66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Handel kontraktami terminowymi NGAS

Opublikowany: 07.06.2023

Handel na rynkach towarowych jest jednym z kluczowych elementów globalnej gospodarki. Jednym z takich towarów, który śledzi wielu traderów, jest NGAS, czyli gaz ziemny. Ponadto klienci Purple Trading mogą teraz również handlować gazem ziemnym w formie kontraktów terminowych NGAS.

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym wykorzystywanym do wytwarzania energii i jako źródło ciepła. Jest to mieszanina różnych gazów, głównie metanu, który jest wydobywany spod ziemi. Gaz ziemny i ropa naftowa są kluczowymi surowcami energetycznymi dla wielu krajów, a handel nimi na rynkach towarowych jest ważnym segmentem globalnego systemu finansowego.
 

Dlaczego gaz ziemny jest przedmiotem obrotu?

Handel na NGAS pozwala producentom i konsumentom gazu ziemnego zabezpieczyć się przed przyszłymi wahaniami cen. Jest to ważne, ponieważ ceny gazu ziemnego mogą być bardzo niestabilne i mogą się szybko zmieniać z powodu różnych czynników, takich jak pogoda, polityka, zmiany gospodarcze itp.

Inwestorzy i traderzy handlują również gazem ziemnym online jako niezależnym instrumentem finansowym, który może potencjalnie zapewnić zyski niezależne od rynków takich jak rynki akcji, obligacji i inne.

Co wpływa na cenę NGAS na rynku?

Do najważniejszych czynników wpływających na cenę gazu ziemnego NGAS na rynku należą:

  • Pogoda: Popyt na gaz ziemny jest silnie uzależniony od pogody. Zimą, gdy gaz ziemny jest często wykorzystywany do ogrzewania, zimna pogoda może zwiększyć popyt, a tym samym cenę surowca.
  • Zapasy: Raporty dotyczące poziomu zapasów gazu ziemnego również mogą wpływać na ceny. Jeśli zapasy są niskie, a popyt wysoki, ceny mogą wzrosnąć.
  • Czynniki ekonomiczne: Czynniki ekonomiczne, takie jak wzrost PKB, mogą wpływać na popyt na energię, a tym samym na cenę gazu ziemnego.
  • Geopolityka: Wydarzenia takie jak konflikty lub rozgrywki polityczne mogą wpływać na produkcję i dystrybucję gazu ziemnego, a tym samym na jego cenę. Przykładowo, konflikty na obszarach o znacznej produkcji gazu ziemnego, takich jak Bliski Wschód czy Rosja, mogą powodować zmienność cen.

Dlaczego warto handlować gazem ziemnym online?

ndel na NGAS jest atrakcyjny zarówno dla traderów, jak i inwestorów z kilku powodów:

  1. Cena gazu ziemnego jest często niestabilna i zmienna, co stwarza możliwości zysku.

  2. Handel gazem ziemnym może zapewnić dywersyfikację portfela, ponieważ jego ceny mogą zmieniać się niezależnie od innych rynków.

  3. Wraz z rosnącym naciskiem na czystą energię, gaz ziemny może być atrakcyjnym celem inwestycyjnym, ponieważ jest uważany za "czystszą" alternatywę dla innych paliw kopalnych.

Dowiedz się, jak handlować z ebookami Purple Trading


Ebook: Jak inwestować na rynku Forex

Niezbędna lektura dla wszystkich początkujących traderów
 


Ebook: Jak handlować złotem

Kompletny przewodnik po handlu złotem online
 

Specyfika handlu online gazem ziemnym

Handel gazem ziemnym ma kilka specyficznych cech. W Purple Trading sam handel NGAS online odbywa się za pośrednictwem kontraktów futures NGAS.

 

Kontrakty futures na NGAS

Handel kontraktami futures na gaz ziemny NGAS oznacza zawieranie umów kupna lub sprzedaży (dostawy) określonej ilości gazu ziemnego po z góry określonej cenie. Taki kontrakt futures wygasa w uzgodnionym wcześniej terminie w przyszłości. Do tego czasu inwestor nie powinien już jednak posiadać kontraktu, ponieważ spekuluje on jedynie na cenach NGAS, a nie faktycznie dostarcza jakąkolwiek ilość gazu ziemnego.

Dzięki instrumentom Futures można spekulować na wzroście lub spadku ceny NGAS, a tym samym czerpać zyski niezależnie od tego, co dzieje się na rynkach gazu ziemnego. Jeśli ten rynek przemawia do Ciebie, przeczytaj, jak handlować kontraktami futures.

Czego szukać i na co zwracać uwagę?

Jeśli zamierzasz handlować gazem ziemnym, ważne jest, aby mieć oko na wyżej wymienione czynniki, które wpływają na jego cenę.

Ważne jest również, aby pamiętać, że handel NGAS online może być ryzykowny. Ceny mogą być bardzo zmienne, a handel z dźwignią może zwiększyć potencjalne straty.

Należy pamiętać, że handel gazem ziemnym, podobnie jak handel każdym innym towarem lub instrumentem finansowym, wymaga dogłębnego zrozumienia rynku i starannej analizy. Ważne jest, aby monitorować rozwój rynku, być informowanym o bieżących wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na ceny, a także mieć jasną strategię inwestycyjną lub handlową.

Podsumowując, handel gazem ziemnym może zapewnić atrakcyjne możliwości, ale wiąże się również z wysokim ryzykiem. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy początkującym, ważne jest, aby właściwie ocenić swoje cele handlowe i tolerancję ryzyka.

Rozpocznij handel NGAS z Purple Trading

 

Twój kapitał jest zagrożony.

Kluczowe terminy

CFD - kontrakt na różnicę
Pokaż odpowiedź
Jest to instrument handlowy; jego wartość wynika z instrumentu bazowego, którym może być np. indeks giełdowy lub kontrakt terminowy. Rozliczenie tego typu instrumentu zawsze odbywa się finansowo, dlatego klient spekuluje na przyszłą różnicę wartości instrumentu bazowego, nie stając się jego właścicielem.
 
Waluty towarowe
Pokaż odpowiedź
Należą do nich dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), dolar nowozelandzki (NZD). Na wartość tych walut wpływa wartość towarów wytwarzanych przez ich kraje. Na przykład na CAD wpływa cena ropy, AUD – cena złota, rudy żelaza i węgla, a NZD – cena produktów mleczarskich.
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Rynek kontraktów futures
Pokaż odpowiedź
Rynki futures handlują standardowymi kontraktami futures. Są przeznaczone dla większych inwestorów kapitałowych. Rynki futures to scentralizowane rynki wymiany.
PKB - Produkt Krajowy Brutto
Pokaż odpowiedź
PKB to suma wszystkich wyprodukowanych towarów i usług świadczonych w kraju.
Analiza techniczna
Pokaż odpowiedź
Analiza techniczna to forma analizy, w której trader dogłębnie bada cenę. Wykresy służą do analizy, aby pokazać ruch ceny. Zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie.
Zmienność
Pokaż odpowiedź
Zmienność wskazuje na zmienność ceny danego aktywa. Pokazuje, jak bardzo i jak często zmienia się cena. Wysoka zmienność zwiększa ryzyko, a niska zmienność zmniejsza ryzyko.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.