možnost spekulovat na růst i na pokles ceny zlata - s CFD kontrakty nejste vlastníkem zlata, to znamená, že se nejenže nestrachujete o pokles cen tohoto vzácného kovu, ale dokonce máte i možnost na něm profitovat.
 

ETF

ETF portfolia jsou jakýmsi souborem akcií či dluhopisů firem, do kterých investor investuje najednou. Jejich složení vždy sleduje určitý koncept. V případě zlata bude ETF portfolio obsahovat akcie či dluhopisy firem, které zlato těží, zpracovávají, atp. Tento způsob investování do zlata je pasivní a dlouhodobý s možností vyplácení dividend.

Obchoduj zlato s Purple Trading

 
Váš kapitál je vystaven riziku.

Co ovlivňuje cenu zlata

 1. Úrokové sazby - Pokud úrokové sazby klesají a nevyplatí se tak mít hotovost uloženou v bance, hledají investoři často jinou příležitost ke zúročení svého kapitálu. A je to právě zlato, po kterém sahají, čímž zvyšují poptávku a tím také jeho cenu. Pokud naopak centrální banky (zejména FED) sazby zvyšují, cena zlata klesá.
 2. Americký dolar - Jak jsme se zmínili na začátku, vztah mezi americkým dolarem a zlatem má historický rozměr. Z toho vyplývá i vztah mezi cenami těchto dvou subjektů, ten by se dal zjednodušeně popsat jako nepřímo úměrný. Ve většině případů totiž cena zlata stoupá zároveň s klesající cenou dolaru. Avšak najdou se i výjimky, které potvrzují toto pravidlo, a proto byste cenu dolaru měli brát pouze jako jeden z více faktorů, který zohlednit při obchodování zlata. 
 3. Cena ropy - Úroveň ceny ropy často kopíruje aktuální geopolitické dění a celkovou nejistotu na trzích. V obdobích krizí či válek tak můžeme sledovat nárůst také u ceny ropy. A je to právě cena zlata, na které se tato nejistota projevuje také, a to z toho důvodu, že investoři hledají pro svůj kapitál již zmíněný “bezpečný přístav”, který jim zlato poskytne. Dá se tedy říct, že ve většině případů, kdy dochází k růstu cen ropy, roste také cena zlata. Dalším důvodem pak může být fakt, že cena ropy je vázaná na dolar a pokud roste ropa, roste i inflace, což opět vede investory k ohlédnutí se po vhodnějším způsobu investice. A tím je právě investice do zlata.
 4. Nervozita na akciových trzích - Nervozitu na akciových trzích mohou způsobit jak výše zmíněné války či hospodářské krize, tak i období politických tranzicí (volba US prezidenta, Brexit). Ta se poté projevuje změnou chování investorů, kteří začnou obchodovat zlato jakožto “bezpečný přístav”.
 5. Poptávka po zlatě - Kromě šperkařství je vlastností zlata využíváno také při produkci elektroniky, v medicíně či letectví. Vývoj ceny zlata se však kromě poptávky z těchto odvětví odvíjí také od oficiálních vládních nákupů. Zlato totiž kupují/prodávají centrální banky, za účelem regulace svých rezerv a stabilizace hodnoty své měny. Zde se hodí zmínit, že aktuální objem zlata, nakupovaného tímto způsobem, je momentálně na nejvyšší úrovni za posledních 50 let. A tam, kde je konstantní poptávka, dá se počítat také s mírným růstem ceny.

Jak vybrat brokera vhodného pro obchodování zlata

Pokud zvažujete obchodování zlata, měli byste si v první řadě dát záležet na výběru kvalitního brokera. Kromě koupě zlata ve fyzické podobě budete totiž potřebovat prostředníka mezi vámi a trhem u všech variant obchodování (CFD, ETF, Futures, nákup za spotovou cenu), a tuto roli zastává právě broker.
 

 1. Obchodní podmínky - v případě, že se chystáte aktivně obchodovat/spekulovat, budete potřebovat precizní obchodní podmínky. Zejména by vás měla zajímat rychlost exekucí (či odezva, s jakou se váš obchodní příkaz dostane na server brokera a odtud dále na trh. Ta se uvádí v milisekundách a čím blíž je tato metrika 0, tím lépe) a ceny spreadů (rozdíl mezi cenou poptávky a nabídky zlata, opět platí, že čím nižší, tím lepší). V Purple Trading dbáme na maximální možnou úroveň transparentnosti našich služeb, proto pokud máte zájem můžete si prohlédnout statistiku rychlosti exekucí i ceny spreadů (zlato najdete jako symbol XAUUSD v sloupci CFD).
 2. Licence brokera - Obecně platí, že brokeři sídlící na území EU jsou vlivem regulací chránících klienta nuceni vykazovat vyšší míru transparentnosti. Tzv. off-shore brokeři naopak mohou nabídnout vyšší finanční páku (až 1:400) a mnohdy také nižší poplatky za služby. Klient/obchodník však není chráněn stejnou mírou jako u brokerů z EU. Například tzv. negative balance protection, která zamezí tomu, abyste na svém obchodním účtu klesli do mínusu, je u EU brokerů povinností, kdežto u off-shorových nikoliv. Purple Trading spadá pod kyperského regulátora CySEC, který je dále kontrolován evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ESMA. Naši klienti tedy mají zajištěnu nejvyšší možnou míru ochrany v souladu s regulacemi EU, mohou se tedy spolehnout i na negative balance protection.
 3. Platební metody a banky - Zatímco off-shore brokeři nabízejí své služby za atraktivnější ceny než jejich evropští kolegové, za převod peněz na obchodní účet si u nich klienti/obchodníci naopak výrazně připlatí. Pokud nechcete platit poplatky za převod, doporučujeme brokera, který má bankovní účet v CZK. Naše bankovní účty jsou vedené také v CZK, přičemž naši klienti mají hned několik způsobů vkladů. Nově navíc umožňujeme také okamžité bankovní platby.
 4. STP vs MM Na základě toho, jak brokerské společnosti zpracovávají obchodní příkazy svých klientů, lze je řadit do několika kategorií podle tzv. modelů. Nejzákladnější rozdělení je STP (Straight Through Processing) a MM (Market Maker). STP broker funguje jako mezičlánek mezi klientem a trhem, na kterém se páruje jeho příkaz s protistranou, čímž dochází k jeho uskutečnění. Naproti tomu MM veškeré objednávky svých klientů vypořádává přímo u sebe a protistranu tak uměle vytváří. Což v podstatě znamená, že pokud nevydělává klient, vydělává MM broker a naopak. Tímto může vznikat prostor pro manipulace s příkazy klientů, což ostatně dokazuje také několik případů z minulosti. To však není případ Purple Trading, který funguje na bázi STP. U nás tak ke střetu zájmů nedochází, protože se nám daří jen tehdy, když se daří i našim klientům. Toto téma je poměrně důležité, avšak v diskuzích mezi obchodníky příliš často nezaznívá. Pokud vás tedy zajímá, můžete si o něm více přečíst v našem článku o srovnání typů brokerů.

Obchoduj zlato s Purple Trading

 
Váš kapitál je vystaven riziku.

Přečtěte si také

U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.