67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Czym jest trading pozycyjny?

Opublikowany: 05.06.2023

Najwolniejszy styl handlu, który pozwala przemyśleć każdą okazję, a jednocześnie jest dość wymagający pod względem wielkości konta. Jednak jak trading pozycyjny wpisuje się w kontekst innych stylów handlu i dla jakich typów traderów jest odpowiedni? To właśnie omówimy w dzisiejszym artykule.

Istnieją 4 podstawowe style handlu

 • handel pozycyjny,
 • swing,
 • intraday,
 • scalping.


Każdy z tych stylów ma swoje specyficzne strategie handlowe i każda z tych strategii podchodzi do zarządzania ryzykiem, otwierania i zamykania transakcji itp. w inny sposób, stawiając różne wymagania przed traderem.

Ogólnie rzecz biorąc, początkujący inwestorzy powinni zacząć od wyższych ram czasowych, w których cena nie porusza się tak szybko, a następnie przejść do niższych. Powinno to więc oznaczać, że handel pozycyjny jest odpowiedni dla początkujących, prawda? Cóż, nie jest to takie proste...

Czym jest trading pozycyjny?

Trading pozycyjny to podejście do handlu na rynkach finansowych, w którym inwestor utrzymuje swoje pozycje przez dłuższy okres czasu, często od kilku tygodni do miesięcy.

W handlu pozycyjnym inwestorzy koncentrują się na identyfikacji długoterminowych trendów na rynkach. W ten sposób starają się wykorzystać te trendy i zmaksymalizować swoje potencjalne zyski.

Utrzymując pozycję przez kilka tygodni lub miesięcy, trader musi wziąć pod uwagę nie tylko analizę techniczną, ale także fundamentalną. Analiza techniczna zajmuje się ruchem ceny na wykresie, który może być uzupełniony różnymi wskaźnikami. Analiza fundamentalna analizuje, w jaki sposób wskaźniki makroekonomiczne, takie jak produkt krajowy brutto, inflacja, zatrudnienie itp. wpływają na cenę danego instrumentu.

W poniższym przykładzie mamy wykres indeksu SP 500, tak jak wygląda on na platformie handlowe MT4. Indeks jest uzupełniony wskaźnikiem stochastycznym, a wykres pokazuje ruch indeksu w miesięcznych ramach czasowych. Na wykresie widzimy, że indeks SP 500 praktycznie rośnie w dłuższej perspektywie. Spadki cen są wykorzystywane przez traderów lub inwestorów do kupowania po przecenie.


Indeks SP 500 w miesięcznym przedziale czasowym
Indeks SP 500 w miesięcznym przedziale czasowym


Na podstawie wniosków z analizy technicznej i fundamentalnej inwestor decyduje, czy spekulować na wzrost czy spadek ceny. Jeśli spekuluje na wzrost ceny, otwiera tak zwaną długą pozycję. Jeśli spekuluje na spadek ceny, otwiera krótką transakcję.

Specyfika handlu pozycjami

 • Długoterminowe pozycje handlowe

  Inwestorzy pozycyjni wchodzą w pozycję handlową, którą starają się utrzymać przez cały czas trwania trendu. Może to trwać tygodnie lub nawet miesiące.

 • Oszczędność czasu

  W porównaniu do innych stylów, handel pozycyjny nie wymaga częstego sprawdzania wykresów. Po skonfigurowaniu transakcji wystarczy ustawić poziomy Stop Loss i Take Profit i mieć nadzieję na pożądany wynik.

 • Niezauważone odwrócenie trendu naprawdę boli

  Głównym ryzykiem związanym z handlem pozycyjnym jest to, że niewielkie wahania, które trader ignoruje, mogą nieoczekiwanie doprowadzić do odwrócenia trendu. To bardzo frustrujące, gdy transakcja, która przynosiła zyski przez kilka tygodni, nagle się odwraca i kończy stratą.

 • Wymagająca cierpliwość

  Handel pozycyjny wymaga cierpliwości i odporności na krótkoterminowe wahania cen.

 • Wymagające finansowo

  Aby handel pozycyjny generował interesujące zyski, potrzebujesz większego konta handlowego. Kolejną wadą jest to, że pieniądze są przywiązane do pozycji przez długi czas. Oznacza to, że jeśli zauważysz inną interesującą okazję podczas budowania pozycji, najprawdopodobniej będziesz musiał z niej zrezygnować.

