Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  63,00% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Czym jest marka Purple Trading?
Pokaż odpowiedź

Purple Trading jest międzynarodowym profesjonalnym brokerem oferującym wysokiej jakości środowisko dla handlu na rynkach finansowych. Jesteśmy regulowanym brokerem STP, oferujemy tylko rachunki handlowe ze zmiennymi spreadami, a wszystkie transakcje naszych klientów na rachunkach rzeczywistych są wysyłane bezpośrednio na rynek międzybankowy.

Klienci Purple Trading mogą handlować aktywnie sami lub połączyć swój rachunek z wybraną strategią handlową. W przypadku zainteresowania długoterminowymi inwestycjami, mogą również skorzystać z naszych produktów ETF.

Purple Trading oferuje też możliwość stania się partnerem wprowadzającym (IB) lub dostawcą strategii.

Gdzie mogę pobrać platformę handlową MT4?
Pokaż odpowiedź

Platformę handlową MT4 można pobrać za darmo na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem linku, który będzie częścią wiadomości powitalnej.

Oferujemy MT4 w wersjach na PC (Windows, Linux, MAC) lub mobilnych systemach operacyjnych iOS i Android.

Jak otworzyć rachunek handlowy?
Pokaż odpowiedź
Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj: https://start.purple-trading.com/live?lng=enb=8965. 

Po przesłaniu nam wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi dokumentami, przetworzymy go w ciągu 1 dnia roboczego. Wszelka komunikacja z nami powinna odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail wypełnionego w formularzu rejestracyjnym.
Czy Purple Trading jest licencjonowanym brokerem?
Pokaż odpowiedź

Purple Trading jest znakiem towarowym będącym własnością i zarządzanym przez firmę L.F. Investment Limited, która jest licencjonowanym brokerem, regulowanym przez CySEC. Firma ta jest zarejestrowana także przez inne europejskie organy regulacyjne, w tym KNF i BaFIN.

Spółka jest zatwierdzona do przyjmowania i przekazywania zleceń oraz do zarządzania portfelem. Jest brokerem STP bez dealing desku, co można łatwo potwierdzić na stronie internetowej CySEC. Jest to przejrzysty, sprawiedliwy i, co najważniejsze, bezpieczny model dostawcy usług brokerskich.

Jak się zalogować na platformę MT4?
Pokaż odpowiedź

Dane logowania (numer rachunku, hasło) zostają wygenerowane przez nasz system po otwarciu rachunku handlowego i wysłane w wiadomości powitalnej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Nazwa serwera lub adres IP jest następujący:

PurpleTrading-04Live: 185.97.161.82:443
PurpleTrading-01Demo: 185.97.161.236:443

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?
Pokaż odpowiedź
Do rejestracji potrzebne są dwa dokumenty: dokument tożsamości i dokument potwierdzający adres zamieszkania.

Dokument identyfikacyjny - ważna, kolorowa kopia paszportu (strona górna i dolna) lub kopia obu stron dowodu osobistego. Cała strona dokumentu, wraz ze wszystkimi krawędziami i rogami strony powinna pozostać widoczna.  

Dokument do weryfikacji adresu zamieszkania - musi zawierać: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę wydania (nie starszą niż 6 miesięcy) oraz logo instytucji. Może to być jeden z następujących:

- okresowy rachunek za media (telefon, woda, energia elektryczna, gaz lub rachunek za połączenie internetowe)
- wyciąg bankowy/potwierdzenie rachunku bankowego
- potwierdzenie przeprowadzonej transakcji bankowej
Co należy wiedzieć przed pierwszą transakcją?
Pokaż odpowiedź

1.  Wyświetlanie dostępnych symboli handlowych
 
MT4 na PC

Po zalogowaniu się do MT4, kliknij prawym przyciskiem myszy w okno Lista Instrumentów po lewej stronie platformy transakcyjnej i wybierz opcję "Wyświetl wszystko". Do handlu na rachunku STP należy używać wszystkich symboli z przyrostkiem "_stp". Tak więc jeśli chcesz handlować na przykład parą walutową EURUSD, wybierz symbol "EURUSD_stp". Symbole bez przyrostka nie są dostępne do handlu.
 
