67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym są handel intraday i scalping?

Opublikowany: 16.06.2023

Niektórzy nazywają je szczytem wiedzy handlowej, inni technikami graniczącymi z hazardem. Mowa o handlu intraday i scalpingu - najszybszych stylach handlu, wykorzystujących nadmierną zmienność na rynkach. I to właśnie te dwa style omówimy w ostatnim artykule naszej mini-serii na temat stylów handlowych.

W tradingu istnieje wiele strategii handlowych, które zostały opracowane i przetestowane na przestrzeni lat. W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy, czym jest handel pozycyjny i co należy rozumieć jako swing trading. W tym artykule dowiesz się o handlu intraday i skalpowaniu, które są zwykle uważane za domenę wyjątkowych traderów.

Czym jest handel intraday?

Handel intraday, znany również jako day trading, to strategia handlowa, w której inwestorzy otwierają i zamykają pozycje handlowe tego samego dnia. Oznacza to, że nie przetrzymują ich przez noc. Jest to zatem bardzo aktywna i szybka forma tradingu, która opiera się na handlu mniejszymi ruchami cen.

W handlu intraday trader wykorzystuje głównie analizę techniczną. Analiza fundamentalna ma ograniczone znaczenie, trader zasadniczo ogranicza ją do poznania dat istotnych wydarzeń fundamentalnych. Po opublikowaniu wiadomości spekulant stara się wykorzystać zmienność, która zwykle pojawia się w wyniku wiadomości. Rzeczywisty wynik wiadomości nie jest tak ważny dla day tradera.
 

W handlu intraday może wystąpić nielogiczna reakcja rynku na opublikowany raport fundamentalny

Na przykład 1 czerwca 2023 r. odnotowano znaczny wzrost zapasów ropy naftowej. Powinien to być negatywny sygnał dla ropy naftowej, a zatem jej cena powinna spaść. Jednak po raporcie ropa szybko wzrosła, jak widać na wykresie 1. Jeśli trader intraday lub scalper utknął w przekonaniu, że ropa powinna spaść z powodu tego raportu, mógł odnotować stratę.

Strategie handlu intraday mają na celu uwolnienie tradera nieco mentalnie od wyników fundamentalnych, tak aby mógł on prawidłowo "zinterpretować" ruch, który szybko pojawił się na rynku po raporcie i wykorzystać tę zmienność.Ropa naftowa WTI w 15-minutowym przedziale czasowym

Ropa naftowa WTI w 15-minutowym przedziale czasowym

Handel intraday dzieli się dalej na:

Standardowy handel intraday

Inwestor przeprowadza transakcje przez kilka godzin w ciągu jednego dnia handlowego. W handlu intraday trader stara się uchwycić transakcje, które mają prawdopodobny potencjał ruchu wielkości około 1/2 średniego dziennego zakresu. Nie jest to jednak reguła. Niektórzy traderzy intraday próbują uchwycić transakcje, które przyniosą co najmniej 10 pipsów i wyjść z pozycji po osiągnięciu tego profitu. Można powiedzieć, że od jednego do maksymalnie dwóch sygnałów transakcyjnych jest generowanych na jednym instrumencie w ciągu dnia handlowego. Zdarzają się jednak również dni, w których nie jest generowany żaden sygnał.
 

Skalpowanie

W tej metodzie handlu trader utrzymuje transakcje przez kilka sekund lub minut. Również odległości do zysku są bardzo małe, czasami to tylko 5 pipsów. Typowe dla strategii skalpowania jest ujemny stosunek ryzyka do zysku, co oznacza, że średnie zyski są zwykle niższe niż średnie straty. Oznacza to, że aby być zyskownym, inwestor musi posiadać strategię o wysokiej skuteczności.

W przypadku skalpowania, dziennie może pojawić się wiele sygnałów transakcyjnych. W związku z tym niektórzy inwestorzy dokonują około 10 lub więcej transakcji w ciągu jednego dnia handlowego. Należy jednak pamiętać, że skalpowanie nie polega na impulsywnym klikaniu w platformę w zależności od każdego ruchu świecy.

Ogólnie rzecz biorąc, podczas handlu konieczne jest zawieranie transakcji tylko wtedy, gdy pojawi się sygnał zgodnie z planem handlowym. Konieczne jest absolutnie precyzyjne określenie, jak będzie wyglądał sygnał handlowy, kiedy wejść w transakcję, gdzie umieścić stop loss i gdzie wziąć zysk oraz w jakich godzinach handlować.

Wszystko to musi być skonfigurowane tak, aby było prawdopodobne, że w ciągu jednego dnia lub ustalonego czasu handlu transakcja przyniesie zysk. Niestety, w handlu intraday, a w szczególności w skalpowaniu, jest to bardzo trudne do utrzymania w długim terminie ze względu na kontekst psychologiczny. Więcej na ten temat w sekcji poświęconej wadom day tradingu.

Które rynki nadają się do handlu intraday?

