66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

ETF-y alternatywą dla konta oszczędnościowego?

Opublikowany: 17.01.2024

Nie jest tajemnicą, że rok 2024 będzie rokiem obniżek stóp procentowych przez banki centralne. Spadające stopy szybko wpłyną na popularne konta oszczędnościowe, które oferują wolny od ryzyka sposób na wycenę swoich pieniędzy. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że im niższe będą stopy procentowe, tym więcej osób przestanie korzystać z tych kont. W tym artykule poszukamy więc alternatywy w postaci funduszy ETF. Dlaczego może to być satysfakcjonująca alternatywa dla tradycyjnego "konta oszczędnościowego"? I na co zwrócić uwagę wybierając odpowiedni ETF?

O popularności kont oszczędnościowych w całej Europie świadczy jeden ciekawy fakt z ubiegłego roku. Pomimo wzrostu cen akcji na europejskich giełdach w ubiegłym roku, odnotowano znaczny spadek wolumenu obrotów. Tak było również w przypadku Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie obroty spadły o 26% rocznie do 123,5 mld CZK.

Europa walczyła z wysoką inflacją podnosząc stopy procentowe, które wzrosły nawet do rekordowego poziomu w EBC. Następnie CNB (Czeski Bank Narodowy) utrzymywał stopy procentowe na poziomie 7% przez większą część roku, co znalazło odzwierciedlenie w rentowności rachunków oszczędnościowych. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rosły również rentowności obligacji skarbowych. Konta oszczędnościowe i obligacje były zatem zbyt atrakcyjne, a inwestorzy w pełni to wykorzystali. W ten sposób uzyskali oni praktycznie wolne od ryzyka zyski z kont oszczędnościowych i obligacji.

Podczas gdy ogólny zwrot z rynków akcji był znacznie bardziej atrakcyjny, akcje podlegały również wielu czynnikom ryzyka w ciągu roku (kryzys bankowy, konflikt na Bliskim Wschodzie). Ogólny wolumen obrotów na europejskich giełdach powinien w tym roku wzrosnąć - przy spodziewanym znacznym spadku stóp procentowych sprawi to, że trzymanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym stanie się mniej atrakcyjne i więcej osób będzie prawdopodobnie inwestować. Odkładanie wolnych środków na koncie oszczędnościowym można określić raczej jako oszczędzanie niż inwestowanie. Jest to jednak zdecydowanie pasywna forma zarządzania pieniędzmi. Jakie są inne alternatywy, które mogą być atrakcyjne w przypadku spadku stóp procentowych?

Fundusze ETF - trend ostatnich dziesięcioleci

Fundusze giełdowe (ETF) to narzędzia inwestycyjne, które stały się kamieniem węgielnym dla wielu pasywnych i aktywnych inwestorów na całym świecie. Ich pojawienie się zrewolucjonizowało rynek, a ich popularność gwałtownie rośnie. Fundusze ETF oferują szeroki zakres korzyści i opcji, co tłumaczy ich rosnącą popularność - całkowita liczba funduszy ETF wzrosła ponad 40-krotnie od 2000 roku.

Fundusze ETF można ogólnie traktować jako pule aktywów, takich jak akcje, obligacje lub towary, które są następnie przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak zwykłe akcje. Dziś jednak możemy znaleźć fundusze ETF na praktycznie wszystko. Fundusze ETF powstały w latach 90. jako próba zapewnienia inwestorom tańszego i łatwiejszego sposobu dywersyfikacji ich portfeli. Popularność funduszy ETF stale rośnie, głównie ze względu na ich przejrzystość, płynność i niskie koszty. Każdego roku uruchamianych jest wiele nowych funduszy ETF obejmujących różne sektory, branże lub strategie inwestycyjne.

Łączna liczba funduszy ETF
Łączna liczba funduszy ETF, źródło Statista

Główne zalety funduszy ETF obejmują

Dywersyfikacja

Pozwalają inwestować w szeroki zakres aktywów, zmniejszając ryzyko. Pozwala to inwestorowi na zakup całego indeksu lub całego sektora za jednym kliknięciem przycisku, umożliwiając inwestorowi posiadanie setek akcji lub obligacji po bardzo niskich kosztach.