 
MT4 dla aplikacji mobilnych

Pobierz aplikację MetaTrader 4 i zaloguj się na swój rachunek.
 
Android

Logowanie do aplikacji MT4.
Kliknij w ikonę Ustawienia (3 linie w lewym górnym rogu) -> Zarządzaj Rachunkami -> "+" -> "Zaloguj się do istniejącego rachunku". W pasku wyszukiwania wybierz serwer PurpleTrading-01Demo dla rachunku demo lub PurpleTrading-04 dla rachunku rzeczywistego.
 
Kliknij w "Rynki" -> "+" -> Możesz dodać symbole handlowe, którymi chcesz handlować w prawym górnym rogu. Na przykład "ECN Forex" -> "+" -> "EURUSD_ecn". 
 
iOS

Logowanie do aplikacji MT4
Kliknij w Ustawienia -> Nowy Rachunek -> Zaloguj się do istniejącego rachunku. Wybierz serwer PurpleTrading-01Demo dla rachunku demo lub PurpleTrading-04 dla rachunku rzeczywistego.
 
Kliknij w "Rynki" -> "+" -> Możesz dodać symbole handlowe, którymi chcesz handlować w prawym górnym rogu. Na przykład, otwórz "ECN Forex", a następnie kliknij na zielony symbol "+". Pokaże Ci to dostępne symbole handlowe.
 
cTrader
Na platformie transakcyjnej cTrader dostępne są wszystkie symbole bez przyrostka.
 
2. Przerwa na rynku - gdy nie można handlować 

W okresie między 23:59 a 0:05:59 (czas serwera na platformie MT4 i cTrader) występuje przerwa w handlu (spowodowana przeniesieniem płynności na następny dzień), która dotyczy wszystkich symboli handlowych (z wyjątkiem kryptowalut). W tym czasie typowa dla rynku jest niska płynność. Może to prowadzić do znacznie szerszych spreadów. Handel jest ponownie włączony po 0:06.
 
W rzeczywistości oznacza to, że w tym okresie otwarcie lub zmiana nowych pozycji nie jest dostępna i w przypadku, gdy rynek osiągnie w tym czasie pożądaną cenę (dla stop-lossa lub take profit, itp.), zlecenie nie zostanie zrealizowane. Zostanie ono przetworzona dopiero w przypadku, gdy pożądany poziom cen zostanie osiągnięty po 0:06, kiedy będzie można ponownie handlować.
Możesz handlować kryptowalutami w ciągu 5 dni roboczych bez żadnych ograniczeń. Na przykład, od poniedziałku 0:00 do piątku 23:30 (czas serwera). Każda otwarta pozycja jest automatycznie zamykana do piątku o 23:30 (czas serwera MT4 i cTrader).

Czy muszę podawać informacje o źródle moich środków podczas realizowania wpłat do Purple Trading?
Pokaż odpowiedź

Zgodnie ze ścisłą polityką AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), nasz regulator finansowy może wymagać potwierdzenia źródła zdeponowanych środków. Warunki wymagane do uzyskania takiego potwierdzenia są częścią naszych wewnętrznych zasad i mogą opierać się na niespójności Twojego profilu inwestycyjnego z rzeczywistością, na kwocie wpłaty itp. 

Źródło finansowania może być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. wyciągiem bankowym, odcinkiem wypłaty, zeznaniem podatkowym, potwierdzeniem prawnika itp.) Jeśli rozważasz zainwestowanie większej ilości środków, zalecamy dołączenie potwierdzenia źródła środków od razu, co zapewni płynne przypisanie wpłaty na rachunek handlowy.

Jak mogę zmienić język w MT4?
Pokaż odpowiedź
Język platformy MT4 można zmienić w górnym pasku menu poprzez "Widok" -> "Języki".