Rynki, na których można handlować podejściem intraday, muszą spełniać trzy podstawowe kryteria:
 

 1. Wystarczająca płynność

  Płynny rynek to taki, na którym istnieje wystarczająca podaż i popyt oraz na którym aktywnie się handluje. Gdy istnieje wystarczająca liczba inwestorów chcących kupować i sprzedawać po różnych cenach, oznacza to, że nie będziesz miał większych problemów z kupnem lub sprzedażą po żądanej cenie bez większych poślizgów w realizacji zlecenia.

 2. Niskie spready

  Ze względu na fakt, że day traderzy, a zwłaszcza scalperzy, handlują małymi wolumenami, muszą handlować na rynkach, na których spready są niskie. Jeśli nie wiesz, spread to różnica między cenami BID i ASK.

 3. Wystarczająca zmienność

  Zmienny rynek to rynek, który wykazuje większe ruchy cen. W przypadku handlu intraday ważne jest, aby rynek był wystarczająco zmienny, ponieważ jeśli cena nie wykonuje żadnych ruchów, trudno jest wygenerować zyski. Wysoka zmienność może być korzystna, ponieważ oferuje możliwość szybkiego zysku, ale także zwiększa ryzyko straty. Wysoka zmienność często pojawia się podczas ważnych raportów makroekonomicznych. Wadą jest to, że po natychmiastowej publikacji wiadomości ruchy te, choć zmienne, są również często trudne do przewidzenia.

Kiedy handlować?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta - po prostu wtedy, gdy rynek jest zmienny. Zmienność występuje po otwarciu rynków. Dlatego inwestorzy jednodniowi często handlują między 09:00, a 11:00 sesji londyńskiej lub między 15:30, a 17:00 (CET) sesji amerykańskiej. Do czasu, gdy traderzy bankowi udają się na lunch (tj. między 12:00-13:00 w Europie, a następnie między 18:00-19:00 w USA) rynek jest w większości spokojny, a zatem nie jest to dobry czas na handel dzienny.
 

Popularnymi instrumentami do day tradingu, które spełniają te kryteria są:

 • indeksy giełdowe takie jak NASDAQ czy DAX
 • pary walutowe takie jak EURUSD czy GBPUSD


Jak dostrzec zmienność na wykresie?

Widać to na poniższym wykresie, gdzie DAX znajduje się na wykresie 1-minutowym w godzinach 9:00-11:00 (na platformie występuje przesunięcie czasowe).
 

Indeks DAX na wykresie 1-minutowym

Indeks DAX na wykresie 1-minutowym


Na wykresie używany jest nasz wskaźnik Purple Strike. Kolor niebieski oznacza sygnał długi, a czerwony krótki. Widzimy, że w tym przypadku długi sygnał spowodowałby, że transakcja przyniosłaby zysk w wysokości 1R w ciągu pierwszej godziny handlu. Jeśli jednostka ryzyka R byłaby równa 1% salda rachunku, wówczas zysk dla tej sesji wyniósłby 1%.

Plusy i minusy handlu intraday:

Plusy

 
 1. Niezakłócony sen

  Główną zaletą day tradingu jest spokojny sen (oczywiście w zależności od sytuacji). Transakcje w strategiach handlu intraday są realizowane w ciągu dnia handlowego, nie ma ryzyka nagłych spadków w nocy, a trader może rozpocząć nowy dzień handlowy ze spokojnym umysłem.

 2. Transakcje krótkoterminowe

  Handel intraday i scalping pozwalają na otwieranie pozycji handlowych tylko na krótki okres czasu, co pomaga wyeliminować ryzyko niekorzystnych zdarzeń i ruchów rynkowych, które występują, gdy transakcje są utrzymywane przez dłuższy okres czasu. Dla niektórych traderów frustrujące jest to, że ich transakcja przynosiła zyski przez dwa dni, a ostatecznie zakończyła się stratą.

 3. Brak opłat za swapy ujemne

  Ujemne swapy to opłaty, które są naliczane od niektórych instrumentów, gdy utrzymujesz pozycję handlową przez noc. W przypadku strategii intraday ryzyko to jest wyeliminowane.

 4. Wysoka częstotliwość okazji handlowych

  Skalpowanie zazwyczaj przynosi wiele okazji handlowych każdego dnia.

 5. Elastyczność i kontrola

  Handel intraday oferuje inwestorom kontrolę nad ich transakcjami. Traderzy mają możliwość reagowania na bieżące warunki rynkowe i wydarzenia poprzez szybkie wchodzenie i wychodzenie z transakcji. Trader intraday lub scalper może również dostosowywać swoją strategię w ciągu dnia w oparciu o nowe informacje i warunki rynkowe.

 6. Handel niezależnie od kierunku rynku

  Handel intraday pozwala na handel na rynkach niezależnie od ich długoterminowego kierunku. W ten sposób inwestor może skorzystać zarówno z krótkoterminowego wzrostu ceny, jak i krótkoterminowego spadku ceny danego instrumentu.

