U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Drahé kovy a diverzifikace investičního portfolia

Publikováno: 04.08.2023

Jedno ze základních pravidel investování radí svůj kapitál vložit do více investic a mírnit tak případné riziko. Jak za tímto účelem využít drahé kovy si povíme v dnešním článku.

Nic v životě není bez rizika. Pokud podnikáte, hrozí riziko, že klient neuhradí fakturu včas. Hrajete hry na počítači a vystavujete se riziku závislosti na hře. Opalujete se na pláži a hned vás varují, že hrozí minimálně úžeh atd. Zkrátka žijeme ve světě plným rizik a ve světě investic to platí dvojnásob. Investoři toto vědí, a proto se snaží proti rizikům různým způsobem zajišťovat. Efektivní možností, jak řídit riziko investičního portfolia je diverzifikace s využitím vzácných kovů.

Co je diverzifikace portfolia?

Diverzifikace portfolia je klíčovým principem investování, který pomáhá snižovat riziko a zvyšuje možnosti dosažení stabilních výnosů. V rámci diverzifikace se investice v portfoliu rozdělují do různých kategorií a cílem je, aby se propad jednoho druhu investice vykompenzoval nárůstem jiné investiční kategorie.
 

Pro správnou diverzifikaci je dobré dodržet několik zásad:

 
  • Investor by nikdy neměl investovat do jednoho druhu aktiv.

  • Investice by měly být různorodé s ohledem na ekonomický cyklus.

  • Investice by měla pokrývat co nejvíce druhů odvětví.


Mezi investory je velice populární investování do akciových ETF. Lze říct, že investice do indexu SP500 pomocí nějakého ETF fondu, který tento index kopíruje, je již částečně diverzifikovanou investicí, protože v sobě zahrnuje 500 největších amerických společností, které podnikají v různých odvětvích.
 

Co když ale bude akciový index klesat, jako tomu bylo například v době pandemie COVID-19?

 

Pak má investor další možnosti pro diverzifikování:

  • Investice do dluhopisů - americké vládní dluhopisy jsou tradičně brány jako bezpečný přístav, který v dobách nejistoty v minulosti poměrně dobře udržoval svoji hodnotu.

  • Investice do nemovitostí- ty v dlouhodobém horizontu mívají stabilní návratnost. Nevýhodou jsou nároky na vyšší kapitál. To lze ale řešit pomocí crowdfundingu anebo investicí do nějaké realitního fondu.

  • Investice do vzácných kovů, jakými jsou zlato, stříbro a eventuálně platina a palladium.

Příklad konzervativního porftolia, ve kterém je:

  • 30 % amerických akcií,
  • 40 % dlouhodobých amerických vládních dluhopisů,
  • 15 % střednědobých dluhopisů
  • 7,5 % zlata a 7,5 % ostatních komodit.
 

Rozložení investic v konzervativním portfoliu. Zdroj: www.optimizedportfolio.com
Rozložení investic v konzervativním portfoliu. Zdroj: www.optimizedportfolio.com
 Smysl takto diverzifikovaného portfolia nám pak ukazuje následující tabulka, ve které je výkonnost diverzifikovaného portfolia (označeno jako AWP) v období od roku 2002 do roku 2022 porovnána s tradičním 60/40 portfoliem, ve kterém je 60 % akcií a 40 % dluhopisů, a indexem SP500:

Porovnání výkonnosti diverzifikovaného portfolia s indexem SP 500. Zdroj: www.optimizedportfolio

Porovnání výkonnosti diverzifikovaného portfolia s indexem SP 500. Zdroj: www.optimizedportfolio


Na první pohled je patrné, v čem je hlavní výhoda diverzifikovaného portfolia AWP. Max drawdown (tedy maximální propad) byl z uvedených možností nejnižší. Zatímco index SP 500 klesl ze svého vrcholu o 50,97 %, tak uvedené portfolio ztratilo 21,45 %. Na druhou stranu, platí, že diverzifikované portfolio má také nižší výnos. V tomto případě, počáteční hodnota investice 10 000 USD za uvedené období u AWP portfolia by byla zhodnocena na částku 38 541 USD. Ovšem investice do indexu SP 500 by se zhodnotila na 67 227 USD.

Tento výsledek potvrzuje, že cílem diverzifikace portfolia je minimalizování potenciálních ztrát při zachování určité výše výnosu.

Role vzácných kovů v portfoliu

Vzácné kovy jsou kovy, které se vyznačují nízkou nabídkou na trhu, díky tomu, že jejich zdroje jsou v přírodě omezené. Patří sem kovy jako zlato, stříbro, platina a palladium. Tyto kovy mají široké průmyslové využití nebo se používají jako bankovní rezervy (zlato), takže je po nich vysoká poptávka. To v kombinaci s omezenými zdroji vyvolává tlak na růst jejich ceny, a proto mají tyto kovy v portfoliu své místo. Tento růst je ovšem potřeba chápat v dlouhodobém horizontu, který může přesahovat i několik desetiletí.

Pokud jde o vztah výkonnosti zlata a indexu DJ30 za posledních 30 let, ten máme znázorněn na dalším obrázku:
 

Srovnání indexu DJ30 (modrá barva) a zlata (oranžová barva). Zdroj: www.macrotrends.net

Srovnání indexu DJ30 (modrá barva) a zlata (oranžová barva). Zdroj: www.macrotrends.net

 

Je vidět, že v obdobích, kdy index významně klesal, tak hodnota zlata rostla. Zlato tedy v těchto obdobích plnilo roli jakéhosi polštáře. To je vidět zejména v roce 2001 (dot com bublina), 2008 (finanční krize) a pak 2020 (covid-19). Naopak v dobách silného býčího trhu na akciích je vidět propad hodnoty zlata, jako je tomu v období od roku 2012 do 2016.

Také vidíme, že celkové zhodnocení akciového indexu bylo za posledních 30 let téměř 900 %, kdežto zlato se zhodnotilo o 400 %. Akciové indexy zkrátka mohou přinést vyšší výnosy, ale také jsou mnohem rizikovější než třeba zlato.

Závěr

Diverzifikace portfolia má pro investory zásadní význam. Portfolio, které je dobře diverzifikováno mezi různé třídy aktiv, může dobře překonat tržní turbulence, ekonomické i politické otřesy, které se ve společnosti vždy jednou za čas objeví.

Pokud se chcete o vzácných kovech dozvědět více informací, nezapomeňte si stáhnout náš ebook. Seznámíte se v něm se základními obchodními strategiemi, které je možné pro spekulace na vzácných kovech využít.

Přečtěte si také

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.