U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Forex a regulace

Publikováno: 19.05.2023

V dnešní době je online trading potažmo Forex velmi regulovaným odvětvím. Ne vždy tomu ale tak bylo. Jak se to tedy má s regulacemi ve světě online tradingu? Je to něco, co by si měl investor či obchodník přát? A jak se liší broker regulovaný od neregulovaného? Odpovědi najdete v tomto článku.

Regulace v online tradingu označuje soubor pravidel, zákonů a směrnic, které mají mimojiné za cíl také upravovat způsob, jakým dochází k aktivitám na finančním trhu v online prostředí obchodních platforem. Tato pravidla jsou vydávána EU regulátory (ČNB, CySEC, KNF, CONSOB) za účelem ochrany investorů (potažmo traderů). Zmíněná pravidla a směrnice nastavují prostředí obchodování na finančních trzích tak, aby bylo pro investory a tradery co nejvíce transparentní a férové.

Něco málo z historie

Online trading začal v České republice nabývat popularitu v pozdních nultých letech, kdy se u nás objevovali první brokeři, nabízející svým klientům možnost obchodovat na finančních trzích. Vidina zbohatnutí z pohodlí svého domova se líbila stále rostoucímu počtu lidí, a tak než došlo k zakončení nultých let, dalo se už v podstatě hovořit o boomu online tradingu.

Jednalo se o odvětví byznysu, ve kterém se točily poměrně velké peníze a které nebylo v té době ještě přílis legislativně pokryté. V takto vzniklé šedé zóně neměly státní regulatorní orgány přílišnou kontrolu, a mohlo tak zde docházet k nekalému jednáni ze strany některých brokerů na úkor jejich klientů. Trvalo to několik let a několik případů zpronevěry ze strany brokerů, než se prostředí v České republice (potažmo v EU) začalo regulacemi online tradingu plně zabývat.

Není regulace jako regulace (EU vs. offshore)

Aby byl zajištěn standard v podobě férového jednání a poskytování služeb a zároveň minimalizována možnost podvodného jednání byly zavedeny podmínky regulace finančního trhu. Regulatorní prostředí se však stát od státu liší. Například pro evropský regulovaný trh jsou typické mnohem přísnější regulatorní podmínky kontroly brokerských společnosti než pro offshore právní prostředí. Brokeři, kteří mají svou licenci vydanou v těchto offshore státech, podléhají méně přísným regulacím než například brokeři s licenci vydanou v jednom z členských států EU.

EU regulace

  • Vyšší míra ochrany klienta

  • Složitější zakládání účtu u brokera

  • Vhodnější pro začínající obchodníky/investory

Offshore regulace

  • Možnost vysoké páky

  • Jednoduší zakládání účtů u brokera

  • Výrazně nižší míra ochrany klienta

EU regulace

Na odvětví online tradingu v rámci Evropské unie dohlíží ESMA (evropský orgán pro cenné papíry a trhy). Tento právní orgán je regulátorem celého evropského trhu a dohlíží na dodržování svých pravidel v rámci členských států. Pokud se tedy bavíme o evropském regulovaném trhu, máme na mysli ESMA regulaci. Jedním z hlavních cílu ESMA je ochrana spotřebitelů (retailových investorů a obchodníků), toho se snaží dosáhnout různými kroky.
 

Ochrana před negativním zůstatkem

Patrně nejdůležitější aspekt ochrany klienta, který ESMA uvedl v praxi. Pokud se klientovi z našeho předchozího příkladu s pákou nepovede opravdu veliký obchod a on tak čelí ztrátě mnohonásobně převyšující jeho zůstatek na účtu, k zadlužení klienta nedojde. Díky ochraně před negativním zůstatkem totiž klient brokera, spadajícího pod evropský regulovaný trh, nemůže přijít o více peněz, než kolik vložil na svůj obchodní účet.


Snížená finanční páka

Finanční páka dovoluje investorům a obchodníkům otevírat násobky obchodních pozic a obchodovat větší objem transakcí, než s vlastními penězi. V případě úspěšného obchodu tak finanční páka výsledek znásobí, avšak stejně to funguje i v případě ztráty.

Je to právě finanční páka, která je velkým lákadlem pro mnoho obchodníků. Jenže obchodování na finančních trzích není jednoduchou záležitostí a kombinace nedostatečných zkušeností a finanční páky může začátečníky velmi rychle připravit o peníze.

To je taky důvod, proč ESMA v roce 2018 nastavil limit na finanční páce pro retailové klienty v EU na 1:30 a vyšší páku (až 1:400) mohou brokeři poskytovat pouze klientům, kteří splnili řadu kritérií pro získání statusu Profesionálního klienta.
 


Segregace klientských vkladů

Jak jsme již zmínili v menším historickém exkurzu výše, než došlo k regulaci kapitálových trhů, prošlo odvětví Forexu a online tradingu dlouhou cestou. Zejména neregulované začátky tohoto odvětví vedly nezřídka k tomu, že brokeři kapitálem z klientských vkladů financovali své fungování a dostávalo se dokonce i na případy zpronevěry.

