67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Metale szlachetne w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Opublikowany: 14.08.2023

Jedną z podstawowych zasad inwestowania jest lokowanie kapitału w wielu aktywach w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka. Zobaczmy więc dziś, jak wykorzystać do tego celu metale szlachetne.

Nic w życiu nie jest pozbawione ryzyka. Jeśli prowadzisz biznes, istnieje ryzyko, że klient nie zapłaci faktury na czas. Grasz w gry na komputerze i narażasz się na ryzyko uzależnienia od gry. Opalasz się na plaży i natychmiast zostajesz ostrzeżony, że istnieje co najmniej ryzyko udaru słonecznego itp. Krótko mówiąc, żyjemy w świecie pełnym ryzyka, a w świecie inwestycji jest to podwójnie prawdziwe. Inwestorzy zdają sobie z tego sprawę i dlatego starają się zabezpieczyć przed ryzykiem na różne sposoby. Skutecznym sposobem zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego jest dywersyfikacja przy użyciu metali szlachetnych.

Czym jest dywersyfikacja portfela?

Dywersyfikacja portfela to kluczowa zasada inwestowania, która pomaga zmniejszyć ryzyko i zwiększyć szanse na osiągnięcie stabilnych zysków. W ramach dywersyfikacji inwestycje w portfelu są podzielone na różne kategorie, a celem jest, aby spadek jednego rodzaju inwestycji został zrównoważony wzrostem innej kategorii inwestycji.
 

Aby zapewnić właściwą dywersyfikację, warto przestrzegać kilku zasad:

 
  • Inwestor nigdy nie powinien inwestować w jeden rodzaj aktywów.

  • Inwestycje powinny być zdywersyfikowane w odniesieniu do cyklu gospodarczego.

  • Inwestycje powinny obejmować jak najwięcej rodzajów sektorów.


Inwestowanie w akcyjne fundusze ETF jest bardzo popularne wśród inwestorów. Można powiedzieć, że inwestowanie w indeks SP500 za pomocą funduszu ETF, który replikuje ten indeks, jest już częściowo zdywersyfikowaną inwestycją, ponieważ obejmuje 500 największych amerykańskich spółek prowadzących działalność w różnych sektorach.
 

Ale co, jeśli indeks giełdowy spadnie, tak jak miało to miejsce na przykład podczas pandemii COVID-19?

 

Wtedy inwestor ma inne możliwości dywersyfikacji:

  • Inwestowanie w obligacje - amerykańskie obligacje skarbowe są tradycyjnie postrzegane jako bezpieczna przystań, która stosunkowo dobrze utrzymywała swoją wartość w czasach niepewności w przeszłości.

  • Inwestycje w nieruchomości - charakteryzują się one stałymi zwrotami w długim okresie. Minusem są wyższe wymogi kapitałowe. Można jednak temu zaradzić poprzez crowdfunding lub inwestowanie w fundusz nieruchomości.

  • Inwestowanie w metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i ewentualnie platyna i pallad.

Przykład konserwatywnego portfela, który składa się

  • w 30% z amerykańskich akcji,
  • w 40% z długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych,
  • w 15% z obligacji średnioterminowych,
  • oraz w 7,5% ze złota i w 7,5% z innych towarów, przedstawiono na poniższym wykresie.
 

Rozkład inwestycji w konserwatywnym portfelu. Źródło: www.optimizedportfolio.com
Rozkład inwestycji w konserwatywnym portfelu. Źródło: www.optimizedportfolio.com


Znaczenie takiego zdywersyfikowanego portfela jest następnie pokazane w poniższej tabeli, która porównuje wyniki zdywersyfikowanego portfela (oznaczonego jako AWP) w latach 2002-2022 z tradycyjnym portfelem 60/40 składającym się w 60% z akcji i 40% z obligacji i indeksu SP500:
 

Porównanie wyników zdywersyfikowanego portfela z indeksem SP 500. Źródło: www.optimizedportfolio.

Porównanie wyników zdywersyfikowanego portfela z indeksem SP 500. Źródło: www.optimizedportfolio


Na pierwszy rzut oka widać, jaka jest główna zaleta zdywersyfikowanego portfela AWP. Maksymalny drawdown był najniższy spośród wszystkich opcji. Podczas gdy indeks SP 500 spadł o 50,97% od swojego szczytu, portfel stracił 21,45%. Z drugiej strony prawdą jest również, że zdywersyfikowany portfel ma niższy zwrot. W tym przypadku początkowa inwestycja w wysokości 10 000 USD w okresie dla portfela AWP wzrosłaby do 38 541 USD. Jednak inwestycja w indeks SP 500 przyniosłaby aż 67 227 USD.

Wynik ten potwierdza, że celem dywersyfikacji portfela jest zminimalizowanie potencjalnych strat przy jednoczesnym utrzymaniu określonego poziomu zwrotu.

Rola metali szlachetnych w portfelu

Metale szlachetne to metale, które charakteryzują się niską podażą rynkową ze względu na fakt, że ich zasoby są z natury ograniczone. Należą do nich metale takie jak złoto, srebro, platyna i pallad. Metale te mają szeroki zakres zastosowań przemysłowych lub są wykorzystywane jako rezerwy bankowe (złoto), więc jest na nie duży popyt. To, w połączeniu z ograniczonymi zasobami, wywiera presję na wzrost ich cen, a zatem metale te mają swoje miejsce w portfelu. Wzrost ten należy jednak rozumieć w perspektywie długoterminowej, która może rozciągać się na kilka dekad.

Jeśli chodzi o związek między wynikami złota a indeksem DJ30 w ciągu ostatnich 30 lat, ilustruje to następny wykres:
 

Srovnání indexu DJ30 (modrá barva) a zlata (oranžová barva). Zdroj: www.macrotrends.net

Porównanie indeksu DJ30 (niebieski) i złota (pomarańczowy). Źródło: www.macrotrends.net

 

Można zauważyć, że w okresach, w których indeks znacznie spadał, wartość złota rosła. Złoto działało zatem w tych okresach jak poduszka bezpieczeństwa. Widać to szczególnie w 2001 r. (bańka internetowa), 2008 r. (kryzys finansowy), a następnie w 2020 r. (COVID-19). I odwrotnie, w czasach silnej hossy na rynku akcji obserwujemy spadek wartości złota, tak jak w latach 2012-2016.

Widzimy również, że całkowita aprecjacja indeksu giełdowego wyniosła prawie 900% w ciągu ostatnich 30 lat, podczas gdy żółty metal zyskał na wartości 400%. Krótko mówiąc, indeksy giełdowe mogą przynosić wyższe zwroty, ale są też znacznie bardziej ryzykowne niż, powiedzmy, złoto.

Wnioski

Jak widać, dywersyfikacja portfela ma kluczowe znaczenie dla inwestorów. Portfel, który jest dobrze zdywersyfikowany w różnych klasach aktywów, może dobrze przetrwać zawirowania rynkowe, wstrząsy gospodarcze i polityczne, które zawsze od czasu do czasu występują w społeczeństwie.

Aby dowiedzieć się więcej o metalach szlachetnych, pobierz nasz nowy ebook. Dowiesz się z niego o podstawowych strategiach handlowych, które można wykorzystać do spekulacji na metalach szlachetnych.

Przeczytaj także

67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 67,90 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.