67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Bezpośrednie i pośrednie kwotowania na rynku walutowym

Handel na rynku Forex i CFD od swojego zarania przeszedł olbrzymie zmiany. Istnieją jednak zasady, które przez lata się nie zmieniają i które nadal warto znać. Jedną z nich jest bez wątpienia bezpośrednie i pośrednie kwotowanie. Na ich podstawie można ocenić, czy aktualny kurs walutowy odpowiada rzeczywistej sytuacji rynkowej.

 

Abyś lepiej zrozumiał tę zasadę, omówimy ją na przykładzie jednego z kursów walutowych.

Krótkie wprowadzenie do kursu walutowego

EUR/USD=1,2100

Na powyższy kurs pary walutowej składa się:

 1. EUR – Waluta bazowa (zawsze pierwsza w parze walutowej), przez niektórych nazywana również walutą główną lub podstawową
 2. USD – Waluta kwotowana (zawsze na drugiej pozycji pary walutowej), czasami określana również jako waluta drugorzędna
 3. 1,2100 – kurs wymiany (wyraża, ile jednostek waluty kwotowanej potrzeba do wymiany jednej jednostki waluty głównej)
 

A teraz przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniom kwotowań bezpośrednich i pośrednich. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: czym jest kwotowanie bezpośrednie?
 

Kwotowanie bezpośrednie a pośrednie

Załóżmy, że jesteś przedsiębiorcą z Czech i planujesz udać się do Wielkiej Brytanii, na przykład na zakupy. Musisz oczywiście wymienić korony czeskie na funty. W kantorze mogą na nas czekać dwie sytuacje:
 

 1. Kantor poda kurs wymiany jako stosunek CZK / GBP, co jest bezpośrednim kwotowaniem dla Ciebie jako obywatela Czech, ponieważ kurs ten wskazuje, ile funtów można wymienić za sprzedaż jednej CZK.

   

  Przykład: CZK/GBP = 0,033GBP

 2. Gdy kurs wymiany będzie podany w formacie GBP / CZK, to oznacza ile koron można kupić za jednego funta. W tym przypadku jest to pośrednie kwotowanie dla Czechów i bezpośrednie dla Brytyjczyków.

   

  Przykład: GBP/CZK = 30,3CZK

Upraszczając można stwierdzić, czy notowanie bezpośrednie to oferta, w której waluta krajowa jest utrzymywana jako waluta bazowa (główna) przy sprzedaży. Przy zakupie waluta ta zmienia swoje miejsce i jest utrzymywana jako waluta ofertowa (wtórna).
 

Jak obliczyć kurs wymiany notowań bezpośrednich i pośrednich?

Na giełdach i oczywiście również w kantorach kursy wymiany są zazwyczaj publikowane w jednym formacie i dlatego czasami trudno jest się zorientować, czy podany kurs wymiany, np. USD/EUR = 0,92, odpowiada wartości aktualnego kursu handlowego.

 

Jak w łatwy sposób sprawdzić, czy druga strona oferuje nam "właściwy" kurs wymiany i nie chce nas "okraść"?

 

Przykład:

Kurs, po którym handluje się daną parą walutową: Cena Ask - 1,100 (EUR / USD)
Kurs kantoru: Cena oferty - 0,92 (USD / EUR)

Jeśli spojrzymy, jak będzie prezentował się "kurs oferowany przez kantor" w odwrotnym formacie, to równanie wygląda następująco:

X=1 X=0,92Y -> Y= X/0,92 -> Y=1/0,92 -> Y=1,087 -> EUR/USD=1,087


Jak możesz zauważyć, podczas gdy aktualna wartość, po której handlowano tą parą walutową oscylowała wokół poziomu 1.100 EUR / USD, kantor był skłonny zaoferować jedynie 1.087 EUR / USD, czyli ponad 1% poniżej aktualnej wartości handlowej.

 

Podsumowanie

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy kurs oferowany przez kantor jest uczciwy. Ostatecznie wszystko zależy od prawa popytu i podaży, czyli od tego, czy klient w danym momencie jeszcze przyjmie lub odrzuci ofertę. I na tym właśnie polega współczesny handel.

Otwórz rachunek i zacznij inwestować z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.