Co to jest broker?
Pokaż odpowiedź

Broker jest osobą prawną, która przekazuje dostęp do rynku kapitałowego swoim klientom, dlatego też kupuje i sprzedaje akcje lub inne instrumenty finansowe w imieniu klientów oraz oferuje inne usługi z tym związane. Broker otrzymuje zlecenia od klientów i realizuje je w ich imieniu, co odróżnia go od dealera, który prowadzi transakcje na własny rachunek. 

W Republice Czeskiej na tego rodzaju działalność zezwolenia udziela NBCZ. Firmy mogą stać się brokerem tylko za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub agenta inwestycyjnego. Purple Trading / L.F. Investment Limited posiada agenta powiązanego zarejestrowanego w Republice Czeskiej.

Gdzie mogę znaleźć historię moich transakcji w MT4?
Pokaż odpowiedź

Historię zamkniętych transakcji możesz znaleźć w platformie MT4. Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę "Historia rachunku" w sekcji "Terminal". Klikając prawym przyciskiem myszy w okno i wybierając "Inny okres", można zmienić okres wyświetlanych transakcji. Możesz również wygenerować raport z historią transakcji klikając na "Zapisz raport".

Ile rachunków handlowych mogę otworzyć?
Pokaż odpowiedź
Liczba rachunków handlowych nie jest ograniczona. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne tylko do otwarcia pierwszego rachunku handlowego. Możesz otworzyć dodatkowy rachunek, klikając w przycisk "+ Utwórz nowy rachunek" i wybierając później żądany typ rachunku, platformę handlową i walutę. Wyślemy Ci potwierdzenie wraz z danymi dostępowymi na Twój zarejestrowany adres e-mail. 
Czy istnieje jakaś prawna relacja pomiędzy klientem a Purple Trading?
Pokaż odpowiedź
Stosunek prawny pomiędzy klientem a Purple Trading rozpoczyna się od zatwierdzenia rejestracji, a następnie otwarcia rachunku handlowego. Wypełniając formularz rejestracyjny, każdy klient akceptuje Warunki i Regulamin Purple Trading i zgadza się z dokumentacją w języku angielskim. 

Po utworzeniu rachunku, klient otrzymuje uzgodniony z nim Regulamin.

Czy jest jakaś różnica między rachunkiem demo, a rzeczywistym?
Pokaż odpowiedź
Tak. Zlecenia handlowe z rachunku demo nie są realizowane na rynku międzybankowym, więc handel jest tylko wirtualny.

Staramy się, aby warunki rachunku demo odpowiadały warunkom rachunku rzeczywistego tak bardzo, jak to możliwe, abyś mógł/mogła spróbować podstaw handlu i pracować na platformach handlowych MetaTrader4 lub cTrader. Na rachunku demo nie ma ustawionych opóźnionych danych - słupki tworzą się zgodnie z warunkami rynkowymi w czasie rzeczywistym.

Realizacja na rachunkach demo jest natychmiastowa, tzn. każde zlecenie handlowe jest zawsze otwierane i zamykane natychmiast po wprowadzeniu i zawsze po danej cenie. Na rachunku rzeczywistym każde zlecenie handlowe jest realizowane na rynku międzybankowym i musi być sparowane z jego odpowiednikiem.

Proces ten nie jest natychmiastowy i może trwać nawet kilkaset milisekund. W tym czasie najlepsza aktualna cena na rynku może ulec zmianie, a zlecenie może zostać zrealizowane po nieco innej cenie, dlatego też może dojść do poślizgu. Może to mieć pozytywny lub negatywny wpływ na cenę końcową.
Jak zmienić hasło do platformy MT4?
Pokaż odpowiedź

W przypadku, że zapomnisz hasła do platformy MT4, możesz ustawić nowe w swojej PurpleZone. Zaloguj się i kliknij w rachunek, dla którego chcesz zmienić hasło. Kliknij na kółeczko ustawień obok "Wpłaty". W sekcji "Hasło handlowe" wybierz "Hasło główne", wpisz nowe hasło dwa razy i zapisz zmiany. 