ESMA proto dohlíží na to, aby u brokerů, působících na evropském regulovaném trhu, docházelo k ochraně vkladů klientů. Jedním ze způsobů je ukládání prostředků klientů na separátní bankovní účty. Brokeři nemohou využívat klientských vkladů k financování svého provozu. Podobné situace jako v raných dobách online tradingu se tak již nemohou opakovat.

 

KYC regulace (know your customer)

Jedná se o regulatorní požadavky, které byly zavedeny za účelem vzevrubné identifikace totožnosti klientů brokerů. Pokud jste si někdy zakládali účet u brokera a byli jste rozčarováni z množství osobních dokumentů a dokladů o příjmech, které jste během registrace museli poskytnout, pak se patrně jednalo o brokera jednalo o brokera spadajícího pod evropský regulovaný trh.

Jakkoliv nepříjemná se tato pravidla mohou jevit, jejich zavedení má čestný cíl - zabránit kriminální aktivitě v podobě praní špinavých peněz, podvodům či dokonce financování terorismu. Bazírováním na těchto pravidlech má broker o něco větší jistotu, že jeho služeb nevyužívají klienti za nekalými úmysly.

Patříte mezi naprosté začátečníky? Máme vhodný kurz i pro vás!

Stáhněte si zdarma webinář s Pepou Zemanem a projděte si s ním teoretické základy tradingu - lidsky, polopaticky a srozumitelně. Doporučujeme zejména pokud nevíte, zda je trading pro vás tím pravým.

Offshore regulace

Klienti offshore brokerů tak například mohou počítat s mnohem vyšší finanční pákou, což může být pro některé zkušenější obchodníky vítaným zpestřením. Problém však nastává, když vlivem této páky přijdou o částku přesahující jejich zůstatek na obchodním účtu. To proto, že offshore licence nezavazuje brokera k ochraně před negativním zůstatkem. Klient se tedy může u brokera zadlužit.

Jak poznat, kde je broker regulovaný?

Teď si patrně kladete otázku, jak poznat, zda má vámi zkoumaný broker offshore regulaci či nikoliv. Naštěstí existuje několik spolehlivých způsobů, jak se k odpovědi spolehlivě dostat.
 

Licence brokera

K tomu, aby broker mohl provádět svou praxi, potřebuje specifickou licenci. Tu mu vystavuje regulatovní orgán určitého státu. Každý spolehlivý a transparentní broker by měl na svých webových stránkách mít sekci regulace a licence, kde najdete regulatorní orgány, pod které broker spadá, i státy, ve kterých je broker autorizován provádět svou činnost.
 

Purple Trading, jakožto regulovaný broker, má licence v těchto zemích:

 
Bulharsko

FSC

Česko

CNB

Dánsko

Finanstilsynet

Estonsko

FSA

Finsko

FSA

Francie

ACPR i Autorizační číslo: 68519/62627

Chorvatsko

HANFA

Island

FME

Irsko

CBI

Itálie
CONSOB i Autorizační číslo: 4246
Lotyšsko

FKTK i Autorizační číslo: NCB 397 Authorization number: K8801622

Lichtenštejnsko

FMA

Litva

LB  i LEI Code: 213800T8I5VC4HS1GR60

Lucembursko

CSSF

Maďarsko

MNB  i Autorizační číslo: K8801622

Malta

MFSA  i Autorizační číslo: LIL4

Německo

BaFIN  i Autorizační číslo: 145745

Nizozemsko

AFM

Norsko

Finanstilsynet  i Autorizační číslo: FT00089934

Polsko

KNF

Portugalsko

CMVM Authorization number: FT00089934

Rakousko

FMA

Rumunsko

ASF

Řecko

HCMC

Slovensko

NBS

Slovinsko

ATVP

Španělsko

CNMV  i Autorizační číslo: 4023

Švédsko

FI  i Autorizační číslo: 38346

Disclaimer

Často se na v rámci online reklam brokerských společností můžete setkat s větou “XY % klientských účtů je ztrátových”. Pokud si říkáte, proč by na sebe broker dobrovolně sděloval podobné, mnohdy nelichotivé, statistiky, věřte, že za tím stojí regulátoři.

Například kyperský CySEC, pod kterým jsme registrovaní také my v Purple Trading, vyžaduje po brokerech, aby do svých marketinových materiálů umisťovali tzv. disclaimery (tedy zřeknutí se odpovědnosti). Ty mohou nabývat mnoha podob - od výše zmíněné věty pod bannerem reklamy na Facebooku, až po kolos o několika odstavcích, který najdete i v patičce tohoto článku.


Purple Trading - Ukázka disclaimeru na online reklamě
Ukázka disclaimeru na online reklamě

Závěr

Prostředí online tradingu prošlo od svých začátků na území EU výraznými regulatorními změnami. Díky nim jsou investoři a obchodníci do určité míry ochráněni, avšak stále je nutno počítat s tím, že prostředí finančních trhů je samo o sobě velmi rizikové. Pokud však chcete mít jistotu maximální ochrany, je logickým krokem otevření účtu u brokera, podléhajícího EU regulaci. V Purple Trading jsme hrdí na to, že o sobě můžeme prohlásit, že se k těmto brokerům řadíme i my.

Obchodujte s regulovaným brokerem - Obchodujte s Purple Trading

Váš kapitál je vystaven riziku.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.