Wady

 
 1. Ekstremalne wymagania psychologiczne

  Handel intraday, a zwłaszcza skalpowanie, są niezwykle wymagające pod względem psychologicznym. Emocje takie jak strach, chciwość i niecierpliwość pojawiają się bardzo szybko. Tworzy się emocjonalny trans, który prowadzi do impulsywnych reakcji. Hormony generowane w tym emocjonalnym transie blokują zdolność racjonalnego myślenia, co może prowadzić traderów do zaprzestania realizacji swoich planów handlowych. Proces ten często występuje po wygenerowaniu kilku zysków lub kilku strat z rzędu. Rezultatem jest wtedy bezmyślne klikanie na platformie, gdzie trader klika, powiedzmy, 50 lub więcej transakcji na godzinę i robi to, dopóki nie wyzeruje całego konta.

 2. Styl nieodpowiedni dla początkujących traderów

  Opisany powyżej proces jest związany raczej z biochemią mózgu niż ogólną psychologią i nie może być w żaden sposób regulowany w danym momencie. Po jego uruchomieniu nie można go już kontrolować. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest szybkie zaprzestanie handlu. I to jest właśnie przeszkoda. Ponieważ w stanie emocjonalnego transu wielu traderów tego nie robi. Dlatego też day trading nie jest odpowiednią strategią dla początkujących traderów.

 3. Wymaga znajomości zaawansowanej analizy technicznej

  Handel intraday wymaga dobrej znajomości analizy technicznej i strategii handlowych. Szkolenie, edukacja i praktyka są niezbędne do rozwinięcia umiejętności niezbędnych do skutecznego handlu dziennego.

 4. Wysokie wymagania technologiczne

  Day trading wymaga dostępu do szybkiego łącza internetowego i niezawodnych platform transakcyjnych. Jeśli twój Internet często przerywa lub platformy zawieszają się z powodu przestarzałego sprzętu komputerowego, musisz najpierw rozwiązać te problemy, zanim zaczniesz rozważać styl day tradingowy.

Jakie ramy czasowe są wykorzystywane w handlu intraday?

Inwestorzy intraday będą prawdopodobnie polegać na wykresie H1, aby zidentyfikować główne wsparcie i opór z poprzedniego dnia, a wykres 15-minutowy (lub 5-minutowy) zostanie następnie wykorzystany do zidentyfikowania sygnału i potwierdzenia wejścia.

Wykresy od 1-minutowego do 15-minutowego będą dostępne do skalpowania. Oczywiście w przypadku tych strategii wymagany jest handel na zmiennych i płynnych rynkach.
 

Podsumowanie

Handel intraday to styl, który wykorzystuje niewielkie ruchy cen w ciągu każdego dnia handlowego. Zaletą jest inkasowanie zysków podczas pojedynczej sesji handlowej. Oprócz dobrej znajomości analizy technicznej, styl ten wymaga również szybkich reakcji i pełnej uwagi w czasie, gdy trader aktywnie handluje. Główną wadą jest wysokie zapotrzebowanie na psychikę tradera, dlatego też styl ten nie jest odpowiedni dla początkujących.

Przeczytaj także:

Słowniczek terminów

ASK
Pokaż odpowiedź
Cena sprzedaży na rynku, dla którego pozycje kupna są realizowane, a pozycje sprzedaży są zamykane. Jest wyższa niż cena BID.
BID
Pokaż odpowiedź
Cena licytacyjna na rynku, dla którego pozycje sprzedaży są realizowane, a pozycje kupna są zamykane. Jest niższa niż cena ASK, a wykres wyświetlany w MT4 opiera się na niej.
 
Day trading
Pokaż odpowiedź
Jest to strategia, w której trader wchodzi w transakcję jednego dnia i wychodzi z niej tego samego.
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Pozycja długa (long)
Pokaż odpowiedź
Długa pozycja to transakcja, na którą trader wchodzi, gdy spodziewa się wzrostu rynku. W ten sposób inwestor kupuje dany zasób. Jego pozycja zyska na wartości, gdy cena instrumentu wzrośnie.
Skalping
Pokaż odpowiedź
Typ strategii handlowej, który wykorzystuje minimalne ruchy rynkowe z większą częstotliwością zawieranych transakcji w celu osiągnięcia zysku.
Analiza sentymentu
Pokaż odpowiedź
Sentyment rynkowy dotyczy emocji i psychologi uczestników rynku. Analiza nastrojów na rynku pokazuje, czy inwestorzy chcą sprzedawać lub kupować.
Pozycja krótka (short)
Pokaż odpowiedź
Spekulacja krótka to transakcja, w której trader przewiduje spadek rynku, więc sprzedaje dane aktywo.
Analiza techniczna
Pokaż odpowiedź
Analiza techniczna to forma analizy, w której trader dogłębnie bada cenę. Wykresy służą do analizy, aby pokazać ruch ceny. Zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie.
Zmienność
Pokaż odpowiedź
Zmienność wskazuje na zmienność ceny danego aktywa. Pokazuje, jak bardzo i jak często zmienia się cena. Wysoka zmienność zwiększa ryzyko, a niska zmienność zmniejsza ryzyko.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.