76,20 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76,20 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Czas czytania: 6 min

Rachunek PRO Purple Trading

Wykorzystaj swoje ciężko zdobyte doświadczenie w handlu na rynkach finansowych.


Zostanie profesjonalnym inwestorem w Purple Trading oznacza takie korzyści, jak:

  • Dźwignia do 1:500
  • Ochrona przed ujemnym saldem
  • Środki pieniężne przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych

Ile dźwigni mogę uzyskać?

Maksymalny współczynnik dźwigni zależy od Twojego całkowitego salda rachunków handlowych i może być stosowany tylko do handlu parami walutowymi. Jeśli jesteś zainteresowany/a instrumentami CFD i ich wskaźnikiem dźwigni finansowej, kliknij tutaj.

Maksymalny wskaźnik dźwigni finansowej oparty na całkowitym saldzie rachunku handlowego​
Do 10 000€ - 1:500 Max
Do 100 000€ - 1:200 Max
Ponad 100 000€ - 1:100 Max

Jak zostać klientem profesjonalnym?

  1.  Otwórz rachunek handlowy - otwórz rzeczywisty rachunek handlowy
  2.  Wyślij wniosek o rachunek PRO na adres e-mail zespołu wsparcia technicznego: support@purple-trading.com
  3.  Spełnij 2 z 3 wymogów wymienionych poniżej:
 

Wymagania dotyczące uzyskania statusu klienta profesjonalnego:

  1. Klient przeprowadził transakcje, w znacznych rozmiarach, na właściwym rynku ze średnią częstotliwością 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
  2. Wielkość portfela instrumentów finansowych klienta, zdefiniowanego jako obejmującego depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR*.
  3. Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku zawodowym, które wymaga znajomości przewidywanych transakcji lub usług.
*Instrumenty finansowe - instrumenty kapitałowe, instrumenty pochodne (tylko depozyty/zyski pieniężne), instrumenty dłużne i depozyty pieniężne
 (Musisz spełnić 2 z 3 wymogów)Prosimy o zapoznanie się z polityką kategoryzacji klientów, aby uzyskać więcej informacji.

Otwórz rachunek i zacznij inwestować z Purple Trading


Twój kapitał jest zagrożony.
76,20 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76,20 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.