U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

Akcie CFD

Spekulujte na růst nebo pokles cen vybraných společností z celého světa. V Purple Trading jsme pro vás připravili více než 100 světoznámých akciových titulů. Vyberte si ze široké nabídky akcií společností počínaje firmou Apple, přes Teslu až po Coca-Colu.

Obchodujte s CFD akciemi z celého světa

CFD akcie jsou finančním instrumentem přímo odvozeným od cen fyzických akcií (fyzické akcie slouží ve vztahu k CFD akciím jako tzv. podkladové aktivum). Obchodníkům s CFD akciemi se tak naskýtá možnost spekulovat na vývoj cen akcií světoznámých společností ve vaší oblíbené platformě MT4 a to dokonce oběma směry. V Purple Trading jsme pro vás nachystali více než 100 CFD akciových titulů. Máte tak možnost spekulovat na růst či pokles Tesly, Amazonu a dalších, aniž byste museli kupovat fyzické akcie samotné.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aby se vám nové instrumenty v platformě MT4 zobrazily, musíte se z ní nejprve odhlásit a poté zase přihlásit.
 

Výhody CFD akcií oproti fyzickým akciím:

 
  • Vhodné především pro intradenní obchodníky

  • Možnost využití finanční páky pro retail klienty 1:5 a profesionální klienty 1:20

  • Možnost shortovat (spekulace na pokles ceny)

  • Vše přehledně a dohromady s ostatními instrumenty v rámci platformy MetaTrader 4

Nevýhody CFD akcií oproti fyzickým akciím:

 
  • Nutnost placení swapů (poplatek za držení pozice přes noc)

Tyto nové instrumenty najdete v platformě MT4. Pro retailové obchodníky je k dispozici páka 1:5. Klienti se statutem profesionálního obchodníka mohou využívat páku až 1:20. 1 lot odpovídá vždy 1 ks akcie.

Poplatky za obchodování akcií CFD

Na všech typech našich účtů můžete obchodovat akcie CFD formou spread + komise. U amerických akcií je komise 0,02 USD za kus, u ostatních akcií 0,1 % z nominální hodnoty transakce.
 

Tabulka č. 1: Výše komise za transakci při obchodování CFD akcií
US akcie Ostatní akcie Minimální komise
0,02 USD 0,1 % 5 USD / EUR / HKD
 

Komise "za transakci" znamená za jednu stranu obchodu. Tedy zvlášť za otevření a zvlášť za uzavření pozice. Pokud komise u těchto transakcí nedosáhne hodnoty minimální komise, účtuje se vždy tato minimální komise uvedená v tabulce výše.

Příklady výpočtu komise

 

Příklad 1

 

US akcie CFD

Dejme tomu, že obchodník nakoupí 50 kusů CFD akcií společnosti Coca-Cola (KO) za jednotkovou cenu 53 USD. Jedná se o US akcii, poplatek tedy bude 50 x 0,02 USD = 1 USD. Tato částka však nedosahuje výše minimální komise. Obchodník tak v tomto případě zaplatí právě minimální komisi, což odpovídá 5 USD.

Následně se rozhodne přikoupit dalších 500 kusů této akcie za cenu 54 USD. Za tuto transakci zaplatí 500 x 0,02 USD = 10 USD.

Když se později rozhodne celou expozici zavřít, bude prodávat 550 ks za cenu 56 USD. Za transakci zaplatí 550 x 0,02 USD = 11 USD.

Všimněte si, že roli nehraje cena akcie. Obchodník vždy platí pouze za počet kusů, pokud tedy přesáhne hodnotu minimální komise.

 

Příklad 2

 

Ostatní akcie CFD
Obchodník nakoupí 10 ks CFD akcií Volkswagen Group (VOWG) za jednotkovou cenu 190 EUR. Jelikož se nejedná o US akcii, ale akci z Evropy, poplatek bude vypočítán z nominální hodnoty transakce. Nominální hodnota transakce je 10 x 190 EUR = 1900 EUR. Z toho 0,1 % představuje 1,9 EUR. Na komisi tak obchodník zaplatí minimální hodnotu komise, tedy 5 EUR.

Stejně jako v předchozím případě se však náš obchodník rozhodne pozici navýšit a přikoupit dalších 50 ks za stejnou cenu 190 EUR. Nominální hodnota transakce bude 50 x 190 EUR = 9 500 EUR a poplatek bude odpovídat 9,5 EUR.

Předpokládejme, že cena vzrostla na 250 EUR a náš trader se rozhodnu své pozice pro změnu uzavřít. Prodá tedy celkem 60 ks akcií. Nominální hodnota transakce odpovídá 60 x 250 = 15 000 EUR. Z toho poplatek 0,1% činí 15 EUR.

Všimněte si, že v tomto případě nejde jen o počet obchodovaných akcií, důležitá je I cena akcie, potažmo tedy výsledná nominální hodnota celé transakce. Na tomto příkladu je také dobře vidět, proč se u akcií platí komise zvlášť za otevření a zvlášť za uzavření obchodu.

Dividendy

Stejně jako u většiny akciových indexů v naší nabídce i u CFD akcií můžete počítat s dividendami. Ty ovlivní vaši otevřenou pozici v případě, že ji držíte přes datum vyplacení dividendy. Data vyplácení dividendy najdete vždy v aktualizované tabulce v tlačítku níže. Pokud držíte long pozici, bude vám dividenda přičtena k zůstatku na účtu. Analogicky, pokud instrument shortujete, bude vám dividenda z účtu stržena.
 

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.
U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.