FAQ

Pytania z wyrazem
Jak działa zakup ETF?
Pokaż odpowiedź
Co miesiąc zostaje określona dana, do której mogą Państwo dokonać wpłaty w celu inwestowania do ETF w danym okresie. Data ta jest pokazana po rozkliknięciu wybranego ETF portfolio w Pańskim PurpleZone.

Zakup ETF przebiega raz na miesiąc, w tygodniu zawierającym trzeci czwartek w danym miesiącu. Proces zakupu trwa 1 dzień, w związku z czym nowe otwarte pozycje mogą Państwo zobaczyć w swojej PurpleZone dopiero w najbliższy poniedziałek po zakupie.

Po dokończeniu zakupu ETF, odpowiadająca kwota zostaje potrącona z Państwa depozytu i w tym momencie otwierają się również pozycje handlowe. Zakup ETF odbywa się poza platformą MT4, a ceny ETF są aktualizowane 3-4x dziennie.

Klient ma możliwość regularnego inwestowania w portfolio ETF, jednakże nie jest to wymagane. Jeżeli zdecydują się Państwo na jednorazowy zakup, następne pozycje po prostu nie będą otwierane.

Wypłata pieniędzy z rachunku zawierającego podłączone portfolio ETF niestety nie jest możliwa. W związku z tym, jeżeli chcą Państwo wypłacić swoje środki, prosimy o podanie wniosku o odłączenie od danego portfolia. Dopiero po odłączeniu rachunku można wypłacić jego całkowite saldo.

Więcej o ETF >
Jak otworzyć rachunek handlowy?
Pokaż odpowiedź

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj: https://start.purple-trading.com/live?lng=enb=8965. 

Po przesłaniu nam wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi dokumentami, przetworzymy go w ciągu 1 dnia roboczego. Wszelka komunikacja z nami powinna odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail wypełnionego w formularzu rejestracyjnym.
 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?
Pokaż odpowiedź
Do rejestracji potrzebne są dwa ważne dokumenty urzędowe: dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania.

Dokument identyfikacyjny - ważna, kolorowa kopia paszportu (strona górna i dolna) lub dwustronna kopia dowodu tożsamości. Musimy otrzymać całą stronę dokumentu z widocznymi wszystkimi jego krawędziami i narożnikami.

 

Potwierdzenie adresu - adres można potwierdzić, składając jeden z poniższych akceptowanych rodzajów dokumentów: 

-        rachunek za media (np. za energię, telefon, łącze internetowe....)

-        wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenie rachunku bankowego

-        Deklaracja podatkowa

 

Nie musi to być Twój stały adres zamieszkania, ale musi to być adres, pod którym rzeczywiście mieszkasz. Dokument musi zawierać imię, adres i datę wydania (nie starszą niż 6 miesięcy). Należy przesłać całą stronę dokumentu z widocznymi wszystkimi krawędziami. Zrzuty ekranu nie są akceptowane. Możesz zakryć wszelkie poufne dane. 

Oba dokumenty można załadować podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub wysłać je do naszego zespołu wsparcia technicznego pocztą elektroniczną w późniejszym terminie. Jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania tych dokumentów w celu zachowania zgodności z naszymi warunkami licencji. Wymagamy również, aby były one aktualizowane po ich wygaśnięciu. Dokument potwierdzający adres uważa się za ważny, jeśli nie jest starszy niż 2 lata od daty wydania. Nie martw się, powiadomimy Cię przez e-mail i system powiadamiania PurpleZone w przypadku, gdy którykolwiek z tych dokumentów wygaśnie.
Co należy wiedzieć przed pierwszą transakcją?
Pokaż odpowiedź

1.  Wyświetlanie dostępnych symboli handlowych
 
MT4 na PC

Po zalogowaniu się do MT4, kliknij prawym przyciskiem myszy w okno Lista Instrumentów po lewej stronie platformy transakcyjnej i wybierz opcję "Wyświetl wszystko". Do handlu na rachunku STP należy używać wszystkich symboli z przyrostkiem "_stp". Tak więc jeśli chcesz handlować na przykład parą walutową EURUSD, wybierz symbol "EURUSD_stp". Symbole bez przyrostka nie są dostępne do handlu.
 
