67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Dlaczego warto wiedzieć, jak handlują najwięksi gracze?

Opublikowany: 08.09.2023

Jeśli nie chcesz dać się wciągnąć przez rynki i pozostawić każdą transakcję przypadkowi, powinieneś zapoznać się z działaniami tak zwanych dużych graczy. Gdy zrozumiesz, kim są duzi gracze, dokąd zmierzają oraz jak dostrzec i wykorzystać ich ślady na wykresie, spojrzysz na trading w zupełnie inny sposób. Dzisiejszy artykuł właśnie w tym pomoże.

Rynek porusza się w górę, w dół lub w bok, a my, jako traderzy detaliczni, nie mamy na to wpływu. Musimy po prostu zaakceptować fakt, że rynek jest napędzany przez dużych graczy, których głównym celem jest zarabianie pieniędzy i którzy mają do tego wiele okazji. Aby mieć jakiekolwiek szanse w starciu z tymi instytucjami, musimy je najpierw poznać. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób instytucje te wpływają na cenę, jakie ślady pozostawiają po sobie i jak możemy to wykorzystać.

 

Kim są najwięksi gracze na rynku i jaka jest ich rola?

Największa ilość pieniędzy znajduje się na rynku międzybankowym, który składa się z dużych graczy, takich jak duże banki, instytucje finansowe i fundusze hedgingowe. Gracze ci handlują ogromnymi wolumenami, wpływają na trendy rynkowe i mają znaczący wpływ na kursy wymiany. Przeprowadzają oni swoje transakcje z następujących głównych powodów:
 

 • Zabezpieczanie się przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych (na przykład, jeśli bank udziela kredytu w obcej walucie, nie chce stracić pieniędzy na tym kredycie z powodu niekorzystnych zmian kursów walutowych). Instytucje finansowe, takie jak fundusze emerytalne, będą zabezpieczać się przed zmianami kursów walut, jeśli inwestują w obligacje w walutach obcych itp.
 • Prowadzenie spekulacji w celu osiągnięcia zysku. Banki i fundusze hedgingowe mają specjalne działy, zwane w żargonie bankowym działami handlowymi, które są przeznaczone do tego zadania.
 • Kupno i sprzedaż walut ma również miejsce w przypadku obrotu papierami wartościowymi, takimi jak akcje lub obligacje, które są notowane w walutach obcych.


Niektórzy z największych graczy to kilka globalnych banków, takich jak Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank i inne. Dysponują one znacznymi zasobami i dostępem do informacji. Ich transakcje mogą mieć znaczący wpływ na ruchy par walutowych.

Do dużych graczy należą banki centralne

 

Banki centralne odgrywają istotną rolę na rynku, ponieważ zapewniają stabilność waluty swoich krajów poprzez politykę pieniężną. Stopy procentowe są tu głównym instrumentem. Podnoszenie stóp wywiera presję na aprecjację waluty, podczas gdy obniżanie stóp często prowadzi do jej osłabienia.

Innym narzędziem jest interwencja, w której bank centralny utrzymuje kurs waluty krajowej w określonym przedziale cenowym, sprzedając ją w dużych ilościach, jeśli jest przewartościowana, lub kupując ją z rezerw walutowych, jeśli jest niedowartościowana.
 

Duże firmy międzynarodowe można również określić mianem dużych graczy


Duże międzynarodowe firmy, które angażują się w handel zagraniczny, importują lub eksportują towary, zapasy itp. w walucie obcej, a zatem muszą zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Nie chcą one czerpać zysków z korzystnych kursów wymiany i spekulacji; ich celem jest sprzedaż ich głównego produktu, którym mogą być na przykład samochody, produkty spożywcze, farmaceutyki lub towary takie jak ropa naftowa, pszenica itp. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym eliminuje wszelkie straty wynikające ze zmian kursów walutowych w zyskach firmy.

5 sposobów, w jakie duzi gracze wpływają na rynek

Dzięki ogromnym zasobom finansowym dostępnym dla dużych graczy, oczywiste jest, że będą oni mieli duży wpływ na rynki. Po pierwsze, składają duże zamówienia na rynku, które rynek ma tendencję do wypełniania. Cena będzie zatem poruszać się w kierunku, w którym składane są te zlecenia.
 
