64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki portfeli ETF Purple Trading - drugi kwartał 2020

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, żaden z naszych portfeli ETF nie jest aktywnie zarządzany i w zasadzie tylko biernie kopiuje rozwój na głównych indeksach giełdowych. Dlatego też jego wyniki dość dokładnie odzwierciedlają rozwój światowych rynków finansowych. 

Główne wydarzenia na rynkach finansowych opisaliśmy już w innym artykule, przyjrzyjmy się więc, jak wpłynęły one na wyniki portfeli".


Portfele mieszane


(Wykresy wyników na dzień 30 czerwca 2020, bez opłat)


Każdy z trzech mieszanych portfeli ETF zawiera te same instrumenty bazowe ETF, ale różnice między nimi polegają jedynie na alokacji zainwestowanych środków klienta między obligacje i akcje. Dlatego też wykresy każdego z trzech portfeli wyglądają bardzo podobnie i różnią się jedynie wartościami nominalnymi z odchyleniami między zyskami i stratami.

Kiedy opisywaliśmy sytuację trzy miesiące temu, miało to miejsce podczas dość gorączkowego i burzliwego kwartału, który miał niesamowity początek ale następnie zanotował dość stromy upadek z powodu pandemii koronawirusa. Trend w drugim kwartale 2020 roku był bardziej jednostronny i w większości wzrostowy. 

Pozytywne wiadomości o spadku liczby nowo zarażonych pacjentów na całym świecie pod koniec maja, a następnie o wpompowaniu miliardów dolarów w główne gospodarki światowe, wywołały bardzo optymistyczne nastroje na rynkach, a prawie wszystkie indeksy rozpoczęły ponowny ruch w górę. Na przykład indeks NASDAQ100, który podąża za technologicznymi spółkami amerykańskimi, osiągnął pod koniec czerwca nawet swój nowy najwyższy poziom, a w lipcu kontynuował zwyżki.

Nie wszystkie indeksy wzrosły jednak tak szybko, a rynki europejskie czy azjatyckie odbijają się wolniej niż amerykańskie, co również jest jednym z powodów, dla których nie odnotowaliśmy jeszcze pełnego ożywienia w żadnym z portfeli ETF.

Obecnie liczba zakażonych pacjentów ponownie wzrasta, szczególnie w USA, i będziemy ciekawi, czy optymizm na rynkach się utrzyma. 

Więc jak wyglądały rzeczywiste liczby?

Wyniki mieszanych portfeli ETF w % na dzień 30 czerwca 2020, w tym opłaty*:

  Obligacje / akcje Q2 2020 YTD

Powstanie (1. 2. 2019)

Konserwatywny 70 / 30 + 6.80% - 3.30% + 4.91%
Zrównoważony 50 / 50 + 8.19% - 4.41% + 7.43%
Dynamiczny 30 / 70 + 9.53% - 5.46% + 9.91%


* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości, jednak rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Państwa zysk netto może się różnić w zależności od czasu zainwestowania środków, ze względu na opłaty związane z Państwa portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata z góry), ale również na podstawie potencjalnych różnic między wynikami wersji tego portfela w EUR, CZK lub USD.


Portfele czysto akcyjne

(Wykresy wyników na dzień 30 czerwca 2020, bez opłat)

Portfele czysto akcyjne ETF składają się z instrumentów ETF, kopiujących wyłącznie indeksy giełdowe, a więc jest to kategoria bardziej ryzykowna, ale i ciekawa z punktu widzenia potencjalnych zysków.

Nie jest więc zaskoczeniem, że w przypadku portfela akcji Global, jego rozwój był podobny jak w przypadku powyższych portfeli. Doświadczyliśmy tu głębszego spadku, jeśli chodzi o wydarzenia I kwartału, ale świetny wynik +15,61% w II kwartale pozwolił na powrót tego portfela do liczb dodatnich. Z pewnością ucieszyło to wielu inwestorów, którzy zwiększyli swoje inwestycje w te portfele w marcu i kwietniu, o czym informowaliśmy ostatnio.

Ostatni portfel w naszej ofercie to tzw. portfel "sektorowy", skupiający się na branży opieki zdrowotnej i starzejącym się społeczeństwie. Logicznie rzecz biorąc, branża medyczna przeżywa obecnie rozkwit, a do firm farmaceutycznych napływa ogromna ilość pieniędzy, ponieważ wciąż trwa wyścig o stworzenie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Portfel ten doświadczył zatem podobnego rozwoju jak pozostałe i odnotował nawet najlepsze jak dotąd wyniki kwartalne. Jeśli uważacie Państwo, że branża ta powinna nadal czerpać największe korzyści z obecnej sytuacji, to może to być interesujący wybór inwestycyjny.

Wyniki czysto akcyjnych portfeli ETF w % na dzień 30 czerwca 2020, w tym opłaty*

  Obligacje / akcje Q2 2020 YTD

POWSTANIE (1.2.2019)

Akcje globalne 0 / 100 + 15.61% - 8.50% + 8.50%
Akcje sektorowe 0 / 100 + 20.83% + 0.33% + 7.91%

* Informacje podane powyżej odnoszą się do przeszłości, jednak rozwój sytuacji w przeszłości nie stanowi gwarancji ani wiarygodnego wskaźnika przyszłych zysków. Proszę wziąć pod uwagę, że Państwa zysk netto może się różnić w zależności od czasu zainwestowania środków, ze względu na opłaty związane z Państwa portfelem (opłata za zarządzanie i/lub opłata z góry), ale również na podstawie potencjalnych różnic między wynikami wersji tego portfela w EUR, CZK lub USD.

Jak zawsze, możesz znaleźć rzeczywistą wydajność wszystkich portfeli ETF w swojej​ PurpleZone.

Jeśli w obecnej burzliwej sytuacji widzisz raczej szanse i uważasz, podobnie jak my, że światowe gospodarki, jak i akcje najbardziej cenionych spółek, będą się jeszcze bardziej ożywiać po ostatnich spadkach, a nie chcesz analizować i wybierać z setek pojedynczych akcji, ani wysyłać swoich inwestycji do drogich funduszy inwestycyjnych lub nierentownych produktów bankowych, nie wahaj się otworzyć konta inwestycyjnego ETF bezpośrednio w PurpleZone i spróbuj inwestować w sposób zdywersyfikowany i prosty (regularnie lub jednorazowo), już od 20 EUR.

Handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64,00 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.