U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Tyto čínské ukazatele ovlivňují cenu ropy

Čína je v globální ekonomice natolik velkým hráčem, že její makroekonomické ukazatele dokážou ovlivnit nejen akciové či devízové trhy, ale také ty komoditní. A tak pokud v dnešní době obchodujete ropu, měli byste vědět, po jakých datech z čínské ekonomiky se dívat. Ostatně přesně to vám poví tento článek.
Publikováno: 18.04.2023
Od finanční krize v roce 2008 získala role Číny coby globálního hráče na významu a tato nejlidnatější země se momentálně podílí na globálním růstu zdaleka nejvíce. Proto by sledování ukazatelů čínské ekonomiky mělo patřit do arzenálu zbraní každého tradera, který se snaží získat na trhu nějakou výhodu.

Nejde přitom jen o vliv Číny na akciové trhy anebo na měny, jako je například australský dolar. Vliv Číny se projevuje i na komoditních trzích. V tomto článku vám tedy řekneme, kterých 6 ukazatelů čínské ekonomiky sledovat, abyste si dokázali vytvořil dokonalý obrázek o budoucích cenových pohybech na ropě.
 

Ekonomická pozice Číny v globálním světě

Čínská ekonomika je jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik 21. století a momentálně také druhou největší ekonomikou světa, která v roce 2022 vyprodukovala hodnotu HDP 20,25 bilionu USD. Světovým lídrem jsou stále USA s HDP 25,03 bilionu USD. 
 

Obrázek č. 1: HDP v roce 2022 (miliardy USD), zdroj www.Knoema.com


To samozřejmě ukazuje, jak zásadní roli Čína v globální ekonomice hraje. Málokdo ale ví, že Čína patří také mezi největší světové producenty ropy.
 


Obrázek č. 2: Světoví producenti ropy


Jako šestý největší světový producent ropy byla Čína dlouho, pokud jde o spotřebu černého zlata, soběstačná, a dokonce si mohla dovolit tuto surovinu i vyvážet.
V roce 1973 začala Čína vyvážet ropu do Japonska a vývoz se zvýšil až na 20 milionů tun v roce 1985. Od roku 1993 však vnitřní poptávka po ropě převýšila domácí produkci a od té doby se Čína stala čistým dovozcem ropy. Aktuálně je Čína největším světovým importérem ropy před USA.

Velikost čínské ekonomiky a její spotřeba ropy má samozřejmě na ceny ropy zásadní vliv. Například IEA předpovídá, že Čína bude v letošním roce hnací silou poloviny růstu světové poptávky po ropě, a dokonce může přimět OPEC+ k přehodnocení omezení těžby. Také společnost Wood Mackenzie očekává, že Čína bude tvořit zhruba 40 % celosvětového oživení poptávky po ropě v roce 2023.

Máme tedy dost důvodů k tomu, abychom se blíže seznámili s hlavními čínskými ekonomickými ukazateli, které mohou napovědět další vývoj ceny na ropě.

 

Ukazatel č. 1: Hrubý domácí produkt

Nejdůležitějším ukazatelem, který je potřeba sledovat, je hrubý domácí produkt, který určuje výkonnost dané ekonomiky. V případě Číny mělo do nedávna na výkon ekonomiky silný negativní vliv omezení v důsledku strategie nulového COVIDu (tzv. zero-Covid policy). Ta byla na počátku prosince loňského roku v Číně zrušena a očekává se, že by měla přijít vlna odložených nákupů z naakumulovaných úspor, která by výkonnost čínské ekonomiky měla podpořit.

Zatím však byly údaje o ekonomické výkonnosti Číny na počátku roku 2023 poměrně smíšené. Proto se očekává, že by vládní představitelé mohli rozhodnout o nějaké podobě ekonomických stimulů, aby ekonomický růst podpořili.

Vliv HDP na cenu ropy si ukážeme na následujícím grafu.
 
Graf č. 3: Ropa WTI na H1 grafu
 

Dne 17. 1. 2023 reportovala Čína HDP 2,9 %, které bylo lepší než očekávání analytiků. Tato hodnota byla pro ropu býčím signálem a cena pokračovala dále v rostoucím trendu k nejbližší hladině rezistence.
 

Ukazatel č. 2: Průmyslová výroba

Ukazatel průmyslové výroby ukazuje změnu produkce vyrobené průmyslovými podniky, důlní produkci a produkci společností veřejných služeb, které udržují infrastrukturu. Tato oblast bývala velkým tahounem čínské ekonomiky a také měla zásadní vliv na poptávku po ropě.

