67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Trendy handlowe 2023 - Strategia Smart Money i handel Order Block

Opublikowany: 13.12.2023

W grudniu przyjrzymy się największym trendom handlowym na rok 2023. A zaczniemy od metody smart money trading, która była jedną z najpopularniejszych w tym roku.
 

Strategia smart money, która cieszy się ogromną popularnością wśród zaawansowanych traderów, podąża śladem pozostawionym przez tzw. dużych graczy na rynku. Jednym z takich śladów jest formacja zwana Order Block. W dzisiejszym artykule omówimy, jak i dlaczego powstają te bloki. Jednocześnie pokażemy Ci podstawy zaawansowanej strategii handlowej, za pomocą, której możesz efektywnie zarządzać Order Block.

Czym jest Order Block (OB)

Order Block (zwane dalej "OB") to grupy zleceń na określonym poziomie cenowym, rozmieszczone na całym wykresie cen i w różnych ramach czasowych. Strategia handlowa Smart Money współpracuje z tymi blokami i jako takie reprezentują one duży wolumen pozycji i powodują impulsywny ruch cen. Innymi słowy, blokada zleceń na rynku Forex odnosi się do określonych poziomów cen podaży lub popytu, przy których główni uczestnicy rynku złożyli swoje zlecenia i zainicjowali duże ruchy.
 

Na potrzeby handlu OB i identyfikacji ich na wykresie można zastosować następującą definicję:

Niedźwiedzi Order Block

 • Ostatnia bycza świeca osiągnęła najwyższy szczyt przed kolejnym spadkiem.
 • Potwierdzenie.

Byczy Order Block

 • Definicja: Ostatnia świeca niedźwiedzia, która utworzyła najniższe minimum przed następującym po niej ruchem w górę.
 • Potwierdzenie.

Wymagania dotyczące najwyższego maksimum w przypadku niedźwiedziego OB i najniższego minimum w przypadku byczego OB. Sa jedna z odmian. Dowolną ostatnią przeciwną świecę przed następującym impulsywnym ruchem można również uznać za OB. Trader powinien sam wypróbować oba warianty, aby zrozumieć, który OB daje mu lepsze wyniki.
 

Dlaczego Order Blocks działają?

Duże banki i instytucje (duzi gracze), dysponujące ogromnymi środkami, nie są w stanie złożyć wszystkich zleceń na raz. Gdyby tak było, nastąpiłby szybki ruch i instytucje te nie byłyby w stanie realizować swoich zamówień po korzystnej dla nich cenie. Dlatego składają zamówienia na rynku stopniowo. Rynek często postrzega te obszary jako konsolidację.

Kiedy zlecenia są już gotowe, uruchamiają impulsywny ruch, do czego często wykorzystują różne fundamentalne wiadomości. W ramach tego impulsywnego ruchu może nastąpić kilka scenariuszy. Jednym z nich jest to, że nie wszystkie zamówienia zostały zrealizowane podczas impulsywnego ruchu i dlatego cena powraca do tych Order Blocks.

Powrót do poziomu order blocks wynika z konieczności zrównoważenia popytu i podaży. Dzieje się tak dlatego, że podczas szybkiego ruchu następuje brak równowagi, który pojawa się na wykresie jako luka wartości ceny (lub nierównowaga), a cena powróci do bloku zleceń, aby przywrócić równowagę na rynku. Dopiero wtedy cena będzie kontynuować ruch wywołany Order Block.
 

Gdzie można znaleźć Order Blocks?

Order Blocks można znaleźć w dowolnym przedziale czasowym, od minut do tygodni i można je wykorzystać na dowolnym rynku, w tym na akcjach, kontraktach terminowych, forex i kryptowalutach. Handel za pomocą Order Blocks można łączyć z innymi metodami analizy technicznej, takimi jak linie trendu, średnie kroczące, oscylatory lub formacje świecowe. Można ich używać do potwierdzania transakcji lub identyfikowania potencjalnych ustawień transakcji Stop Loss i Take Profit.

Jak rozpoznać Order Block na wykresie platformy handlowej

Jak już wspomnieliśmy, order block jest ostatnią świecą odwrócenia przed silnym ruchem, który powoduje brak równowagi na rynku. Cena prawdopodobnie powróci do tych stref, zanim wywoła kolejny impulsywny ruch, aby kontynuować trend.
 

Jak rozpoznać niedźwiedzi Order Block

Zgodnie z wariantem, w którym ostatnia najwyższa bycza świeca uformowana przed ruchem w dół jest uważana za niedźwiedzią OB, taką świecą byłaby świeca 1.