Wszystkie transakcje na rynkach finansowych wiążą się z ryzykiem, które ostatecznie może oznaczać utratę całego rachunku. Dlatego nawet w przypadku tradingu pozycyjnego konieczne jest przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem. Oznacza to, że inwestor powinien wiedzieć, kiedy wyjść z transakcji, jeśli zacznie przynosić straty. Powinien on również mieć ustalony procent wielkości rachunku, który jest skłonny zaryzykować na transakcję.

Doświadcz korzyści płynących z handlu z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.

Dla jakich rynków odpowiedni jest trading pozycyjny?

Handel pozycyjny może być prowadzony na praktycznie każdym rynku. Jednak przy wyborze odpowiedniego rynku należy wziąć pod uwagę cel, dla którego inwestor wybrał strategię pozycyjną.

Handel pozycyjny może być stosowany dla akcji, kontraktów futures, opcji, a także kontraktów CFD, które oferujemy naszym klientom. Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, których cena jest pochodną ceny instrumentu bazowego. Kontrakty CFD mają tę zaletę, że umożliwiają spekulację zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen. Ponadto, ze względu na dźwignię finansową, która w Purple Trading wynosi do 1:30, pozwalają one również na handel większym wolumenem inwestycji nawet przy mniejszym rachunku. Należy jednak pamiętać, że chociaż dźwignia finansowa może przyspieszyć zyski, może również przyspieszyć straty.

Uwaga: Korzystając ze strategii pozycjonowania na kontraktach CFD, należy wziąć pod uwagę fakt, że podczas utrzymywania transakcji przez noc na instrumentach tworzone są swapy. Mogą one być dodatnie lub ujemne. Swapy to efektywne kwoty, które są zapisywane na rachunku klienta w przypadku swapów dodatnich lub, odwrotnie, odejmowane z rachunku w przypadku swapów ujemnych. Jeśli jesteś zainteresowany, zapoznaj się z warunkami swapów w Purple Trading.

Trendy rynkowe

Jeśli chodzi o cel, dla którego inwestorzy wybierają handel pozycyjny, może to być próba skorzystania z długoterminowego trendu, w którym zysk dla inwestora będzie określony przez różnicę między ceną kupna i sprzedaży instrumentu. W takim przypadku do handlu pozycyjnego konieczne jest wybranie rynku, który ma tendencję do tworzenia długoterminowych trendów.

Takim rynkiem mogą być indeksy giełdowe lub niektóre towary. Oprócz analizy technicznej i fundamentalnej można również wykorzystać informacje o tzw. sezonowości. W rzeczywistości w przypadku niektórych instrumentów zaobserwowano powtarzające się tendencje do zmian cen w określonym kierunku w danym okresie. Na przykład złoto ma tendencję do największej aprecjacji w styczniu i lutym zgodnie z sezonowością.

Rynki w trendzie bocznym

Jeśli rynek porusza się w trendzie bocznym, wówczas trend boczny można wykorzystać do specjalnych strategii pozycjonowania zwanych carry trade. W przypadku tych strategii celem tradera jest czerpanie zysków z dodatnich swapów, które wynikają z utrzymywania transakcji i które są generowane w ciągu nocy za każdy dzień utrzymywania instrumentu.

Uwaga: Innym powodem zawierania transakcji pozycyjnych może być zabezpieczenie rachunku walutowego przed ryzykiem kursowym. Jeśli inwestor ma rachunek handlowy w dolarach amerykańskich i nie chce stracić wartości rachunku przeliczonego na, powiedzmy, koronę czeską, gdy korona się umocni, może to zrobić, otwierając transakcję na parze walutowej USDCZK w kierunku krótkim na platformie MT4 i utrzymując tę transakcję przez długi czas. Umocnienie korony na tej parze wygeneruje wówczas zysk, który zrównoważy straty z przeliczenia salda rachunku dolarowego.

Na jakich przedziałach czasowych handlować pozycyjnie?

Ponieważ trader pozycyjny będzie chciał zidentyfikować długoterminowy trend, powinien oprzeć swój handel na długoterminowych, wyższych ramach czasowych. Na niższych ramach czasowych zidentyfikuje punkt wejścia.

Ponieważ różne ramy czasowe istnieją jednocześnie na rynkach w dowolnym momencie, ma to jedną konsekwencję, a mianowicie, że mogą istnieć sprzeczne trendy w ramach danego instrumentu w zależności od badanego przedziału czasowego. Nierzadko zdarza się na przykład, że gdy indeks SP 500 znajduje się w trendzie wzrostowym w ujęciu miesięcznym, w ujęciu dziennym obserwowany jest trend spadkowy.
 