Ponadto duzi gracze mają możliwość uzyskania przewagi na rynku poprzez różne manipulacje. Niektóre z nich są legalne, a inne nielegalne. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
 

 1. Wybieranie zleceń oczekujących - zazwyczaj stop loss

  Zdarza się to bardzo często na rynkach i nie można tego nazwać nielegalną manipulacją. Chodzi o to, że duży gracz widzi w płynności międzybankowej, gdzie składane są zlecenia innych traderów. Często znajdują się one poniżej wyraźnych poziomów wsparcia lub powyżej wyraźnego oporu. Duży gracz ma możliwość przesunięcia ceny do tych poziomów, a po wybraniu tych zleceń rynek się zmienia.
   
  Powszechnym błędnym przekonaniem traderów detalicznych jest to, że te stop lossy są zawsze wybierane przez brokera. Teoretycznie jest to możliwe w przypadku brokerów, którzy korzystają z modelu Market Maker, tj. tworzą rynek i są kontrahentem dla swoich klientów. Purple Trading jest jednak czystym brokerem STP, który nie handluje przeciwko swoim klientom, ponieważ wysyła zlecenia bezpośrednio do swoich dostawców płynności.
   
 2. Fałszywe wiadomości

  Duzi gracze publikują raporty, które mogą nie być oparte na prawdzie. Na przykład, mogą rozpowszechniać fałszywe wiadomości na temat spółki lub nawet całego rynku, aby przesunąć rynek na swoją korzyść.
   
  Fałszywe wiadomości mogą obejmować sytuację, w której bank ogłasza, że spodziewa się spadku lub wzrostu pary walutowej. A co, jeśli ten bank ma stratną pozycję na tej parze, którą musi zrównoważyć?
   
 3. Pump and Dump

  Jeśli widziałeś film Wilk z Wall Street, wiesz, że jest to nielegalna technika, za pomocą której podmiot pompuje cenę instrumentu, kupując duże ilości. Rozpowszechniając tę informację, przyciąga innych kupujących. Gdy cena jest wystarczająco wysoka i zwabiono wystarczającą liczbę zwykłych inwestorów, pomysłodawca zaczyna sprzedawać ("dumping"), co powoduje spadek ceny. Jest to przykład nielegalnej praktyki często kojarzonej ze światem akcji groszowych. Ale można to również zaobserwować w kryptowalutach, gdzie brakuje regulacji.
   
 4. Podszywanie się pod taśmę

  Kolejną nielegalną praktyką jest spoofing. Spoofing ma miejsce, gdy wyrafinowani krótkoterminowi spekulanci wprowadzają zlecenia na rynek bez zamiaru ich realizacji. Inni inwestorzy widzą duże zlecenia oczekujące na wypełnienie i wierzą, że wieloryb rynkowy próbuje kupić lub sprzedać po określonej cenie. Dlatego też składają swoje zlecenia na tym samym poziomie, aby kupić lub sprzedać.
   
  Zaledwie kilka sekund przed transakcją rynkową po cenie dużego zlecenia, zlecenie to jest wycofywane z rynku, ale zlecenia innych, małych inwestorów, którzy nie mają czasu na reakcję, są następnie wypełniane. Po tym następuje odwrócenie rynku w kierunku przeciwnym do przewidywanego przez spekulantów detalicznych. 
   
  Ponieważ spoofing jest stosunkowo łatwym sposobem manipulowania ceną, przyciąga on dużych graczy pomimo groźby wysokich kar. W końcu grzywna w wysokości prawie 1 miliarda dolarów, jaką JP Morgan Chase otrzymał za spoofing na rynku towarowym, jest tego wystarczającym dowodem.
   
 5. Wash trading

  Ta forma nielegalnej manipulacji polega na tym, że duży gracz stale i niemal natychmiastowo kupuje i sprzedaje ten sam papier wartościowy. Szybkie kupowanie i sprzedawanie zwiększa wolumen akcji i przyciąga inwestorów, którzy dają się nabrać na rosnący wolumen.
   

  Manipulacje na rynkach finansowych zawsze miały miejsce i najprawdopodobniej zawsze będą miały miejsce. Niestety, są one częścią gry i my, inwestorzy detaliczni, nie możemy nic na to poradzić. Możemy jednak zaakceptować ten fakt i nauczyć się wykorzystywać go na naszą korzyść.
   

  Głównymi kandydatami do manipulacji są instrumenty, które nie są tak często przedmiotem obrotu. W przypadku rynku Forex mogą to być egzotyczne pary walutowe, na których wolumen obrotu jest niższy. Manipulacje mogą również wystąpić w okresach, gdy rynek ma ogólnie niską płynność, na przykład podczas świąt Bożego Narodzenia lub między 23:00 a 02:00. Aby uniknąć ryzyka manipulacji, lepiej nie handlować w takich przypadkach.