Niedźwiedzi order block
Niedźwiedzi order blok


Jeśli uznamy, że OB jest ostatnią byczą świecą przed silnym ruchem w dół, to jest to świeca A. Uważamy, że OB ma wielkość całej świecy. Impulsywność ruchu potwierdza luka cenowa.
 

Jak rozpoznać Byczy Order Block

W punkcie A znajduje się ostatnia świeca niedźwiedzia przed kolejnym silnym ruchem zwyżkowym. Następnie cena szybko ruszyła w górę, co potwierdzają luki Price Value. Całą tę świecę uważamy za OB.

Byczy order block
Byczy order blokMożliwą opcją jest uznanie ostatniej świecy niedźwiedziej, która była najniższa przed impulsywnym ruchem (świeca nr 1), jako byczego OB.

Ebook: Strategia Price Action + MACD

 

Pobierz darmowy ebook i dowiedz się, jak zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku w handlu za pomocą Price Action i oscylatora MACD.

Jakie warunki muszą spełniać Order Blocks, aby były ważne

 1. Musisz znaleźć prawidłowy obszar popytu/oferty

  Prawidłowy obszar podaży i popytu to miejsce, w którym ceny szybko rosną (lub spadają) i łamią strukturę (BOS). Zatem w przypadku trendu wzrostowego powoduje przełamanie poprzedniego maksima (opór staje się wsparciem), w przypadku trendu spadkowego powoduje przełamanie poprzedniego minimum (wsparcie staje się oporem).Alternatywnie możliwy jest drugi przypadek, gdy następuje zmiana charakteru rynku (CHOCH). Zatem w przypadku trendu wzrostowego przełamany zostanie wyższy dołek, a w przypadku trendu spadkowego niższy szczyt.

  Przełamanie struktury (BOS) i zmiana struktury (CHOCH)
  Przełamanie struktury (BOS) i zmiana struktury (CHOCH)


  Oprócz obszarów przełamań w trendach, innym ważnym obszarem podaży i popytu są obszary silnego wsparcia i oporu w ruchach bocznych, które są widoczne w wyższych interwałach czasowych.
   

 2. Przełom musi być ważny

  Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych przełomów pokazano na następnym rysunku:

  Przykłady ważnych i nieważnych przełomów

  Przykłady ważnych i nieważnych przełomów

   

  Na wykresie widać wybicie ze świecami niedźwiedzimi. Analogicznie postępujemy w przypadku świec byczych, z tą różnicą, że jest to przełamanie oporu. Praktycznie chodzi o to, że przełamanie wsparcia lub oporu potwierdza korpus świecy, czyli tj. nie samym knotem.
   

 3. Ruch musi być niezrównoważony (impulsywny)

  Niezrównoważony ruch sygnalizowany jest na wykresie poprzez lukę wartości ceny. Ta luka sygnalizuje impulsywność. Na następnym obrazku widać bycze OB (świeca A), a niebieskie prostokąty pokazują luki w wartości ceny. Widać, że cena szybko oddala się od OB.

  Pomiędzy trzema świecami powstają luki cenowe i jest to sytuacja, w której knoty pierwszej i trzeciej świecy nie stykają się lub nie zachodzą na siebie.


  Nierównowaga po OB

  Nierównowaga po OB
   

  Uważamy, że te OB, które wygenerowały impulsywny ruch, są ważne i staramy się je wyszukać na wykresie.

  Następna ilustracja przedstawia niedźwiedzi OB z ruchem niezrównoważonym.


   

  Wykres 6: Ruch zrównoważony, brak oznak impulsywności

  Wykres 6: Ruch zrównoważony, brak oznak impulsywności.
   

  Świeca A jest ostatnią najwyższą świecą zwyżkową przed kolejnym spadkiem. Jednak w tym przypadku świece nakładają się na siebie, nie ma luk cenowo-wartościowych, a ceny tworzą równowagę, więc nie ma oznak impulsywności. Lepiej nie brać Order Blocks, które tworzą się w zrównoważonym ruchu.

Praktyczna demonstracja wykorzystania bloków zleceń w handlu:

Zademonstrujemy użycie OB na parze walutowej USDJPY, co pokazano na poniższym obrazku:

Byczy OB na parze USDJPY na wykresie H4
Byczy OB na parze USDJPY na wykresie H4

 

W punkcie 1 znajduje się byczy OB. Jest to ostatnia świeca niedźwiedzia przed kolejnym ruchem w górę, który wyznacza rosnącą linię trendu. Pomiędzy świecą numer 1 i numerem 3 powstała różnica w wartości ceny. Dlatego OB jest ważny. Następnie czekamy, aż cena wróci do tego OB. Następnie wejście następuje w kierunku długim.

