67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

5 kluczowych fundamentów w 2023 r

Opublikowany: 17.02.2023

Bieżące wydarzenia rynkowe nadal faworyzują aktywnych traderów i spekulantów, a nie inwestorów długoterminowych. Jeśli planujesz wziąć handel w swoje ręce w tym roku lub jeśli już to zrobiłeś, przyda Ci się przegląd kluczowych danych fundamentalnych. W tym artykule pokażemy, które 5 z nich będzie miało kluczowe znaczenie dla spekulantów w 2023 roku.

Niewiele rzeczy może poruszyć światowe rynki finansowe tak bardzo, jak opublikowanie ważnych danych ze świata gospodarczego, politycznego i korporacyjnego. Handlowcy ogólnie nazywają je „fundamentami”. Dane te mają ogromną zdolność zaskakiwania rynków. Kilkuprocentowe ruchy w dowolnym kierunku w ciągu kilku chwil nie są niczym niezwykłym. Poniżej przedstawiamy 5 fundamentalnych danych z rynku amerykańskiego, którym powinieneś się uważnie przyglądać w tym roku.

Czynnik fundamentalny nr 1: Inflacja w USA

Styczniowa inflacja w USA jasno pokazała, że jeszcze nie wyszliśmy z lasu. Inflacja wzrosła o 6,4% rok do roku, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 6,2%. Co ważniejsze, może nawet ważniejsza jest inflacja bazowa, która jest obliczana bez zmiennych cen żywności i energii. Ta wzrosła o 5,6% rok do roku, a także wyniosła o jedną dziesiątą punktu procentowego powyżej szacunków.

To właśnie inflacja bazowa jest dla amerykańskiego Fed najważniejsza i uwzględniana przy ustalaniu polityki pieniężnej. Największy wpływ na inflację w USA mają rosnące koszty mieszkań, ubezpieczeń i odzieży. Z kolei ceny samochodów używanych nieznacznie spadły.

Vývoj meziroční “headline” inflace v USA, zdroj: Tradingeconomics

Roczna inflacja zasadnicza w USA, źródło: Tradingeconomics

Czynnik fundamentalny nr 2: Stopy procentowe

Kolejnym kluczowym wskaźnikiem jest przełożenie statystyk inflacyjnych na oczekiwania Fed. Jest już pewne, że stopy procentowe ponownie wzrosną o 25 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu pod koniec marca. Wzrosło również prawdopodobieństwo ponownego wzrostu stóp procentowych w tym samym tempie na początku maja. Stopy procentowe mogłyby więc ostatecznie wzrosnąć do przedziału 5,25%-5,5%. Mimo to poziom niższy o 25 pb nadal wydaje nam się bardziej prawdopodobny.

Očekávané kroky Fedu na dalším setkání 22. 3. Zdroj: CME

Oczekiwane działania Fed na kolejnym posiedzeniu 22 marca Źródło: CME

Styczniowa inflacja trochę powstrzymała zbyt entuzjastycznych inwestorów, którzy już traktowali walkę z inflacją jako sprawę załatwioną. Oczekiwaliśmy jednak, że styczniowe dane będą nieco gorsze ze względu na fakt, iż wiele pozycji jest w styczniu przewartościowanych.

Z pozytywnej strony możemy przynajmniej spojrzeć na długoterminowy trend inflacji zasadniczej w USA. Można to zobaczyć na poniższym wykresie. Od czerwca można zauważyć wyraźny trend spadkowy, który powoduje wzrost apetytu na ryzyko, zwłaszcza wśród inwestorów detalicznych. Jednak ich bardziej profesjonalni koledzy są nadal ostrożni. Od lutego inflacja powinna już spadać w szybszym tempie i do końca roku w USA wynieść około 3%. Kluczowe dla rynków będą jednak ustalenia stóp procentowych.

Jednak prawdopodobieństwo wyższych stóp procentowych bardziej sprzyja umacniającemu się dolarowi amerykańskiemu. Może to prowadzić do zwiększenia presji wywieranej na rynki akcji i surowców. Pod koniec roku rynek nadal wycenia jedną lub dwie obniżki stóp procentowych w USA, ale możemy tego wcale nie zobaczyć. To właśnie rozbieżność oczekiwań co do stóp procentowych między rynkiem, a Fed jest jednym z największych zagrożeń w tym roku. Tak więc inflacja i stopy procentowe w USA są absolutnie kluczowe dla większości aktywów, w tym kryptowalut, Forex, towarów i obligacji.

