U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Jak snížit výdaje u obchodování Forexu

Aneb proč se zaměřit na pozitivní skluzy

Pokud zavítáte na jakoukoliv stránku Forex brokera u nás i ve světě, během několika okamžiků se dozvíte údaje o jeho spreadu, komisích či swapech. Tyto 3 údaje je důležité znát, protože se od nich odvíjí celkový zisk obchodníka. Avšak existuje ještě jeden faktor, o kterém vám většina brokerů neřekne a díky kterému můžete s tou samou strategií potenciálně ušetřit částky klidně i v řádech tisíců dolarů ročně. Chcete vědět který? Čtěte dále.


Základní výdaje online obchodování

Nejdříve si pojďme v pár větách shrnout základní výdaje, se kterými se setkáte při Forex obchodování. Jak spready, tak komise i swapy jsou jednoduše dohledatelné u každého brokera na trhu.
 

Spread

Je to rozdíl mezi nabídkou (BID) a poptávkou (ASK). Pokud obchodník spekuluje na růst cen a otevírá tak tzv. long pozici, otevírá ji (poptává) za cenu ASK. V momentě, kdy tuto pozici chce uzavřít, činí tak za cenu BID. Ve Forex obchodování je však možno spekulovat i na pokles ceny (tzv. short pozice), v tom případě otevírá obchodník pozici za BID cenu a uzavírá za ASK.

 

Spready se rozdělují na fixní a variabilní. To podle toho, zda si broker určuje rozdíl mezi BID a ASK cenami sám či jsou reflektovány na základě dat z reálného trhu. Fixní spready často nabízí brokeři, fungující na modelu market maker, variabilní pak tzv. STP brokeři. Spready obchodník platí u každé obchodní pozice.
 

Komise

Jde o jednorázový poplatek, účtovaný brokerem obchodníkovi za otevření a uzavření obchodní pozice. Na rozdíl od spreadu však nemusí být účtován vždy. Mnohdy záleží na typu obchodního účtu, který obchodník používá. Obvykle bývají komise brokerem započítávány u účtů, které nabízejí velmi nízké spready z mezibankovního trhu. Komise tak obchodník platí pouze u některých typů účtů.
 

Swap

Tento poplatek se připočítává k jakékoliv pozici, kterou obchodník drží přes noc. Tehdy totiž dochází k tzv. přerolování obchodních pozic do dalšího obchodního dne. Jedinečnost swapů spočívá mimo jiné také v tom, že mohou být jak záporné (poplatek platíte) tak i kladné (poplatek platí poskytovatelé likvidity nebo banky vám).

Co je to skluz a jak nám může pomoci ušetřit?

Skluz, neboli slippage, je rozdíl mezi cenou, za kterou chce obchodník zrealizovat svůj obchod a cenou, za kterou broker nebo poskytovatel likvidity tento obchod skutečně zrealizuje. Mezi kliknutím na tlačítko k otevření/uzavření obchodu (či jeho realizaci skrze stop-loss, take-profit, a další tzv. pending ordery) totiž vždy uběhne určitá, byť velice krátká doba. To, o jak dlouho dobu jde, i co se během ní děje, poté určuje velikost i povahu skluzu.

 

Proč ke skluzu dochází

 
 1. Vysoká volatilita

  Důležité makroekonomické události, tiskové konference s výrazným ekonomickým dopadem, či pouhé twitter přestřelky mezi významnými státními činiteli znepřátelených států, to všechno může vést k vysoké volatilitě na trzích. Situace, kdy cenová hladina trhů “střílí” z jedné strany na druhou je pak živnou půdou pro skluzy.


 2. Malá likvidita

  Pokud obchodujete hlavní měnové páry, nízkou likviditu na trhu patrně moc často neřešíte. Jestli se však řadíte k obchodníkům, jejichž strategie je postavena na obchodování exotiky, tedy párů, které se často neobchodují, měli byste se mít před skluzy na pozoru. Na trzích s nízkou likviditou totiž může logicky trvat delší dobu, než se k vašemu příkazu najde protistrana. Bavíme se sice pořád o čase v řádu zlomků vteřiny, díky tomu se ale vámi poptávaná cena může pohnout.


 3. Příliš velký objem obchodní pozice

  Skluzy mají tendenci trápit také ty, kteří se nebojí obchodovat ve velkém. Každý trh má totiž určitou hloubku likvidity, kterou si lze představit jako takový žebřík, na kterém se řadí čekající objednávky od jednotlivých institucí a poskytovatelů likvidity. Na horních příčkách se nachází ta nejlepší dostupná cena, za kterou jsou v dané chvíli instituce ochotny obchodovat, tzv. “top of the book”, která vlastně odpovídá tomu, co vidíte v platformě a ceně, kterou jste požadovali., Na spodních příčkách se pak řadí objednávky s horší cenou , vzdálenější od vašeho ideálu. Každá z těchto příček je schopna naplnit pouze určitý, předem stanovený, objem (mnohdy pouze v řádu několika lotů). V případě, že hodláte obchodovat pozici v řádu desítek lotů, musíte počítat s tím, že tato vaše pozice bude na mezibankovním trhu rozdělena a zobchodována za ceny z vícero příček. Výsledná cena tak bude odpovídat váženému průměru ze všech příček, a tím pádem tak dojde ke skluzu od původně poptávané ceny.

