66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Co to są rynki finansowe?

Coraz więcej osób interesuje się handlem na rynkach finansowych. Jednak problem polega na tym, że świat rynków finansowych może wydawać się dość skomplikowany. Dlatego też przedstawiamy Państwu serię artykułów skierowanych do zupełnie początkujących. W nich podsumujemy same podstawy. Dziś odpowiedzmy na pozornie proste pytanie - czym są rynki finansowe?
 

Opublikowany: 05.05.2023

Świat rynków finansowych i handlu jest kuszący dla wielu osób ze względu na możliwość uzyskania niezależności finansowej i czasowej. Choć może się wydawać, że każdy może zostać odnoszącym sukcesy traderem, w rzeczywistości wymaga to znacznej ilości wysiłku i edukacji. Jednak dla tych, którzy są zaangażowani w naukę i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, handel może stać się nie tylko interesującym hobby, ale także realną ścieżką kariery.

W Purple Trading, staramy się ułatwić tę podróż dla naszych klientów, zapewniając im webinary i ebooki, które obejmują podstawy handlu i rynków finansowych. Jeśli rozważasz rozpoczęcie tej podróży, ta seria artykułów jest idealnym punktem wyjścia. Zaczniemy od najbardziej podstawowego pytania: czym są rynki finansowe?

Tak więc, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o ekscytującym świecie rynków finansowych i jak potencjalnie możesz osiągnąć wolność finansową poprzez handel.

Definicja rynku finansowego

Rynek finansowy to platforma lub sieć platform, które umożliwiają zakup lub sprzedaż aktywów finansowych (akcje, obligacje, waluty, towary). Rynki finansowe są zapełnione przez sprzedających i kupujących, którzy handlują aktywami zgodnie z ich założoną ceną określoną przez prawa podaży i popytu. W gospodarce światowej rynki finansowe odgrywają ważną rolę, umożliwiając przedsiębiorstwom lub rządom gromadzenie kapitału poprzez umożliwienie osobom fizycznym zakupu ich akcji lub obligacji z myślą o przyszłych zyskach.

W równym stopniu jednak rynki finansowe umożliwiają inwestorom kupno i sprzedaż między sobą. Dlatego w przypadku obrotu papierami wartościowymi mówimy o 2 rodzajach rynków finansowych.
 

 1. Pierwotny rynek finansowy

  Jest to rynek finansowy, na którym papiery wartościowe (takie jak akcje lub obligacje) są emitowane najpierw w ramach IPO (Initial Public Offering). W tym przypadku emitentami papierów wartościowych są bezpośrednio firmy lub rządy, które mają nadzieję na pozyskanie niezbędnego kapitału poprzez ich sprzedaż inwestorom. W zależności od rodzaju i ilości posiadanych papierów wartościowych, inwestorzy ci mają następnie możliwość korzystania z praw (ale także obowiązków) i otrzymywania np. dywidend lub uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki.
   

 2. Wtórny rynek finansowy

  Na wtórnym rynku finansowym sprzedawane i kupowane są istniejące papiery wartościowe lub aktywa. Wtórny rynek finansowy jest więc miejscem, gdzie spotykają się inwestorzy, aby kupować i sprzedawać między sobą - bez udziału emitentów. Jeśli kiedykolwiek oglądałeś film lub serial z motywem rynku finansowego, najprawdopodobniej jego akcja rozgrywała się na wtórnych rynkach finansowych. Jednym z wtórnych rynków finansowych jest na przykład giełda nowojorska (NYSE).

Podział rynków finansowych według rodzaju aktywów

Rynki finansowe podlegają nieco bardziej wyrafinowanej strukturyzacji w ujęciu akademickim, niż będziemy tu dziś opisywać. Jeśli jednak chcesz mieć przynajmniej podstawowe pojęcie o tym, czym możesz handlować na rynkach finansowych, to opisany poniżej podział jest w zupełności wystarczający.
 

Rynek akcji

Ten rynek opisaliśmy już powyżej. To na nim firmy emitują swoje akcje dla społeczeństwa i inwestorów instytucjonalnych, którzy mogą je następnie kupić (na pierwotnym rynku finansowym) lub liczyć na wzrost ich ceny i sprzedać innym inwestorom (na wtórnym rynku finansowym).