Jeżeli nie zapomniałeś swojego aktualnego hasła, możesz je również zmienić bezpośrednio w MT4. Użyj skrótu klawiaturowego "Ctrl + o" (Opcje) i kliknij w kartę "Serwer". Następnie wybierz przycisk "Zmień". Najpierw wpisz swoje aktualne hasło główne, następnie wpisz nowe hasło dwa razy poniżej i potwierdź przyciskiem "OK".Do czego służy hasło inwestora do MT4?
Pokaż odpowiedź

Hasło inwestora służy do logowania się do rachunku handlowego MT4 bez możliwości otwierania, zamykania lub modyfikowania pozycji handlowych, tzn. służy tylko do wyświetlenia rachunku. Hasło inwestorskie do rachunku rzeczywistego może być ustawione lub zmienione w PurpleZone poprzez zalogowanie się, kliknięcie na konkretny rachunek, a następnie na symbol ustawień obok przycisku "Wpłaty". Po wyświetleniu się menu ustawień rachunku, kliknij w "Hasło inwestora", wpisz dwukrotnie nowe hasło inwestora i "Zapisz zmiany". 

Hasło inwestora możesz również zmienić bezpośrednio w MT4 przyciskając "Ctrl + o" (Opcje) i klikając w zakładkę "Serwer". Następnie należy wybrać przycisk "Zmień" i zaznaczyć pole "Zmień hasło inwestora (tylko do odczytu)". Najpierw wpisz swoje aktualne hasło główne, następnie wpisz nowe hasło inwestora dwa razy poniżej i potwierdź przyciskiem "OK". Twoje hasło główne pozostanie niezmienione.

Kim są dostawcy płynności Purple Trading?
Pokaż odpowiedź

Purple Trading oferuje płynność agregowaną przez naszych dostawców płynności z największych banków światowych, kilku puli ECN i podmiotów pozabankowych rynku giełdowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce realizacji zleceń.

W jakiej walucie mogę otworzyć rachunek handlowy?
Pokaż odpowiedź
Rachunek handlowy można otworzyć w PLN, EUR, USD, GBP lub CZK.
Czy są jakieś opłaty za prowadzenie rachunku?
Pokaż odpowiedź
Otwarcie, zarządzanie i potencjalna dezaktywacja są bezpłatne dla wszystkich rachunków handlowych. 
 
Jedyna opłata pobierana jest w przypadku, gdy rachunek jest w stanie uśpienia. Więcej informacji na temat nieaktywnych rachunków można znaleźć w rozdziale VI. "O Purple Trading" - pytanie 6 "Co to jest rachunek uśpiony?"
Jak wyświetlić wszystkie instrumenty handlowe w MT4?
Pokaż odpowiedź
Po zalogowaniu się do MT4, przejdź do sekcji "Lista Instrumentów", użyj prawego przycisku myszy i wybierz opcję "Pokaż wszystko". Lub zamiast wybrania opcji "Pokaż wszystko" wybierz "Symbole" - w ten sposób możesz również zobaczyć wszystkie dostępne instrumenty handlowe zorganizowane w grupy, które możesz wyświetlić lub ukryć indywidualnie.
Jakie formy inwestycji oferuje Purple Trading?
Pokaż odpowiedź

Purple Trading oferuje klientom możliwość samodzielnego handlu, korzystania z produktów ETF w celu długoterminowych inwestycji lub połączenia ich rachunków z wybraną strategią handlową. 

Strategie wykorzystują sygnały od profesjonalnych dostawców, gdzie klient nie może samodzielnie wpłynąć na handel na danym rachunku, ponieważ są na niego bezpośrednio kopiowane sygnały handlowe. Klienci mogą monitorować swoje wyniki handlowe w PurpleZone i w każdej chwili mogą poprosić o odłączenie się od strategii, co następuje w ciągu następnych 24 godzin roboczych. 