   

Negativní vs. pozitivní skluz

Důležité je však zmínit, že skluzy nebývají pouze negativní. Podobně jako v případě swapů, mají i skluzy svou pozitivní verzi, a obchodní příkazy se často realizují i za lepší cenu než jakou trader poptával. Distribuce negativních versus pozitivních skluzů má určitá pravidla, podle kterých poznáte, zda je váš broker opravdu kvalitní. Pojďme si je krátce zmínit.
 

Jak skluzy ovlivňuje kvalita brokera

Forex obchodování se odehrává online, proto je velice důležitým ukazatelem tzv. obchodní infrastruktura brokera. Tedy to, jakých technologií používá, jak kvalitní má obchodní servery, poskytovatele likvidity a propojení mezi nimi. Zkrátka jak rychle je broker schopný dostat váš obchodní příkaz na mezibankovní trh a s jak kvalitní protistranou nebo tzv. “plněním” je schopný jej spojit.

Pokud byste si z tohoto článku měli odnést jednu myšlenku, pak je to ta, že negativní i pozitivní skluzy jsou přirozenou součástí tradingu, avšak je výsadou kvalitního brokera, aby vám pozitivní skluzy nejen přiznal, ale aby jejich výskyt nebyl zanedbatelný v porovnání se skluzy negativními. Rozpoznat “normální” rozložení pomáhají grafy distribuce skluzů. Ta by měla být rovnoměrná, což znamená, že negativní a pozitivní skluzy by se měly v horizontu dlouhodobějšího obchodování navzájem vynulovat. Podívejte se na graf distribuce skluzů Purple Trading.

Přiznávání pozitivních skluzů obchodníkům je jeden z ukazatelů kvality brokera
 

Jak skluzy ovlivňuje model brokera

Existují 2 základní rozdělení modelů brokera:
 • STP a
 • MM (Market Maker)


Broker na bázi STP modelu je pouhým prostředníkem mezi vaším příkazem a jeho spárováním na reálném (mezibankovním) trhu. Kvalitu STP brokera určují (kromě jeho obchodní infrastruktury) také jeho poskytovatelé likvidity. Tedy zprostředkovatelé, ke kterým broker posílá vaše objednávky ke spárování. Broker, fungující na STP modelu, tak nemůže skluz záměrně ovlivnit. Kvalitou svých služeb vás však může spárovat s určitou protistranou tak rychle, že ke skluzu dojde v opravdu malém procentu případů a někdy bude skluz dokonce pozitivní.

Broker na bázi MM modelu naopak vaše objednávky do mezibankovního trhu většinou neposílá a potřebnou protistranu k nim zastává on sám. Má tak teoreticky možnost určovat, s jakou mírou odezvy dojde k vyřízení objednávek a tím pádem i zda u nich dojde ke skluzu, či nikoliv, a zda-li svým klientům třeba ten pozitivní vůbec přizná. Přestože v dnešní době podléhají Forex brokeři mnohdy přísným regulacím, v minulosti k podobným případům došlo.

Jak začít na Forexu s malým kapitálem?

Stáhněte si zdarma náš ebook a ulehčete si přechod z dema na reálný účet.

Pozitivní slippage a vliv na výdaje v tradingu


Dost bylo teorie, pojďme si uvést jeden praktický příklad za všechny:


Pokud vám broker avizuje, že měnový pár EUR/GBP můžete obchodovat za 1 pip (tedy 1 lot EUR/GBP za 10 GBP), může jít pořád jen o polovinu pravdy. To právě kvůli skluzu, který broker nezmínil.

Dejme tomu, že každý váš vstup i výstup je ovlivněn skluzem 0,5 pipů (každý z obchodních vstupů i výstupů je realizován s o 0,5 pipu nepříznivější cenou). Ve výsledku to tedy dělá dodatečný náklad 5 GBP za vstup a výstup a dohromady 10 GBP na 1 standardní lot EUR/GBP. To jsou peníze, které se “ztratí” vlivem negativního skluzu.
 

Pojďme tento výsledek extrapolovat na roční obchodní činnost a porovnat si výsledek obchodování bez skluzů a se skluzy:

 

S negativním skluzem
2 realizované loty denně x 20 EUR / 1 lot (zahrnuje negativní skluz u každé transakce) x 260 dnů = 10 400 GBP
 

VS S nulovým skluzem*
2 realizované loty denně x 10 EUR/ 1 lot (bez skluzu) x 260 dnů = 5 200 GBP

*Obchodování s brokerem, u kterého dostáváte jak negativní tak i pozitivní skluzy, které se vám však vlivem “zdravé” distribuce navzájem vykrátí a jejich roční součet tak bude nula.

