66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak obniżyć koszty związane z handlem na rynku Forex?

Wskazówka, o której większość brokerów nie lubi słyszeć

Jeśli wejdziesz na stronę brokera Forex w naszym kraju i na świecie, w kilka chwil znajdziesz informacje o jego spreadzie, prowizjach czy swapach. Ważne, aby poznać te 3 dane, ponieważ od nich zależy ogólny zysk tradera. Jednakże, jest jeszcze jeden czynnik, o którym większość brokerów nie mówi, a dzięki któremu potencjalnie możesz oszczędzić tysiące dolarów rocznie, stosując tę samą strategię. Chcesz wiedzieć, co to za czynnik? Czytaj dalej.


Podstawowe koszty związane z handlem online

Po pierwsze, podsumujmy w kilku zdaniach podstawowe koszty, z jakimi spotkasz się, prowadząc handel na rynku Forex przez Internet. Spready, prowizje i swapy każdego brokera na rynku można łatwo sprawdzić.
 

Spread

To różnica pomiędzy podażą (BID) a popytem (ASK). Jeśli trader spekuluje na wzroście ceny i otwiera tzw. pozycję długą, otwiera ją (zgłasza popyt) po cenie ASK. W momencie, w którym chce zamknąć pozycję, robi to po cenie BID. Jednakże, w handlu na rynku Forex możliwe jest także spekulowanie na spadku ceny (tzw. pozycja krótka), w którym to przypadku trader otwiera pozycję po cenie BID i zamyka ją po cenie ASK.

 

Spready dzielą się na stałe i zmienne. Zależy to od tego, czy broker ustala różnicę pomiędzy ceną BID a ceną ASK samodzielnie, czy też odzwierciedlają one rzeczywiste dane rynkowe. Spready stałe są często oferowane przez brokerów działających w modelu animatora rynku, a spready zmienne przez tzw. brokerów STP. Spready mają zastosowanie do każdej pozycji transakcyjnej.
 

Prowizja

To jednorazowa opłata, jaką broker obciąża tradera z tytułu otwarcia i zamknięcia pozycji transakcyjnej. Jednakże, w przeciwieństwie do spreadu, nie zawsze jest pobierana. Często zależy to od rodzaju konta kupieckiego, z jakiego korzysta dostawca. Zazwyczaj prowizje są stosowane przez brokera w odniesieniu do kont, które oferują bardzo niskie spready na rynku międzybankowym. Trader płaci prowizję wyłącznie na określonych kontach handlowych.
 

Swap

Ta opłata jest dodawana do każdej pozycji, jaką trader utrzymuje przez noc. Właśnie wtedy dochodzi do tzw. rolowania pozycji transakcyjnych na następny dzień handlowy. Unikatowy charakter swapów polega również na tym, że mogą być ujemne (Ty ponosisz opłatę) lub dodatnie (broker płaci Tobie).

Co to jest poślizg i jak może nam pomóc w oszczędzaniu kapitału?

Poślizg (slippage) to różnica pomiędzy ceną, po której trader chce zrealizować swoją transakcję, a ceną, po której broker faktycznie ją realizuje. Zawsze upłynie pewien, chociaż bardzo krótki, czas pomiędzy kliknięciem przycisku otwarcia/zamknięcia transakcji (lub jej realizacją za pomocą zleceń Stop Loss, Take Profit i innych tzw. zleceń oczekujących). Od tego, jak długi będzie ten moment i co się stanie w czasie jego trwania, zależeć będzie rozmiar i charakter poślizgu.

 

Poślizg dodatni i ujemny

Podobnie jak w przypadku swapów, istnieje również dodatnia wersja poślizgu. Jeśli Twoja pozycja transakcyjna zostanie zrealizowana po korzystniejszej cenie, dzięki czemu zarobisz nieco więcej, mówimy o poślizgu dodatnim. W odwrotnej sytuacji mówimy o poślizgu ujemnym.
 

Jak jakość brokera wpływa na poślizg?

Handel na rynku Forex odbywa się przez Internet, dlatego bardzo ważnym wskaźnikiem jakości brokera jest tzw. infrastruktura handlowa. Obejmuje ona technologię stosowaną przez brokera oraz jakość jego serwerów biznesowych i dostawców płynności. Krótko mówiąc, chodzi o to, jak szybko broker jest w stanie wprowadzić Twoje zlecenie transakcyjne na rynek międzybankowy i z jak dobrym kontrahentem jest w stanie je skojarzyć.

Zasadniczo, im lepszy broker, tym mniejsza szansa na ujemny poślizg (są wyjątki w postaci poślizgu transakcyjnego podczas ekstremalnych wahań na rynku, ale w tym przypadku je pominiemy).

 

Jak poślizg wpływa na model działalności brokera?