Akciový trh
Komoditní trh

Rynek obligacji

Jest to rynek finansowy, na którym inwestorzy kupują i sprzedają obligacje. Są to papiery wartościowe, które zobowiązują stronę emitującą do zapłacenia stronie kupującej (nowemu obligatariuszowi) ustalonej wcześniej kwoty, wraz z odsetkami, jeśli są one należne. Dodatkowo wszystko to musi nastąpić w terminie określonym w obligacji. Tak więc emitentami obligacji są zazwyczaj określone jednostki miejskie (stany, hrabstwa, gminy) lub korporacje, które muszą zapewnić sobie szybki wpływ kapitału.

Rynek walutowy (Forex)

Spośród wszystkich rynków finansowych, rynek Forex jest zdecydowanie największy. "Co to jest Forex?", możesz zapytać. Jest to zdecentralizowany rynek finansowy, na którym sprzedawane i kupowane są waluty obce. Codziennie przepływa przez niego kilka bilionów dolarów. Na rynku Forex działają zarówno wielcy gracze, czyli krajowe banki centralne, fundusze hedgingowe i międzynarodowe korporacje, jak i mali inwestorzy detaliczni, w tym klienci Purple Trading i innych brokerów. Podczas gdy wielcy gracze wykorzystują Forex głównie do hedgingu jako skutecznej formy ochrony przed stratami, inwestorzy detaliczni starają się spekulować na temat przyszłego prawdopodobnego rozwoju cen par walutowych.

Akciový trh
Komoditní trh

Rynek towarowy

Jest to rynek, na którym kupuje się i sprzedaje takie surowce jak złoto, ropa naftowa czy produkty rolne. Chociaż rzeczywiście można kupić towary w formie fizycznej (np. 1000 baryłek ropy), nie jest to czynność, która interesowałaby małych lub dużych inwestorów. Handel na rynkach towarowych odbywa się więc najczęściej w ramach tzw. kontraktów futures, które pozwalają inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny towarów i w ten sposób osiągać zyski bez konieczności fizycznej dostawy towaru. Rynek towarowy może być więc często poszukiwany w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Z drugiej strony, wśród producentów, kontrakty futures są szeroko wykorzystywane do zabezpieczania się.

Rynek instrumentów pochodnych

Jest to rynek finansowy, na którym inwestorzy handlują instrumentami finansowymi, których cena oparta jest na cenie aktywa bazowego (akcji, towaru, waluty itp.). Jeśli więc handlujesz np. złotem w formie instrumentu pochodnego i składasz zlecenie kupna, to spekulujesz jedynie na wzrost jego ceny, która oparta jest na rzeczywistej cenie złota na rynku towarowym. Jeśli natomiast składasz zlecenie sprzedaży, to spekulujesz na spadek. W żadnym z tych przypadków nie jesteś i nigdy nie będziesz bezpośrednim właścicielem rzeczywistego aktywa bazowego (w tym przypadku złota). Popularnymi instrumentami finansowymi na rynkach instrumentów pochodnych są CFD, Futures lub opcje.

Derivátový trh


Chociaż każdy z opisanych powyżej rynków i metod handlu ma swoje wady i zalety, rynki instrumentów pochodnych są prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą wśród inwestorów detalicznych. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy, począwszy od możliwości wykorzystania dźwigni finansowej, poprzez fakt, że można spekulować w obu kierunkach, aż po mniejsze obciążenie finansowe inwestora. Ale głównym powodem jest chyba fakt, że na rynku instrumentów pochodnych można znaleźć instrumenty wywodzące się ze wszystkich rodzajów rynków wymienionych powyżej.

Przeczytaj więcej o korzyściach płynących z CFD

Jak działają rynki finansowe

Wspomnieliśmy już z grubsza, do czego służą rynki finansowe i po co inwestorzy na nich lokują swoje środki. Teraz porozmawiajmy o tym, jak działają rynki finansowe.
 