Na następnym obrazku mamy przykład niedźwiedziego OB w sytuacji trendu spadkowego:

Złoto na wykresie D1 (HH – wyższy szczyt, LL – niższy dołek, HL – wyższy dołek, LH – dolny szczyt)
Złoto na wykresie D1 (HH – wyższy szczyt, LL – niższy dołek, HL – wyższy dołek, LH – dolny szczyt)


Złoto utworzyło dolny minimum (LL) i niższy szczyt (LH). Nastąpiło wybicie dolnego dołka (BOS) i w tym momencie uformował się blok zlecenia niedźwiedziego (ostatnia bycza świeca przed wybiciem). Przerwie tej towarzyszyła także luka cenowo-wartościowa. Cena później wróciła do bloku zleceń i zaoferowałaby transakcję z potencjałem 3R, gdybyśmy spekulowali na poprzednim LL.
 

Uwaga przy wejściu

Rysunek pokazuje, że wejście nastąpiło praktycznie w momencie, gdy cena dotknęła granicy OB. Ponieważ jednak luka cenowo-wartościowa nie została całkowicie wypełniona, jest to niekorzystne, a nawet ryzykowne wejście, ponieważ luka cenowo-wartościowa reprezentuje lukę, która ma tendencję do wypełniania.

Aby wykorzystać sygnał wykorzystujący OB, właściwsze będzie zaczekanie na wypełnienie luki cenowo-wartościowej, która jest bliska OB. Stanie się tak, jeśli OB nie będzie częścią luki cenowej (tj. jej pierwszej świecy). Po wypełnieniu luki wartości ceny przejdziesz do niższego przedziału czasowego, w którym następnie będziesz szukać potwierdzającej formacji świecy, która wskazywałaby ruch w oczekiwanym kierunku.
 

Wejście po uzupełnieniu Luki Wartości Ceny
Wejście po uzupełnieniu Luki Wartości Ceny


W tym przypadku transakcja oferowałaby cierpliwym traderom zysk w wysokości prawie 6R, gdyby wpis został dokonany po wypełnieniu luki cenowej.

7 wskazówek ułatwiających identyfikację bloków zleceń

 1. Analiza wyższego przedziału czasowego

  Zacznij od analizy wykresów w wyższych ramach czasowych, takich jak dzienne, tygodniowe lub miesięczne, aby zidentyfikować znaczące poziomy cen, w których wystąpił BOS lub CHOCH. Na tych poziomach często oczekuje się składania zamówień instytucjonalnych.

 2. Strefy konsolidacji

  Przed mocnym ruchem cena zwykle się konsoliduje.
 3. Znajdowanie bloków zleceń

  Po zidentyfikowaniu poziomów wsparcia i oporu, szukaj blokad zleceń przed silnymi lukami cenowymi.

  Zidentyfikuj ostatnią świecę niedźwiedzią przed silnym ruchem w górę lub ostatnią świecę byczą przed ruchem niedźwiedzim.

 4. Potwierdzenie OB

  Zweryfikuj ważność OB i ogólny kontekst rynkowy. Handel OB, które są przeciwne trendowi, jest ryzykowną opcją. Lepiej jest handlować w kierunku zidentyfikowanego trendu
 5. Retest OB

  Po zidentyfikowaniu bloku zleceń należy poczekać, aż cena powróci i ponownie przetestuje ten obszar. W tym miejscu traderzy oczekują, że instytucje będą zainteresowane wejściem na rynek. Preferuj tylko nieprzetestowane OB. Jeśli OB ma niewypełnioną lukę cenową, poczekaj na jej wypełnienie.
 6. Potwierdzenie przez price action

  Aby potwierdzić wejście, przejdź do niższego przedziału czasowego (na przykład z D1 do H4, z H4 do H1 i z H1 do 15 min) i poszukaj potwierdzenia za pomocą formacji świecowych, takich jak pin bary, engulf lub doji. Formacje te mogą dać większą pewność co do poprawności kierunku następnego ruchu. Czasami jednak mogą one pogorszyć stosunek ryzyka do zysku.
 7. Uważaj na fundamenty

  Należy pamiętać, że OB mogą zostać zakłócone przez istotne fundamentalne wiadomości lub wydarzenia. Warto więc dowiedzieć się, jakie fundamentalne wydarzenia znajdują się w kalendarzu. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteś inwestorem intraday.