Usługa ta jest ściśle regulowana i możemy ją oferować tylko tym klientom, którzy są świadomi wszelkiego ryzyka, jakie niesie ze sobą ten rodzaj inwestycji. Klienci muszą spełniać określone warunki, które są oceniane na podstawie odpowiedzi w ich kwestionariuszu rejestracyjnym lub inwestycyjnym.

Gdzie mogę znaleźć informacje o instrumentach handlowych w MT4?
Pokaż odpowiedź
Wszystkie informacje o instrumentach handlowych są dostępne na platformie handlowej MT4. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dany symbol w oknie "Lista Instrumentów" i wybrać "Specyfikacje". W tej sekcji znajdziesz informacje na temat minimalnych i maksymalnych wolumenów handlowych, swapów, godzin handlu itp. Lista instrumentów handlowych znajduje się również na naszej stronie internetowej.
Jakim typem brokera jest animator rynku, czy Purple Trading jest animatorem rynku, jaka jest różnica między brokerem STP i animatorem rynku?
Pokaż odpowiedź

Broker animator rynku jest indywidualnym uczestnikiem rynku, który sam dostarcza kwotowania cen kupna i sprzedaży. Animator rynku jest po przeciwnej stronie każdej transakcji. Celem animatora rynku jest osiągnięcie zysku na klientach w oparciu o spread i cenę instrumentu, który tworzy.

Broker STP nie jest indywidualnym uczestnikiem rynku. Wszystkie zlecenia są kierowane do dostawców płynności, dlatego też nie jest przeciwną stroną transakcji i sam nie tworzy cen.

Purple Trading jest brokerem STP. Uważamy, że jest to właściwy sposób na zapewnienie przejrzystego i sprawiedliwego środowiska dla wszystkich naszych klientów.

Czy mogę otworzyć rachunek handlowy dla osoby prawnej?
Pokaż odpowiedź
Tak, możesz otworzyć rachunek handlowy dla osoby prawnej, która jest zarejestrowana w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat warunków zakładania firmowego rachunku handlowego, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego pod adresem support@purple-trading.com.
Dlaczego nie mogę otworzyć transakcji w MT4?
Pokaż odpowiedź

Do najczęstszych problemów z otwieraniem pozycji handlowych należą:

a) Problem z połączeniem - Sprawdź, czy dane ładują się w prawym dolnym rogu MT4. W ten sposób można stwierdzić, czy istnieje połączenie i można zalogować się na rachunek handlowy. Jeśli platforma pokazuje komunikat "Brak połączenia", oznacza to, że połączenie z serwerem nie powiodło się (najprawdopodobniej z powodu problemów z połączeniem internetowym). Jeśli platforma pokazuje komunikat "Nieprawidłowy rachunek", oznacza to, że nie jesteś zalogowany/a i wprowadzasz swoje dane logowania nieprawidłowo, lub że rachunek nie istnieje na wybranym serwerze (sprawdź, czy wybrałeś/aś również właściwy serwer). W tym przypadku spróbuj ponownie sprawdzić informacje, które wprowadzasz (brak dodatkowych spacji; nazwa serwera wybrana z listy, a nie wpisywana ręcznie). Nowe hasło dla MT4 może być ustawione w Twojej PurpleZone bez konieczności znajomości aktualnego hasła. Zmiana zachodzi natychmiastowo. W przypadku, gdy nie możesz znaleźć nazwy serwera na swojej platformie, użyj następujących adresów IP:

PurpleTrading-04Live: 185.97.161.82:443

PurpleTrading-01Demo: 185.97.161.236:443

 

b) Symbol nie jest dostępny do handlu - Jeśli posiadasz typ rachunku ECN, handluj symbolami o nazwie np. "EURUSD_ecn", a dla STP typu "EURUSD_stp" (nie EURUSD). Symbole bez przyrostka nie są dostępne do handlu. Do wszystkich symboli handlowych można uzyskać dostęp klikając prawym przyciskiem myszy w oknie "Lista Instrumentów" i wybierając "Pokaż wszystko". Wszystkie symbole dostępne dla Twojego typu rachunku są czarne, niedostępne są wyblakłe. 