Doświadcz korzyści płynących z handlu z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.

Czynnik fundamentalny nr 3: Dane z rynku pracy w USA

Powyższe fundamenty są związane z monitorowaniem inflacji i stóp procentowych, które są ze sobą ściśle powiązane. Jest jednak jeszcze inny, równie ważny gracz – amerykański rynek pracy. Jest to niewiarygodnie silny segment w Stanach Zjednoczonych, gdzie bezrobocie jest najniższe od 1969 roku. Jakkolwiek pozytywna może się wydawać ta informacja, każdy medal ma dwie strony. Silny rynek pracy oznacza presję na wzrost płac, a co za tym idzie, większe wydatki, co przekłada się na rosnącą inflację.

Vývoj úrovně nezaměstnanosti v USA, zdroj: Tradingeconomics

Stopa bezrobocia w USA, źródło: Tradingeconomics

Bank centralny musi następnie oswoić tę inflację popytową, podnosząc stopy procentowe. Prowadzi to następnie do niższej konsumpcji, gorszych wyników przedsiębiorstw i zwolnień. Może nawet doprowadzić do kryzysu finansowego. W Stanach Zjednoczonych bezrobocie spadło w styczniu nawet do 3,4%, a amerykańska gospodarka stworzyła nawet 517 000 nowych miejsc pracy. Oba dane wskazywały na znacznie bardziej przegrzany rynek pracy niż oczekiwano.

 

Traderzy powinni obserwować:

 
  • Regularne miesięczne statystyki dotyczące ogólnej stopy bezrobocia

  • Pozarolnicze listy płac NFP

  • Czwartkowe regularne statystyki dotyczące liczby bezrobotnych

  • Miesięczne statystyki wzrostu płac

 

Szczególnie ten ostatni wskaźnik jest bardzo ważny dla Fed. Jednakże, o ile rynek pracy nie wykaże znaczącego ochłodzenia, bank centralny nie będzie miał powodu, aby zmieniać swoje stanowisko w sprawie ustalania polityki pieniężnej, a tym bardziej rozważać obniżkę stóp procentowych w tym roku.

Vývoj výrobního PMI v USA, zdroj: Tradingeconomics

PMI dla przemysłu w USA, źródło: Tradingeconomics

Czynnik fundamentalny nr 4: Indeks PMI

Indeks menedżerów ds. zakupów w przemyśle to regularne comiesięczne statystyki przeprowadzane wśród dyrektorów ds. produkcji w USA. Zasadniczo jest to papierek lakmusowy amerykańskiej produkcji, a co za tym idzie, gospodarki. Jeśli ogólny wskaźnik jest powyżej 50, oznacza to ekspansję produkcji. Jeśli jest poniżej 50, oznacza to skurcz.

Indeks jest obliczany na podstawie kilku podkategorii, takich jak nowe zamówienia, zatrudnienie, produkcja i zapasy. Indeks pokazuje wyraźne ochłodzenie od początku 2022 roku, co jest związane z rosnącą inflacją i stopami procentowymi. Obecnie wynosi 47,4, najniżej od maja 2020 r., kiedy rynek został dotknięty szokiem związanym z koronawirusem. Amerykański przemysł wyraźnie pokazuje więc ochłodzenie i jest to jeden z sygnałów, który powinien powstrzymać bank centralny USA przed zbyt silnym zacieśnieniem stóp procentowych. Jednak bez ponownej obniżki stóp nie można spodziewać się znaczącego wzrostu indeksu. W czasie wielkiego kryzysu finansowego 2008 roku indeks spadał momentami nawet poniżej 35 punktów.

Czynnik fundamentalny nr 5: Wyniki ekonomiczne

Na giełdach niewiele rzeczy może powodować tak znaczące zmiany jak wyniki ekonomiczne. Podczas dzikiego roku 2022 widzieliśmy kilka rajdów giełdowych, które zdołały znacząco poruszyć indeksy nawet w tak wyraźnej bessie. Obecnie jesteśmy w drugiej połowie sezonu wyników za ostatni kwartał ubiegłego roku i już mamy ciekawe spojrzenie na obecną sytuację amerykańskich spółek.

