U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Přímá a nepřímá nabídka devizového trhu

Obchodování, respektive forex a s ním i celý CFD trading, prošly za dobu své historie opravdu velkými změnami, ovšem v základech, dá se říci, je i přesto vše stále postaven na stejných principech. Ano je to tak, a zatímco některé z těchto mnohaletých principů není vůbec složité pochopit, tak jsou tu na druhou stranu i takové, které mohou některým činit určité problémy.

 

Mezi takové se pak nepochybně řadí problematika přímých a nepřímých nabídek, které by si měl opravdu každý obchodník dobře osvojit, aby vždy dobře věděl, zda daný směnný kurz odpovídá aktuální tržní situaci, či nikoliv.

 

Pro lepší porozumění si zde raději ještě uvedeme složení měnového kurzu a podáme také vysvětlení, jak jej správně chápat. Tedy začínáme.

EUR/USD=1,2100

Výše uvedený kurz měnového páru se skládá z:

 1. EUR – Základní měna (vždy první pozice měnového páru), též některými označována jako hlavní, či primární měna
 2. USD – Měna nabídky (vždy druhá pozice měnového páru), někdy také udávána jako měna sekundární
 3. 1,2100 – směnný kurz (vyjadřuje kolik jednotek sekundární měny je třeba k získání jedné jednotky měny primární)
 

A nyní přejdeme k samotné problematice týkající se přímých a nepřímých nabídek. Hlavní otázka samozřejmě zní, co si pod přímou nabídkou máme představit?
 

Přímá nabídka X nepřímá nabídka

Dejme tomu, že jste obchodníkem z České republiky a jedete například do Velké Británie nakupovat zboží a potřebujete směnit české koruny na libry. V rámci směnárny pak mohou nastat dvě situace:
 

 1. Buď bude směnárna uvádět směnný kurz jako poměr CZK/GBP, což je pro vás jakožto českého občana přímá nabídka, jelikož tento kurz udává, kolik liber je možné při prodeji jedné koruny získat.

   

  Příklad: CZK/GBP = 0,033GBP

 2. Kurz bude uveden ve formátu GBP/CZK, což naopak znamená, kolik korun je možné si koupit za jednu libru. Pro Čecha se tak zde jedná o nepřímou nabídku a naopak pro Brita jde o nabídku přímou.

   

  Příklad: GBP/CZK = 30,3CZK

V jednoduchosti lze poté tedy říci, že přímou nabídkou je pro každého občana ta nabídka, při které je domácí měna v případě prodeje vedena jako měna základní (primární měna) a naopak v případě nákupu je tato domácí měna vedena jako měna nabídky (sekundární měna).
 

Jak vypočítat kurz přímé a nepřímé nabídky?

Na burzách a samozřejmě i ve směnárnách máme uvedeny směnné kurzy obvykle v jednom formátu a může být proto někdy složité zjistit, zda udávaný kurz například USD/EUR=0,92 odpovídá hodnotě aktuálního obchodovaného kurzu, který je udáván naopak ve známém formátu EUR/USD.

 

Jak tedy rychle zjistit, zda nám protistrana nabízí opravdu „dobrý“ kurz a nechce nás takzvaně oškubat?

 

Příklad:

Obchodovaný kurz: Prodej - 1,100 (EUR/USD)
Kurz udávaný směnárnou: Nákup - 0,92 (USD/EUR)

Jak bude vypadat „kurz udávaný směnárnou“ v opačném formátu, rovnice vypadá takto:

X=1 X=0,92Y -> Y= X/0,92 -> Y=1/0,92 -> Y=1,087 -> EUR/USD=1,087


Jak je možné vidět, tak, zatímco se aktuální hodnota obchodovaného kurzu pohybovala okolo úrovně 1,100 EUR/USD, tak směnárna byla ochotna nabídnout pouze 1,087 EUR/USD, což je kurz, jehož výše se pohybuje více než 1% pod aktuální obchodovanou hodnotou.

 

Závěr

Nelze jednoznačně říci, zda je kurz nabízený směnárnou špatný, nebo naopak dobrý. Vše totiž nakonec záleží na zákonu nabídky a poptávky, tedy na tom, zde je protistrana tuto nabídku v danou chvíli ještě akceptovat, či nikoliv. A právě o tom je obchodování a moderní trading.

Otevřete si účet a začněte investovat s Purple Trading!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.