 

c) Nieprawidłowy wolumen zlecenia - Sprawdź, czy wolumen obrotu jest prawidłowy (tzn. czy odpowiada wartościom minimalnego lota i lota krokowego), a także sprawdź wolny depozyt zabezpieczający.

 

d) Handel poza godzinami handlu - godziny handlu można znaleźć w MT4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany symbol w sekcji "Lista Instrumentów" i wybierz "Specyfikacje". Informujemy, że podczas nocnych transferów puli płynności handel jest wyłączony. Dlatego pomiędzy 23:59:00 - 00:05:59 czasu MT4 otwieranie, zarządzanie lub zamykanie zleceń handlowych nie jest możliwe.

 

e) Sprawdź, czy nie jesteś zalogowany/a pod hasłem inwestora, które pozwala tylko na wyświetlenie rachunku. Do handlu konieczne jest zalogowanie się hasłem głównym (master).

 

Jeżeli po sprawdzeniu powyższego problem się pojawia, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu całej platformy do zespołu wsparcia klienta na support@purple-trading.com. Pomoże to nam w ustaleniu źródła problemu, który chętnie pomożemy Ci rozwiązać.

Jak Purple Trading chroni moje dane osobowe?
Pokaż odpowiedź

Purple Trading przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów i koncentruje się na zapewnieniu im bezpieczeństwa przez cały czas.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie tutaj, na stronie 16 w "Privacy Policy"

Gdzie przechowywane są moje środki?
Pokaż odpowiedź
Wszystkie wpłaty klientów przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych. Wszelkie fundusze klientów są więc oddzielone od środków Purple Trading.
Kto może otworzyć rachunek handlowy w Purple Trading?
Pokaż odpowiedź

Zgodnie z warunkami licencji, każda osoba fizyczna (co najmniej 18-letnia) lub osoba prawna, która wypełni formularz rejestracyjny, zaakceptuje Warunki współpracy i dostarczy dokumenty niezbędne do rejestracji, w tym dokument potwierdzający adres pocztowy w EOG, może otworzyć rachunek. Ze względu na decyzję belgijskiego regulatora nie jest możliwe przyjęcie klientów belgijskich. Ograniczenie to dotyczy również mieszkańców Rosji, Szwajcarii, Francji i Gibraltaru. 

Czy mogę podczas handlu dostać się do ujemnego salda? Czy muszę w takim przypadku spłacić dług?
Pokaż odpowiedź

Nie. Purple Trading jest regulowanym brokerem. Według nowych regulacji europejskich (ESMA) nie ma możliwości, by w wyniku niekorzystnych warunków rynkowych jakikolwiek rachunek kliencki dostał się do ujemnego salda. Jeżeli jednak istnieje zagrożenie, że dojdzie do takiej sytuacji, możemy być zmuszeni do ograniczenia lub zamknięcia pozycji handlowych, by jej zapobiec. W przypadku, że saldo Twojego konta jednak osiągnie wartości ujemne, nie jesteś zobowiązany do zapłaty za tę stratę.

Jak działa zakup ETF?
Pokaż odpowiedź
Co miesiąc zostaje określona dana, do której mogą Państwo dokonać wpłaty w celu inwestowania do ETF w danym okresie. Data ta jest pokazana po rozkliknięciu wybranego ETF portfolio w Pańskim PurpleZone.

Zakup ETF przebiega raz na miesiąc, w tygodniu zawierającym trzeci czwartek w danym miesiącu. Proces zakupu trwa 1 dzień, w związku z czym nowe otwarte pozycje mogą Państwo zobaczyć w swojej PurpleZone dopiero w najbliższy poniedziałek po zakupie.

Po dokończeniu zakupu ETF, odpowiadająca kwota zostaje potrącona z Państwa depozytu i w tym momencie otwierają się również pozycje handlowe. Zakup ETF odbywa się poza platformą MT4, a ceny ETF są aktualizowane 3-4x dziennie.