Rozdíl: 5200 GBP
 

Tento příklad je samozřejmě extrémní a nikdy se vám nestane, že by se vám negativní skluz projevil na každém z vašich obchodů. V normálním případě dochází jak k negativním, tak k pozitivním skluzům, avšak míra s jakou k nim dochází (a zda jsou i pozitivní), je právě to, co určuje kvalitu brokera. Doporučujeme proto všímat si tohoto atributu, ať už svůj účet u brokera aktivně využíváte, nebo svého brokera teprve vybíráte.

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.

Odpovědi na nejčastější otázky

Je STP lepší než market maker? Jak mi může maket maker (MM) škodit? A co znamená, že si MM vytváří protistranu?
Ukázat odpověď
Purple Trading je STP broker bez Market Maker licence. To znamená, že jakýkoliv obchodní příkaz našich klientů posíláme dál na mezibankovní trh, kde je poté spárován s protistranou. Tou protistranou však nejsme nikdy my sami. Naopak, v případě Market Makera tomu je jinak. Takže pokud si otevřete obchod na long u MM brokera, tak vám to prodá přímo ten MM broker.

Určitě netvrdíme, že MM brokeři jsou apriori špatní, to vůbec ne. U některých můžete dosáhnout opravdu na kvalitní obchodní podmínky ve smyslu nižších spreadů, nákladů a swapů. Avšak v minulosti bylo spoustu případů, kdy se MM brokeři chovali dost neeticky a manipulovali s cenou na pozicích proti svým klientům. Tímto způsobem se MM může chovat i díky samotnému MM modelu, kdy takto licencovaní brokeři hedgují pozice svých klientů na futures burze, avšak nemusí. V praxi to totiž funguje tak, že se broker může rozhodnout, jestli zahedguje, nebo ne.

MM brokeři často přihlíží k tomu, jestli má klient potenciál vydělat, nebo ne. Pokud tedy vyhodnotí, že klient šanci na zisk nemá (to udělají podle způsobu, jakým se chová při obchodování), tak se mohou rozhodnout nehedgovat. No a to co tento klient poté prodělá, připadne MM brokerovi jako zisk.

Na tom samozřejmě není nic špatného, ostatně za neúspěšný obchod si může klient sám. Avšak v minulosti už došlo k několika případům, kdy klient začal vydělávat ve velkém a zčistajasna došlo ke zhoršení obchodních podmínek. Ke skluzům latence, prodloužení doby potřebné k uzavření obchodů, nabízení rozdílných cen, atp.
V Purple Trading chceme všechno dělat transparentně a férově a nebýt protistranou k příkazům našich klientů. Proto nám přijde logické být STP (Straight Through Processing) brokerem. To znamená, že veškeré vaše příkazy párujeme u zprostředkovatelů likvidity, přičemž se snažíme najít ty, kteří jsou podle nás nejlepší. Máme jich více a cenu mezi nimi se snažíme rozdělovat.
ASK
Ukázat odpověď
Tržní nabídková cena, za kterou jsou exekuovány nákupní pozice a uzavírány pozice prodejní. Je vyšší než cena BID.
BID
Ukázat odpověď
Tržní poptávková cena, za kterou jsou exekuovány prodejní pozice a uzavírány pozice nákupní. Je nižší než cena ASK a na základě této ceny je také vykreslován graf v platformě MetaTrader 4

 
Pip
Ukázat odpověď
Cenové vyjádření měnových párů na základě předposledního desetinného místa kótované ceny. Pokud se cena měnového páru EURUSD změní z 1.17455 na 1.17465, změnila se cena právě o jeden pip. Stejně tak pokud se cena USDJPY změní ze 110.124 na 110.114, proběhla změna také o jeden pip. Jeden pip odpovídá u měnových párů 10 bodům.
Slippage - skluz v plnění obchodních příkazů
Ukázat odpověď
Vyjadřuje rozdíl mezi požadovanou cenou ze strany obchodníka a cenou, za kterou je příkaz exekuován v trhu (při tržní exekuci se jedná o v daný moment nejlepší dostupnou cenu na trhu). Může nabývat jak záporných, tak i kladných hodnot.
Spread
Ukázat odpověď
Cenové rozpětí mezi cenami ASK a BID.
Swap
Ukázat odpověď
Poplatek účtovaný za držení obchodní pozice přes noc, je udáván v bodech nebo procentech a je přímo úměrný velikosti obchodní pozice. Upozorňujeme, že Swap na Forexových párech a vzácných kovech se každou středu účtuje 3x, kdy zahrnuje i víkendové swapy. (Swap je účtován o půlnoci ze středy na čtvrtek.) Na ostatních symbolech se účtuje 3x v pátek. (Swap je účtován o půlnoci z pátku na sobotu.)
U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 64,00 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.