Růst čínské průmyslové výroby v lednu a únoru 2023 se meziročně zvýšil o 2,4 % (oproti 1,3% meziročnímu růstu v prosinci). Ve srovnání s trendy před pandemií COVID-19 se ale stále jedná o slabé tempo růstu, protože do roku 2020 dosahovala průmyslová výroba přibližně 5% růst.

Mezi ukazatele průmyslové výroby můžeme zařadit i ukazatel sentimentu, tzv. PMI ve výrobě, což je index nákupních manažerů pro výrobní sektor. Čína reportuje dva druhy PMI – Caixin Manufacturing PMI a Manufacturing PMI. Hodnota manufacturing PMI. Hodnota tohoto indikátoru za březen dosáhla 51,9, což ukazuje na očekávanou expanzi sektoru.

Jak na PMI reaguje cena ropy si ukážeme na dalším příkladu, kdy dne 1. 2. 2023 Čína reportovala hodnotu Caixin PMI ve výši 49,2. Hodnota nižší než 50 ukazuje na očekávaný pokles ekonomické aktivity. Zároveň to byla hodnota horší, než bylo očekávání analytiků. První reakce ropy na zprávu byla neutrální, nicméně v odpolední americké seanci pak ropa začala prudce oslabovat.
 
Graf č.4: Ropa WTI na hodinovém grafu
 

Zároveň tento fundament doplnil závěry technické analýzy, protože je vidět, že v daném okamžiku byla ropa v klesajícím trendu, v rámci kterého se vytvořil pullback. Vstupy na pullbacku probíhajícího trendu jsou pak jednou z možností, kdy lze provést obchod s výhodným poměrem risku a zisku.

Ukazatel č. 3: Platební bilance

V únoru dosáhl čínský obchodní přebytek v průměru 116 miliardy USD za měsíc, což je nejvyšší hodnota od března 2022. Pozitivní platební bilance znamená, že Čína více produktů a služeb exportuje, než dováží. Případný pokles tohoto ukazatele naznačuje zhoršující se globální obchodní prostředí. Případná recese v některých velkých ekonomikách by jistě znamenala i celosvětový pokles poptávky po ropě, a to by mohla vést k poklesu cen ropy.

 

Ukazatel č. 4: Retailové prodeje-maloobchodní tržby

Pokud by došlo k poklesu čínského vývozu díky globálnímu zpomalení ekonomického růstu v důsledku vyšších úrokových sazeb, tak by klíčovým motorem čínské ekonomiky mohla být spotřeba. A to zejména nyní, kdy došlo k odstranění covidových opatření.

Meziroční růst retailových tržeb ovšem zatím zůstal za očekáváním, když za únor stouply v meziročním srovnání pouze o 2,4 %. Před covidem dosahovaly meziroční nárůsty maloobchodních tržeb běžně hodnot vyšších než 7 %.

Zde je vhodné poznamenat, že součástí postcovidového oživení je také doprava. Ta se ale na spotřebě ropy v Číně podílí pouze 54 procenty, zatímco v USA 72 procenty a v Evropské unii 68 procenty.

 

Ukazatel č. 5: Úroková sazba – politika centrální banky

Čínská centrální banka drží svou hlavní úrokovou sazbu beze změny od srpna 2022 na úrovni 3,65 %. Může si to dovolit, protože inflace je v Číně velice nízká. V meziročním srovnání byla inflace v měsíci březnu 2023 pouze 0,7 %

Dále centrální banka ovlivňuje poptávku po úvěrech, a tedy i spotřebu tím, že určuje poměr požadovaných rezerv, které musí obchodní banky splňovat. Přesto že, centrální banka tento poměr snížila, a tím bankám uvolnila prostor pro vyšší objem poskytovaných úvěrů, tak v roce 2023 se zatím tento stimul na objemu úvěrů v roce 2023 neprojevil.

 

Ukazatel č. 6: Politické stimuly

Čínské centrální orgány hrají velkou roli v čínské ekonomice. Očekává se od nich politická podpora, která by měla zajistit ekonomické oživení. Cílem může být například vytvoření vyššího počtu pracovních míst ve městech. Záležet pak bude na tom, v jakém sektoru k němu dojde. Zatímco dříve to byla infrastruktura a zpracovatelský průmysl, tak nyní by to mohl být sektor služeb, od kterého by se očekávalo táhnutí ekonomického růstu. To by ale mělo na ropu určité dopady.

Posun od budování výroby a infrastruktury, které v minulosti stály za komoditním supercyklem v letech 2000-2014, k podpoře sektoru služeb totiž může znamenat, že předchozí téměř automatické promítnutí zvýšeného hospodářského růstu Číny do vyšších a dlouhodobějších cen ropy by tentokrát nemuselo být tak výrazné jako v předchozích letech.
 

U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.