67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Te chińskie wskaźniki wpływają na cenę ropy naftowej

Chiny są tak dużym graczem w globalnej gospodarce, że ich wskaźniki makroekonomiczne mogą wpływać nie tylko na rynki akcji lub walut, ale także na rynki towarowe. Więc jeśli handlujesz ropą, powinieneś wiedzieć, czego szukać w chińskich danych ekonomicznych. I właśnie tego nauczy Cię ten artykuł.
Opublikowany: 20.04.2023
Od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. rola Chin jako globalnego gracza staje się coraz większa. Nie jest zaskoczeniem, że ten kraj najczęściej przyczynia się do globalnego wzrostu gospodarczego. Dlatego każdy trader, który próbuje uzyskać przewagę na rynku, powinien być w stanie monitorować wskaźniki chińskiej gospodarki.

I nie mamy akurat na myśli wpływu Chin na rynki giełdowe lub waluty, takie jak dolar australijski. Wpływ Chin jest również dominujący na rynkach towarowych. W tym artykule powiemy, które 6 wskaźników chińskiej gospodarki należy obserwować, aby móc stworzyć pełny obraz przyszłych ruchów cen ropy.
 

Pozycja gospodarcza Chin w świecie globalnym

Gospodarka Chin jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek XXI wieku, a obecnie drugą co do wielkości gospodarką na świecie, wytwarzając wartość PKB w wysokości 20,25 biliona USD w 2022 r. Światowym przywódcą jest nadal USA z PKB w wysokości 25,03 biliona USD 25,03 biliona USD.
 

Rysunek 1: PKB w 2022 r. (w miliardach USD), źródło www.knoema.com


To oczywiście pokazuje istotną rolę, jaką Chiny odgrywają w globalnej gospodarce. Ale niewiele osób wie, że Państwo Środka jest również jednym z największych na świecie producentów ropy naftowej.
 


Rysunek 2: Światowi producenci ropy naftowej


Jako szósty co do wielkości producent ropy na świecie, Chiny od dawna są samowystarczalne pod względem zużycia ropy i nawet mogły sobie pozwolić na eksport towaru. W 1973 r. Państwo Środka zaczęło eksportować ropę do Japonii, a eksport wzrósł do 20 milionów ton w 1985 r. Jednak od 1993 r. wewnętrzny popyt przekroczył produkcję krajową i od tego czasu Chiny stały się importerem netto. Obecnie kraj jest największym na świecie importerem ropy naftowej przed USA.

Wielkość chińskiej gospodarki i jej zużycie ropy naftowej mają oczywiście duży wpływ na ceny surowca.

Na przykład IEA przewiduje, że Chiny będą w tym roku napędzać połowę wzrostu światowego zapotrzebowania na ropę, a nawet mogą zmusić OPEC+ do ponownego rozważenia limitów produkcyjnych. To pokazuje, że istnieją wystarczające powody, aby przyjrzeć się głównym chińskim wskaźnikom ekonomicznym, które mogą wskazywać na dalszy rozwój ceny ropy.ň

 

Wskaźnik 1: Produkt krajowy brutto

Najważniejszym wskaźnikiem do monitorowania jest produkt krajowy brutto, który determinuje wyniki danej gospodarki. W przypadku Chin ograniczenia wynikające z polityki zero-covid miały silny negatywny wpływ na wyniki gospodarki do niedawna. Zostało to zniesione na początku grudnia ubiegłego roku, a oczekuje się, że fala odroczonych zakupów od zgromadzonych oszczędności będzie wspierała wyniki chińskiej gospodarki.

Jak dotąd jednak dane dotyczące wyników gospodarczych Chin na początku 2023 r. były stosunkowo mieszane. Dlatego oczekuje się, że urzędnicy państwowi mogli zdecydować o jakiejś formie bodźca gospodarczego w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego.

Wpływ PKB na cenę ropy naftowej można zobaczyć na poniższej tabeli.

 
Wykres 3: Ropa naftowa WTI na wykresie H1
 

17 stycznia 2023 r. Chiny odnotowały PKB w wysokości 2,9%, co było lepsze niż oczekiwania analityków. Ta wartość była byczym sygnałem dla ropy naftowej, a kurs kontynuował swój trend wzrostowy do najbliższego poziomu oporu.
 

Wskaźnik 2: Produkcja przemysłowa

Wskaźnik produkcji przemysłowej pokazuje zmianę produkcji wytwarzanej przez przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcję wydobywczą i produkcję firm użyteczności publicznej, które utrzymują infrastrukturę. Obszar ten jest dużym motorem chińskiej gospodarki, a także ma duży wpływ na zapotrzebowanie ropy.