Niskie koszty

Oto jedna z największych zalet. Kupując setki akcji, inwestor często płaciłby stosunkowo wysokie opłaty. Tutaj jednak płacisz jedną opłatę za zakup, a następnie opłatę za zarządzanie (TER) każdego roku. Jest ona jednak często bardzo minimalna ze względu na dużą konkurencję, stopniowo zbliżając się do zera. Wyższe opłaty wiążą się jednak z funduszami ETF o wyższym ryzyku.

Płynność

Fundusze ETF są zbywalne jak akcje, co oznacza, że można je kupić lub sprzedać w dowolnym momencie w godzinach handlu. Co więcej, w wielu przypadkach są to jedne z najbardziej obracanych instrumentów w historii, a zatem mają ogromny wolumen.

Inwestycje pasywne

Inwestycje pasywne są bardzo proste, wiele osób otrzymuje stałe zlecenie lub po prostu przelewa pieniądze do brokera i samodzielnie kupuje ETF, nie martwiąc się o nic więcej. Inwestycje pasywne minimalizują również zależność od poszczególnych menedżerów. Nie wymagają aktywnego podejmowania decyzji przez zarządzających funduszami, co eliminuje ryzyko błędu ludzkiego w podejmowaniu decyzji i może zminimalizować wpływ subiektywnych czynników na wyniki inwestycyjne.

Fundusze ETF a portfele ETF, jaka jest różnica?

Podczas gdy fundusze ETF można traktować jako zbiory aktywów (akcji, obligacji itp.), portfele ETF są grupami tych funduszy.

Portfele ETF zazwyczaj działają samodzielnie, bez konieczności zarządzania nimi przez kogokolwiek. Ma to pozytywny wpływ na ich koszty operacyjne, które w rezultacie są niższe (nie trzeba płacić menedżerowi za opiekę nad nimi). Inwestor musi jedynie zdecydować, w który sektor chciałby zainwestować i znaleźć odpowiedni portfel ETF.

Główną przewagą portfeli ETF nad pojedynczymi ETF-ami jest jeszcze głębsza dywersyfikacja. Dotyczy to zarówno sektorów (na przykład portfel Global Equity ETF Portfolio firmy Purple Trading inwestuje w akcje najlepszych spółek z USA, UE i rynków wschodzących), jak i rodzajów aktywów (na przykład portfel Balanced ETF Portfolio firmy Purple Trading, który składa się w 50% z funduszy akcji i w 50% z funduszy obligacji). Inwestując w jeden portfel ETF, otrzymujesz przyzwoicie zdywersyfikowany instrument inwestycyjny. Taki, który w przypadku inwestycji w poszczególne fundusze ETF wymagałby poświęcenia wielu godzin, a może nawet dni.

Właśnie dlatego portfele ETF są coraz bardziej popularną formą pasywnego inwestowania. Jest więc całkiem możliwe, że gdy oprocentowanie rachunków oszczędnościowych spadnie, wielu inwestorów może sięgnąć po jeden z portfeli ETF.

Na co zwracać uwagę przy wyborze poszczególnych funduszy ETF?

 1. Koszty
  Porównaj opłaty administracyjne i koszty operacyjne. Ze względu na dużą konkurencję, koszty zarządzania funduszami indeksowymi są na przykład bardzo niskie. Jednak w przypadku bardziej ryzykownych instrumentów, takich jak kryptowalutowe fundusze ETF lub fundusze lewarowane, roczne koszty mogą być jednocyfrowe.

 2. Wolumen obrotu​
  Wysoce płynne fundusze ETF mają mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącej różnicy między cenami kupna i sprzedaży. Ponadto nie wszystkie fundusze ETF oferują wysoką płynność. Przed regularnym zakupem funduszu ETF należy najpierw przyjrzeć się jego wolumenowi. Niski wolumen obrotu może znacząco wpłynąć na cenę przy ostatecznej sprzedaży.

 3. Który typ wybrać?
  Istnieje wiele rodzajów funduszy ETF, o których więcej piszemy poniżej.

Jakie są rodzaje funduszy ETF?

Fundusze ETF można sklasyfikować według wielu kategorii. W oparciu o siedzibę, istnieją dwie główne kategorie funduszy ETF:

 1. amerykańskie i
 2. zgodne z wymogami UE (UCITS).