Zwiększ swoją wiedzę o tradingu z Purple Academy!

Odnoszący sukcesy trader nigdy nie przestaje się uczyć. Dlatego stworzyliśmy Akademię Purple, w której znajdziesz ciekawe artykuły, poszerzające wiedzę ebooki oraz szczegółowe tutoriale handlowe. Więc jeśli jesteś zainteresowany, po prostu zanurkuj i zacznij się uczyć! (To jest darmowe).

Ryzyko związane z używaniem Order Blocks

Identyfikacja rzeczywistych OB wymaga praktyki i często może być subiektywna. Ryzyko polega na tym, że inwestorzy instytucjonalni mogą zmienić swoje strategie, unieważniając poprzednie OB. Niestety, jako inwestorzy detaliczni nie mamy takich samych informacji jak inwestorzy instytucjonalni, a prawdziwe motywy każdego dużego gracza rynkowego do impulsywnych ruchów w danym momencie nigdy nie zostaną nam jasno ujawnione.

Ponieważ strategia ta wymaga pewnego doświadczenia, należy przeprowadzić test historyczny przy użyciu konta demo, aby sprawdzić, w jakich warunkach można z niej korzystać i w jakich ramach czasowych lub na jakim instrumencie będzie ona najbardziej odpowiednia.

Strategia handlu OB to podejście, które ma na celu identyfikację kluczowych poziomów wsparcia i oporu na wykresach cenowych, zwanych "order blocks", i wykorzystanie ich jako potencjalnych wejść lub wyjść z transakcji. Podstawową ideą jest założenie, że na tych poziomach dochodzi do znaczących zakupów lub sprzedaży przez duże instytucje, co wpływa na przyszłe ruchy cen.

Przeczytaj także

Kluczowe terminy

Niedźwiedzi / Rynek niedźwiedzia
Pokaż odpowiedź
To oznaczenie spadającego rynku.
Byczy / rynek byka
Pokaż odpowiedź
To określenie rynku, na którym dominuje trend wzrostowy
Świeca
Pokaż odpowiedź
Graficzna reprezentacja ruchu zmiany ceny w wybranym przedziale czasowym. Na przykład pojedyncza świeca na dziennym przedziale czasowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednego dnia. Jedna świeca na interwale godzinowym reprezentuje ruch ceny w ciągu jednej godziny. Jedna świeca pokazuje cenę otwarcia, zamknięcia, najwyższą i najniższą w danym przedziale czasowym.
Wzory świecowe
Pokaż odpowiedź
Wzory świecowe składają się z jednej lub więcej świec. Większość formacji świecowych składa się z maksymalnie pięciu świec. Służą do krótkoterminowych prognoz ruchów cen lub służą jako potwierdzenie wejścia w transakcję.
Analiza fundamentalna
Pokaż odpowiedź
W analizie fundamentalnej rynek forex analizowany jest przy użyciu danych makroekonomicznych, wpływów społecznych lub politycznych, które mogą wpłynąć na popyt na dany instrument.
Price action
Pokaż odpowiedź
Price action to metoda analizy technicznej, która opiera się na obserwacji wykresu cenowego bez żadnych wskaźników. Wykorzystuje formacje świecowe i cenowe, strukturę rynku, poziome wsparcia i opory oraz ewentualnie linie trendu.
Opór
Pokaż odpowiedź
V grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.
Zarządzanie ryzykiem
Pokaż odpowiedź
Zarządzanie ryzykiem oznacza wdrożenie zasad zapewniających kontrolę konta w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Przykłady takich zdarzeń to zmiana stóp procentowych, zmiana kursu pary walutowej, brak płynności. Narzędzia do zarządzania ryzykiem obejmują takie kwestie jak plan handlowy, używanie stop lossa, ustalanie maksymalnej kwoty jaką inwestor ryzykuje w transakcji itp.
Wsparcie cenowe
Pokaż odpowiedź
Wsparcie cenowe (poziom wsparcia) to narzędzie analizy technicznej. Wsparcie to poziom ceny, który jest poniżej ceny danego instrumentu. Na poziomie wsparcia cena ma tendencję do zatrzymania lub odbicia z większym prawdopodobieństwem niż jej przebicie. Wsparcie może być poziome lub dynamiczne, jeśli jest określone przez średnią kroczącą.
Analiza techniczna
Pokaż odpowiedź
Analiza techniczna to forma analizy, w której trader dogłębnie bada cenę. Wykresy służą do analizy, aby pokazać ruch ceny. Zakłada się, że wszystkie informacje są już zawarte w cenie.
67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.