 
MT4 dla aplikacji mobilnych

Pobierz aplikację MetaTrader 4 i zaloguj się na swój rachunek.
 
Android

Logowanie do aplikacji MT4.
Kliknij w ikonę Ustawienia (3 linie w lewym górnym rogu) -> Zarządzaj Rachunkami -> "+" -> "Zaloguj się do istniejącego rachunku". W pasku wyszukiwania wybierz serwer PurpleTrading-01Demo dla rachunku demo lub PurpleTrading-04 dla rachunku rzeczywistego.
 
Kliknij w "Rynki" -> "+" -> Możesz dodać symbole handlowe, którymi chcesz handlować w prawym górnym rogu. Na przykład "ECN Forex" -> "+" -> "EURUSD_ecn". 
 
iOS

Logowanie do aplikacji MT4
Kliknij w Ustawienia -> Nowy Rachunek -> Zaloguj się do istniejącego rachunku. Wybierz serwer PurpleTrading-01Demo dla rachunku demo lub PurpleTrading-04 dla rachunku rzeczywistego.
 
Kliknij w "Rynki" -> "+" -> Możesz dodać symbole handlowe, którymi chcesz handlować w prawym górnym rogu. Na przykład, otwórz "ECN Forex", a następnie kliknij na zielony symbol "+". Pokaże Ci to dostępne symbole handlowe.
 
cTrader
Na platformie transakcyjnej cTrader dostępne są wszystkie symbole bez przyrostka.
 
2. Przerwa na rynku - gdy nie można handlować 

W okresie między 23:59 a 0:05:59 (czas serwera na platformie MT4 i cTrader) występuje przerwa w handlu (spowodowana przeniesieniem płynności na następny dzień), która dotyczy wszystkich symboli handlowych (z wyjątkiem kryptowalut). W tym czasie typowa dla rynku jest niska płynność. Może to prowadzić do znacznie szerszych spreadów. Handel jest ponownie włączony po 0:06.
 
W rzeczywistości oznacza to, że w tym okresie otwarcie lub zmiana nowych pozycji nie jest dostępna i w przypadku, gdy rynek osiągnie w tym czasie pożądaną cenę (dla stop-lossa lub take profit, itp.), zlecenie nie zostanie zrealizowane. Zostanie ono przetworzona dopiero w przypadku, gdy pożądany poziom cen zostanie osiągnięty po 0:06, kiedy będzie można ponownie handlować.
Możesz handlować kryptowalutami w ciągu 5 dni roboczych bez żadnych ograniczeń. Na przykład, od poniedziałku 0:00 do piątku 23:30 (czas serwera). Każda otwarta pozycja jest automatycznie zamykana do piątku o 23:30 (czas serwera MT4 i cTrader).

Ile rachunków handlowych mogę otworzyć?
Pokaż odpowiedź
Liczba rachunków handlowych nie jest ograniczona. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne tylko do otwarcia pierwszego rachunku handlowego. Możesz otworzyć dodatkowy rachunek, klikając w przycisk "+ Utwórz nowy rachunek" i wybierając później żądany typ rachunku, platformę handlową i walutę. Wyślemy Ci potwierdzenie wraz z danymi dostępowymi na Twój zarejestrowany adres e-mail. 
W jakiej walucie mogę otworzyć rachunek handlowy?
Pokaż odpowiedź
Rachunek handlowy można otworzyć w PLN, EUR, USD, GBP lub CZK.
Czy są jakieś opłaty za prowadzenie rachunku?
Pokaż odpowiedź
Otwarcie, zarządzanie i potencjalna dezaktywacja są bezpłatne dla wszystkich rachunków handlowych. 
 
Jedyna opłata pobierana jest w przypadku, gdy rachunek jest w stanie uśpienia. Więcej informacji na temat nieaktywnych rachunków można znaleźć w rozdziale VI. "O Purple Trading" - pytanie 6 "Co to jest rachunek uśpiony?"
 