Fundusze amerykańskie zwykle oferują szerszy zakres aktywów, podczas gdy fundusze UCITS są regulowane przez standardy europejskie i często są bardziej ustandaryzowane dla inwestorów europejskich. Fundusze amerykańskie często na pierwszy rzut oka wyglądają atrakcyjniej i mają szerszą ofertę, ale niestety nie są dostępne dla inwestorów detalicznych w Europie. Jednak nawet wśród funduszy UCITS można znaleźć to, czego się potrzebuje.

Fundusze ETF można dalej podzielić na fundusze reinwestycyjne i dystrybucyjne. Różnią się one sposobem przetwarzania zwrotów z inwestycji, co ma wpływ na strategię inwestycyjną.

 1. Dystrybucyjne fundusze ETF wypłacają inwestorom zwroty z inwestycji w formie regularnych dywidend lub wypłat zysków. Wypłaty te mogą być wykorzystywane do dalszych inwestycji lub wypłacane inwestorowi jako dochód.
 2. Reinwestycyjne fundusze ETF, w przeciwieństwie do dystrybucyjnych funduszy ETF, nie wypłacają zysków inwestorom, ale automatycznie reinwestują je z powrotem w fundusz. Oznacza to, że zwroty są ponownie inwestowane w te same aktywa, co może prowadzić do wzrostu wartości funduszu.

Wybór między reinwestycyjnymi a dystrybucyjnymi funduszami ETF zależy od osobistych preferencji dotyczących dochodu z inwestycji i strategii inwestycyjnej. Osoby poszukujące regularnego dochodu mogą preferować fundusze dystrybucyjne, podczas gdy inwestorzy dążący do maksymalizacji wzrostu kapitału mogą preferować fundusze reinwestycyjne.

Jakie portfele ETF są dostępne w Purple Trading?

 • Balanced

 • Conservative

 • Dynamic

 • Sector stocks

 • Global stocks

Balanced

Możliwy zysk: 4 - 6%
Horyzont inwestycyjny 2 lata
Ryzyko: Niższe
 

Zrównoważony portfel ETF Purple Trading składa się z dwóch części. Pierwsza część jest inwestowana w iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF, zapewniając ekspozycję na wysokiej jakości globalne akcje. Druga część jest alokowana w iShares Core € Corp Bond UCITS ETF. Fundusz ten inwestuje w obligacje o ratingu inwestycyjnym denominowane w euro i dywersyfikuje ogólny portfel ETF.

Skład portfela

50 % iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
2429 obligacji
zakup obligacji korporacyjnych o stałym uzysku
w walucie EUR
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,2 % p.a.
Więcej informacji
50 % iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
około 318 przedsiębiorstw
inwestuje w największe i najbardziej stabilne przedsiębiorstwa
w walucie EUR
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,3 % p.a.
Więcej informacji

Conservative

Możliwy zwrot: 2-5%
Horyzont inwestycyjny: 2 lata
Ryzyko: niższe
 

Odpowiedni wybór dla bardziej konserwatywnych inwestorów. Portfel ma na celu zachowanie wartości zainwestowanych środków, a raczej zabezpieczenie przed inflacją bez oczekiwania wyższego wzrostu. Składa się w 70% z obligacji korporacyjnych i w 30% z akcji. Ten portfel ETF jest bardziej odpowiedni dla jednorazowych inwestycji.

Skład portfela

30 % - iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF​
około 318 przedsiębiorstw
inwestuje w największe i najbardziej stabilne przedsiębiorstwa
w walucie EUR
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,3 % p.a.
Więcej informacji
70 % iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
2429 obligacji
zakup obligacji korporacyjnych o stałym uzysku
w walucie EUR
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,2 % p.a.
Więcej informacji

Dynamic

Możliwy zysk: 5-7%
Horyzont inwestycyjny: 7+ lat
Ryzyko: Średnie

 

Zaprojektowany, aby zapewnić potencjalnie atrakcyjną okazję inwestycyjną dla inwestorów, którzy oczekują wyższego potencjalnego zysku inwestycyjnego, ale także przewidują wyższe potencjalne ryzyko. Dzięki składowi 70% w globalnych akcjach i 30% w obligacjach korporacyjnych, ten portfel ETF jest odpowiedni dla długoterminowego horyzontu inwestycyjnego. Ten portfel jest wrażliwy na zmienność globalnych rynków i dlatego nadaje się do regularnych inwestycji.