Klient ma możliwość regularnego inwestowania w portfolio ETF, jednakże nie jest to wymagane. Jeżeli zdecydują się Państwo na jednorazowy zakup, następne pozycje po prostu nie będą otwierane.

Wypłata pieniędzy z rachunku zawierającego podłączone portfolio ETF niestety nie jest możliwa. W związku z tym, jeżeli chcą Państwo wypłacić swoje środki, prosimy o podanie wniosku o odłączenie od danego portfolia. Dopiero po odłączeniu rachunku można wypłacić jego całkowite saldo.

Więcej o ETF >
Czy mogę otworzyć rachunek PAMM?
Pokaż odpowiedź

Tak, pod pewnymi warunkami możesz zostać Dostawcą Strategii w Purple Trading. Oferujemy własny system kopiowania, pełne wsparcie administracyjne dla dostawców strategii, indywidualne warunki oraz licencjonowane środowisko dla całej UE. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami na info@purple-trading.pl

 

Czy zysk z rynku finansowego podlega opodatkowaniu?
Pokaż odpowiedź
Tak, wszystkie zyski generowane przez handel na rynku finansowym muszą być dodane do deklaracji podatkowej. W celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się z doradcą podatkowym.
Czy Purple Trading tworzy lub dostarcza automatyczne systemy transakcyjne (EA) dla zleceń?
Pokaż odpowiedź
Tak, jesteśmy w stanie pomóc klientom rachunków VIP w rozwoju ich własnego zautomatyzowanego systemu transakcyjnego.
Jaka jest różnica między rachunkiem STP i ECN?
Pokaż odpowiedź

Na rachunku STP nie pobiera się prowizji od każdej transakcji, ale istnieje większy spread w porównaniu z rachunkiem ECN.
Spready są niższe dla rachunku ECN - od 0,1 pipsa + stała prowizja 10 USD / 1 round-turned-lot / transakcja. Przy niższym wolumenie obrotu prowizja jest pobierana proporcjonalnie, np. 1 USD/0,1 lot/transakcja.
 
Pierwszy rachunek handlowy, który jest automatycznie otwierany dla klienta, jest rachunkiem ECN.
Prowizja i spread mogą być niższe w ramach naszego programu lojalnościowego Status Tradera.

Jak otworzyć rachunek handlowy demo?
Pokaż odpowiedź
Formularz rejestracyjny rachunku demo można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://start.purple-trading.com/demo?ib=8965ng=en
 
Rachunek demo jest zakładany natychmiast po wypełnieniu formularza, a wszystkie dane uwierzytelniające są wysyłane na zarejestrowany adres e-mail. Podczas wypełniania formularza możesz ustawić rodzaj rachunku, dźwignię finansową, walutę, platformę handlową i początkową wpłatę. Wszystkie te ustawienia można zmienić później, wysyłając do nas zapytanie na adres support@purple-trading.com.
 
Albo, jeśli posiadasz już rachunek rzeczywisty, możesz utworzyć rachunek demo w swojej PurpleZone. Zaloguj się do swojej PurpleZone, kliknij w zakładkę "FX i Krypto Demo", a następnie kliknij w przycisk "+ utwórz nowy rachunek". 
 
Mam problem z zalogowaniem się na mój rachunek demo, czy jest jakiś limit czasowy?
Pokaż odpowiedź
Rachunek demo automatycznie wygasa po 90 dniach bezczynności po ostatnim zalogowaniu (tzn. jeśli nie zalogujesz się na rachunek demo przez 90 dni, wygasa). Jest on automatycznie usuwany po tym fakcie i nie może zostać przywrócony. Dotyczy to wszystkich platform handlowych.
 
Zalogowanie się do rachunku demo przynajmniej raz w miesiącu pomoże Ci uniknąć jego wygaśnięcia.
Pamiętaj, że zawsze możesz utworzyć nowy rachunek demo i że liczba rachunków demo na klienta jest nieograniczona.