Skąd znamy aktywność dużych graczy na wykresie?

Duzi gracze nie mogą zrealizować wszystkich swoich zasobów w jednym czasie. Gdyby to zrobili, cena zaczęłaby gwałtownie poruszać się w jednym kierunku i nie pozwoliłaby im zrealizować pełnego wolumenu. Dlatego też każdy z dużych graczy umieszcza swoje środki w paśmie cenowym na dłuższy okres czasu, a gdy ma już wystarczającą ilość załadowanych środków, uruchamia duży ruch inicjujący do następnego poziomu.

Stopniowe składanie zleceń jest widoczne na wykresie jako konsolidacja lub poziom cenowy, na którym istnieje największe zainteresowanie handlem. W profilu wolumenu, który można zobaczyć w naszym nowym ebooku Profil rynku, objawia się to jako poziom z wysokim skokiem na histogramie, wskazując obszar zainteresowania, w którym cena ma tendencję do powrotu.

Główny ruch inicjujący jest następnie postrzegany jako długie świece, które pozostawiają po sobie charakterystyczne luki cenowe. Są one postrzegane jako obszary o niskim wolumenie w profilu wolumenu.

Na poniższym wykresie mamy to pokazane na indeksie NASDAQ. Profil wolumenu dotyczy okresu jednego tygodnia.
 

Wykres 1: Tygodniowy profil wolumenu i luki cenowe na wykresie NASDAQ H4
 

Ruch inicjujący długich świec jest bardzo szybki, cena utrzymuje się na danym poziomie tylko przez bardzo krótki okres czasu, dlatego też w profilu wolumenu dla danego okresu jest ona pokazywana z niższym wolumenem.

Jak handlować z dużymi graczami

Jako traderzy detaliczni mamy tę przewagę, że jesteśmy w stanie zidentyfikować ślady dużych graczy, a następnie wejść z pozycję zgodnie z nurtem. Na przykład, możemy to zrobić w następujący sposób:
 
 • Identyfikujemy, gdzie rozpoczął się ruch trendu, który towarzyszy lukom Price Value. Często będzie to miejsce o wysokim wolumenie, które można zidentyfikować na profilu wolumenu.
 • Czekamy, aż cena powróci do tego miejsca.
 • Następnie spekulujemy, że cena wybije się w pierwotnym kierunku.

Spójrzmy na przykład, ponownie na indeksie NASDAQ.
Wykres 2: NASDAQ na wykresie H4 - poziomy wejścia w transakcje według wolumenu zgodnie z profilem wolumenu

Zidentyfikowaliśmy trzy poziomy, na których rozpoczął się ruch inicjujący, który zapoczątkował trend spadkowy. Przypadkowo jest to POC (Point of Control), ale niekoniecznie tak musi być. Na czerwono po prawej stronie wykresu zaznaczono niewypełnione niedźwiedzie luki Price Value. Reprezentują one nierównowagę i dlatego mają tendencję do wypełniania się. Poczekamy, aż cena wypełni luki i powróci do obszaru, z którego rozpoczął się ruch w dół.  Następnie spekulujemy krótko.

W naszym przypadku idealnymi poziomami są II i I. W przypadku poziomu III sytuacja jest niepewna ze względu na fakt, że powyżej tego poziomu znajduje się kolejna luka cenowa. Ponieważ luki mają tendencję do wypełniania się, istnieje ryzyko, że cena może nie odbić się natychmiast w dół na poziomie III, ale kontynuować wzrost w kierunku tej luki.
 

Wykres 3: Wejście w krótką pozycję na poziomie o znacznym wolumenie
 

Na kolejnym obrazku widzimy, że w następnym tygodniu cena powróciła do poziomu II, po czym nastąpił kolejny spadek ceny, który zatrzymał się praktycznie na niższym poziomie Value Area Low (VAL) z poprzedniego tygodnia. Byłaby to więc transakcja z potencjalnym stosunkiem ryzyka do zysku wynoszącym 1:4, gdybyśmy spekulowali na poprzedni poziom VAL.

Tak więc ślady dużych graczy są widoczne na wykresach w postaci luk cenowych, a następnie wyższych wolumenów na poziomach cen, które może nam pokazać profil wolumenu. Odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy może zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu w branży handlowej.


Handel nie jest zarezerwowany tylko dla nielicznych.
Spróbuj z Purple Trading

 

Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.