Na dzień 10 lutego 345 spółek z S&P 500 przedstawiło swoje wyniki. Spośród nich 69% przewyższyło oczekiwania rynku dotyczące zysków. Pewnie myślisz, że takie liczby nie są takie złe. Jednak średnia statystyczna z 5 lat to 77%, a z 10 lat to 73%.

Dosavadní hospodářské výsledky v USA. Zisky jednotlivých sektorů ve srovnání s očekáváním trh. Zdroj: Factset
Dotychczasowe wyniki gospodarcze w USA. Zyski sektorowe na tle oczekiwań rynkowych. Źródło: Factset

Wyniki spółek są więc wyraźnie słabsze. Co więcej, średnio tylko o 1,1% przewyższały oczekiwania rynku. Ponownie spójrzmy na średnie z 5 i 10 lat, które wynoszą odpowiednio 8,6% i 6,4%. Które sektory cierpią najbardziej i odwrotnie? Poniższy wykres daje wskazówkę. Jak dotąd najlepiej radziły sobie usługi publiczne, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę niecykliczny charakter sektora. Tuż za nimi plasuje się technologia i opieka zdrowotna. Na drugim końcu są finanse i nieruchomości.

Dosavadní hospodářské výsledky v USA. Očekávání zisků v Q1 2023 u jednotlivých sektorů ve srovnání s očekáváním trhu. Zdroj: Factset

Dotychczasowe wyniki gospodarcze USA. Oczekiwania dotyczące zysków w I kwartale 2023 r. dla poszczególnych sektorów w porównaniu z oczekiwaniami rynkowymi. Źródło: Factset

Jednak jeszcze ciekawsze jest spojrzenie na oczekiwane wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Giełdy odzwierciedlają przyszłość, a nie teraźniejszość i przeszłość. Ponownie możemy polegać na dotychczas opublikowanych danych. Do tej pory tylko 71 firm opublikowało swoje prognozy zysków na bieżący kwartał. Spośród nich 58 spodziewa się gorszego pierwszego kwartału niż pierwotnie przewidywał rynek. Nieruchomości i komunikacja ponownie zamykają stawkę. Najlepiej radzą sobie technologie i opieka zdrowotna. Należy jednak zaznaczyć, że sezon wyników jeszcze się nie skończył i podane dane mogą ulec zmianie. To samo dotyczy prognoz na I kwartał, gdzie dane są dostępne tylko od około jednej piątej firm. Jednak powyższe dane wyraźnie wskazują na ochłodzenie w amerykańskiej sferze korporacyjnej.

Doświadcz korzyści płynących z handlu z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.

Słownik

Niedźwiedzi / Rynek niedźwiedzia
Pokaż odpowiedź
To oznaczenie spadającego rynku.
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Inflacja
Pokaż odpowiedź
Sytuacja w gospodarce, w której ceny rosną, zmniejszając siłę nabywczą konsumentów. To bardzo ważny wskaźnik dla banków centralnych. Jeśli inflacja jest niska, może to być sygnałem do obniżenia stóp procentowych. Jeśli inflacja jest wysoka, bank centralny prawdopodobnie podniesie stopę procentową.
Stopy procentowe
Pokaż odpowiedź
Najważniejszy wskaźnik analizy fundamentalnej. Stopy procentowe są ustalane przez banki centralne. Spadek stopy procentowej może oznaczać osłabienie waluty krajowej i odwrotnie wzrost stopy procentowej może prowadzić do umocnienia waluty.
Wskaźnik PMI
Pokaż odpowiedź
Purchasing Managers Index (PMI) to indeks menedżerów ds. zakupów, który wskazuje oczekiwania menedżerów dotyczące tego, czy sektor ma się rozwijać, czy kurczyć. Jeśli indeks jest powyżej 50, oznacza to ekspansję. Wartość mniejsza niż 50 wskazuje na kurczenie się sektora. Wskaźnik PMI jest śledzony dla sektora produkcyjnego i sektora usług.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.