Istnieją dwa podstawowe modele działalności brokera:
  • STP i
  • MM (Market Maker / Animator rynku)


Broker prowadzący działalność w oparciu o model STP jest tylko pośrednikiem pomiędzy Twoim zleceniem a drugą stroną na rynku rzeczywistym (międzybankowym). Jakość brokera STP zależy także (oprócz jego infrastruktury handlowej) od jego dostawcy płynności. Są to pośrednicy, do których broker wysyła Twoje zlecenia w celu ich skojarzenia. W związku z tym broker działający w modelu STP nie może celowo wpłynąć na poślizg. Jednakże, jakość jego usług może połączyć Cię z określonym kontrahentem tak szybko, że poślizg wystąpi w naprawdę niewielkim procencie przypadków i czasami poślizg ten może okazać się dodatni.

Z drugiej strony broker prowadzący działalność w oparciu o model MM zazwyczaj nie wysyła Twoich zleceń na rynek międzybankowy i sam przyjmuje rolę niezbędnego kontrahenta. W związku z tym teoretycznie ma możliwość ustalenia stopnia reakcji, z jakim zlecenia będą przetwarzane, a zatem tego, czy wystąpi poślizg czy też nie. Chociaż obecnie brokerzy Forex często podlegają rygorystycznym regulacjom, w przeszłości dochodziło do podobnych przypadków.

Dodatni poślizg i jego wpływ na koszty związane z handlem


Dość teorii, pokażmy to wszystko na jednym praktycznym przykładzie:


Jeśli broker umożliwia Ci handel parą walutową EUR/GBP za 1 pips (tj. 1 lot EUR/GBP za 10 EUR), może to być tylko połowa prawdy. Przyczyną jest poślizg, o którym broker nie wspomniał.

Przypuśćmy, że w przypadku każdego Twojego wejścia i wyjścia występuje poślizg w wysokości 0,5 pipsa (każde wejście i wyjście z transakcji jest realizowane po cenie niższej niż 0,5 pipsa). Łącznie daje to 10 EUR na 1 standardowy lot EUR/GBP. To pieniądze „stracone” z powodu ujemnego poślizgu.
 

Dokonajmy ekstrapolacji tego rezultatu do całorocznej działalności handlowej i porównajmy wynik handlu z poślizgiem i bez poślizgu:

 

Z poślizgiem:
2 zrealizowane loty na dzień x 20 EUR / 1 lot (poślizg za każdą transakcję) x 260 dni = 10.400 EUR
 

vs. bez poślizgu
2 zrealizowane loty na dzień x 10 EUR / 1 lot (bez poślizgu) x 260 dni = 5.200 EUR


Różnica: 5200 EUR
 

To oczywiście skrajny przykład. W rzeczywistości poślizg nie wystąpi przy każdej Twojej transakcji. Normalnie występuje poślizg zarówno ujemny, jak i dodatni, ale zakres, w jakim występuje (i to, czy jest dodatni), decyduje o jakości brokera. W związku z tym zalecamy, aby zwrócić uwagę na ten atrybut, jeśli już handlujesz za pośrednictwem brokera lub jesteś w trakcie dokonywania wyboru.

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
ASK
Pokaż odpowiedź
Cena sprzedaży na rynku, dla którego pozycje kupna są realizowane, a pozycje sprzedaży są zamykane. Jest wyższa niż cena BID.
BID
Pokaż odpowiedź
Cena licytacyjna na rynku, dla którego pozycje sprzedaży są realizowane, a pozycje kupna są zamykane. Jest niższa niż cena ASK, a wykres wyświetlany w MT4 opiera się na niej.
 
Pips
Pokaż odpowiedź
Pips to kwotowanie pary walutowej na 4 lub 2 miejscu po przecinku.
Poślizg
Pokaż odpowiedź
Poślizg w realizacji zamówień. Wyraża różnicę między żądaną ceną po stronie tradera a ceną, po której zlecenie jest realizowane na rynku (w egzekucji rynkowej jest to najlepsza dostępna cena na rynku w danym momencie). Poślizg może mieć zarówno wartość dodatnią, jak i ujemną.
Spread
Pokaż odpowiedź
Różnica pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży.
Swap
Pokaż odpowiedź
Opłata pobierana za trzymanie otwartej pozycji handlowej w przeciągu nocy. Jest ona wyraźona w w punktach lub procentach i jest wprost proporcjonalna do wielkości danej pozycji handlowej. Ostrzegamy, że swap na parach FX i metalach szlachetnych jest w każdą środę naliczany trzykrotnie, ponieważ w ten dzień obejmuje on również swapy weekendowe. (Swap jest naliczany o północy ze środy na czwartek). W przypadku pozostałych symboli potrójne swapy są naliczane w piątki. (Swap jest naliczany o północy z piątku na sobotę)
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.