Wzrost produkcji przemysłowej w Chinach w styczniu i lutym 2023 r. wzrósł o 2,4% rok do roku (w porównaniu z 1,3% wzrostem roku do roku w grudniu). Jest to jednak nadal słaba stopa wzrostu w porównaniu z trendami przed pandemicznymi, ponieważ produkcja przemysłowa rosła o około 5% do 2020 r.

Wśród wskaźników produkcji przemysłowej możemy uwzględnić wskaźnik sentymentu o nazwie PMI (w sektorze produkcyjnym), który jest indeksem menedżerów zakupów dla sektora produkcyjnego. Chiny zgłaszają dwa rodzaje PMI - produkcyjne Caixin PMI i produkcyjne PMI. Wartość tego wskaźnika w marcu osiągnęła 51,9, co wskazuje na oczekiwane rozszerzenie sektora.
 
Zobaczmy, jak cena ropy naftowej reaguje na PMI w innym przykładzie, kiedy 1 lutego 2023 r. Chiny zgłosiły wartość Caixin PMI wynoszącą 49,2. Wartość poniżej 50 wskazuje na spadek aktywności gospodarczej. Jednocześnie wartość była gorsza niż oczekiwania analityków. Pierwsza reakcja ropy na raport była neutralna, ale potem kurs zaczął gwałtownie spadać w popołudniowej sesji USA.

 
Wykres 4: Ropa naftowa WTI na wykresie godzinowym
 

Jednocześnie ten fundamentalny czynnik uzupełniał wnioski z analizy technicznej, ponieważ można zauważyć, że w tym momencie ropa była w trendzie spadkowym, w ramach którego powstała korekta. Wejście w pozycje na korekcie w trwającym trendzie są jedną z możliwości, w których można dokonać transakcji przy korzystnym stosunku ryzyka do nagrody.

Wskaźnik 3: Saldo płatności

W lutym nadwyżka handlowa w Chinach wynosiła średnio 116 miliardów dolarów, najwyższa od marca 2022 r. Pozytywne saldo płatności oznacza, że Chiny eksportują więcej produktów i usług niż importują. Każdy spadek tego wskaźnika wskazuje na pogarszające się globalne środowisko handlowe. Możliwa recesja w niektórych głównych gospodarkach z pewnością oznaczałaby spadek globalnego zapotrzebowania na ropę, co może doprowadzić do spadku cen tego surowca.

 

Wskaźnik nr 4: Sprzedaż detaliczna

Jeśli eksport Chin spadłby z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego w wyniku wyższych stóp procentowych, konsumpcja może być kluczowym motorem dla gospodarki. Jest tak szczególnie istotne teraz, gdy ograniczenia Covid zostały wycofane.

Jednak wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku pozostał poniżej oczekiwań, wzrastając tylko o 2,4% r/r za luty. Przed Covid roczne odczyty sprzedaży detalicznej były zwykle powyżej 7%.

Warto tutaj zauważyć, że transport również wstaje z kolan po zniesieniu restrykcji. Stanowi jednak tylko 54% zużycia ropy w Chinach, w porównaniu z 72% w USA i 68% w UE.

 

Wskaźnik nr 5: Stopa procentowa - polityka banku centralnego

Chiński bank centralny utrzymał swoją kluczową stopę procentową niezmienioną na poziomie 3,65% od sierpnia 2022 r. Może sobie na to pozwolić, ponieważ inflacja jest bardzo niska w Chinach. Z roku na rok inflacja wyniosła zaledwie 0,7% w marcu 2023 r.

Ponadto bank centralny wpływa na popyt kredytowy, a tym samym konsumpcję, ustalając stosunek wymaganych rezerw, które banki komercyjne muszą spełnić. Pomimo faktu, że bank centralny obniżył ten wskaźnik, uwalniając w ten sposób kapitał dla banków, aby mogły pożyczać więcej, bodziec ten nie miał jeszcze wpływu na wolumeny kredytowe w 2023 r.

 

Wskaźnik 6: Zachęty polityczne

Władze centralne Chin odgrywają dużą rolę w chińskiej gospodarce. Oczekuje się, że zapewnią wsparcie polityczne w celu zapewnienia ożywienia gospodarczego. Na przykład celem może być stworzenie większej liczby miejsc pracy w miastach. Będzie to jednak zależeć od sektora, w którym to się stanie. Podczas gdy wcześniej była to infrastruktura i produkcja, teraz to sektor usług może być oczekiwany jako główny czynnik napędowy wzrostu gospodarczego. Ale może to mieć pewne konsekwencje dla branży naftowej.
Faktycznie, odchodzenie od produkcji i budowy infrastruktury, które stały za super-cyklem surowców od 2000 do 2014 roku, na rzecz wsparcia sektora usługowego może oznaczać, że wcześniejsze niemal automatyczne przekładanie wzrostu gospodarczego Chin na wyższe ceny ropy może nie być tak zauważalne tym razem jak w poprzednich latach.
 

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.