U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Obchodování NGAS futures

Publikováno: 06.06.2023

Obchodování na komoditních trzích je jedním z klíčových prvků světové ekonomiky. Jednou z takových komodit, kterou mnozí tradeři sledují, je NGAS, neboli zemní plyn (Natural Gas). Klienti Purple Trading nyní navíc mohou zemní plyn obchodovat také ve formě NGAS futures.

Zemní plyn je fosilní palivo, které se používá pro výrobu energie a jako zdroj tepla. Jedná se o směs různých plynů, hlavně metanu, jež se těží z podzemí. Zemní plyn a ropa jsou klíčovými enegetickými komoditami mnoha zemí a jejich obchodování na komoditních trzích je důležitým segmentem globálního finančního systému.
 

Proč se zemní plyn obchoduje?

Obchodování NGAS online umožňuje producentům a spotřebitelům zemního plynu zajištění proti budoucím cenovým výkyvům. To je důležité, protože ceny zemního plynu mohou být velmi nestabilní a mohou se rychle měnit v důsledku různých faktorů, jako je počasí, politika, ekonomické změny atd.

Investoři a tradeři také obchodují NGAS online jakožto nezávislý finanční instrument, který může potenciálně poskytnout výnosy odděleně od trhů, jako jsou akciové, dluhopisové a další.

Co ovlivňuje cenu NGAS na trhu?

Mezi ty nejvýznamnější faktory ovlivňující cenu NGAS na trhu patří:

  • Počasí: poptávka po zemním plynu je silně ovlivněna počasím. V zimě, kdy je zemní plyn často používán pro vytápění, může chladné počasí zvýšit poptávku, a tím i cenu zemního plynu.
  • Zásoby: zprávy o úrovních zásob zemního plynu mohou také ovlivnit ceny. Pokud jsou zásoby nízké a poptávka je vysoká, ceny mohou stoupat.
  • Ekonomické faktory: ekonomické faktory, jako je růst HDP, mohou ovlivnit poptávku po energii a tedy i cenu zemního plynu.
  • Geopolitika: události, jako jsou konflikty nebo politické tahy, mohou ovlivnit produkci a distribuci zemního plynu a tím i jeho cenu. Například konflikty v oblastech s významnou produkcí zemního plynu, jako je Blízký východ nebo Rusko, mohou způsobit nestabilitu cen.

Proč obchodovat NGAS online?

Obchodování NGAS online je atraktivní jak pro obchodníky, tak pro investory z několika důvodů:

 

  1. Cena zemního plynu je často nestabilní a volatilní, což přináší příležitosti pro zisk.

  2. Obchodování zemního plynu může poskytnout diverzifikaci portfolia, protože se ceny plynu mohou pohybovat nezávisle na jiných trzích.

  3. S rostoucím důrazem na čistou energii může být zemní plyn atraktivním investičním cílem, jelikož je považován za "čistší" alternativu k jiným fosilním palivům.

Naučte se obchodovat s ebooky od Purple Trading


Ebook: Jak obchodovat Forex

Povinná četba pro všechny začínající tradery.
 


Ebook: Jak obchodovat ropu

Obchodní přístupy v teorii a praxi.
 

Specifika obchodování NGAS online

Obchodování zemního plynu má několik specifických rysů. Samotné obchodování se v Purple Trading provádí prostřednictvím NGAS futures kontraktů.

 

NGAS futures

Obchodovat NGAS futures znamená obchodovat s dohodami o nákupu či prodeji (dodání) určitého množství zemního plynu za předem stanovenou cenu. Takto stanovený futures kontrakt expiruje v předem dohodnutém datu v budoucnosti (proto “future” čili anglicky budoucnost). Tou dobou však už obchodník tento kontrakt dávno nemá, jelikož mu jde jen o spekulaci s cenami NGAS nikoliv o samotné dodání jakéhokoliv množství zemního plynu.

Pomocí Futures instrumentů můžete spekulovat na růst nebo pokles ceny NGAS a mít tak možnost profitovat, ať už se na trzích se zemním plynem děje cokoliv. Pokud vás tento trh láká, přečtete si, jak obchodovat s futures.

Na co se zaměřit a na co si dát pozor?

Pokud se chystáte obchodovat zemní plyn, je důležité sledovat výše zmíněné faktory, které ovlivňují jeho cenu.

Je také důležité mít na paměti, že obchodování NGAS online může být rizikové. Ceny mohou být velmi nestabilní a obchodování s finanční pákou může zvýšit potenciální ztráty.

Je třeba mít na paměti, že obchodování zemního plynu, stejně jako obchodování jakékoliv jiné komodity nebo finančního instrumentu, vyžaduje hloubkové pochopení trhu a pečlivou analýzu. Je důležité sledovat vývoj na trhu, být informovaný o aktuálních událostech, které mohou ovlivnit ceny, a také mít jasnou investiční nebo obchodní strategii.

Závěrem lze říci, že obchodování zemního plynu může přinést atraktivní příležitosti, ale je také spojeno s vysokým rizikem. Ať už jste zkušený trader nebo začátečník, je důležité správně posoudit své tradingové cíle a tolerance k riziku.

Začněte obchodovat NGAS s Purple Trading

Váš kapitál je vystaven riziku.

Klíčové termíny

CFD - "contract for difference"
Ukázat odpověď
Obchodní instrument, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva, kterým může být například akciový index nebo kontrakt typu futures. Vypořádání tohoto typu instrumentu probíhá vždy finančně a klient tak prostřednictvím CFD spekuluje na budoucí rozdíl cen podkladového aktiva, přičemž se nestává vlastníkem podkladového aktiva.

 
Komoditní měny
Ukázat odpověď
Patří sem Kanadský dolar (CAD), Australský dolar (AUD), Novozélandský dolar (NZD). Hodnota těchto měn je ovlivňována hodnotou komodit, které dané země produkují. Například CAD je ovlivňován cenou ropy, AUD cenou zlata, železné rudy a uhlí a NZD cenou mléčné produkce.
Fundamentální analýza
Ukázat odpověď
Při fundamentální analýze se forexový trh analyzuje s využitím makroekonomických dat, sociálních nebo politických vlivů, které mohou ovlivnit poptávku po daném instrumentu.
Futures trh
Ukázat odpověď
Na futures trzích se obchoduje se standardizovanými futures kontrakty. Je určen pro větší obchodníky s vyšším kapitálem. Futures trhy jsou centralizované burzovní trhy.
HDP - Hrubý domácí produkt
Ukázat odpověď
HDP je suma všech vyrobených výrobků a poskytnutých služeb v dané zemi.
Technická analýza
Ukázat odpověď
Technická analýza je forma analýzy, kdy trader zkoumá cenu. K analýze jsou využívány grafy, které znázorňují pohyb ceny. Předpoklad je, že všechny informace jsou již v ceně obsažené.
Volatilita
Ukázat odpověď
Volatilita ukazuje na kolísavost ceny daného aktiva. Ukazuje jako moc a jak často dochází ke změně ceny. Vysoká volatilita zvyšuje riziko a nízká volatilita riziko snižuje.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.