Inne ramy dla identyfikacji trendu, a inne dla wejścia na rynek

Zgodnie z ogólną zasadą, im wyższy przedział czasowy, tym bardziej wiarygodne sygnały. Traderzy powinni wykorzystywać wyższe ramy czasowe do zdefiniowania głównego trendu tego instrumentu, którym handlują, a niższe ramy czasowe do precyzyjnego ustalenia miejsca wejścia w transakcję.

W przypadku handlu pozycyjnego, trader może skupić się na wykresach miesięcznych i tygodniowych w celu zdefiniowania głównego trendu oraz wykresach dziennych (lub wykresach H4) w celu dostrojenia wejścia i wyjścia z pozycji.

Na kolejnym wykresie ponownie mamy przykład indeksu SP 500 ze wskaźnikiem stochastycznym, tym razem w ujęciu tygodniowym.
 

Indeks SP 500 w tygodniowych ramach czasowych
Indeks SP 500 w tygodniowych ramach czasowych


Widać, że podczas gdy na wykresie 1 wskaźnik stochastyczny był poniżej 20 tylko raz, na wykresie tygodniowym jest o wiele więcej możliwości. Jak to wykorzystać? Na przykład, trader może przyjąć strategię, że za każdym razem, gdy stochastic w trendzie wzrostowym spadnie poniżej 20 na wykresie tygodniowym, będzie to dla niego okazja do kupna. Są to punkty 1, 2, 3 i 4.

Wybór ram czasowych w handlu pozycyjnym jest oczywiście indywidualny i zależy od podejścia każdego tradera. Idealnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie od przedziału czasowego, którym trader jest przede wszystkim zainteresowany i uzupełnienie go o wyższe i niższe ramy czasowe w celu potwierdzenia ogólnego trendu i dopracowania wejścia.

Zalety i wady handlu pozycyjnego

Zalety

Styl oszczędzający czas

+ Możliwość przemyślenia każdego wejścia

Wady

Wymagający finansowo

Wymaga dużej ilości cierpliwości

Handel pozycyjny to styl oparty na długoterminowych trendach. Wymaga od tradera utrzymywania pozycji przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. Styl ten oszczędza czas i może być odpowiedni dla niektórych traderów. Wadą jest to, że długoterminowa zyskowna pozycja może stać się stratną, jeśli trend się nagle zmieni, a trader tego nie zauważy. Dlatego też niektórzy traderzy preferują szybsze metody handlu. Jedną z nich jest swing trading, któremu przyjrzymy się w następnym artykule.

Pogłęb swoją wiedzę na temat rynków finansowych dzięki naszym ebookom i artykułom


Ebook: Jak handlować na rynku Forex

Niezbędna lektura dla wszystkich początkujących traderów
 


Artykuł: Wprowadzenie do Price Action I

Poznaj podstawy swojego ulubionego podejścia do analizy technicznej
 

 


Polecane artykuły:

Kluczowe terminy

Carry trade
Pokaż odpowiedź
Jest to strategia handlowa wykorzystująca różnice między stopami procentowymi dla różnych walut. Trader może otrzymać zwrot, jeśli kupi walutę o wyższym oprocentowaniu, a sprzeda walutę o niższym oprocentowaniu i utrzyma pozycję na parze walutowej przez noc.
CFD - kontrakt na różnicę
Pokaż odpowiedź
Jest to instrument handlowy; jego wartość wynika z instrumentu bazowego, którym może być np. indeks giełdowy lub kontrakt terminowy. Rozliczenie tego typu instrumentu zawsze odbywa się finansowo, dlatego klient spekuluje na przyszłą różnicę wartości instrumentu bazowego, nie stając się jego właścicielem.
 
Day trading
Pokaż odpowiedź
Jest to strategia, w której trader wchodzi w transakcję jednego dnia i wychodzi z niej tego samego.
Pozycja długa (long)
Pokaż odpowiedź
Długa pozycja to transakcja, na którą trader wchodzi, gdy spodziewa się wzrostu rynku. W ten sposób inwestor kupuje dany zasób. Jego pozycja zyska na wartości, gdy cena instrumentu wzrośnie.
Skalping
Pokaż odpowiedź
Typ strategii handlowej, który wykorzystuje minimalne ruchy rynkowe z większą częstotliwością zawieranych transakcji w celu osiągnięcia zysku.
Pozycja krótka (short)
Pokaż odpowiedź
Spekulacja krótka to transakcja, w której trader przewiduje spadek rynku, więc sprzedaje dane aktywo.
Trend line
Pokaż odpowiedź
Linia trendu to narzędzie analizy technicznej. Jest to linia prosta utworzona przez połączenie co najmniej dwóch punktów na cenie instrumentu. Może być skierowana w dół lub w górę. Służy do określania trendu lub wsparć i oporów w ramach danego trendu.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.