 • Z punktu widzenia inwestora

  Kiedy inwestor indywidualny chce kupić lub sprzedać aktywo finansowe, składa na rynku zlecenie handlowe. Aby złożyć to zlecenie, inwestor potrzebuje brokera. Broker służy jako pośrednik między kupującymi i sprzedającymi na rynku i pomaga sparować ich zlecenia, aby doszło do transakcji. W zamian za to broker pobiera opłatę, która może być dodana np. za wolumen obrotu (opłata ta nazywana jest prowizją) lub dodawana do każdej transakcji (w formie spreadu). Istnieją jednak inne rodzaje opłat.
   

 • Z perspektywy cenowej

  Na rynki finansowe wpływa wiele różnych czynników. Należą do nich wskaźniki makroekonomiczne, wiadomości ze świata biznesu, wydarzenia geopolityczne oraz regulacje rządu lub banku centralnego. Ale może to być również pogoda (zwłaszcza w przypadku rynków towarowych). Wszystkie te czynniki mogą namieszać w równowadze podaży i popytu, a tym samym wpłynąć na ostateczną cenę handlowanego aktywa. Na przykład, te chińskie wskaźniki wpływają na cenę ropy naftowej, co czyni je interesującymi dla wszystkich traderów ropy. Z kolei traderzy giełdowi będą bardziej skupieni na monitorowaniu np. danych z amerykańskiego rynku pracy.

 • Z perspektywy gospodarki światowej

  Wreszcie, rynki finansowe odgrywają również ważną rolę jako wskaźnik żywotności globalnej gospodarki. Na przykład silne i rosnące ceny giełdowe sygnalizują optymizm co do przyszłego rozwoju gospodarki światowej. I odwrotnie, spadające ceny giełdowe mogą wskazywać na spowolnienie gospodarki, co z kolei wpływa na ceny ropy, które mają tendencję do spadania w czasie kryzysu (pamiętajmy o ujemnych cenach ropy podczas epidemii koronawirusa). Krótko mówiąc, wszystko jest ze sobą powiązane i raczej nie znajdziesz dziś sektora, który kręci się samodzielnie jako samotny trybik w całej maszynie zegarowej, jaką jest globalna gospodarka.

Podmioty rynku finansowego

Teraz, gdy wyjaśniliśmy, czym są rynki finansowe, jak dzielą się rynki finansowe i jak działają, czas porozmawiać o różnych podmiotach rynku finansowego. To znaczy, jacy uczestnicy poruszają się po rynkach finansowych i jaki wpływ na rynki mają ich ruchy.

Inwestorzy indywidualni (detaliczni)

W tej grupie znajdziemy indywidualnych traderów i inwestorów, którzy realizują swoje własne interesy poprzez działania na rynkach finansowych. Mogą to być tzw. inwestorzy detaliczni (każdy, kto otwiera rachunek handlowy u brokera i zajmuje się handlem jako hobby), ale także profesjonalni traderzy z portfelami wartymi kilka milionów dolarów.

Inwestorzy instytucjonalni

Wśród tych podmiotów rynku finansowego znajdziemy duże organizacje, które inwestują kapitał w imieniu swoich klientów. Należą do nich fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Korporacje i rządy

Te podmioty rynku finansowego są zdecydowanie największe i odpowiada temu zakres ich wpływu na rynek. Ich celem jest emisja aktywów finansowych (akcji, obligacji) w celu pozyskania kapitału własnego. Korporacje i rządy wykorzystują również rynki finansowe do zarządzania ryzykiem związanym z wahaniami kursów walut lub do inwestowania nadwyżek kapitału.
 

Kim są tzw. duzi gracze?

Uczestnicy rynku finansowego, do których należą inwestorzy instytucjonalni, jak również korporacje i rządy, są znani wśród handlowców jako "duzi gracze". Oprócz graczy z sektora prywatnego zalicza się do nich banki centralne i państwowe fundusze majątkowe. Wszyscy ci gracze rynku finansowego posiadają wystarczający kapitał, aby ich zlecenia mogły wpływać na równowagę między podażą, a popytem na rynku finansowym, a tym samym na ogólną cenę instrumentu finansowego. Istnieje wiele strategii handlowych, które uczą analizowania zachowań dużych graczy i wykorzystywania tego na własną korzyść.

Doświadcz korzyści płynących z handlu z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.