66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Akcje CFD

Zarabiaj na spadkach lub wzrostach na rynku i spekuluj akcjami wybranych spółek z całego świata. W Purple Trading możesz handlować akcjami ponad 100 wiodących spółek. Wybieraj z szerokiej gamy akcji swoich ulubionych firm, od Apple, przez Teslę, aż po Coca-Colę i handluj z nami.

Handluj akcjami CFD z całego świata

Akcje CFD są instrumentem finansowym bazującym bezpośrednio na cenach fizycznych akcji (akcje fizyczne są tak zwanym aktywem bazowym dla akcji CFD). Traderzy mogą spekulować na zmianę cen najbardziej popularnych akcji firm za pomocą swojej ulubionej platformy MT4, bez względu na to, jaki aktualnie obowiązuje trend. W Purple Trading przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 100 akcji CFD. Masz teraz możliwość spekulowania na wzrost lub spadek cen m.in. akcji Tesli, Amazon, bez konieczności kupowania samych fizycznych akcji.

UWAGA: Aby wyświetlić nowe instrumenty na platformie MT4, należy się najpierw wylogować, a następnie ponownie zalogować.
 

Zalety akcji CFD w porównaniu z tradycyjnymi akcjami:

 
  • Bardzo wygodne dla traderów intraday
  • Możliwość wykorzystania dźwigni finansowej dla klientów detalicznych 1:5 i klientów profesjonalnych 1:20
  • Możliwość zajęcia pozycji krótkiej (spekulacja na spadek ceny)​
  • Wszystkie dostępne akcje CFD możesz znaleźć na platformie MT4 razem z resztą innych instrumentów finansowych.
     

Wady akcji CFD w porównaniu do tradycyjnych akcji:

 
  • Opłaty swap (koszt za utrzymanie pozycji przez noc)
     

Wszystkie nowe instrumenty znajdziesz na platformie MT4. Dla traderów detalicznych dostępna jest dźwignia 1:5, a traderzy posiadający status klienta profesjonalnego mogą korzystać z dźwigni do 1:20. Pozycja 1 lot zawsze odpowiada 1 akcji.

Opłaty za handel akcjami CFD

Możesz handlować akcjami CFD na wszystkich rodzajach naszych kont. Standardowy schemat opłat to spread + prowizja. Dla akcji amerykańskich prowizja wynosi 0,02 USD za akcję, a dla pozostałych akcji 0,1% wartości nominalnej transakcji.
 

Tabela nr 1: Opłaty prowizyjne od transakcji dla handlu akcjami CFD
 
Akcje amerykańskie Pozostałe akcje Minimalna prowizja
0,02 USD 0,1 % 5 USD / EUR / HKD

Prowizja “od transakcji” dotyczy jednej strony transakcji, czyli osobno otwarcia i zamknięcia pozycji. Jeśli prowizja za te transakcje nie osiągnie wartości prowizji minimalnej, to naliczana jest minimalna prowizja wymieniona w tabeli powyżej.

Przykłady obliczania prowizji

 

Przykład nr 1
 

Akcje amerykańskie CFD

Przypuśćmy, że inwestor kupuje 50 lotów Coca-Coli (KO) po cenie jednostkowej 53 USD. Są to akcje amerykańskie, więc prowizja wyniesie 50 x 0,02 USD = 1 USD. Jednak kwota ta nie osiąga kwoty minimalnej prowizji. W tym przypadku, inwestor ponosi opłatę minimalną, która odpowiada 5 USD.

Ten sam inwestor decyduje się następnie na zakup kolejnych 500 sztuk tej akcji po cenie 54 USD. Za tę transakcję płaci 500 x 0,02 USD = 10 USD.

Jeśli później zdecyduje się zamknąć całą pozycję, sprzeda 550 sztuk po cenie 56 USD. Zapłaci wtedy 550 USD x 0,02 USD = 11 USD za transakcję.

Należy pamiętać, że cena akcji nie odgrywa tutaj żadnej roli. Inwestor zawsze płaci tylko za ilość akcji, którymi handluje, pod warunkiem, że przekroczy minimalną wartość pozycji.
 

Przykład nr 2

 

Pozostałe akcje CFD
Załóżmy, że inwestor kupuje 10 akcji CFD Volkswagen Group (VOWG) za cenę jednostkową 190 EUR. Ponieważ nie jest to akcja amerykańska, opłata zostanie obliczona od wartości nominalnej transakcji. Wartość nominalna transakcji wynosi 10 x 190 EUR = 1900 EUR, a 0,1% to 1,9 EUR. Dlatego w tym przypadku inwestor płaci minimalną wartość prowizji, czyli 5 EUR.

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, nasz trader decyduje się jednak na zwiększenie swojej pozycji i zakup kolejnych 50 akcji po tej samej cenie 190 EUR. Wartość nominalna transakcji będzie wynosić 50 x 190 EUR = 9 500 EUR, a zatem opłata będzie równa 9,5 EUR.

Załóżmy, że cena wzrośnie do 250 EUR i nasz inwestor zdecyduje się zamknąć swoją pozycję. W związku z tym sprzeda on łącznie 60 akcji. Wartość nominalna transakcji odpowiada 60 x 250 = 15.000 EUR. W tym przypadku prowizja w wysokości 0,1% wynosi 15 EUR.

Musisz pamiętać, że w tym przypadku uwzględniamy nie tylko ilość handlowanych akcji, ważna jest również cena akcji, a więc wynikająca z niej wartość nominalna całej transakcji. Ten przykład obrazuje również, dlaczego przy handlu akcjami płacisz prowizję osobno za otwarcie i zamknięcie transakcji.

Dywidendy

Podobnie jak w przypadku większości indeksów giełdowych z naszej oferty, również w przypadku akcji CFD możesz liczyć na wypłatę dywidendy. Stanie się tak, gdy utrzymasz otwartą pozycję w dniu wypłaty dywidendy. Daty wypłat dywidend dla poszczególnych spółek możesz zawsze znaleźć w zaktualizowanej tabeli na naszej stronie internetowej. Jeśli posiadasz długą pozycję, dywidenda zostanie dodana do salda Twojego rachunku. Analogicznie, jeśli utrzymujesz otwartą pozycję krótką, Twoje konto zostanie pomniejszone o wartość dywidendy.
 

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.
66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 66,30 % rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.