Czy mogę otworzyć rachunek handlowy dla osoby prawnej?
Pokaż odpowiedź
Tak, możesz otworzyć rachunek handlowy dla osoby prawnej, która jest zarejestrowana w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat warunków zakładania firmowego rachunku handlowego, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego pod adresem support@purple-trading.com.
Jaka jest różnica między rachunkiem STP i ECN?
Pokaż odpowiedź

Na rachunku STP nie pobiera się prowizji od każdej transakcji, ale istnieje większy spread w porównaniu z rachunkiem ECN.
Spready są niższe dla rachunku ECN - od 0,1 pipsa + stała prowizja 10 USD / 1 round-turned-lot / transakcja. Przy niższym wolumenie obrotu prowizja jest pobierana proporcjonalnie, np. 1 USD/0,1 lot/transakcja.
 
Pierwszy rachunek handlowy, który jest automatycznie otwierany dla klienta, jest rachunkiem ECN.
Prowizja i spread mogą być niższe w ramach naszego programu lojalnościowego Status Tradera.

Jak otworzyć rachunek handlowy demo?
Pokaż odpowiedź
Formularz rejestracyjny rachunku demo można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://start.purple-trading.com/demo?ib=8965ng=en
 
Rachunek demo jest zakładany natychmiast po wypełnieniu formularza, a wszystkie dane uwierzytelniające są wysyłane na zarejestrowany adres e-mail. Podczas wypełniania formularza możesz ustawić rodzaj rachunku, dźwignię finansową, walutę, platformę handlową i początkową wpłatę. Wszystkie te ustawienia można zmienić później, wysyłając do nas zapytanie na adres support@purple-trading.com.
 
Albo, jeśli posiadasz już rachunek rzeczywisty, możesz utworzyć rachunek demo w swojej PurpleZone. Zaloguj się do swojej PurpleZone, kliknij w zakładkę "FX i Krypto Demo", a następnie kliknij w przycisk "+ utwórz nowy rachunek". 
 
Mam problem z zalogowaniem się na mój rachunek demo, czy jest jakiś limit czasowy?
Pokaż odpowiedź
Rachunek demo automatycznie wygasa po 90 dniach bezczynności po ostatnim zalogowaniu (tzn. jeśli nie zalogujesz się na rachunek demo przez 90 dni, wygasa). Jest on automatycznie usuwany po tym fakcie i nie może zostać przywrócony. Dotyczy to wszystkich platform handlowych.
 
Zalogowanie się do rachunku demo przynajmniej raz w miesiącu pomoże Ci uniknąć jego wygaśnięcia.
Pamiętaj, że zawsze możesz utworzyć nowy rachunek demo i że liczba rachunków demo na klienta jest nieograniczona.
Czy jest jakaś różnica między rachunkiem demo, a rzeczywistym?
Pokaż odpowiedź
Tak. Zlecenia handlowe z rachunku demo nie są realizowane na rynku międzybankowym, więc handel jest tylko wirtualny. 
Staramy się, aby warunki rachunku demo odpowiadały warunkom rachunku rzeczywistego tak bardzo, jak to możliwe, abyś mógł/mogła spróbować podstaw handlu i pracować na platformach handlowych MetaTrader4 lub cTrader. Na rachunku demo nie ma ustawionych opóźnionych danych - słupki tworzą się zgodnie z warunkami rynkowymi w czasie rzeczywistym. Realizacja na rachunkach demo jest natychmiastowa, tzn. każde zlecenie handlowe jest zawsze otwierane i zamykane natychmiast po wprowadzeniu i zawsze po danej cenie. Na rachunku rzeczywistym każde zlecenie handlowe jest realizowane na rynku międzybankowym i musi być sparowane z jego odpowiednikiem. Proces ten nie jest natychmiastowy i może trwać nawet kilkaset milisekund. W tym czasie najlepsza aktualna cena na rynku może ulec zmianie, a zlecenie może zostać zrealizowane po nieco innej cenie, dlatego też może dojść do poślizgu. Może to mieć pozytywny lub negatywny wpływ na cenę końcową.