Skład portfela

70 % iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF​
około 318 przedsiębiorstw
inwestuje w największe i najbardziej stabilne przedsiębiorstwa
w walucie EUR
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,3 % p.a.
Więcej informacji
30 % iShares Core € Corp Bond UCITS ETF​
2429 obligacji
zakup obligacji korporacyjnych o stałym uzysku
w walucie EUR
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,2 % p.a.
Więcej informacji

Sector stocks

Możliwy zwrot: 6-10%
Horyzont inwestycyjny: 10+ lat
Ryzyko: wyższe
 

Ten portfel składa się wyłącznie z akcyjnych funduszy ETF skoncentrowanych na spółkach działających w wybranych sektorach. Wybór sektorów zależy od rozwoju sytuacji na świecie i może z czasem ulec zmianie (obecnie nacisk kładziony jest na sektor opieki zdrowotnej i sektor starzejących się firm). Celem jest jednak utrzymanie tej dystrybucji tak długo, jak to możliwe. Portfel jest odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą inwestować regularnie i nie będą potrzebować zainwestowanego kapitału do 10 lat lub dłużej.

Skład portfela

50 % iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
około 100 przedsiębiorstw
inwestowanie w innowacyjne przedsiębiorstwa sektoru opieki zdrowotnej
w walucie USD
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,4 % p.a.
Więcej informacji
50 % iShares Ageing Population UCITS ETF
około 250 przedsiębiorstw
inwestowanie w przedsiębiorstwa świadczące usługi i produkty związane ze starzeniem się społeczeństwa
w walucie USD
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,4 % p.a.
Więcej informacji

Global stocks

Możliwy zwrot: 6-10%
Horyzont inwestycyjny: 10+ lat
Ryzyko: wyższe
 

Podobnie jak w przypadku sektorowego portfela ETF, portfel ten składa się wyłącznie z akcyjnych funduszy ETF. W szczególności są to fundusze koncentrujące się na największych na świecie spółkach akcyjnych z siedzibą w UE, USA i niewielkiej części rynków wschodzących. Podobnie jak sektorowe fundusze ETF, portfel Global Equity ETF jest odpowiedni do regularnego inwestowania długoterminowego.

Skład portfela

45 % iShares Core S&P500 UCITS ETF​
około 500 spółek
inwestowanie w największe i najbardziej stabilne spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
w walucie USD
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,07 % p.a.
Więcej informacji
40 % iShares Core EuroSTOXX 50 UCITS ETF
50 spółek
inwestowanie w największe spółki europejskie
w walucie EUR
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,1 % p.a.
Więcej informacji
15 % iShares Core EM IMI UCITS ETF
około 2800 spółek
inwestowanie w spółki na rynkach wschodzących
w walucie USD
wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0,18 % p.a.
Więcej informacji

Często zadawane pytania dotyczące portfeli ETF

Co to portfele ETF?
Pokaż odpowiedź

ETF są pasywnym narzędziem inwestycyjnym, które pozwala inwestorom inwestować w fundusze indeksowe. Podstawową zasadą jest to, że ETF kopiuje wybrany indeks lub sektor indeksów i kopiuje je na rachunki inwestorów. Po spełnieniu kilku wymogów, inwestorzy ETF mogą zobaczyć listę dostępnych portfeli w swojej PurpleZone, z którymi mogą się połączyć. Po podłączeniu rachunku nie jest możliwe wpłynięcie na handel, jednak w każdej chwili można wnioskować o rozłączenie z wybranym wcześniej portfelem.

Jak działa zakup ETF?
Pokaż odpowiedź
Co miesiąc zostaje określona dana, do której mogą Państwo dokonać wpłaty w celu inwestowania do ETF w danym okresie. Data ta jest pokazana po rozkliknięciu wybranego ETF portfolio w Pańskim PurpleZone.

Zakup ETF przebiega raz na miesiąc, w tygodniu zawierającym trzeci czwartek w danym miesiącu. Proces zakupu trwa 1 dzień, w związku z czym nowe otwarte pozycje mogą Państwo zobaczyć w swojej PurpleZone dopiero w najbliższy poniedziałek po zakupie.

Po dokończeniu zakupu ETF, odpowiadająca kwota zostaje potrącona z Państwa depozytu i w tym momencie otwierają się również pozycje handlowe. Zakup ETF odbywa się poza platformą MT4, a ceny ETF są aktualizowane 3-4x dziennie.

Klient ma możliwość regularnego inwestowania w portfolio ETF, jednakże nie jest to wymagane. Jeżeli zdecydują się Państwo na jednorazowy zakup, następne pozycje po prostu nie będą otwierane.

Wypłata pieniędzy z rachunku zawierającego podłączone portfolio ETF niestety nie jest możliwa. W związku z tym, jeżeli chcą Państwo wypłacić swoje środki, prosimy o podanie wniosku o odłączenie od danego portfolia. Dopiero po odłączeniu rachunku można wypłacić jego całkowite saldo.

Więcej o ETF >
Czy istnieje gwarantowany zysk z portfeli ETF?
Pokaż odpowiedź
Purple Trading nie gwarantuje żadnych zysków z rynków finansowych i nie refunduje potencjalnych strat. Proszę pamiętać, że istnieje ryzyko, że poniesiesz stratę części lub całości początkowej inwestycji i dlatego nie zaleca się inwestowania środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Należy być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z handlem na rynku giełdowym i w razie potrzeby lub wątpliwości zwrócić się o pomoc do niezależnego doradcy finansowego. 
Jakie wymagania muszę spełnić, aby móc korzystać z tych usług?
Pokaż odpowiedź
Portfele ETF są regulowaną usługą inwestycyjną i niestety nie możemy zaoferować ich wszystkim. Możliwość podłączenia do portfela ETF oferowana jest wyłącznie klientom, których profil inwestycyjny oceniany jest jako Odpowiedni dla inwestycji ETF na podstawie odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu inwestycyjnym. Niniejszy kwestionariusz jest częścią formularza rejestracyjnego, a dane wejściowe mogą być aktualizowane za pośrednictwem systemu PurpleZone. 
Gdzie mogę znaleźć aktualnie dostępne portfele ETF?
Pokaż odpowiedź
Lista aktualnie dostępnych portfeli znajduje się w zakładce "Portfele ETF" w prawym górnym rogu. Pasek ten jest automatycznie dostępny tylko dla klientów o odpowiednim profilu ryzyka. To, czy posiadasz odpowiedni profil ryzyka, czy też nie, jest oceniane na podstawie kwestionariusza inwestycyjnego podczas rejestracji lub po jego ponownej ocenie w PurpleZone.
Kiedy będę miał/a dostęp do zysku z portfela ETF?
Pokaż odpowiedź
Jak tylko rachunek inwestycyjny zostanie odłączony, możesz rozpocząć wypłatę zysków. Po prostu przejdź do PurpleZone i kliknij w "Wypłata".
Czy mogę połączyć się z wieloma portfelami ETF jednocześnie?
Pokaż odpowiedź
Absolutnie nie ma ograniczeń dla połączeń portfelowych. Z każdym połączeniem tworzone jest nowy rachunek handlowy, abyś mógł/mogła wygodnie monitorować wyniki handlu każdego portfela w PurpleZone. Zawsze informujemy Cię o każdym kroku za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Czy świadczycie usługi doradcze w zakresie właściwego wyboru portfela ETF?
Pokaż odpowiedź
Purple Trading nie może świadczyć usług doradztwa inwestycyjnego, w związku z czym nie możemy udzielić Ci żadnych rekomendacji. Decyzja musi być całkowicie Twoja. Nie przeszkadza nam to jednak w zachowaniu jak największej przejrzystości. Dlatego staramy się dostarczyć jak najwięcej informacji na temat ETF. Portfele mogą być filtrowane według ryzyka, stylu handlu lub nazwy. Każdy portfel przedstawia wykres, listę transakcji, historię portfela i związane z tym opłaty. 
Czy istnieje opłata za podłączenie do portfela ETF?
Pokaż odpowiedź

Każdy portfel posiada określone warunki. Warunki i związane z nimi opłaty dla każdego portfela ETF można znaleźć w zakładce "PurpleZone". Możemy (ale nie musimy) pobierać jedną z poniższych opłat:
 
 
opłata za zarządzanie = udział inwestora w kapitale własnym, który jest zapisywany na dobro spółki w każdym miesiącu. Wartość procentowa jest podana dla jednego roku kalendarzowego, dlatego też 1/12 tej opłaty pobierana jest co miesiąc. 
 
opłata za wpłatę = stały procent każdej wpłaty dokonanej przez inwestora jest uznawany na rachunku firmy

66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.